• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Accessibilitat

El nostre web, ara més accessible

Segell AENOR producte certificat. Accessibilitat TIC

Aquest web s'ha dissenyat i programat seguint les tècniques i directrius d'accessibilitat internacional, que fan possible el seu ús per tota mena d'usuaris, inclosos els que pateixen algun tipus de discapacitat.

Entre els punts que s'han tingut en compte en l'àmbit de l'accessibilitat del site, destaquem els següents:

  • De la destinació dels enllaços o hipervincles: els enllaços ofereixen detalls de la funció o la destinació de l'hipervincle i la informació es mostrarà en una finestra nova.
  • Jerarquització dels continguts: les pàgines estan estructurades amb encapçalaments, es jerarquitzen els continguts i es facilita la seva comprensió.
  • Ajudes tècniques per a la lectura de taules de dades: les taules de dades tenen identificadors de capçaleres i altres ajudes tècniques per facilitar la interpretació de les dades pels lectors de pantalla.
  • Escalat en pantalla dels elements del portal: permet la selecció de la mida de les fonts per fer més fàcil la lectura en pantalla i aplica un escalat a la pantalla del site i tots els seus elements. Això no s’aplica al servei d’infoEnergía accessible des de l’àrea client.
  • Degradació correcta del site sense full d'estils: en cas que l'usuari accedeixi al portal a través d'un navegador que no suporti CSS, el marcatge estructural permet la correcta visualització de tots els continguts.

 

Jerarquització de la informació/Capçaleres

Les pàgines estan estructurades amb encapçalaments que jerarquitzen els continguts i faciliten la comprensió.

 

Tecnologia aplicada

  • Compliment de les normes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en el seu nivell AA. Pautes de Contingut Accessible a Web 1.0 Segell de validació de nivell Doble-A de Conformitat amb les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0.
  • La presentació es basa en la Recomanació del W3C sobre els fulls d'estil en cascada, nivell 2 (CSS2). S'ha fet servir l'estàndard recomanat en l'ús de codi HTML verificant les recomanacions HTML 4.01 Transitional.
  • S'ha fet servir l'estàndard recomanat en l'ús de codi HTML verificant les recomanacions HTML 4.01 Transitional.

 

Navegadors que no suporten CSS

En cas que l'usuari accedeixi al portal a través d'un navegador que no suporti CSS, el marcatge estructural permet la correcta visualització de tots els continguts.

 

Taules de dades

Les taules de dades tenen identificadors de capçaleres i altres ajudes tècniques per facilitar la interpretació de les dades pels lectors de pantalla (etiquetatge thead, tbody, th, td i atributs id per identificar les capçaleres).

 

Enllaços

Els enllaços del portal incorporen un aclariment sobre la seva destinació i aporten informació sobre si es desplegaran a una nova finestra.

 

Escalat en pantalla i selecció de la mida de la font

Permet la selecció de la mida de les fonts per fer més fàcil la lectura en pantalla i aplica un escalat a la pantalla del site i tots els seus elements.

 

Compatibilitat amb navegadors

En general és compatible amb la versió actual i les principals versions anteriors de Chrome, Firefox, Internet Explorer i Safari.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió