Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Avís Legal

 

En aquesta pàgina us mostrem tota la informació sobre les diferents condicions generals d'ús d'aquest web, així com informació legal sobre Endesa Energía, S. A. i Endesa, S. A., segons correspongui.

Comercial: Endesa Energía, S.A.

 

Informació general

Informació general a l'efecte de l'article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 • Denominació social del prestador de serveis de la societat de la informació: ENDESA ENERGÍA, S.A., Societat unipersonal.
 • Domicili social: Calle Ribera del Loira, número 60 Madrid- 28042.
 • Inscrita al Registre Mercantil de Madrid. tom 12797, foli 208, full M-2053811.
 • CIF número: A-81948077.
 • Adreça electrònica: atencionalcliente@endesaonline.com.

Per atendre de manera efectiva qualsevol consulta que vulgueu fer sobre la informació continguda al lloc web, teniu a la vostra disposició els canals de contacte que podreu trobar a la secció de contacte d’aquest lloc web.

 

Termes i condicions

A continuació pot consultar els termes i condicions generals d'accés i ús de la web.

L'ús d'aquest web li atribueix la condició d'usuari i expressa l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals publicades per ENDESA ENERGÍA SA (en endavant, "Endesa") en el moment en què accedeixi al web, sense perjudici de l'acceptació de les condicions particulars que, si escau, siguin aplicables.

Qualsevol ús diferent de l'ús autoritzat queda expressament prohibit, i Endesa queda facultada per denegar o retirar l'accés i l'ús del web, en qualsevol moment i sense avís previ, als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, si escau, siguin aplicables.

InfoEnergia és un servei destinat a l'ús del titular del contracte elèctric amb Endesa Energía. Segons l'article 79.3 del Reial decret 1955/2000, "el contracte de subministrament és personal i el seu titular ha de ser l'usuari efectiu de l'energia". Endesa no serà responsable de l'accés al servei InfoEnergia per part d'algú altre que no sigui el titular o l'autoritzat del subministrament elèctric

 • Si el visitant a infoEnergia és el titular, podrà veure i editar el perfil de l'habitatge en qüestió, i també podrà navegar per totes les seccions d'infoEnergia.
 • Si s'autoritza el visitant a infoEnergia, podrà veure el perfil d'habitatge de tots els contractes d'Endesa Energía del client, i també podrà navegar per totes les seccions d'infoEnergia. Es correspon amb el mateix comportament que té el paper d'autoritzats a www.endesa.com.

Endesa es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ aquestes condicions. En aquests casos, es publicarà i se n'avisarà tan aviat com sigui possible.

De la mateixa manera, es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del web.

L'accés i ús del web són gratuïts per als usuaris i, en general, no requereixen el registre previ de l'usuari. Tanmateix, és possible que l'accés i ús de determinada informació i serveis oferts a través del web, només es pugui fer amb el registre previ de l'usuari.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent i a no per posar a disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així com a comunicar a Endesa tan aviat com sigui possible, la pèrdua, robatori o qualsevol risc d'accés per part d'un tercer.

L'usuari és responsable de la veracitat i l'exactitud de tota la informació que entri al web, sigui quina sigui la funcionalitat que faci servir. També declara que té tots els permisos necessaris sobre les dades a què accedeixi i que té el consentiment per fer servir les dades que pertanyen a terceres persones. En aquest sentit, Endesa queda exempta de qualsevol responsabilitat per les dades inexactes, incompletes o incorrectes o per la manca de consentiment per fer-les servir o incorporar-les al web.

Tota la informació que inclou aquest web, incloent-hi imatges, gràfics o codis informàtics, noms comercials, marques i signes distintius, entre d'altres, és propietat intel·lectual i industrial d'Endesa. Correspon a aquesta l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual mencionada, en qualsevol forma i, en particular, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Endesa no cedeix totalment o parcialment, ni concedeix cap llicència o autorització als usuaris sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altra forma relativa al web.

A més, Endesa garanteix que els continguts, incloent-hi els e propietat intel·lectual, no tenen caràcter il·legal ni infringeixen la normativa vigent. Per tant, els continguts del web no tindran caràcter xenòfob, pornogràfic, racista, discriminatori ni fomentaran la violència de cap manera. A més, Endesa adoptarà les mesures legals que cregui oportunes per evitar qualsevol tipus de conducta contrària a la llei o la moral.

És una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei reproduir o copiar, distribuir, modificar, cedir o comunicar públicament la informació continguda al web, llevat que es tingui l'autorització del titular dels corresponents drets o que això estigui permès legalment.

Endesa pot oferir els continguts, les funcionalitats o els serveis d'aquest web a través del desenvolupament d'aplicacions, i en aquest cas, l'usuari ha de disposar dels mitjans tècnics i tecnològics necessaris per accedir-hi.

Les versions del web en català i en anglès tenen únicament un efecte informatiu. Davant qualsevol discrepància en el contingut de la versió en català o en anglès amb la versió original en castellà, prevaldrà sempre el que hi hagi publicat en aquesta última.

Endesa utilitza al web cookies pròpies i d'empreses col·laboradores per millorar la seva experiència d'usuari i oferir-li els millors serveis.

Mentre navega pel nostre web, està acceptant l'ús de cookies a les condicions establertes a la política de cookies.

Les cookies són petits fitxers de dades que el servidor d'Internet envia al dispositiu amb què es connecta al web i que aquest activa. Només estan associades al navegador i no proporcionen dades personals per si mateixes. Les cookies no poden danyar el seu dispositiu i a més són molt útils, ja que ens ajuden a identificar i resoldre errors.

Pel que fa a l'exclusió de garanties i responsabilitats, Endesa no és responsable de:

 1. Dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de productes o serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats a través del web i en particular de:

  • L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums, així com l'ordre públic o l'ús dels productes i/o serveis oferts de forma no diligent o incorrecta, o amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al que estableixen aquestes condicions generals o les condicions que, si escau, siguin aplicables.
  • La infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual.
  • La violació del secret professional.
  • La infracció dels drets d'honor, intimitat personal i familiar i d'imatge de les persones i les relatives a la protecció dels infants i joves.
  • La comissió d'actes de competència deslleial.
  • La realització de publicitat il·legals o actes constitutius de delicte o de naturalesa pornogràfica.
  • La il·legalitat o la manca de veracitat, exactitud, fiabilitat, rellevància, actualitat i integritat dels continguts i de la informació transmesos o posats a disposició dels usuaris, incloent-hi la informació i els serveis prestats per tercers o pels usuaris a través del web.
  • L'incompliment o compliment defectuós o fi per qualsevol motiu dels contractes signats amb tercers per a la prestació de serveis a través del web.
  • La incapacitat de qualsevol usuari o la suplantació de la personalitat d'un tercer feta per l'usuari.
 2. Endesa només serà responsable dels serveis i continguts directament originats per ella i identificats amb els seu copyright com una marca o propietat intel·lectual o industrial d'aquesta..
 3. Dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar del coneixement per tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del web i dels serveis que aquest ofereix.
 4. Danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin derivar de l'existència d'errors en l'accés o ús del lloc web, així com en l'accés o ús dels seus serveis o continguts, fins i tot si hi ha el compromís d’evitar, actualitzar o rectificar aquest contingut. És a dir, s'exclou la responsabilitat per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i dels serveis, així com pel que fa als errors en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.
 5. Danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la informació continguda al seu web, a la qual aquest web pugui remetre enllaços o "links". La finalitat dels enllaços que apareixen a la pàgina web és merament informativa, i Endesa no és responsable en cap cas del resultat que pretengui obtenir accedint a aquests enllaços. Per tant, Endesa no és responsable de:

  • La disponibilitat, accessibilitat i funcionament o continuïtat dels llocs enllaçats.
  • La qualitat, licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, vigència, exhaustivitat o autenticitat del contingut de les pàgines web enllaçades.
  • Del manteniment, prestació o transmissió dels continguts de les pàgines enllaçades.
 6. Danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de l'existència de virus en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. De la mateixa manera, de la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través del web, provocant alteracions al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
 7. Sota cap circumstància, incloent-hi negligència, de la pèrdua del negoci, pèrdua d'ús, pèrdua de beneficis, pèrdua de dades, per danys indirectes, secundaris, especials o conseqüents que resultin de l'accés o ús dels serveis del web, o que d'una altra manera estiguin dins el seu àmbit.
 8. Danys i perjudicis que es puguin derivar del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d'accés i ús que els usuaris fan del web i de la informació i serveis, així com de l'incompliment pels usuaris de les seves obligacions en relació amb les dades de caràcter personal

Pel que fa a la limitació de responsabilitats, Endesa rebutja totes les garanties respecte dels serveis del web, expresses, implícites o obligatòries, que inclouen, però no s'hi limiten, les garanties implícites de comercialització i adequació a fins específics i a les garanties obligatòries de protecció davant l'incompliment.

L'accés i ús del web tenen, en principi, una durada indefinida. Malgrat el que s'ha comentat anteriorment, Endesa es reserva el dret d'interrompre o suspendre l'accés i ús del web en qualsevol moment. Quan sigui raonablement possible, s'avisarà prèviament de la fi o suspensió de l'accés o ús del web.

L'usuari es compromet expressament a indemnitzar Endesa i la resta de les societats del seu grup, empleats, administradors, agents, proveïdors d'informació o serveis i proveïdors de llicències, qualssevol danys i perjudicis (incloent-hi honoraris d'advocats i costes) derivats de l'incompliment per part de l'usuari d'aquestes condicions generals o les condicions particulars aplicables, si escau, així com a col·laborar amb Endesa en la defensa dels seus interessos en cas que es presenti alguna reclamació o s'iniciï o invoqui qualsevol procediment judicial o administrativa per aquesta causa.

Així mateix, l'usuari es compromet a fer tot el que pugui per tal d'evitar o, si escau, mitigar els efectes perjudicials que això pugui comportar a Endesa.

Totes les condicions establertes es regiran per la legislació espanyola. Endesa i l'usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi, estan subjectes als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari, per a qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de la prestació dels serveis estipulats en aquestes condicions generals.

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora del territori espanyol, Endesa i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi, als jutjats i tribunals de Madrid (Espanya).

Així mateix, segons preveu el Dret Europeu, s'informa de l'existència de la plataforma de revisió de litigis en línia de la Comissió Europea, accessible a l'enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

© Copyright 2020 ENDESA ENERGIA SA. Prohibida la reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.

Corporatiu: Endesa, S.A.

 

Informació general

Informació general a l'efecte de l’article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 • Denominació social del prestador de serveis de la societat de la informació: Endesa, Sociedad Anónima.
 • Domicili social: Ribera del Loira, 60. 28042 Madrid
 • Dades d’inscripció en el Registre Mercantil de Madrid: Tom 323, Foli 1, Full 6405.
 • Codi d’identificació fiscal número: A - 28/023430.

Per atendre de manera efectiva qualsevol consulta que vulgueu fer sobre la informació continguda al lloc web, teniu a la vostra disposició els canals de contacte que podreu trobar a la secció de contacte d’aquest lloc web.

 

Termes i condicions

A continuació pot consultar els termes i condicions generals d'accés i ús de la web.

La utilització d’aquest lloc web us atribueix la condició d’Usuari i expressa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals publicades per Endesa S.A. (en endavant, “la Companyia”) en el moment mateix en què hi accediu, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que, si és el cas, siguin aplicables. Es prohibeix expressament qualsevol utilització diferent de l’autoritzada. Endesa està facultada per limitar, suspendre, denegar o retirar l’accés i ús del lloc web, en qualsevol moment, i sense avís previ , a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les Condicions Particulars que, si és el cas, siguin aplicables. Així mateix Endesa es reserva la possibilitat d’exercir aquestes mesures quan sospiti, raonablement, que l’Usuari està vulnerant qualsevol dels termes recollits en els Termes i Condicions d’Ús o de qualssevol altres Termes i Condicions particulars recollits en el lloc web.

La Companyia es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, aquestes Condicions. En aquests casos es procedirà a publicar-les i avisar amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del lloc web.

Endesa es reserva especialment el dret d’eliminar, limitar o impedir l’accés al lloc web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Endesa que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat o estàndards adoptats per al funcionament adequat del Lloc Web esmentat. Amb aquesta finalitat, Endesa, es reserva la facultat de decidir, en tot moment, sobre la continuïtat dels serveis que s’hi ofereixen.

L’accés i ús del lloc web té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l’Usuari amb caràcter general. Tanmateix, és possible que l’accés i l'ús de determinades informacions i serveis oferts al lloc web només es puguin fer amb el registre previ de l’Usuari.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a disposició de tercers el seu nom d’Usuari i contrasenya, així com a comunicar a la Companyia al més aviat possible la pèrdua, el robatori o qualsevol risc d’accés per part d’un tercer.

Quan accediu al nostre lloc web esteu autoritzat expressament per visualitzar tota la informació continguda al lloc, i també per fer-ne reproduccions privades en els vostres sistemes informàtics, sempre que aquests continguts siguin per al vostre ús exclusiu i no siguin cedits posteriorment a tercers. Per tant:

 • No esteu autoritzat a reproduir o copiar, distribuir, modificar, cedir o comunicar públicament la informació continguda al lloc web, llevat que tingueu l’autorització del titular dels corresponents drets o estigui permès legalment.
 • No esteu autoritzat a emprar la informació continguda al lloc web amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, enviar missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, com tampoc comercialitzar de qualsevol manera aquesta informació.
 • No esteu autoritzat a suprimir, eludir, manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de la Companyia o dels seus titulars incorporats, ni tampoc els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol altre mecanisme de protecció.
 • No esteu autoritzat a desmuntar, descompilar o invertir les bases de dades en què s’emmagatzema la informació del lloc web  
 • No esteu autoritzat a dur a terme pràctiques o actes de “spamming” en l’ús o com a conseqüència de l’ús del lloc web o de les informacions i serveis amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que en tingueu la sol·licitud o el consentiment previs, ni qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones, i tampoc a enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni consentits prèviament, ni utilitzar llistes de distribució a què es pugui accedir a través del lloc web..

La infracció de les disposicions d’aquest paràgraf es considera una infracció dels drets de propietat intel·lectual de titularitat de la Companyia i donarà lloc a les responsabilitats establertes a aquest efecte. Aquesta actuació es podrà perseguir mitjançant les accions administratives, civils o penals que corresponguin en el seu cas.

Tota la informació continguda en aquest lloc web, incloses imatges, dissenys gràfics o codis informàtics, noms comercials, marques i signes distintius, entre d’altres, és propietat intel·lectual i industrial d’Endesa. Correspon a Endesa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La Companyia no cedeix ni totalment ni parcialment, ni concedeix llicència o autorització als usuaris sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altra forma relativa al lloc web.

Així mateix, la Companyia garanteix que els continguts, inclosos els de propietat intel·lectual, no són de caràcter il·lícit ni infringeixen la normativa vigent. Per tant, els continguts del lloc web no poden tenir caràcter xenòfob, pornogràfic, discriminatori, racista ni fomentar de qualsevol manera la violència. A més, la Companyia adoptarà les mesures legals que consideri convenients per impedir qualsevol tipus de conducta contrària a la llei o la moral.

Pel que fa a l’exclusió de garanties i responsabilitats, la Companyia no respondrà per:

 1. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la informació que puguin oferir terceres persones o entitats a través del lloc web, en particular, de:

  • L’incompliment de la Llei, la moral i els bons costums, i l’ordre públic,
  • La infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual.
  • La infracció del secret professional.
  • La infracció dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i els relatius a la protecció de la infància i la joventut.
  • La realització d’actes de competència deslleial.
  • La realització de publicitat il·lícita o actes constitutius de delicte o de naturalesa pornogràfica.
  • La il·licitud o falta de veracitat, exactitud, fiabilitat, pertinença, actualitat i exhaustivitat dels continguts i informacions transmeses o posats a disposició dels usuaris, incloses les informacions que donin tercers o els Usuaris a través del lloc web.
  • La incapacitat de qualsevol usuari o la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per l’Usuari.
   La Companyia només respondrà dels continguts originats directament per ella i identificats amb el seu Copyright com una marca o propietat intel·lectual o industrial d'aquesta.
 2. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure al coneixement per part de tercers no autoritzats de la classe, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan del lloc web.
 3. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a l’existència d’errors en l’accés o l’ús del lloc web, com també en l’accés o l'ús del contingut, tot i que es comprometi a evitar els dits danys i perjudicis, i a l'actualització o l'esmena d'aquest contingut. És a dir, s’exclou la responsabilitat per la manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament del lloc web. 
 4. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a les informacions contingudes en llocs web als quals aquest web pugui remetre per enllaços hipertextuals o “links”. La finalitat dels “links” que apareixen al lloc web és purament informativa, motiu pel qual la Companyia no pot ser responsable en cap cas del resultat que vulgueu obtenir mitjançant l’accés a aquests “links”. Per tant, la Companyia no respondrà per:

  • La disponibilitat, l'accessibilitat i el funcionament o la continuïtat dels llocs enllaçats.
  • La qualitat, la licitud, la fiabilitat, la utilitat, la veracitat, la vigència, l'exhaustivitat i/o l'autenticitat del contingut existent als llocs enllaçats.
  • El manteniment, la prestació o la transmissió dels continguts existents als llocs enllaçats.
 5. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a l’existència de virus en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris. De la mateixa manera, per la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través del lloc web que causin alteracions en el sistema informàtic, els documents electrònics o els fitxers dels Usuaris.
 6. Sota cap circumstància, inclosa la negligència, la pèrdua de negoci, la pèrdua d’ús, la pèrdua de beneficis, la pèrdua de dades, per danys indirectes, secundaris, especials o conseqüents que resultin de l’accés al lloc web o que es trobin d’altra manera dins l’àmbit d'aquesta.
 7. Els danys i perjudicis que es puguin derivar del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, les condicions, les característiques i les circumstàncies d’accés i l'ús que els usuaris fan del lloc web i de les informacions, així com de l’incompliment per part dels usuaris de les seves obligacions en relació amb les dades de caràcter personal.

En relació amb la limitació de responsabilitats, la Companyia rebutja totes les garanties pel que fa als serveis del web, expresses, implícites o obligatòries.

En el cas que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’Internet tingui coneixement que qualsevol classe d’informació o contingut del Lloc Web o facilitats a través d’aquest és il·lícit, lesiu de drets de tercers, nociu, denigrant, violent, inadequat, contrari a les disposicions d’aquestes Condicions d’Ús o, de qualsevol altra manera, contrari a la moral, els usos i els bons costums, es pot posar en contacte amb Endesa indicant els punts següents:

 • Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
 • Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del contingut o informació, així com l'adreça concreta on està disponible;
 • En el supòsit de violació de drets de tercers, com ara la propietat intel·lectual i industrial, s’han de facilitar les dades del titular del dret infringit quan sigui una persona diferent del comunicant. Així mateix, ha d’aportar el títol que acrediti la titularitat dels drets conculcats i, si és el cas, la representació per actuar per compte del titular quan sigui una persona diferent del comunicant.

La recepció per part d’ENDESA de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposa, segons el que disposa l'LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o dels continguts indicats pel comunicant quan no resulti notori o evident. En tot cas, Endesa es reserva el dret de suspendre o de retirar els continguts que, tot i no ser il·lícits, siguin contraris a les normes establertes en aquestes Condicions d’Ús i sospesar en cada cas els béns jurídics en conflicte.

L’accés i l'ús del lloc web tenen, en principi, una durada indefinida. No obstant això d'abans, Endesa es reserva el dret de psoar i o de suspendre l’accés i l'ús al lloc web en qualsevol moment. Quan sigui raonablement possible, Endesa ha d'advertir prèviament de la finalització o suspensió de l’accés i/o l'ús del loc web.

L’Usuari es compromet expressament a indemnitzar la Companyia i la resta de les societats del seu Grup, treballadors, administradors, agents, proveïdors d’informació o de serveis i llicenciadors, qualsevol dany i perjudici (inclosos honoraris de lletrats i costes) derivats de l’incompliment per part de l’Usuari d’aquestes Condicions Generals o de les Condicions Particulars aplicables, si és el cas, i a col·laborar amb la Companyia en la defensa dels seus interessos en el cas que es presenti qualsevol reclamació o s’iniciï o invoqui qualsevol procediment judicial o administratiu per aquesta causa. Així mateix, l’usuari es compromet a fer tot el possible a fi d’evitar o, si és el cas, mitigar els efectes nocius i perjudicials que es puguin derivar per a la Companyia.

Les versions del lloc web en català i anglès tenen únicament un efecte informatiu. Davant qualsevol discrepància en el contingut de la versió en català o en anglès amb la versió original en castellà, prevaldrà sempre el que s’hagi publicat en aquesta última.

Totes les Condicions establertes es regiran per la Llei espanyola. La Companyia i l’Usuari, amb renúncia expressa al fur que els pugui correspondre, se sotmeten als tribunals i jutjats del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions Generals. En el cas que l’usuari tingui el domicili fora del Territori Espanyol, la Companyia i l’Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa al fur que els pugui correspondre, als jutjats i tribunals de Madrid (Espanya).

© Copyright 2020 Endesa, S.A. Prohibida la reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon Download icon An icon representing a download Chat icon An icon representing a chat
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.