Com funciona el mercat elèctric?

Tot i que el mercat elèctric és un tema molt present a les notícies i a les converses informals en els darrers temps, sovint no s'explica bé què és i com el seu funcionament afecta l'import que paguem per l'energia. T'expliquem tot el que has de saber: estructura, riscos i impostos.

Líneas de distribución de electricidad.

Des dels seus inicis, però en especial durant la crisi de preus d'energia en què encara estem immersos, els mercats d'energia elèctrica han estat un tema de conversa. Habitualment, el mercat elèctric s'associa directament amb el mercat diari, en què es negocia la compravenda d'energia. No obstant això, aquest és només un dels nombrosos mercats en què es negocia l'electricitat i ni tan sols és el més important.

És aquí on apareix el primer aprenentatge.  No existeix "el mercat elèctric", sinó un conjunt de mercats interrelacionats que garanteixen un ús eficient dels recursos. Aquests mercats actuen com una "màquina" que transfereix els costos del capital i de les matèries primeres emprades en la producció elèctrica als consumidors finals.

Al contrari del que pot semblar, aquesta màquina funciona segons el previst. Tanmateix, circumstàncies extraordinàries, com la situació actual del mercat internacional del gas, estan fent que els preus de l'electricitat siguin extremadament alts.

Per entendre com funcionen aquests mercats, que són possiblement dels més complexos que hi ha, farem un recorregut des del flux de l'energia, passant per la gestió dels seus riscos, fins a arribar als impostos sobre l'electricitat.

 

Com s'estructuren els mercats elèctrics?

El "cicle de vida" de l'energia elèctrica és molt senzill. L'energia és produïda per diferents companyies a les centrals de generació (tèrmiques, eòliques, hidroelèctriques, solars, etc.). Després, es mou per les xarxes de transport i distribució, propietat de companyies regulades. I, finalment, és subministrada als clients finals a través de companyies comercialitzadores.

Si parlem de la compravenda d'electricitat, aquesta s'articula mitjançant una successió de mercats amb horitzons temporals molt diferents:

A llarg termini (mesos, fins i tot anys) hi ha mercats a termini. Per exemple, és habitual que companyies industrials contractin l'energia que preveuen consumir al llarg d'un any fiscal, amb la finalitat de tancar un preu que permeti planificar les seves activitats.

A l'altre extrem de l'escala, petits consumidors domèstics també signen contractes que, típicament, són d'un any de durada, però són prolongats automàticament i la seva durada és indefinida.

El mercat diari és una subhasta que es convoca diàriament per al lliurament d'electricitat en cadascuna de les 24 hores de l'endemà. Com que es tracta d'una subhasta de "preu únic", tots els agents cobren i paguen el mateix preu per a cada hora.

L'alternativa a aquest model serien les subhastes 'pay as bid', en les quals es paga o cobra a cada agent la seva oferta. Però aquesta opció implica riscos com ara l'assignació ineficient en cas que les previsions dels agents no siguin precises.

“El mercat diari és una subhasta que es convoca diàriament per al lliurament d'electricitat en cadascuna de les 24 hores de l'endemà”.

D'altra banda, també hi ha els mercats intradiaris, així com mercats de balanç gestionats per l'operador del sistema. La seva funció és assegurar el balanç continu entre generació i demanda que requereix la física de l'electricitat.

El que cobra i paga cada agent és el resultat de l'activitat d'aquests mercats. I tot i que els seus preus estan relacionats amb els del mercat diari, són molt diferents. Per exemple, si es tracta d'un client amb un contracte anual, el seu preu és el que va contractar i és indiferent al preu del mercat diari.

Encara que els preus en tots dos mercats tendiran a igualar-se amb el temps, no seran iguals en cada moment. Per això, en cas de canvis importants de costos i preus, com els que patim actualment, considerar només el preu del mercat diari pot crear una imatge distorsionada de la situació.

 

La gestió de riscos dels mercats d'energia elèctrica

Els diferents agents tenen també diferents aversions al risc i compren, per tant, amb diferents terminis. Per exemple, hi ha empreses que signen contractes de subministrament a preu fix d'1 de gener a 31 de desembre, amb l'objectiu de fixar el cost d'un dels seus factors de producció. Per la seva banda, en el costat de l'oferta, alguns generadors venen a termini la seva producció o una part d'aquesta producció.

La part de la generació exposada al preu del mercat diari (o pool) es divideix en dos grans grups:

 • D'una banda, la major part de la generació amb gas natural i carbó, així com una part de la producció hidràulica, que obtenen els seus ingressos del mercat diari i intradiari.
 • D'altra banda, hi ha la generació renovable que es beneficia del règim regulat anomenat RECORE. Aquest tipus de generació rep pagaments per l'energia venuda en el mercat diari i un pagament addicional regulat que s'actualitza cada tres anys.

La conseqüència d'això és que, si el preu del mercat diari és alt, la generació RECORE rep un pagament inusualment elevat que es compensarà en els propers anys amb un pagament regulat més reduït.

D'altra banda, hi ha la generació que no rep el preu del pool:

 • L'eòlica i solar que no estan subjectes al RECORE.
 • Nuclear i hidràulica fluent.
 • Gas amb contractes a termini.
Precio de la electricidad en España.

A quin preu es produeix i s'embeni l'electricitat a Espanya?

TWh: Teravatio/hora.

Pool: Mercat diari en el qual se subhasta el preu de l'energia.

SENP: L'energia amb a Canàries, Balears, Ceuta i Melilla, la remuneració de la qual està fixada pel regulador.

 

Quanta electricitat es produeix?

SENP regulat
14 TWh
123 TWh
120 TWh
Total d'energia produïda anualment: 257 TWh


Quanta electricitat es comercialitza?

1 TWh bombament
27 TWh PVPC (tarifa regulada)
45 TWh clients industrials que decideixen pagar el preu del pool
184 TWh
Total d'energia venuda anualment: 257 TWh


Energia que cobra el preu del pool (123 TWh)

 • Gas que es bolca al mercat diari
 • Eòlica i solar regulada
 • Carbó
 • Hidràulica regulable


Energia tancada a termini que no cobra el preu del pool (120 TWh)

 • Eòlica i solar a mercat
 • Hidràulica fluent o convencional
 • Gas amb contractes a termini

La diferència entre l'oferta i la demanda d'energia a preu fix es cobreix de diferents maneres: amb derivats financers i a través d'empreses que compren a preu de pool i venen a preu fix.

Clients que paguen el preu del pool: 10 milions (domèstics + clients industrials).

Clients que paguen un preu fix: 19 milions (domèstics, pimes i indústries a termini).

La demanda d'energia: mercat lliure i mercat regulat

Si parlem de la demanda, la major part de l'energia està contractada en el mercat lliure a preu fix (el 77 %) i la resta (23 %) paga el preu del mercat diari. Aquest 23 %, per tant, és el que es veu afectat per les fluctuacions del preu en el mercat diari.

D'aquest 23 % de la demanda que s'abasteix en el mercat diari, una mica menys de la meitat es correspon als clients domèstics acollits a la tarifa regulada (PVPC). I, tot i que la quantitat pot semblar petita, té un gran impacte social, ja que aproximadament 10 milions de consumidors domèstics estan acollits a aquesta tarifa. La resta d'aquesta demanda es correspon a clients industrials que escullen lliurement proveir-se del pool.

 

Demanda de l'energia    

{{item.name}} {{item.value}} {{config.currency}}
Medium Target Price € 50
Open Data Version

La quantitat d'energia comprada a termini és substancialment superior a la venuda a termini. Això és un desequilibri del nostre mercat, degut fonamentalment al volum de producció renovable subjecta a RECORE. Aquest desequilibri es pot cobrir amb derivats financers (que poden tenir com a referència mercats elèctrics d'altres països o el preu del gas) o fer que quedin posicions obertes (empreses que compren a preu de pool i venen a preu fix).

 

Quan una energètica té generació i comercialització

En el cas de companyies verticalment integrades (Endesa i altres grans companyies energètiques) es produeix una venda interna entre la generació i la comercialització de la mateixa companyia. Aquesta és una de les principals formes en què aquestes companyies gestionen el seu risc i els permet oferir als seus clients preus molt més estables, fixos, que els més volàtils del mercat diari.

En el cas d'Endesa, a mesura que es van signant contractes amb els clients, es va assignant l'energia produïda a la demanda esperada. Comencem per la generació nuclear, hidràulica i renovable esperada, i continuem afegint-hi energia comprada en els mercats de termini, i completant el que sigui necessari amb compres en els mercats de curt termini.

Nosaltres venem, de fet, al voltant del doble del que generem, per la qual cosa habitualment necessitem comprar també quantitats significatives en mercats de curt termini, com el diari. Per això, una pujada inesperada de preus sol ser una mala notícia per a la companyia.

 

Els impostos sobre l'electricitat a Espanya

L'electricitat a Espanya està sotmesa a una de les estructures impositives més complexes que s'han dissenyat. Hi ha diversos impostos sobre l'electricitat:

Sostenibilidad

IVA

Normalment del 21 %, temporalment reduït al 10 %.

IVA

Normalment del 21 %, temporalment reduït al 10 %.

IVA

Normalment del 21 %, temporalment reduït al 10 %.

Ahorro

Impost especial sobre l'electricitat

Normalment del 5,11 %, temporalment reduït al 0,5 %.

Impost especial sobre l'electricitat

Normalment del 5,11 %, temporalment reduït al 0,5 %.

Impost especial sobre l'electricitat

Normalment del 5,11 %, temporalment reduït al 0,5 %.

Altres impostos

No apareixen directament en la factura del consumidor, sinó que són pagats pels generadors, i lògicament es reflecteixen en el preu del mercat, com ara l'impost sobre la producció d'energia elèctrica (normalment del 7 %, temporalment suspès), el cànon hidràulic o l'impost nuclear.

Altres impostos

No apareixen directament en la factura del consumidor, sinó que són pagats pels generadors, i lògicament es reflecteixen en el preu del mercat, com ara l'impost sobre la producció d'energia elèctrica (normalment del 7 %, temporalment suspès), el cànon hidràulic o l'impost nuclear.

Altres impostos

No apareixen directament en la factura del consumidor, sinó que són pagats pels generadors, i lògicament es reflecteixen en el preu del mercat, com ara l'impost sobre la producció d'energia elèctrica (normalment del 7 %, temporalment suspès), el cànon hidràulic o l'impost nuclear.

Tot i que la reducció de tipus en les circumstàncies de crisi és benvinguda, no és proporcional a l'augment de preus, per la qual cosa cal establir un sistema fiscal més eficient i predictible.

Contingut relacionat

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.