Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Creació de valor compartit

Col·laborem amb les comunitats per crear valor per a tothom

A Endesa involucrem els grups d’interès locals en la definició de plans de creació de valor compartit que permetin generar un impacte positiu en aquestes comunitats.

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

Objectius de Desenvolupament

ODS 4: Educació de Qualitat

ODS 7: Energia Assequible i No Contamenant

ODS 8: Treball Decent i Creixement Económic

ODS 15: Vida d'ecosistemes terrestres

ODS 17: Aliances per a assour els objectius

Integrar la sostenibilitat en la gestió diària del negoci és un dels objectius principals dels projectes CSV (Creating Shared Value) que promovem en diversos àmbits de la nostra activitat. Es tracta de crear valor compartit a través d’accions que uneixin els interessos de la companyia amb les prioritats de les comunitats locals on operem.

En el disseny d’aquests projectes tenim en compte, entre altres factors, la inquietud creixent en bona part de la societat per la conservació del medi ambient, el nostre paper en el manteniment del benestar social i el context de cada regió, per generar vincles coherents amb les seves necessitats.

En el marc del nostre compromís per incorporar el model CSV en la nostra estratègia, des de 2016 hem aportat 12,5 milions d’euros al desenvolupament social de les comunitats on operem. Aquesta inversió s’optimitza gràcies a l’aplicació de diversos àmbits d’actuació:

  • Promoció de l’escolta activa d’agents socials i institucionals de referència per establir aliances de col·laboració i CSV que fomentin el vincle local i social.
  • Implantació d’iniciatives i projectes de sostenibilitat alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i incorporació del model CSV dins de l’operativa de negoci.
  • Mesurament i valoració de les dades relatives als projectes de sostenibilitat i millora de la comunicació per implicar-hi el ciutadà.

 

Com es porta a terme un projecte CSV?

Per poder emprendre aquest treball organitzem un equip transversal amb el qual analitzem l’entorn local on es troba ubicat l’actiu o el projecte amb el qual treballarem i hi identifiquem els grups d’interès.

A més a més, observem quines són les seves preocupacions i interessos i analitzem els aspectes ambientals, socials i regulatoris i els factors crítics d’aquest entorn. L’objectiu és dur a terme un conjunt d’accions concretes que responguin a les necessitats de la comunitat local.

CSV: creació de valor compartit

La forma d’integrar la sostenibilitat en el negoci.

Passos del procés

Anàlisi del context local

Anàlisi a través d’indicadors relatius a la dimensió social, econòmica i mediambiental de la comunitat. Riscos i oportunitats potencials de l’actiu/projecte.

Contrast amb els agents socials

Contacte amb els agents més representatius de la comunitat. Detecció de la materialitat: necessitats, interessos, percepcions i actitud respecte de l’actiu/projecte que s’està acompanyant. 

Definició del Pla CSV

Elaboració del pla d’actuació conjuntament amb els agents socials, integrat per un conjunt d’actuacions que doni resposta als temes rellevants detectats i maximitzin el valor generat a la comunitat.

Execució del Pla CSV

Implantació de les actuacions definides al Pla CSV, mitjançant un equip transversal intern i, si escau, amb la participació de socis locals (ONG, empreses socials, etc.). 

Supervisió, avaluació i informe 

Supervisió del procés, mesurament dels impactes per verificar l'aportació de valor i assegurar la informació clau mitjançant indicadors de seguiment i resultats.

Un CSV per a cada projecte

L’aplicació de projectes CSV comprèn l’acompanyament a plans de construcció de nous parcs de renovables, la seva adaptació a instal·lacions que operen actualment i la planificació de l’acompanyament a projectes de descarbonització mitjançant la iniciativa Futur-e.

Tenim prevista la implantació progressiva del model CSV en totes les àrees de negoci. Fins ara s'ha implementat en el 100 % de les instal·lacions de generació tèrmica i renovable i en el 100 % dels projectes de construcció de nous parcs eòlics i solars. Això ha suposat que el 2020 es portessin a terme 320 aplicacions del model CSV a 313 instal·lacions en diferents etapes de la cadena de valor. 

Processos CSV a Endesa*
Generació tèrmica Generació renovable Infraestructures i xarxes Total
Desenvolupament de negoci 2 12 0 14
Enginyeria i construcció  9 26 1 36
Operació 21 249 0 270
Total 32 287 1 320

*Es considera aplicació d'un procés CSV l'ús d'almenys una eina CSV en relació amb un actiu o projecte. Les aplicacions CSV en la fase de "Desenvolupament de negoci" o d'"Enginyeria i construcció" poden estar relacionades amb actius en operació on s'estiguin duent a terme projectes de modernització. 

Els nostres projectes sobre projectes CSV

Seguir llegint sobre comunitat

Projectes socials per al desenvolupament de les comunitats

Més informació
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon