Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

No donen els beneficis de les elèctriques per abaixar els preus?

Tinc la impressió que les companyies elèctriques tenen uns beneficis molt grans. No podeu guanyar menys i abaixar el preu de la llum?

Aquesta pregunta, que escoltem sovint, s'ha de respondre amb dades que es puguin comprovar i no amb opinions o idees preconcebudes.

Primera dada: a Endesa estem guanyant menys que el 2020. En els últims resultats que hem presentat públicament, els dels nou primers mesos del 2021, es pot veure un descens en els beneficis d'un 14 % respecte del mateix període de l'any anterior. I això tenint en compte que el 2020 va ser dolent per la pandèmia i el confinament, que van provocar una baixada en la demanda d'electricitat.

Segona dada: a nosaltres la pujada del preu de la llum no ens beneficia. Les elèctriques venem molta més electricitat de la que produïm, per la qual cosa sempre hem de comprar energia. Tenim venuda energia a tots els nostres clients a un preu que es va acordar amb mesos d'antelació.

L'alça del preu que estem veient en els últims mesos és deguda, sobretot, a l'increment del preu del gas en el mercat internacional. Per tant, els que s'estan beneficiant de les alces de les matèries primeres com el petroli, el gas o d'altres són els països i operadors que controlen l'extracció i distribució global d'aquestes matèries primeres, no els que en som usuaris finals.

Tercera dada: nosaltres no fixem el preu de la llum. El preu es marca en un mercat majorista que funciona com una subhasta en la qual es creuen oferta i demanda.

 

Que una empresa tingui beneficis és dolent?

Ara ens toca preguntar a nosaltres: que una empresa tingui beneficis és dolent? Al contrari, és bo i necessari:

  • Per al país: els nostres beneficis paguen impostos a Espanya i aportem recursos a l'economia del país. Guanyar diners és garantia de futur, en el sector elèctric i en qualsevol sector.
  • Per a l'ocupació: l'obtenció de beneficis és la millor notícia possible per als més de 9.000 llocs de treball directes que hi ha a la companyia a Espanya i Portugal, i per als 17.000 llocs de treball indirectes que depenen de nosaltres a través dels nostres proveïdors, ja que garanteix la continuïtat dels uns i els altres.
  • Per mantenir les infraestructures: tenim més de 300.000 quilòmetres de línies de distribució elèctrica, gairebé la distància que hi ha entre la Terra i la Lluna. Treballem diàriament per poder portar a terme les tasques de manteniment necessàries i així millorar-la.
  • Per invertir en el futur: invertirem 31.000 milions d'euros fins al 2030 per construir més plantes d'energia renovable que permetin reduir el cost de producció d'electricitat i no dependre de la importació de combustibles fòssils. Una altra part important d'aquesta inversió la dedicarem a la digitalització i modernització de la xarxa per millorar la qualitat del servei.

 

Guanyem molt o poc?

Per respondre a això, continuem mirant les dades. Seguint un criteri tècnic, com el que podria seguir un economista o un inversor, pensem que és bo consultar la Central de Balanços del Banc d'Espanya, que analitza la rendibilitat per sectors.

La conclusió a la qual s'arriba analitzant el període 2015-2019 és que la rendibilitat de les empreses agrupades sota l'epígraf "subministrament d'energia elèctrica" és similar a la de les empreses de subministrament d'aigua i inferior a la d'empreses d'activitats com les industrials, les professionals o l'hostaleria, etc. A més, és molt inferior a la rendibilitat del comerç a l'engròs i al detall o la del sector d'informació i comunicacions.

 

El nostre compromís social

A Endesa ens preocupa molt el dany reputacional que la crisi del preu de l'energia està causant a les elèctriques. Sobretot, perquè mirem de ser sostenibles i socialment responsables i això passa per tenir beneficis i, alhora, aportar a la societat tot el que està a la nostra mà per contribuir al seu desenvolupament i benestar.

Una prova és el nostre pla d'acció enfront de la COVID-19, que inclou mesures per cobrir necessitats bàsiques d'especial gravetat, ajudar col·lectius vulnerables i contribuir a la recuperació econòmica del país. A més, col·laborem amb les comunitats que viuen a l'entorn de les nostres centrals elèctriques per crear un impacte positiu que permeti construir un futur per a la zona.

El nostre compromís és posar sempre les persones al centre de tot el que fem per aconseguir un impacte positiu tant en les comunitats locals dels llocs on desenvolupem la nostra activitat com en les persones que treballen a Endesa. I això és possible gràcies al fet que som una empresa rendible i sostenible que aposta per crear valor per a la societat.

Tengo la impresión de que las compañías eléctricas tienen unos beneficios muy grandes. ¿No podéis ganar menos y bajar el precio de la luz?

Esta pregunta, que escuchamos a menudo, se debe responder con datos que se pueden comprobar y no con opiniones o ideas preconcebidas.

Primer dato: en Endesa estamos ganando menos que en 2020. En los últimos resultados que hemos presentado públicamente, los de los nueve primeros meses de 2021, se puede ver un descenso en los beneficios de un 14 % respecto al mismo periodo del año anterior. Y eso que 2020 fue malo por la pandemia y el confinamiento, que provocó una bajada en la demanda de electricidad.

Segundo dato: a nosotros la subida del precio de la luz no nos beneficia. Las eléctricas vendemos mucha más electricidad de la que producimos, por lo que siempre tenemos que comprar energía. Tenemos vendida energía a todos nuestros clientes a un precio que se acordó con meses de antelación.

El alza del precio que estamos viendo en los últimos meses se debe sobre todo al incremento del precio del gas en el mercado internacional. Por tanto, quienes están beneficiándose de las alzas de las materias primas como el petróleo, el gas u otras son los países y operadores que controlan la extracción y distribución global de estas materias primas. No quienes somos usuarios finales de las mismas.

Tercer dato: nosotros no fijamos el precio de la luz. El precio se marca en un mercado mayorista que funciona como una subasta en la que se cruzan oferta y demanda.

 

¿Es malo que una empresa tenga beneficios?

Ahora nos toca preguntar a nosotros: ¿es malo que una empresa tenga beneficios? Al contrario, es bueno y necesario:

  • Para el país: nuestros beneficios pagan impuestos en España y aportamos recursos a la economía del país. Ganar dinero es garantía de futuro, en el sector eléctrico y en cualquier sector.
  • Para el empleo: la obtención de beneficios es la mejor noticia posible para los más de 9.000 empleos directos que hay en la compañía en España y Portugal, y para los 17.000 empleos indirectos que dependen de nosotros a través de nuestros proveedores, ya que a unos y otros les garantiza su continuidad.
  • Para mantener las infraestructuras: tenemos más de 300.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica, casi la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Trabajamos diariamente para poder realizar las tareas de mantenimiento necesarias y así mejorarla.
  • Para invertir en el futuro: vamos a invertir 31.000 millones de euros hasta 2030 para construir más plantas de energía renovable que permitan reducir el coste de producción de electricidad y no depender de la importación de combustibles fósiles. Otra parte importante de esta inversión la dedicaremos a la digitalización y modernización de la red para mejorar la calidad del servicio.

 

¿Ganamos mucho o poco?

Para responder a esto, sigamos mirando los datos. Siguiendo un criterio técnico, como el que podría seguir un economista o un inversor, creemos que es bueno consultar la Central de Balances del Banco de España, que analiza la rentabilidad por sectores.

La conclusión a la que se llega analizando el periodo 2015-2019 es que la rentabilidad de las empresas agrupadas bajo el epígrafe “suministro de energía eléctrica” es similar a las empresas de suministro de agua e inferior a empresas de actividades como las industriales, las profesionales o la hostelería…, y muy inferior a la rentabilidad del comercio al por mayor y al por menor o al sector de información y comunicaciones.

 

Nuestro compromiso social

En Endesa nos preocupa mucho el daño reputacional que la crisis del precio de la energía está haciendo a las eléctricas. Sobre todo, porque tratamos de ser sostenibles y socialmente responsables y eso pasa por tener beneficios y, al mismo tiempo, aportar a la sociedad todo lo que está en nuestra mano para contribuir a su desarrollo y bienestar.

Una prueba es nuestro plan de acción frente al COVID-19, que incluye medidas para cubrir necesidades básicas de especial gravedad, ayudar a colectivos vulnerables y contribuir a la recuperación económica del país. Además, colaboramos con las comunidades que viven en el entorno de nuestras centrales eléctricas para crear un impacto positivo que permita construir un futuro para la zona.

Nuestro compromiso es poner siempre a las personas en el centro de todo lo que hacemos para lograr un impacto positivo tanto en las comunidades de los lugares donde desarrollamos nuestra actividad como en las personas que trabajan en Endesa. Y eso es posible gracias a que somos una empresa rentable y sostenible que apuesta por crear valor para la sociedad.

Contingut relacionat

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon Download icon An icon representing a download Chat icon An icon representing a chat
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.