Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Manteniment Gas Complet

Amb el servei Manteniment gas complet, la caldera/escalfador, el circuit de calefacció i la instal·lació de gas del teu habitatge estaran sempre en perfecte estat: t'oferim un diagnòstic inicial (caldera/escalfador, circuit hidràulic, radiadors i escalfador), revisions anuals i reparacions, perquè la instal·lació de la teva llar sempre estigui a punt.

Servei ofert per Endesa X Servicios, S.L.

{{content.stickyTitle}}

{{content.discount}}

{{content.titleBig}} {{content.title}}

{{content.description}}

{{service.name}}
{{content.disclaimer}}

Descompte en línia

Aconsegueix un 20 % de descompte durant els primer any.

Descompte en línia

Aconsegueix un 20 % de descompte durant els primer any.

Descompte en línia

Aconsegueix un 20 % de descompte durant els primer any.

Tranquil·litat

La xarxa de tècnics qualificats d’Endesa està avalada per rigorosos controls de qualitat.

Tranquil·litat

La xarxa de tècnics qualificats d’Endesa està avalada per rigorosos controls de qualitat.

Tranquil·litat

La xarxa de tècnics qualificats d’Endesa està avalada per rigorosos controls de qualitat.

En menys de 3 h

Arribarem al teu habitatge en menys de 3 hores per reparar les avaries.

En menys de 3 h

Arribarem al teu habitatge en menys de 3 hores per reparar les avaries.

En menys de 3 h

Arribarem al teu habitatge en menys de 3 hores per reparar les avaries.

Atenció 24 h

Atenció permanent: 24 hores els 365 dies de l'any.

Atenció 24 h

Atenció permanent: 24 hores els 365 dies de l'any.

Atenció 24 h

Atenció permanent: 24 hores els 365 dies de l'any.

Trucada gratuïta

Telèfon gratuït d'assistència: 900 85 86 85. 

Trucada gratuïta

Telèfon gratuït d'assistència: 900 85 86 85. 

Trucada gratuïta

Telèfon gratuït d'assistència: 900 85 86 85. 

Extres inclosos

Desplaçament i 3 hores de mà d'obra de cada reparació inclosos.

Extres inclosos

Desplaçament i 3 hores de mà d'obra de cada reparació inclosos.

Extres inclosos

Desplaçament i 3 hores de mà d'obra de cada reparació inclosos.

Detalls

El servei Manteniment gas completo inclou el diagnòstic inicial de la teva instal·lació de gas i sistema de calefacció (caldera, circuit hidràulic i radiadors) o aigua calenta sanitària, una revisió anual per anticipar-se a possibles avaries que puguin augmentar el teu consum d'energia. Amb Manteniment gas complet mantindràs la instal·lació segura, allargaràs la vida de l'equip i reduiràs les avaries a 1/3 del que és habitual, optimitzant d'aquesta manera el consum i, en conseqüència, l'import de la teva factura de gas.

Manteniment gas complet permet complir amb la normativa vigent en matèria d'instal·lacions de gas (RD 919/2006) i instal·lacions tèrmiques en edificis (RD 1027/2007), que obliga per llei a fer una revisió biennal de la instal·lació i de l'equipament de gas.

A més, sempre que tinguis qualsevol avaria en la teva instal·lació de calefacció o aigua calenta sanitària, pots posar-te en contacte amb el servei tècnic de Manteniment gas complet i un tècnic visitarà la teva llar en menys de 3 hores. El desplaçament i les 3 primeres hores de mà d'obra estan inclosos en el servei. En circumstàncies excepcionals, en les quals el temps de reparació excedeixi les 3 hores o es requereixin peces de recanvi, ens comprometem a fer un pressupost previ gratuït.

El màxim d'assistències per reparació de la instal·lació de gas és de dos a l'any.

Els clients de Manteniment gas complet disposen d'un telèfon gratuït per sol·licitar assistència, que està operatiu les 24 hores al dia dels 365 dies de l'any: 900 85 86 85.

Les revisions de la instal·lació preveuen, principalment, les possibles fuites de gas que afectarien la seguretat dels habitants de casa teva i, a més, suposarien un augment del consum d'energia i de l'import de les factures. Són visites de caràcter preventiu per comprovar l'estat, la seguretat i el bon funcionament de la instal·lació de gas i de l'equip de calefacció (caldera, circuit hidràulic i radiadors), d'acord amb el que estableix la normativa legal i tècnica. El circuit de calefacció és el traçat de canonades que condueix l'aigua calenta des de la caldera fins a cadascun dels radiadors. Les avaries més comunes es produeixen a: la bomba que permet la circulació, la vàlvula de seguretat, la pressió del circuit, la sortida de fums de la caldera, la sonda de temperatura que comprova si l'aigua està calenta o les claus dels radiadors. En la visita tècnica es fa:

  • Revisió de tots els elements de la instal·lació (claus, subjeccions, canonades, broquets, ventilació…).
  • Ajustos necessaris per garantir la seguretat de la instal·lació i reduir al màxim el consum de gas, avaries o fallades futures de l'equip.
  • Comprovació de l'estanqueïtat de la instal.lació de gas.
  • Comprovació i ajust del funcionament de l'equip.
  • Anàlisi de combustió i lliurament del resultat.
  • La revisió obligatòria pel RITE.

La durada del contracte és d'un any prorrogable automàticament de forma anual. No obstant això, tant el Client com Endesa podran resoldre el contracte mitjançant una comunicació escrita amb una antelació mínima d'un mes a la data de venciment.

El servei el facturarà Endesa X amb periodicitat mensual o anual segons s'hagi acordat. Si tens contractats diversos serveis per a la mateixa adreça, es mostraran tots agregats en una única factura d'Endesa X. A més, si has contractat el subministrament d'electricitat o gas amb Endesa Energia a la mateixa adreça, la factura de serveis s'inclourà en el mateix document que la factura d'energia, i ambdós imports (serveis i energia) es cobraran de manera conjunta al teu compte. En aquest cas, la periodicitat de facturació serà la marcada en el contracte d'energia.

Condicions

Condicions generals dels serveis

PDF (0,5MB) Baixar-ho

Manteniment gas complet

PDF (0,21MB) Baixar-ho

Amb la subscripció d'aquest nou contracte implicarà l’acceptació de l’inici del servei contractat durant el període de desistiment.

Quota estable personalitzada

Única d'Endesa

L'import de la teva factura es mantindrà estable durant el teu contracte anual, sense importar l'hora a la qual consumeixis.

Ara Única millora la seva oferta.

Millor preu en línia

One Gas

El millor preu i una de les tarifes més competitives del mercat.

Podràs fer totes les gestions per Internet de forma ràpida.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon