• {{currentSearchSuggestions.title}}
 • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Política de Protecció de Dades

 

A Endesa respectem els drets i les llibertats de les persones, entre els quals hi ha el dret fonamental a la protecció de les dades de caràcter personal establert en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

El nostre compromís amb la privacitat és un dels nostres eixos prioritaris per millorar la confiança i la relació de transparència amb totes aquelles persones amb què estiguem vinculats. Per aquesta raó ens guiem pels principis inclosos en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i ens comprometem a:

 • Tractar les dades de manera responsable, lleial i transparent.
 • Utilitzar les dades per a finalitats determinades, clares i legítimes.
 • Només emprar dades adequades, oportuns i limitats a cada finalitat.
 • Utilitzar les dades exactes i actualitzades.
 • Mantenir les dades només durant el temps necessari.
 • Garantir la integritat i confidencialitat de les dades.
 • Actuar amb responsabilitat proactiva.

Política de Protecció de Dades de clients d'Endesa Energía

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Personals

Resum

 • Responsable

  Endesa Energía, SAU (d'ara endavant, Endesa Energía).

 • Finalitats

  • Prestar el servei d'assessorament energètic infoEnergía.
  • Per a l'enviament per correu electrònic de la factura electrònica, si has activat el servei.
  •  Complir amb les obligacions legals imposades.
  • Posar-nos en contacte amb tu per oferir-te informació sobre productes o serveis relacionats amb els que ja tens contractats i que s'adaptin millor a les teves necessitats de consum energètic. Per a això, es poden analitzar les dades personals a fi d'elaborar un perfil que ens permeti conèixer de manera molt bàsica si la campanya comercial que es farà s'ajusta a les teves necessitats i preferències de consum energètic. Pots oposar-te en qualsevol moment a rebre comunicacions comercials, exercint el teu dret d'oposició, enviant un correu electrònic a la següent adreça: solicitudeslopd@endesa.es.
  • En els casos en què ens hagis donat el teu consentiment, podrem ajudar-te a conèixer productes i serveis d'altres empreses amb les quals col·laborem i que puguin ser del teu interès, relacionades amb els sectors d’energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci. La prestació d'aquest consentiment no és necessària per a la formalització del contracte.
  • Gestionar el registre d'usuari web a l'àrea privada de clients d'Endesa Energía.
 • Legitimació

  • Per a la gestió del contracte de subministrament d'energia o, si escau, de mesures precontractuals i del servei d'infoEnergía: execució del contracte.
  • Per a la comunicació a entitats de crèdit amb la finalitat de realitzar operacions de factoring, així com a sistemes d’informació creditícia en cas d’impagament: interès legítim d'Endesa Energía.
  • Per als tractaments necessaris per complir obligacions legals d'Endesa Energía: compliment d'obligacions legals.
  • Per informar sobre productes o serveis oferts per Endesa Energía en l'àmbit de l'activitat energètica: interès legítim del responsable.
  • Per informar-te sobre altres productes o serveis d'Endesa Energía o tercers diferents dels contractats: consentiment de l’interessat.
  • Per a la cessió a terceres empreses col·laboradores: consentiment de la persona interessada.
  • Per a la gestió del registre d'usuari web a l'àrea privada de clients d'Endesa Energía i enviament de la factura electrònica: consentiment de la persona interessada.
 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  No obstant això, en cas que hagis prestat el teu consentiment, les teves dades podran ser cedides a empreses relacionades amb energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci, per tal que puguin contactar-te per informar-te sobre els seus productes o serveis. La prestació d'aquest consentiment no és necessària per a la formalització del contracte.

  Les teves dades podran ser comunicades a sistemes d'informació creditícia en cas d'impagament, així com a entitats de crèdit amb la finalitat de realitzar operacions de factoring.

  De forma addicional, poden tenir accés a les dades personals els proveïdors de serveis que Endesa Energía contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament. Així mateix, és possible que alguns d'aquests encarregats del tractament es trobin als Estats Units o fora de l'Espai Econòmic Europeu.

  Les teves dades podran ser comunicades a sistemes d'informació creditícia en cas d'impagament, així com a entitats de crèdit amb la finalitat de realitzar operacions de factoring.

  De forma addicional, poden tenir accés a les dades personals els proveïdors de serveis que Endesa Energía contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament. Així mateix, és possible que alguns d'aquests encarregats del tractament es trobin als Estats Units o fora de l'Espai Econòmic Europeu.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment. En cas d'haver prestat el consentiment per a les finalitats descrites anteriorment, pots retirar-lo en qualsevol moment.

 • Informació addicional

  Pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades d'Endesa Energía en el desplegable Política de Protecció de Dades.

A Endesa apostem per garantir un ús transparent i segur de les dades personals dels nostres clients, i volem que sàpigues que les pots controlar en tot moment. Com a client d'Endesa, i sempre que la normativa en vigor ens ho permeti, podràs decidir a qui se cedeixen les teves dades personals, en quines condicions i per a quina finalitat.

Per ajudar els nostres clients a entendre com recopilem, tractem i protegim les seves dades personals, Endesa facilita la següent informació relacionada amb la protecció de dades personals:

1.    Definicions

2.    Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

3.    Quines dades personals tractem?

4.    Per a què tractem les dades?

5.    Per què estem legitimats per tractar les teves dades personals?

6.    Quant de temps conservarem les teves dades?

7.    Tractem dades de menors?

8.    Quines mesures de seguretat s'apliquen?

9.    Quina informació compartim amb tercers?

10.    Quins drets tinc en relació amb el tractament de les meves dades personals?

11.    Com puc contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d'Endesa?

12.    Canvis en la Política de Privacitat

 

1)    Definicions

Perquè puguis entendre millor la nostra Política de Protecció de dades, definim a continuació els conceptes que s’hi inclouen:

 • Client: persona física que manté una relació contractual amb Endesa Energía, SAU (d'ara endavant, Endesa Energía o Endesa).
 • Contracte: acord que regula els termes i condicions aplicables a la contractació de qualsevol producte o servei d'Endesa Energía.
 • Encarregat del tractament: persona física o jurídica que tracti dades personals en nom del Responsable del tractament.
 • LOPD - GDD: Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Responsable del tractament: persona física o jurídica que, sol o juntament amb altres, determini les finalitats i els mitjans de tractament.
 • RGPD: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
 • Usuari del web: titular d'un contracte amb Endesa Energía registrat al web Endesa Clients.

 

2)    Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

El Responsable del tractament de les teves dades personals és Endesa Energía, SAU, amb CIF A81948077. Les dades de contacte del Responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Telèfon: 800 760 909.

 

3.    Quines dades personals tractem?

Les dades personals són tota aquella informació que t'identifica directament o que ens permet identificar-te, entre la qual pot haver-hi, per exemple, el teu nom i cognoms, l’adreça de correu electrònic, el Codi d'Unificació de Punts de Subministrament (o CUPS), etc. És possible que algunes d'aquestes dades ens les hagis facilitat directament en contractar-nos, però d'altres es poden haver inferit de la relació que mantenim amb tu, com ara el consum de llum o gas corresponent al punt de subministrament de què ets usuari efectiu.

Les dades que poden ser tractades s'agrupen en les següents categories:

 • Dades recollides en el contracte o facilitades posteriorment durant la relació contractual: nom, cognoms, DNI/NIE, adreça del punt de subministrament (CUPS), telèfon, adreça electrònica, tarifa contractada i les dades incloses en l'eina infoEnergía que, com s'explica posteriorment, ofereix un servei d'assessorament energètic.
 • Dades derivades de la prestació de serveis durant la relació contractual: el nombre d'atencions realitzades i les incidències resoltes o en curs, les sol·licituds de contractació efectuades, els resultats de les enquestes de satisfacció, les comunicacions comercials realitzades, el consum històric del punt de subministrament de què ets usuari efectiu, l'historial de facturació i les dades que puguin compilar-se de les teves visites als nostres webs mitjançant l'ús de galetes.

A Endesa només tractem les dades estrictament necessàries per a les finalitats concretes recollides en aquesta Política de Privacitat, i només durant el temps requerit per fer-ho, respectant sempre tots els principis i obligacions recollits tant al RGPD com a la LOPD-GDD.

A les preguntes següents, s'explica en detall per què i com tractem les teves dades.

 

4.    Per a què tractem les dades?

A Endesa tractem les teves dades personals per gestionar la prestació dels productes i serveis que tinguis contractats amb nosaltres, complir amb les obligacions legals imposades, per exemple, en matèria d’energia o consum, realitzar comunicacions comercials sobre productes i serveis que et puguin interessar, o per demanar informació sobre les interaccions que puguis fer quan naveguis pels nostres webs mitjançant l'ús de galetes. A continuació, trobaràs les finalitats concretes per a les quals fem servir les teves dades:

a)    Gestionar els productes i serveis contractats amb Endesa Energía

Les teves dades es tractaran per gestionar el producte o el servei que contractis.

A més, has de saber que, si sol·licites un producte o servei d’Endesa Energía que pugui comportar el pagament ajornat o la prestació d'un servei de facturació periòdica, abans de la contractació podem consultar els fitxers de solvència patrimonial i de crèdit que estimem convenients per valorar la teva solvència econòmica. El resultat d'aquesta consulta podria condicionar, si escau, l'entrada en vigor del Contracte. Així mateix, en cas d'impagament, Endesa Energía pot comunicar les teves dades a aquests fitxers, sempre complint amb les garanties que atorga la legislació vigent en aquests casos.

Si has iniciat el procés de contractació a través d'un dels nostres webs i has arribat a facilitar les dades personals sense poder acabar el procés, no et preocupis, t'enviarem a la teva adreça de correu electrònic fins a dos recordatoris amb suport o ajuda perquè puguis finalitzar amb èxit el procés de contractació iniciat.

Quan ja siguis client, per tal de poder prestar-te el millor servei possible, les teves dades es podran utilitzar per atendre les teves consultes i peticions per tots els nostres canals d'atenció (incloent-hi els canals telefònics, presencials i els webs), enviar-te comunicacions informatives i enquestes de satisfacció, acreditar-te en els processos de contractació que iniciïs amb nosaltres, facturar el subministrament energètic o prestar-te un servei d'assessorament energètic denominat infoEnergía. El servei infoEnergía pren com a referència el conjunt de consums que rebem diàriament per emetre les factures d'electricitat i les dades que puguis haver aportat en omplir el teu perfil al web Endesa Clients, les compara amb les dades d'altres clients amb habitatges situats a la teva àrea geogràfica que tinguin uns hàbits de consum similars i et fa unes recomanacions perquè puguis ajustar millor els teus hàbits de consum i estalvi energètic.

A més, sempre que t'hagis donat d'alta al web Endesa Clients, les teves dades personals podran ser tractades amb la finalitat de gestionar els teus serveis com a usuari d'aquest web, per exemple, el “servei de factura electrònica”, de manera que necessitarem utilitzar la teva adreça de correu electrònic com a mitjà per a la seva remissió. En aquest sentit, has de saber que, en cas que ens facilitis la teva adreça de correu electrònic, la tractarem com a mitjà preferent per enviar qualsevol tipus de comunicació relativa a la relació contractual que tinguem amb tu.

b)    Complir amb les obligacions legals imposades

Les teves dades també podran ser tractades per complir amb qualsevol tipus d'obligació legal, com ara contractar l'accés a les xarxes amb l'Empresa Distribuïdora, fer les gestions que calguin per a un bon fi del subministrament, intercanviar informació amb l'Empresa Distribuïdora per poder facturar el teu consum energètic o atendre requeriments de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, entre d'altres obligacions legals.

c)    Enviar comunicacions comercials sobre productes i serveis en interès del client

També es podran realitzar altres tractaments de les teves dades personals que no responguin a la necessitat d'executar un contracte o complir amb una obligació legal, i als quals et podràs oposar.

Durem a terme aquests tractaments per poder oferir-te, a través de qualsevol canal de comunicació (inclosos, entre d'altres, el correu electrònic, l'SMS i les trucades telefòniques), informació sobre els productes o serveis relacionats amb productes o serveis que ja tinguis contractats i que millor s'adaptin a les teves necessitats de consum energètic.

Per a això, prèviament es podran analitzar les dades personals a fi d'elaborar-ne un perfil que ens permeti conèixer de manera molt bàsica si la campanya comercial que es farà s'ajusta a les teves necessitats i preferències de consum energètic. En aquesta anàlisi es podran tenir en compte les dades incloses en l'apartat anterior (dades demogràfiques, tarifa contractada, consum històric, productes i serveis contractats amb Endesa, etc.). De totes maneres, et recordem que pots oposar-te en qualsevol moment a rebre comunicacions comercials, exercint el teu dret d'oposició a través dels canals indicats en l'apartat “Quins drets tinc en relació amb el tractament de les meves dades personals?”

Tingues en compte que només podràs rebre comunicacions comercials d'aquest tipus mentre segueixis sent client d'Endesa, tret que ens hi autoritzis posteriorment.

A l’últim, per als casos en què ens hagis donat el teu consentiment també podrem ajudar-te a conèixer, a través de qualsevol canal de comunicació (inclosos, entre d'altres, el correu electrònic, l'SMS i les trucades telefòniques), productes i serveis d'altres empreses amb les quals col·laborem i que et puguin interessar, relacionades amb els sectors d’energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci. Només cedirem les teves dades a terceres empreses relacionades amb els sectors anteriors si ens has donat el teu consentiment.

En tot cas, et recordem que pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment a través dels canals indicats en l'apartat “Quins drets tinc en relació amb el tractament de les meves dades personals?”

d)    Gestionar els serveis web

Sempre que t’hagis donat d'alta a l'àrea privada de clients d'Endesa Energía, les teves dades personals podran ser tractades amb la finalitat de gestionar el/s servei/s del web.

e)    Compilar informació quan navegues als nostres webs

Les pàgines web d'Endesa, igual que molts altres portals d'Internet, utilitzen una tecnologia anomenada “galetes” per poder demanar informació sobre les interaccions que puguis fer a les seves pàgines web, sempre que n’hagis autoritzat l’ús.

Si vols conèixer en detall com funciona aquesta tecnologia, pots consultar l'apartat “Galetes a Endesa”.

 

5.    Per què estem legitimats per tractar les teves dades personals?

Depenent de la finalitat concreta per a la qual tractem les teves dades (per exemple, gestionar adequadament la relació contractual que tenim amb tu, complir amb obligacions legals que ens siguin aplicables, realitzar comunicacions comercials o demanar informació quan navegues als nostres webs), tindrem la base de legitimació que sigui aplicable.

A aquests efectes, a continuació t'informem de les bases de legitimació que ens permetran dur a terme els diferents tractaments:

a)    Execució del contracte

La base legal per poder gestionar els productes i serveis que tens contractats amb nosaltres és l’“execució del contracte”, que ens legitima per realitzar els tractaments de dades personals necessaris (entre els quals s'inclou l'adreça de correu electrònic) per atendre les teves consultes i peticions per tots els nostres canals d'atenció (incloent-hi els canals telefònics, presencials i els webs), enviar-te comunicacions informatives i enquestes de satisfacció, acreditar-te en els processos de contractació que iniciïs amb nosaltres, facturar el subministrament energètic o prestar-te el servei infoEnergía.

El fet de negar-se a subministrar les dades personals sol·licitades o de lliurar dades inexactes o incompletes podria impossibilitar que et prestéssim de manera adequada els serveis contractats. En aquest sentit, et recordem que, com a usuari, et fas responsable de la veracitat de les dades facilitades, i també de comunicar a Endesa Energía qualsevol modificació de les dades esmentades.

b)    Compliment de les obligacions legals

Com ja s'ha exposat anteriorment, a vegades hem d'utilitzar les teves dades personals per complir amb obligacions legals de qualsevol mena; per tant, la base legal que ens legitima per realitzar aquests tractaments consisteix, precisament, en el compliment d'aquestes obligacions legals.

c)    Interès legítim

Els tractaments que es realitzen amb la finalitat d'oferir-te productes o serveis relacionats amb els que ja tens contractats i que s'adaptin millor a les teves necessitats de consum energètic es fonamenten en l’“interès legítim” d'Endesa.

En aquest sentit, t’informem que la normativa en vigor ens permet utilitzar l'interès legítim com a base de legitimació per realitzar els anteriors tractaments, sobre la base de les expectatives que puguis tenir com a client nostre. Per aquest motiu, et recordem que pots oposar-te en qualsevol moment a rebre comunicacions comercials, exercint el teu dret d'oposició a través dels canals indicats en l'apartat “Quins drets tinc en relació amb el tractament de les meves dades personals?”

D'altra banda, d’acord amb l'interès legítim, també es realitzen els tractaments necessaris per valorar la teva solvència econòmica, la teva admissió com a client o, si escau, la comunicació de les teves dades a sistemes d'informació creditícia. L'interès d'Endesa per a aquests tractaments és clar, atès que es tracta d'una habilitació que l'art. 20 de la LOPD-GDD concedeix als creditors que presten un servei de facturació periòdica, com és el nostre cas.

Així mateix, els tractaments amb la finalitat de realitzar operacions de factoring (bestreta parcial o total de crèdits cedits a entitats financeres) per tal que Endesa pugui tenir un model de gestió empresarial eficient es realitzaran sobre la base de l'interès legítim d'Endesa de poder obtenir finançament per dur a terme la seva activitat comercial.

d)    Consentiment

Els tractaments que es realitzen amb la finalitat d’enviar-te comunicacions comercials sobre altres productes o serveis oferts per terceres empreses relacionades amb els sectors d’energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci —així com la cessió de les teves dades a aquestes empreses— tenen com a base legal el “consentiment” que hagis prestat. Per això, fins que no retiris el consentiment, és possible que segueixis rebent comunicacions d'aquest tipus o que les teves dades continuïn sota el control d'aquestes empreses col·laboradores.

Així mateix, els tractaments de dades personals associats a la gestió del teu Usuari web i, si escau, el tractament de la teva adreça de correu electrònic per a l'enviament de la factura digital, tenen com a base de legitimació el “consentiment” que hagis prestat en cada supòsit.

L'ús dels serveis i productes oferts per Endesa Energía mai no se supeditarà al fet que prestis els consentiments sol·licitats. En tot cas, et recordem que si vas prestar el teu consentiment, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment sense que això tingui cap conseqüència per als serveis o productes que hagis contractat. Trobaràs la informació necessària per exercir el teu dret a retirar el consentiment en l'apartat “Quins drets tinc en relació amb el tractament de les meves dades personals?”

 

6.    Quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals que ens facilitis com a client es conservaran mentre siguin necessàries per prestar els serveis recollits al Contracte. En el moment en què no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el termini en què encara puguin ser necessàries per atendre les reclamacions o exercir la defensa davant accions administratives o judicials, i també durant el temps de prescripció de les responsabilitats penals, civils, mercantils o administratives, i només es podran desbloquejar i tractar de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades se suprimiran definitivament.

En cas de ser usuari dels serveis web, guardarem les teves dades personals mentre en continuïs sent usuari. No obstant això, si detectem que durant un període de dos (2) anys no has utilitzat o interactuat amb el teu compte o amb cap dels nostres serveis web, procedirem a cancel·lar el teu compte i a bloquejar les teves dades. D'aquesta manera, si vols tornar a utilitzar qualsevol dels serveis web, hauràs de registrar-te una altra vegada.

 

7.    Tractem dades de menors?

A Endesa es vetlla per l'ús adequat de les dades dels menors, garantint el respecte a les lleis que els siguin aplicables i utilitzant les mesures que siguin raonables i oportunes; per això no es recullen dades personals de menors d’edat sense el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals.

 

8.    Quines mesures de seguretat s'apliquen?

Endesa, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l’accés no autoritzats o el robatori de les dades, en funció de l'estat de la tecnologia, per a tots els canals en què es poden tractar dades de caràcter personal (incloent-hi, per tant, totes les pàgines web, els serveis d'atenció telefònica i els canals presencials).

A més, t’informem que les teves dades poden ser objecte d'un procés d'anonimització en què se substitueixin per un identificador irreversible, de manera que no es podrà arribar a identificar el client que hi ha darrere d'aquest identificador, per poder efectuar estudis i anàlisis internes amb la finalitat d'obtenir resultats agregats que ens ajudin a identificar comportaments generals per millorar la qualitat dels nostres productes i serveis.

 

9.    Quina informació compartim amb tercers?

Endesa només intercanvia dades personals amb determinats tercers que tindran la consideració d'Encarregats del tractament per tal de gestionar adequadament la relació contractual, o bé amb empreses col·laboradores, sempre que hi hàgim estat autoritzats. També proporcionarem les teves dades als sistemes d'informació creditícia en els supòsits en què ens habilita la normativa vigent, així com a les entitats de crèdit per realitzar operacions de factoring, o a les administracions, les autoritats i els organismes públics per complir amb les obligacions legals.

A continuació, detallem aquests tractaments, els seus destinataris i la seva base de legitimació:

a)    Accés de tercers a la prestació del servei contractat

Podran tenir accés a les teves dades personals els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'Encarregats del tractament (incloses altres empreses del Grup Endesa), els quals realitzaran els tractaments de dades personals necessaris per presentar els serveis contractats seguint les instruccions que Endesa consideri oportunes i garantint en tot moment la confidencialitat, la seguretat i el secret de la informació a la qual tinguin accés. Aquests tercers ens podran ajudar, per exemple, a prestar serveis relacionats amb: vendes, atenció al client, recobrament, màrqueting i publicitat i serveis professionals.

Així mateix, és possible que alguns d'aquests tercers que fan d’Encarregats del tractament es trobin als Estats Units o fora de l'Espai Econòmic Europeu. En particular, podran accedir a les teves dades personals proveïdors de plena confiança situats a: l’Índia, Colòmbia i el Perú. En qualsevol cas, no t'has de preocupar per això, atès que disposem de l’habilitació legal per realitzar aquest tipus de transferències, ja que totes han estat autoritzades pel director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b)    Cessió de dades a tercers col·laboradors

En cap cas se cediran dades personals a terceres empreses, tret que ens hagis facilitat abans el teu consentiment.

Si ho has fet, és possible que les teves dades es comparteixin amb empreses relacionades amb els sectors d’energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i oci.

c)    Comunicació d'informació a sistemes d'informació creditícia

Com s'ha exposat anteriorment, és possible que, d'acord amb la normativa vigent, puguem comunicar les teves dades als fitxers de solvència patrimonial i de crèdit que estimem convenients si no has abonat un servei de facturació periòdica que tinguis contractat amb nosaltres, amb base en l'interès legítim.

d)    Realització d'operacions de factoring

Es podran comunicar dades a entitats de crèdit amb l'única finalitat de realitzar operacions de factoring, per tal que Endesa pugui disposar d’un model de gestió empresarial eficient. Aquests tractaments es realitzaran amb les mesures de seguretat més estrictes i sobre la base de l'interès legítim d'Endesa de poder obtenir finançament per dur a terme la seva activitat comercial.

e)    Compliment d'una obligació legal

Les teves dades personals es podran cedir a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan ho exigeixi la normativa aplicable, per exemple, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, les autoritats fiscals, etc.

 

10.    Quins drets tens en relació amb el tractament de les teves dades personals?

L’RGPD i la LOPD-GDD recullen els següents drets en relació amb el tractament de les teves dades personals per part d'Endesa:

 • Accés: permet confirmar si estem tractant les teves dades personals i, en aquest cas, quines.
 • Rectificació: permet que ens ajudis a corregir errors i modificar les dades que puguin ser inexactes o estar incompletes.
 • Supressió: et permet sol·licitar l'esborrament de les dades, cosa que farà que Endesa deixi de tractar-les tret que hi hagi una obligació legal per conservar-les (aleshores quedaran degudament bloquejades) o que hi hagi altres motius legítims perquè les tractem.
 • Limitació del tractament: permet paralitzar el tractament de les teves dades d'acord amb les condicions establertes legalment, tot i que amb el dret de conservar les dades degudament bloquejades per atendre reclamacions o exercir la defensa davant d'accions administratives o judicials.
 • Oposició: et permet demanar-nos que deixem de tractar les teves dades personals quan considerem que tenim un interès legítim per fer-ho; per exemple, sobre la base de les teves expectatives com a client, com succeeix quan et fem ofertes de productes i serveis. A Endesa deixarem de tractar les teves dades llevat que concorrin motius legítims imperiosos o que siguin necessàries per atendre reclamacions o exercir la defensa davant d'accions administratives o judicials. En aquest cas, romandran degudament bloquejades.
 • Portabilitat: et permet rebre les teves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica perquè puguis transmetre-les a un altre responsable del tractament.
 • Retirar el consentiment: permet que es deixin de tractar les teves dades per a una finalitat que prèviament havies autoritzat; per exemple, la recepció de comunicacions comercials de terceres empreses col·laboradores.

Per exercir aquests drets, pots dirigir-te a Endesa per algun dels següents canals:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud, escrivint a l'apartat postal 1128, 41080 - Sevilla, a/ Endesa Operacions i Serveis Comercials.
 • Correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd@endesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.

D'altra banda, et recordem que la normativa en vigor et permet presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les dades de contacte són les següents:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

Carrer Jorge Juan, 6 – CP: 28001, Madrid.

Telèfons: 901 100 099 / 91 266 35 17

 

11.    Com puc contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d'Endesa?

Endesa SA, empresa matriu del Grup Endesa de què forma part Endesa Energía, ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades per a aquesta societat. Les seves dades de contacte són les següents: dpoc@endesa.es.

Si tens qualsevol dubte en relació amb les finalitats del tractament de les teves dades personals, sobre la seva legitimitat o sobre qualsevol altra qüestió relativa a la protecció de dades personals, pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades.

 

12.    Canvis en la Política de Privacitat

Sempre que Endesa actualitzi aquesta Política de Privacitat per dur a terme nous tractaments de dades personals, te n’informarem degudament i amb temps suficient perquè puguis fer arribar qualsevol mena de consulta o, si escau, exercir els drets que et reconegui la normativa en vigor en aquell moment.

Gràcies per la confiança que has dipositat en Endesa.

Política de protecció de dades inversors i analistes

Resum

 • Responsable

  Endesa, S.A.  (“Endesa”).

 • Finalitats

  Permetre la comunicació i l’enviament d'informació pública als inversors i analistes en el marc de les relacions institucionals d'Endesa, SA.

 • Legitimació

  Interès legítim d'Endesa, SA.

 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment, remetent un correu a ir@endesa.es.

1.    El responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.    Finalitat i tractament

Les dades personals dels inversors i analistes seran emmagatzemades i tractades per Endesa, SA, a l'efecte de permetre la comunicació i l’enviament d'informació pública als inversors i analistes en el marc de les relacions institucionals d'Endesa, SA.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels inversors i analistes seran conservades mentre no en sol·liciteu la supressió o cancel·lació i sempre que siguin necessàries per als fins per als quals siguin tractades. En el moment en què no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.    Legitimació per al tractament

La legitimitat del tractament de les vostres dades està basada en l'interès legítim d'Endesa, SA.

 

4.    Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats de tractament.

 

5.    Mesures de seguretat

Endesa, SA, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.    Drets en relació amb el tractament de les seves dades personals

Els inversors i analistes poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

Per exercir aquests drets podran dirigir-se a Endesa, SA, per algun dels següents canals:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a la Secretaria del Consell d'Endesa, SA, situada a Madrid, c/ Ribera del Loira, núm. 60, 28042.
 • Correu electrònic a l'adreça ir@endesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.    Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.

Política de Protecció de Dades d’Accionistes

Resum

 • Responsable

  Endesa, S.A.

 • Finalitats

  Permetre la comunicació amb l'accionista en el marc de les relacions societàries.

  Permetre el compliment de les obligacions legals derivades.

 • Legitimació

  Interès legítim d'Endesa, SA.

  Compliment d'obligació legal.

 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment, remetent un correu a eoaccionista@endesa.es.

1.      El responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.      Finalitat i tractament

Les dades personals facilitades pels accionistes (per a l'exercici o delegació dels seus drets d'assistència i vot en junta, per facilitar les comunicacions) o que siguin facilitades per les entitats bancàries, societats i agències de valors en què aquests accionistes tinguin dipositades les seves accions, seran emmagatzemades i tractades per Endesa, SA, a l'efecte de permetre la comunicació amb l'accionista en el marc de les relacions societàries i permetre el compliment d'obligacions legals derivades.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels accionistes seran conservades mentre siguin necessàries per a les finalitats indicades anteriorment. En el moment en què no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.    Legitimació per al tractament

La legitimitat del tractament de les vostres dades està basada en l'interès legítim d'Endesa, SA, així com en el compliment de les obligacions legals que resultin d'aplicació. Per tant, el fet de negar-se a subministrar les dades personals sol·licitades o de lliurar dades inexactes o incompletes podria afectar la vostra activitat com accionista d’Endesa, SA.

Els accionistes es fan responsables de la veracitat de les dades facilitades, i també de comunicar a Endesa, SA, qualsevol modificació de les dades esmentades.

 

4.    Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats de tractament.

 

5.    Mesures de seguretat

Endesa, SA, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.    Drets de l'accionista en relació amb el tractament de les seves dades personals

L'accionista pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

Per exercir aquests drets podrà dirigir-se a Endesa, SA, per algun dels següents canals:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a la Secretaria del Consell d'Endesa, SA, situada a Madrid, c/ Ribera del Loira, núm. 60, 28042.
 • Correu electrònic a l'adreça eoaccionista@endesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.
 • Telèfon gratuït: 900 666 900

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.    Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.

Política de protecció de dades d'altres usuaris de la web corporativa d'Endesa, SA

Resum

 • Responsable

  Endesa, S.A.

 • Finalitats

  Gestionar els serveis o accions duts a terme per Endesa, les consultes o els suggeriments que puguin fer els usuaris a través del formulari web, així com gestionar el servei d'alertes de notícies d'Endesa.

 • Legitimació

  Consentiment de l'interessat.

 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals altres empreses del Grup Enel, així com els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregat del tractament.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

1.      Responsable del tractament de dades personals

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.      Finalitat del tractament de dades personals

Les dades dels usuaris seran tractades amb la finalitat de gestionar els serveis o accions duts a terme per Endesa, així com per gestionar el servei de newsletter i alertes de notícies d'Endesa.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels usuaris seran conservades mentre siguin necessàries per atènyer les finalitats anteriors. En el moment en què no siguin necessàries per a aquestes finalitats, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.      Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

Així mateix, si us inscriviu al programa d'Experts Digitals, les vostres dades poden ser cedides a altres empreses del Grup Enel quan duguin a terme una iniciativa relacionada amb el programa.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregat de tractament.

 

4.      Legitimació per al tractament

Els tractaments per gestionar els serveis, les accions o les iniciatives dutes a terme per Endesa o per les empreses del Grup Enel tindran com a base legal el consentiment de l'usuari en facilitar les seves dades i acceptar aquest avís legal de protecció de dades.

Així mateix, els que es realitzin per gestionar el servei de newsletter i d'alertes de notícies d'Endesa tindran com a base legal el consentiment de l'usuari en subscriure's a aquest servei.

 

5.      Mesures de seguretat

Endesa, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.      Drets de l'interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

També teniu dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos a Endesa per correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a l'atenció de Comunicació Interna – Endesa a c/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.      Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.

Facebook Title en Catalán Facebook Description en Catalán ,, ,,