Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Quin és l'IVA de la llum a Espanya?

Quin és el percentatge en impostos sobre la factura de la llum a Espanya? T'expliquem què són l'IVA, l'IVPEE i l'IEE.

Quant es paga d'impostos per la llum a Espanya?

Una bona part del que pagues en la factura de la llum són impostos, en concret: l'IVA i l'impost especial sobre l'electricitat.

A més, hi ha un tercer impost que grava la producció elèctrica i que, tot i que no acaba en la factura, sí que afecta el cost que té la llum. Estudiem cada un d'ells.

 

L'IVA de la llum

L'IVA és l'impost sobre el valor afegit. És una càrrega fiscal sobre el consum existent a molts països, entre d'altres a Espanya. Constitueix la base del sistema espanyol d'imposició indirecta. Es va començar a aplicar el 1986 i es va reformar el 1992 per adaptar-se al mercat únic europeu.

 

Quin és l'IVA de la llum?

Durant l'any 2024 l'IVA de la llum es manté reduït al 10% per a potències contractades iguals o inferiors a 10 kW, sempre que el preu mitjà del mercat majorista del mes natural anterior a l'últim dia del període de facturació estigui per damunt dels 45 €/MWh.

 

Per què puja l'IVA de la llum?

El Reial decret llei 8/2023 va posar fi a la rebaixa temporal de l'IVA de la llum al 5%, i per a l'any 2024 la va establir en un 10% sempre que es complissin les condicions esmentades de potència i preu de la llum. Atès que durant el febrer del 2024 el preu mitjà del mercat majorista ha baixat del llindar establert pel Govern, l'IVA de les factures el període de facturació de les quals acabi en un dia de març del 2024 se situa en el 21%.

 

Quan comença a aplicar-se la pujada de l'IVA de la llum?

Les factures el període de facturació de les quals acabi en un dia de març del 2024 portaran l'IVA del 21%. Les factures el període de facturació de les quals sigui anterior no es veuran afectades per aquest canvi de l'IVA al 21%.

Ja sigui reduït (10%) o general (21%), l'IVA pot canviar novament en el transcurs de l'any 2024, en funció de si el preu de l'electricitat es manté per damunt o per sota del llindar establert pel Govern espanyol.

Cal recordar que les comercialitzadores no obtenen cap benefici, actuen com a recaptadors dels impostos implementats per les administracions governamentals.

 

 

Els diferents tipus d'IVA

L'IVA al nostre país s'articula en tres tipus:*

  • IVA general: es tracta d'un gravamen al 21%. En aquesta categoria se situen la major part dels productes i serveis.
  • IVA reduït: 10%.
  • IVA superreduït: 4%.

* També s'apliquen el 0% i el 5% a certs productes i serveis.

Fins al juny del 2021, l'IVA que corresponia als serveis de subministrament elèctric era el general, és a dir, suposava un valor afegit del 21%.

Aquest percentatge situava Espanya entre els països de la Unió Europea (UE) amb l'IVA més alt en el consum d'electricitat, només per sota d'Hongria (27%), Dinamarca (25%), Croàcia (25%) i Suècia (25%).

A l'altre extrem de la llista, hi trobem Grècia (6%), el Regne Unit (5% per a consumidors domèstics), Malta (5%), Itàlia (10%), Irlanda (13,5%) i Luxemburg (8%). Per la seva banda, Portugal imposa un 6% d'IVA per als primers 100 kW/h de consum i a partir d'aquest límit eleva l'impost aplicable al 23%.

Si observem el que passa a França, ens trobem amb dos tipus d'IVA: s'aplica el reduït del 5,5% per a la part fixa de les factures (quota d'enganxament i subscripció), mentre que s'estableix el general del 20% a la part variable de les factures (el consum).

Taxes d' IVA a Europa segons el consum d'electricitat

IVA més alt:

  • Suècia, Dinamarca, Hongria i Croàcia: >25 %

IVA oscil·lant segons el consum: França i Portugal

IVA més baix:

  • Itàlia i Irlanda: <15 %
  • Espanya, Regne Unit i Grècia: <10 %

*IVA a Espanya reduït excepcionalment des de l’1 de juliol del 2022.

Les pujades de l'IVA de la llum el 2024


Històricament l'IVA de la llum estava en un 21 %, però el juny del 2021 el Govern el va rebaixar al 10 % i posteriorment, des de l'1 de juliol del 2022, el va tornar a rebaixar al 5 %. En arribar el 2024, hi va haver una pujada i a partir de l'1 de gener es va aplicar el 10 %. Es va anunciar, a més, una data d'expiració: l'1 de gener de 2025 es tornaria al tipus general del 21 %.

No obstant això, aquestes rebaixes tenien dues condicions:

  • Només per a potències contractades de fins a 10 kW, siguin particulars o empreses. La immensa majoria de les llars espanyoles tenen una potència inferior a 10 kW.
  • El preu de l'electricitat en el mercat majorista (on les comercialitzadores compren energia per vendre-la als seus clients) del mes natural anterior a l'últim dia de facturació ha d'estar per damunt dels 45 €/MWh.

Des que es van començar a adoptar aquestes mesures (juny del 2022) el preu mitjà mensual del mercat majorista s'havia mantingut per damunt dels 45 €/MWh. El febrer del 2024, aquesta xifra va baixar i per això l'IVA retorna al tipus general del 21 %. Per això, les factures emeses el període de facturació de les quals acabi en un dia de març portaran l'IVA del 21 %.

Tot i això, el tipus d'IVA aplicable, ja sigui reduït (10 %) o general (21 %), pot canviar novament en el transcurs de l'any 2024, en funció de si el preu de l'electricitat en el mercat majorista es manté per damunt o per sota del llindar establert pel Govern espanyol.

 

L'impost especial sobre l'electricitat

L'impost especial sobre l'electricitat (IEE), també denominat impost elèctric, és una taxa que grava el cost de la fabricació de l'electricitat, del 5,113 % dels termes de consum i potència. Per calcular-lo, hem de sumar els imports del terme d'energia elèctrica i del de potència contractada. Cal tenir en compte que aquest impost es calcula abans de l'aplicació de l'IVA. L'abonen, independentment que consumeixin o no electricitat, tots els habitatges, locals i espais que tinguin contractat un punt de subministrament elèctric.

Aquest impost es va aprovar el 1992, a través de la Llei 38/1992. Originàriament va rebre el nom de cost específic assignat a la mineria del carbó, ja que en un primer moment es va crear com una mesura de suport a la mineria.

El setembre del 2021 aquest impost es va baixar al 0,5 %, per mitjà del Reial
decret llei 17/2021
. Aquesta reducció es va anar prorrogant fins que, amb el Reial decret llei 8/2023, es va establir el tipus del 2,5 % que s'aplicarà des de l'1 de gener fins al 31 de març del 2024. Posteriorment experimentarà una nova actualització al 3,8 % fins al 30 de juny del 2024. Finalment, a partir del juliol del 2024, tornarà al tipus normal del 5,113 %.

 

L'impost a la producció elèctrica

L'impost a la producció elèctrica (IVPEE) consisteix en un impost del 7 % que grava la producció d'electricitat i que es va crear al desembre del 2012 a través de la Llei 15/2012. El seu propòsit principal és contribuir amb el recaptat a la sostenibilitat i minimitzar així l'impacte que la producció elèctrica té en el medi ambient.

S'aplica a qualsevol instal·lació sense distingir l'origen de l'energia, les dimensions o el resultat de l'explotació. Aquest impost està dirigit al productor.

El seu càlcul exclou l'IVA, és a dir, la quantia s'estableix a partir de les entrades brutes d'ingressos sorgits en el curs de l'activitat de producció i incorporació de l'energia elèctrica al sistema elèctric, rebuts o a rebre pel contribuent.

Cap país del nostre entorn compta amb un impost d'aquestes característiques sobre el subministrament elèctric.

El juny del 2021 el Govern espanyol va acordar suspendre aquest impost a partir de l'1 de juliol del 2021. Amb el Reial decret llei 8/2023 es va establir que entre l'1 de gener i el 31 de març del 2024 s'aplicarà un 3,5 %, posteriorment i fins al 30 de juny el 5,25 % i, a partir del juliol del 2024, tornarà el tipus normal del 7 %.

Impostos totals en la factura de la llum

Els impostos depenen, com hem comentat, del consum i de la potència. De manera aproximada, podem dir que suposen un terç de la factura.

Comparador de tarifes de Llum i Gas

A Endesa no t'has d'adaptar a les nostres tarifes perquè elles s'adapten a tu. Compara les diferents tarifes tu mateix entrant al nostre catàleg. O, si ho prefereixes, respon a algunes preguntes i ens encarreguem de comparar entre totes les tarifes de llum i gas per oferir-te una recomanació personalitzada.

Vols veure totes les nostres ofertes?

Descobreix en un minut el producte que més s'adapta a tu:

{{firstStep.title}}

Estem trobant l'energia adequada per a tu...

Estem trobant l'energia adequada per a tu...

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.