Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Política de Protecció de Dades

 

A Endesa respectem els drets i les llibertats de les persones, entre els quals hi ha el dret fonamental a la protecció de les dades de caràcter personal establert en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

El nostre compromís amb la privacitat és un dels nostres eixos prioritaris per millorar la confiança i la relació de transparència amb totes aquelles persones amb què estiguem vinculats. Per aquesta raó ens guiem pels principis inclosos en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i ens comprometem a:

 • Tractar les dades de manera responsable, lleial i transparent.
 • Utilitzar les dades per a finalitats determinades, clares i legítimes.
 • Només emprar dades adequades, oportuns i limitats a cada finalitat.
 • Utilitzar les dades exactes i actualitzades.
 • Mantenir les dades només durant el temps necessari.
 • Garantir la integritat i confidencialitat de les dades.
 • Actuar amb responsabilitat proactiva.

Política de Protecció de Dades de clients d'Endesa Energía

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Personals

Resum

 • Corresponsables

  Endesa Energía, SAU i Endesa X Servicios, SL (d'ara endavant, "Endesa").

 • Finalitats

  • Gestionar els productes i serveis contractats amb Endesa.
  • Complir amb les obligacions legals imposades.
  • Realitzar comunicacions comercials sobre productes i serveis.
  • Gestionar els serveis web.
  • Recopilar informació quan es navega pels nostres llocs web.
  • Conèixer la teva ubicació geogràfica per informar-te sobre el punt de recàrrega elèctrica més proper.
  • Gestionar la teva sol·licitud de cita amb un dels nostres agents comercials.
 • Legitimació

  • Execució del contracte: per a la gestió dels productes i serveis contractats, la qual cosa inclou atenció de consultes, realització de comunicacions informatives i enquestes, facturació i cobrament, assessorament energètic o l'acreditació en els processos de contractació iniciats.
  • Compliment d'obligacions legals: per donar compliment a obligacions legals d'Endesa.
  • Interès legítim: (i) per a la valoració de la solvència econòmica, l'admissió com a client o, si escau, la comunicació de dades a sistemes d'informació creditícia, sempre amb tot el respecte envers la normativa aplicable; (ii) per oferir informació sobre productes o serveis relacionats amb l'àmbit de l'activitat energètica o sobre ofertes energètiques paquetitzades de subministrament de llum o gas i d'un servei de valor afegit relacionades amb el servei que ja tingui contractat el client (la qual cosa implica la comunicació puntual de dades entre Endesa Energia i Endesa X per garantir l'eficàcia de les campanyes); (iii) per a operacions de facturatge, per tal que Endesa pugui disposar d'un model de gestió empresarial eficient.
  • Consentiment: (i) per enviar comunicacions comercials a clients sobre altres productes o serveis oferts per terceres empreses, relacionades amb la llar, assegurances, automoció, serveis financers i lleure, així com per cedir les dades a aquestes empreses, incloses altres empreses del grup Endesa; (ii) per enviar comunicacions comercials de qualsevol tipus a consumidors no clients d'Endesa; (iii) per a la realització de perfils complexos; (iv) per a la gestió de l'usuari del web i l'enviament de la factura digital; (v) per al tractament de la dada d'ubicació geogràfica per informar sobre els punts de recàrrega elèctrica; (vi) per gestionar la teva sol·licitud de cita amb un dels nostres agents comercials.
 • Destinataris

  Endesa només intercanvia dades personals amb (i) els proveïdors de serveis que contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament (és possible que alguns d'aquests encarregats del tractament estiguin ubicats fora de l'espai econòmic europeu), o amb (ii) altres empreses col·laboradores relacionades amb els sectors de la llar, assegurances, automoció, serveis financers i lleure, sempre que hàgim estat autoritzats mitjançant el teu consentiment.

  Així mateix, és possible que intercanviem dades entre Endesa Energía i Endesa X per a la realització d'ofertes energètiques paquetitzades, així com per evitar la reiteració innecessària de les campanyes comercials.

  Per acabar, facilitarem les teves dades als sistemes d'informació creditícia en cas d'impagament, així com a les entitats de crèdit per dur a terme operacions de facturatge o amb administracions, autoritats i organismes públics per complir amb les obligacions legals.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades. En cas d'haver prestat el consentiment per a les finalitats descrites més amunt, es pot retirar en qualsevol moment. Per exercir aquests drets, et pots dirigir a Endesa per correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd@endesa.es, o per correu postal a l'apartat 1128, 41080 - Sevilla, a l'atenció d'Endesa Operaciones y Servicios Comerciales, aportant nom i cognoms de l'interessat, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.

 • Informació addicional

  Pots consultar més informació sobre la política de protecció de dades d'Endesa al desplegable POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

A Endesa ens comprometem a garantir l'ús de les dades personals dels nostres clients d'una manera transparent i segura, per la qual cosa volem que sàpigues que disposes del control de les dades en tot moment. Com a client d'Endesa, podràs decidir, sempre que la normativa vigent ens ho permeti, a qui se cedeixen les teves dades personals, en quines condicions i amb quina finalitat.

Per fer-ho possible, i d'acord amb les millors pràctiques de govern corporatiu i compliment, dins dels nostres processos de revisió i millora constant, hem actualitzat la Política de protecció de dades, que substitueix la que regulava anteriorment el tractament de les teves dades com a client d'Endesa, amb la finalitat de renovar la teva confiança amb nosaltres i perquè sàpigues com recopilem, tractem i protegim les teves dades personals.

1) Definicions

2) Qui pot tractar les teves dades?

3) Quines dades personals tractem?

4) Per a què tractem les dades?

5) Per què estem legitimats per tractar les teves dades personals?

6) Quant de temps conservarem les teves dades?

7) Tractem dades de menors?

8) Quines mesures de seguretat s'apliquen?

9) Quina informació compartim amb tercers?

10) Quins drets tinc en relació amb el tractament de les meves dades personals?

11) Com puc contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d'Endesa?

12) Canvis en la Política de protecció de dades

 

1) Definicions

Perquè puguis entendre millor la nostra Política de protecció de dades, et definim a continuació els conceptes que s'hi inclouen:

 • Client: persona física que manté una relació contractual amb Endesa.
 • Contracte: acord que regula els termes i condicions aplicables a la contractació de qualsevol producte o servei d'Endesa.
 • Corresponsables del tractament: dos o més responsables del tractament que determinen conjuntament els objectius i els mitjans del tractament. En aquest sentit, Endesa Energía i Endesa X seran corresponsables del tractament en relació amb determinats tractaments.
 • CUPS: codi universal del punt de subministrament. És el codi alfanumèric que identifica de manera exclusiva un domicili per certificar el subministrament d'energia. Cada habitatge en té un per al subministrament d'electricitat i un altre per al subministrament de gas natural. És permanent i invariable; per tant, no varia encara que es canviï de tarifa o de companyia comercialitzadora.
 • Empresa distribuïdora: és l'empresa encarregada de distribuir l'energia a casa teva. Al mercat elèctric espanyol, per disposició legal, els ciutadans no poden triar l'empresa distribuïdora; està determinada per la zona de residència.
 • Encarregat del tractament: persona física o jurídica que tracta dades personals per compte del responsable del tractament.
 • Endesa: Endesa Energía, SAU i Endesa X Servicios, SL.
 • Endesa Energía: Endesa Energía, SAU, empresa dedicada a la comercialització d'energia elèctrica i gas natural.
 • Endesa X: Endesa X Servicios, SL, empresa dedicada a la comercialització de productes i serveis energètics de valor afegit complementaris als prestats per Endesa Energía.
 • Grup Endesa: el Grup Endesa està format per la matriu Endesa, SA i totes les empreses que en depenen. Pots consultar la llista completa de societats del Grup Endesa aquí: https://www.endesa.com/es/sobre-endesa/quienes-somos/sociedades.
 • Interessat: qualsevol persona identificada o identificable.
 • LOPDGDD: Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Oferta energètica paquetitzada: conjunt de productes o serveis, directament relacionats amb l'àmbit de l'activitat energètica, comercialitzats conjuntament per Endesa Energía i Endesa X sota la marca Endesa.
 • Client potencial: persona física que no té cap vincle contractual amb Endesa.
 • Responsable del tractament: persona física o jurídica que, en solitari o juntament amb altres persones, determini les finalitats i els mitjans de tractament.
 • RGPD: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
 • Usuari del web: usuari registrat en algun dels llocs web d'Endesa Energía, Endesa X o Endesa X Store  (https://www.endesa.com/ca/proteccio-de-dades-endesa).

 

2) Qui pot tractar les teves dades?

Les empreses següents del Grup Endesa tractaran les teves dades personals en qualitat de corresponsables del tractament, excepte per a aquells tractaments que s'hagin de dur a terme per complir les condicions o serveis particulars d'un producte o servei concret contractat amb una de les companyies, cas en què es consideraran independentment responsables del tractament.

 • Endesa Energía, SAU, amb CIF A81948077 i domicili social a: C/ Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid.
 • Endesa X Servicios, SL, amb CIF B01788041 i domicili social a: C/ Ribera del Loira, 60, 28042 Madrid.

En aquest sentit, Endesa Energía i Endesa X han arribat a un acord de corresponsabilitat que reflecteix degudament les funcions i relacions respectives dels corresponsables del tractament en relació amb els interessats. Els aspectes essencials d'aquest acord són a la teva disposició; només cal que ho sol·licitis.

 

3) Quines dades personals tractem?

Una dada personal és tota aquella informació que identifica directament o permet identificar una persona física, com ara el nom i cognoms, l'adreça electrònica i el CUPS.  Pot ser que algunes d'aquestes dades ens les hagis facilitat directament en formalitzar un contracte amb nosaltres, mentre que d'altres les podem haver inferit de la relació que mantenim amb tu, com ara el consum de llum o gas corresponent al punt de subministrament del qual ets titular.

Les dades que es poden tractar s'agrupen en les categories següents:

 • Dades recollides en el registre com a client, en el contracte o facilitades posteriorment durant la relació contractual: nom, cognoms, document nacional d'identitat (DNI), número d'identificació d'estranger (NIE), CUPS, telèfon, adreça electrònica, tarifa contractada i les dades incloses en eines d'assessorament energètic, ubicació geogràfica.  
 • Dades derivades de la prestació de serveis durant la relació contractual: les relacionades amb l'atenció que hàgim pogut donar-te quan ho hagis sol·licitat o les incidències resoltes o en curs, les sol·licituds de contractació que hagis realitzat, els resultats de les enquestes de satisfacció que podríem haver sol·licitat, les comunicacions comercials que hàgim realitzat, el consum històric del punt de subministrament del qual ets titular, el teu historial de facturació i les dades que es puguin recollir de les teves visites als nostres llocs web mitjançant l'ús de galetes. Pots consultar la manera en què tractem dades a partir de galetes aquí.
 • Dades de clients potencials que atorguen el consentiment perquè les seves dades es comuniquin a empreses del sector energètic amb finalitats comercials: en ocasions, podrem tractar les dades identificatives (nom i cognoms), el telèfon i l'adreça de clients potencials, sempre que prèviament hagin donat el seu consentiment informat, de manera inequívoca i mitjançant una clara acció afirmativa separada de la resta d'assumptes, perquè les seves dades se cedeixin a una empresa del sector energètic (entre les quals hi ha Endesa) a fi de rebre publicitat sobre els seus productes i serveis. En cas que contactem amb tu a través de campanyes dirigides a clients potencials, t'informarem en el primer contacte de la identitat del responsable del tractament, finalitat i base de legitimació del tractament, origen de les dades i categories de dades específiques que tractem, així com de la possibilitat d'exercir els teus drets en relació amb Endesa o el responsable del tractament que hagués recopilat les teves dades en origen.

A Endesa només tractem les dades que són estrictament necessàries per a les finalitats concretes contingudes en aquesta Política de protecció de dades, i només durant el temps necessari, tal com s'indica en l'apartat 6, respectant sempre tots els principis i obligacions continguts tant en l'RGPD com en l'LOPDGDD.

En les preguntes següents es detalla per a què i com tractem les teves dades.

 

4) Per a què tractem les dades?

A Endesa tractem les teves dades personals per, entre altres finalitats, gestionar la prestació dels productes i serveis que tinguis contractats amb nosaltres, gestionar el teu registre o compte com a usuari del web, complir amb les obligacions legals imposades, per exemple, en matèria energètica o de consum, emetre comunicacions comercials sobre productes i serveis d'Endesa relacionats amb l'àmbit de l'activitat energètica, per recopilar informació sobre les teves interaccions en navegar pels nostres llocs web mitjançant l'ús de galetes. A continuació s'indiquen les finalitats específiques per a les quals utilitzem les teves dades:

a) Gestionar la contractació d'un servei d'Endesa

Les teves dades es tractaran amb la finalitat de gestionar la contractació d'un servei d'Endesa.

A més, has de saber que si sol·licites contractar un producte o servei d'Endesa que pugui comportar el pagament ajornat o la prestació d'un servei de facturació periòdica, sempre en el més estricte compliment de la normativa aplicable, abans de la contractació podrem consultar els fitxers de solvència patrimonial i de crèdit que considerem oportuns per avaluar la teva solvència econòmica. El resultat d'aquesta consulta podria condicionar, si escau, l'entrada en vigor del contracte. Així mateix, en cas d'impagament, Endesa podrà comunicar les teves dades als fitxers esmentats, complint sempre amb les garanties que atorga la legislació vigent en aquests casos.

Si has iniciat el procés de contractació o registre a través d'un dels nostres llocs web, arribant a facilitar les teves dades personals, però sense poder-lo finalitzar, no et preocupis: t'enviarem per correu electrònic fins a un màxim de dos recordatoris amb suport o ajuda perquè puguis completar amb èxit el procés de contractació o registre iniciat prèviament.

Quan ja siguis client, per tal de millorar la qualitat del servei, les dades es podran utilitzar per atendre les teves consultes i peticions per tots els nostres canals d'atenció (inclosos els canals telefònics, presencials i els webs), enviar-te comunicacions informatives i enquestes sobre la qualitat del servei o l'índex de satisfacció amb l'atenció prestada, acreditar-te en els processos de contractació que iniciïs amb nosaltres, facturar el subministrament energètic o prestar-te serveis d'assessorament energètic. De la mateixa manera, per tal que Endesa pugui disposar d'un model de gestió empresarial eficient, es tractaran les teves dades per dur a terme operacions de facturatge.

A més, sempre que t'hagis donat d'alta al web, les teves dades personals es podran tractar amb la finalitat de gestionar els serveis de què disposes com a usuari del web, com ara el "servei de factura electrònica", per al qual necessitarem la teva adreça electrònica com a mitjà per enviar-te la factura. En aquest sentit, has de saber que si ens facilites l'adreça electrònica, aquest mitjà es tractarà com a preferent a l'hora d'enviar qualsevol tipus de comunicació relativa al marc de la relació contractual que tinguem amb tu.

b) Complir amb les obligacions legals imposades

Les teves dades també es podran tractar per complir amb qualsevol tipus d'obligació legal, com ara contractar l'accés a les xarxes amb l'empresa distribuïdora, fer les gestions necessàries per al bon fi del subministrament, intercanviar informació amb l'empresa distribuïdora per poder facturar el teu consum energètic o atendre requeriments de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, entre d'altres obligacions legals.

c) Emetre comunicacions comercials sobre productes i serveis

També es podran dur a terme altres tractaments de les teves dades personals sobre la base de l'interès legítim d'Endesa, als quals et podràs oposar, tal com s'indica en l'apartat 10.

Aquests tractaments tindran la finalitat d'oferir-te informació sobre productes o serveis relacionats amb l'àmbit de l'activitat energètica o sobre ofertes energètiques paquetitzades, afins al servei que contractis o que ja tinguis contractat. Més endavant, en l'apartat 5 punt d), t'expliquem amb més detall els motius que fonamenten l'interès legítim d'Endesa.

Amb aquesta finalitat, es podran analitzar prèviament les teves dades personals per elaborar un perfil molt bàsic, que ens permeti saber si la campanya comercial s'ajusta a les teves necessitats i preferències de consum energètic. Aquesta anàlisi podrà tenir en compte alguna de les teves dades (nom i cognoms, telèfon, adreça electrònica, adreça, número de document nacional d'identitat i, si escau, CUPS), per la qual cosa poden ser necessàries comunicacions puntuals de les teves dades entre Endesa Energía i Endesa X per garantir que les campanyes i les ofertes energètiques paquetitzades que, si escau, es presentin no siguin repetitives, innecessàries o molestes. En tot cas, la comunicació íntegra de les teves dades entre les societats esmentades només es produirà si hi has donat el consentiment.

De tota manera, et recordem que en qualsevol moment et pots oposar tant a la recepció de comunicacions comercials d'aquest tipus com a la comunicació puntual de les teves dades entre Endesa Energía i Endesa X, exercint el teu dret d'oposició a través dels canals indicats en l'apartat 10. Tingues en compte que només rebràs comunicacions comercials d'aquest tipus mentre siguis client d'Endesa, llevat que posteriorment ens hi autoritzis.

A més, tal com s'explica en l'apartat 5, qualsevol elaboració de perfils complexos, en particular els supòsits previstos en l'article 22 de l'RGPD, estarà subjecta a l'obtenció prèvia del teu consentiment explícit, informat, lliure i inequívoc. Concretament, ens referim a les decisions que, si escau, s'adoptin i que es basin únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l'elaboració de perfils, que tinguin efectes jurídics sobre l'interessat o l'afectin significativament d'una manera similar.

Finalment, per als casos en què ens hi hagis donat el consentiment, també et podrem ajudar a conèixer, per qualsevol canal de comunicació (com ara correu electrònic, SMS i trucades telefòniques), productes i serveis d'altres empreses amb les quals col·laborem i que puguin ser del teu interès, relacionats amb els sectors de la llar, les assegurances, l'automoció, els serveis financers i el lleure. Les teves dades només se cediran íntegrament a altres empreses del Grup Endesa o a terceres empreses relacionades amb els sectors anteriors, si ens hi has donat el consentiment exprés.

En tot cas, et recordem que pots retirar el consentiment en qualsevol moment a través dels canals indicats en l'apartat 10 d'aquesta Política de protecció de dades.

d) Gestionar els serveis web

Sempre que t'hagis donat d'alta o registrat als llocs web d'Endesa, les teves dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar els serveis del web.

e) Dades relatives a la seva navegació per Internet, previ consentiment a la utilització de galetes

Els llocs web d'Endesa, com molts altres portals d'Internet, utilitzen una tecnologia anomenada "galetes" per poder recopilar informació sobre les interaccions que hi puguis fer, sempre que, si escau, n'hagis autoritzat l'ús.

Si vols saber detalladament com funciona aquesta tecnologia i la manera en què pots consentir o no la seva utilització pots consultar l'apartat "Galetes a Endesa.

f) Ubicació geogràfica per conèixer el punt de recàrrega elèctrica més proper

Mitjançant l'ús de l'aplicació JuicePass, i sempre que hi hagis donat el consentiment, tractarem informació sobre la teva ubicació geogràfica per oferir-te indicacions a fi que puguis arribar al punt de recàrrega elèctrica més proper. Pots activar o desactivar la funció d'ubicació mitjançant la configuració del teu dispositiu, de la manera següent:

iOS: Activar o desactivar localització. Configuració > Privacitat > Localització.

Android: Configuració > Ubicació o mitjançant Configuració ràpida, accessible fent lliscar el dit de dalt a baix a la pantalla del dispositiu

g) Sol·licitud de cita amb un dels nostres agents comercials

També podrem tractar les teves dades personals amb la finalitat de concertar una cita amb un dels nostres agents comercials, sempre que ho hagis sol·licitat a través d'un dels llocs habilitats a aquest efecte.

 

5) Per què estem legitimats per tractar les teves dades personals?

En funció de la finalitat concreta per a la qual tractem les teves dades (per exemple, gestionar adequadament el servei que tinguis contractat, complir amb les obligacions legals que ens siguin aplicables, emetre comunicacions comercials o recopilar informació quan naveguis pels nostres llocs web) comptarem amb la base de legitimació que sigui aplicable.

A aquest efecte, t'informem de les bases de legitimació que ens permetran dur a terme els diferents tractaments:

a) Execució del contracte

La base legal per a la prestació dels serveis que tens contractats amb nosaltres és l'"execució del contracte", que ens legitima per tractar les dades personals necessàries (entre les quals, l'adreça electrònica) per atendre les teves consultes i peticions per tots els nostres canals d'atenció (inclosos els canals telefònics, presencials i els webs), emetre comunicacions informatives i enquestes sobre la qualitat del servei o l'índex de satisfacció amb l'atenció prestada, acreditar-te en els processos de contractació que iniciïs amb nosaltres, facturar, processar pagaments o prestar-te serveis d'assessorament energètic.

La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades o el lliurament de dades inexactes o incompletes podrien comportar la impossibilitat de prestar els serveis contractats de manera adequada. En aquest sentit, et recordem que ets responsable de la veracitat de les dades facilitades, així com de comunicar a Endesa qualsevol modificació que s'hi produeixi.

b) Compliment d'obligacions legals

Com ja s'ha indicat anteriorment, de vegades hem d'utilitzar les teves dades personals per complir amb les obligacions legals de qualsevol tipus; per tant, la base legal que ens legitima per dur a terme aquests tractaments consisteix precisament en el compliment d'aquestes obligacions legals.

c) Consentiment

El consentiment constitueix una base legitimadora del tractament que permet a Endesa tractar les dades, havent obtingut el consentiment exprés, lliure, inequívoc i informat de l'interessat.

Respecte d'això, els tractaments realitzats amb la finalitat d'enviar-te comunicacions comercials sobre productes o serveis de terceres empreses, relacionats amb la llar, les assegurances, l'automoció, els serveis financers i el lleure, així com la cessió de les teves dades a aquestes empreses, incloses altres empreses del Grup Endesa, tenen com a base legal el "consentiment" que hagis atorgat. Així mateix, qualsevol comunicació comercial sobre ofertes en l'àmbit de l'activitat energètica dirigida a consumidors que no siguin clients d'Endesa està subjecta a l'obtenció del consentiment exprés previ per a aquesta finalitat. Per tant, mentre no retiris el consentiment, és possible que continuïs rebent comunicacions d'aquest tipus o que les teves dades puguin continuar sota el control d'aquestes empreses amb les quals col·laborem.

Qualsevol elaboració de perfils complexos, en particular els supòsits previstos en l'article 22 de l'RGPD, estarà subjecta a l'obtenció prèvia del consentiment explícit de l'afectat.

El tractament de la teva adreça electrònica per a l'enviament de la factura digital té com a base de legitimació el "consentiment" que s'hagi atorgat en cada cas.

El tractament derivat de l'activació de la teva ubicació geogràfica a través de l'app JuicePass, amb la finalitat d'informar-te sobre els punts de recàrrega elèctrica que tinguis més a prop, només es durà a terme si hi has donat el consentiment.

Així mateix, el tractament de les teves dades personals amb la finalitat de gestionar la sol·licitud de cita amb un dels nostres agents comercials també té com a base legal el "consentiment" que hi puguis haver donat.

En tot cas, et recordem que si has donat el consentiment per a qualsevol de les finalitats descrites anteriorment, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això tingui cap conseqüència sobre els serveis o productes que hagis contractat. Trobaràs la informació necessària per exercir el teu dret a retirar el consentiment en l'apartat 10 d'aquesta Política de protecció de dades.

d) Interès legítim

L'interès legítim constitueix una base legitimadora, sempre que l'interès d'Endesa per tractar les dades del client s'emmarqui dins de les expectatives raonables del client, tenint en compte la relació mantinguda amb Endesa. Els interessats tenen la possibilitat d'exercir el dret d'oposició en tot moment, tal com s'estableix en l'apartat 10.

En aquest cas, Endesa ha elaborat un informe de ponderació per avaluar la idoneïtat de dur a terme activitats de màrqueting directe de productes i serveis en l'àmbit de l'activitat energètica en el qual, en concret, es conclou que (i) els clients es beneficien d'un preu més competitiu i integrat que cobreix tots els aspectes relatius al consum energètic (calefacció, aigua calenta, manteniment dels subministraments, serveis de recàrrega per a vehicles elèctrics) i, (ii) d'aquesta manera, Endesa pot mantenir la seva posició competitiva al mercat, en línia amb altres operadors que, igualment, ofereixen ofertes energètiques paquetitzades. Els aspectes essencials d'aquest informe de ponderació, així com de l'avaluació d'impacte realitzada respecte d'aquest tractament, estan a la teva disposició; només cal que ho sol·licitis.

L'interès d'Endesa per dur a terme activitats de màrqueting directe conforme es recull en el Considerant 47 de l'RGPD és poder ser competitiu en la prestació de serveis i productes relacionats amb el subministrament energètic, que permetin aconseguir un model energètic més sostenible, mitjançant l'oferta de serveis per a la instal·lació d'equips energètics, manteniment i reparació, automatització i mobilitat elèctrica, entre d'altres.

No obstant això, encara que entri dins de la teva expectativa raonable, per exemple, rebre publicitat d'un servei de manteniment elèctric si has contractat el subministrament d'electricitat, et pots oposar, en qualsevol moment i a través de qualsevol canal, al tractament de les teves dades per part d'Endesa emparat en l'interès legítim.

A aquest efecte, els tractaments que tenen la finalitat d'oferir-te informació sobre productes o serveis relacionats amb l'àmbit de l'activitat energètica o sobre ofertes energètiques paquetitzades, afins al servei que contractis o que ja tinguis contractat, que s'ajustin millor al teu consum energètic, es basen en l'"interès legítim" d'Endesa.

En aquest sentit, t'informem que la normativa vigent ens permet utilitzar l'interès legítim d'Endesa com a base de legitimació per dur a terme els tractaments anteriors sobre la base de les expectatives que puguis tenir pel fet de ser client nostre. Per aquest motiu, et recordem que et pots oposar en qualsevol moment als tractaments identificats en l'apartat anterior, exercint el dret d'oposició a través dels canals indicats en l'apartat 10.

D'altra banda, també es duen a terme sobre la base de l'interès legítim els tractaments necessaris per avaluar la teva solvència econòmica, la teva admissió com a client o, si escau, la comunicació de les teves dades als sistemes d'informació creditícia. L'interès d'Endesa en aquests tractaments és clar, ja que es tracta d'una habilitació que l'article 20 de l'LOPD-GDD concedeix als creditors que presten un servei de facturació periòdica, com és el nostre cas.

Així mateix, els tractaments que tenen com a finalitat les operacions de facturatge (avançament parcial o total de crèdits cedits a entitats financeres), per tal que Endesa pugui disposar d'un model de gestió empresarial eficient, es duran a terme sobre la base de l'interès legítim d'Endesa per poder obtenir finançament a fi de desenvolupar la seva activitat comercial.

 

6) Quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals que ens facilitis com a client es conservaran mentre calgui per a la prestació dels serveis recollits en el contracte. En el moment en què no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades es bloquejaran durant el període en què puguin ser necessàries per atendre reclamacions o exercir la defensa davant d'accions administratives o judicials, així com pel temps de prescripció de les responsabilitats penals, civils, mercantils o administratives i només es podran desbloquejar i tractar de nou per aquest motiu. Transcorregut aquest període, les dades se suprimiran definitivament.

En concret, les dades personals dels clients es conservaran durant la vigència de la relació contractual. Finalitzat aquest període, i un cop vençut qualsevol deute o càrrega que hi pugui haver, les dades es conservaran en estat de bloqueig durant 6 anys, d'acord amb el termini de prescripció de l'obligació de conservar la documentació mercantil i comptable. Transcorregut aquest temps, les dades es cancel·laran definitivament.

El període anterior no s'aplicarà en aquells casos en què hagis atorgat el consentiment exprés per rebre publicitat de productes o serveis d'Endesa relacionats amb l'àmbit de l'activitat energètica, quan no siguis client d'Endesa, cas en què les dades es conservaran mentre no retiris el consentiment prestat a través dels canals indicats en l'apartat 10, o durant un termini màxim de dos (2) anys.

Si ets usuari del lloc web, conservarem les teves dades personals mentre ho continuïs sent. No obstant això, si detectem que durant un període de dos (2) anys no has utilitzat ni interaccionat amb el compte ni amb cap dels nostres serveis web, cancel·larem el compte bloquejant les teves dades. Si posteriorment vols tornar a fer servir qualsevol dels serveis web, t'hi hauràs de tornar a registrar.

 

7) Tractem dades de menors?

Endesa vetlla per l'ús adequat de les dades dels menors, garantint el respecte a les lleis aplicables i utilitzant les mesures raonablement oportunes i, per tant, no es recopilen dades personals de menors sense el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals.

 

8) Quines mesures de seguretat s'apliquen?

Endesa, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de protecció de dades, ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives raonablement necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i accés no autoritzat o el robatori de les dades, en funció de l'estat de la tecnologia, per a tots els canals en què es puguin tractar dades de caràcter personal, la qual cosa inclou totes les pàgines web, els serveis d'atenció telefònica i els canals presencials.

 

9) Quina informació compartim amb tercers?

Endesa només intercanvia dades personals amb tercers que tinguin la consideració d'encarregats del tractament —per als quals no necessitarem la teva autorització— per tal de gestionar adequadament la relació contractual, o amb altres empreses col·laboradores quan ens hi hagis donat el consentiment.

També facilitarem les teves dades als sistemes d'informació creditícia en els supòsits en què ens habilita la normativa vigent, així com a les entitats de crèdit per dur a terme operacions de facturatge o amb administracions, autoritats i organismes públics per complir amb les obligacions legals.

Recollim a continuació els detalls d'aquests tractaments, els seus destinataris i les seves bases de legitimació:

a) Accés per part de tercers per a la prestació del servei contractat

Podran tenir accés a les teves dades personals els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament (incloses altres empreses del Grup Endesa), els quals realitzaran els tractaments de dades personals necessaris per prestar-te els serveis contractats seguint les instruccions que Endesa consideri oportunes i garantint, en tot moment, la confidencialitat, la seguretat i el secret de la informació a la qual tinguin accés. Aquests tercers ens podran ajudar, per exemple, en la prestació de serveis relacionats amb: vendes, atenció al client, recobrament, màrqueting i publicitat, i serveis professionals.

A més, t'informem que alguns d'aquests tercers que actuen com a encarregats del tractament poden estar ubicats fora de l'espai econòmic europeu. Més concretament, podran accedir a les teves dades personals proveïdors de plena confiança situats a: Estats Units, Índia, Colòmbia, Perú i Marroc. En qualsevol cas, estem habilitats legalment per fer aquest tipus de transferències, pel fet de tenir l'autorització del director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o perquè s'han ofert garanties adequades mitjançant la subscripció de clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea. Per conèixer aquests encarregats del tractament, fes clic en Informació sobre encarregats del tractament.

b) Comunicació puntual de dades entre Endesa Energía i Endesa X

Les comunicacions puntuals de dades entre Endesa Energía i Endesa X per a la realització, per mitjans no electrònics, d'ofertes energètiques paquetitzades, així com per evitar la innecessària reiteració de les campanyes comercials, es basen, com s'ha indicat anteriorment, en l'interès legítim d'Endesa.

Aquestes comunicacions es faran de manera puntual i per a la finalitat descrita, sense que es produeixi en cap cas una cessió permanent o íntegra de les teves dades entre aquestes dues societats per a altres finalitats. En concret, les categories de dades objecte d'aquesta cessió puntual són: nom i cognoms, número de telèfon, adreça electrònica, adreça, número de document nacional d'identitat i, si escau, CUPS.

Només rebràs comunicacions comercials per mitjans electrònics sobre ofertes energètiques paquetitzades provinents d'una altra societat del Grup Endesa, diferent de la societat amb la qual hagis formalitzat el contracte, si has atorgat el consentiment per rebre aquestes comunicacions.

c) Cessió de dades a tercers amb els quals col·laborem

En cap cas no se cediran dades personals a terceres empreses, llevat que prèviament hi hagis donat el consentiment.

Si hi has donat el consentiment, les teves dades es podran compartir amb empreses del Grup Endesa o terceres empreses relacionades amb els sectors de la llar, les assegurances, l'automoció, els serveis financers i el lleure, amb la finalitat de rebre informació sobre els productes o serveis oferts per aquestes empreses. Per tant, la cessió es produirà si ha estat consentida, si és necessària per a la finalitat informada, i sobre la base de les categories de dades autoritzades.

Et pots informar sobre les empreses que constitueixen el Grup Endesa aquí: https://www.endesa.com/es/sobre-endesa/quienes-somos/sociedades.

d) Comunicació d'informació a sistemes d'informació creditícia

Com s'ha exposat anteriorment, és possible que, d'acord amb la normativa vigent, puguem comunicar les teves dades als fitxers de solvència patrimonial i de crèdit que considerem oportuns si has impagat un servei de facturació periòdica que tinguis contractat amb nosaltres, sobre la base de l'interès legítim. Les categories de dades que es comunicaran en aquests supòsits són: nom, cognoms, número de document nacional d'identitat, adreça del punt de subministrament, import i data d'impagament.

e) Realització d'operacions de facturatge

Es podran comunicar dades a entitats de crèdit amb l'única finalitat de dur a terme operacions de facturatge, per tal que Endesa pugui disposar d'un model de gestió empresarial eficient. Aquests tractaments es faran d'acord amb les mesures de seguretat més estrictes i sobre la base de l'interès legítim d'Endesa per poder obtenir finançament per desenvolupar la seva activitat comercial. Les categories de dades objecte d'aquesta comunicació són:  nom i cognoms, número de document nacional d'identitat, localitat i dades economicofinanceres.

f) Compliment d'una obligació legal

Les teves dades personals es podran cedir a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos cossos i forces de seguretat de l'Estat, jutjats i tribunals, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritats fiscals, entre d'altres, tot això d'acord amb la normativa aplicable.

 

10) Quins drets tens en relació amb el tractament de les teves dades personals?

L'RGPD i l'LOPDGDD recullen els drets següents relatius al tractament de les teves dades personals, que es podran exercir en relació amb cadascun dels responsables del tractament.

 • Accés: permet confirmar si estem tractant dades personals teves i, si és així, quines són.
 • Rectificació: permet que ens ajudis a corregir errors i modificar dades que puguin ser inexactes o incompletes.
 • Supressió: permet que puguis sol·licitar la supressió de les teves dades, la qual cosa suposarà que Endesa deixi de tractar-les, llevat que hi hagi l'obligació legal de conservar-les, cas en què quedaran degudament bloquejades, o prevalguin altres motius legítims per al tractament.
 • Oposició: permet que ens demanis que deixem de tractar les teves dades personals sobre les quals considerem que tenim un interès legítim per tractar-les, per exemple, sobre la base de les teves expectatives com a client, com passa en la realització d'ofertes de productes i serveis. Endesa deixarà de tractar les teves dades, llevat que concorrin motius legítims imperiosos o sigui necessari per atendre reclamacions o exercir la defensa davant d'accions administratives o judicials, cas en què romandran degudament bloquejades.
 • Portabilitat: permet que puguis rebre les teves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica per transmetre-les a un altre responsable del tractament.
 • Retirar el consentiment: permet que les teves dades es deixin de tractar per a una finalitat que prèviament havies autoritzat; per exemple, la recepció de comunicacions comercials de terceres empreses amb les quals col·laborem.

Per exercir aquests drets, et podràs adreçar a Endesa per un dels canals següents:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document identificatiu vigent i petició en què es concreti la sol·licitud, a l'apartat postal 1128, 41080 Sevilla, a l'atenció de Endesa Operaciones y Servicios Comerciales.
 • Correu electrònic a l'adreça solicitudeslopd@endesa.es amb la informació següent: nom i cognoms de l'interessat, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document identificatiu vigent i petició en què es concreti la sol·licitud.

D'altra banda, et recordem que la normativa vigent et permet presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de contacte de la qual són les següents:

Agencia Española de Protección de Datos

C/ Jorge Juan, 6 – CP: 28001, Madrid.

Telèfons: 901 100 099 / 91 266 35 17

 

11) Com puc contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d'Endesa?

Endesa, SA, l'empresa matriu del Grup Endesa, del qual Endesa Energía i Endesa X formen part, ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades per a aquestes societats.

Si tens qualsevol dubte en relació amb les finalitats del tractament de les teves dades personals per part d'Endesa, sobre la seva legitimitat o qualsevol altre assumpte relacionat amb la protecció de dades de caràcter personal, pots posar-te en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades per correu electrònic a l'adreça C/ Ribera del Loira, 60, 28042-Madrid, o enviant un correu electrònic a dpoc@endesa.es.

 

12) Canvis en la Política de protecció de dades

Sempre que Endesa actualitzi aquesta Política de protecció de dades com a conseqüència de la realització de nous tractaments de dades personals, te n'informarem degudament i amb el temps suficient perquè puguis fer arribar qualsevol tipus de consulta o, si escau, exercir els drets que et reconegui la normativa en vigor en aquell moment.

Gràcies per la confiança que has dipositat en Endesa.

Política de protecció de dades inversors i analistes

Resum

 • Responsable

  Endesa, S.A.  (“Endesa”).

 • Finalitats

  Permetre la comunicació i l’enviament d'informació pública als inversors i analistes en el marc de les relacions institucionals d'Endesa, SA.

 • Legitimació

  Interès legítim d'Endesa, SA.

 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment. Pot trobar informació sobre com exercir aquests drets en la Informació detalladament.

1.    El responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.    Finalitat i tractament

Les dades personals dels inversors i analistes seran emmagatzemades i tractades per Endesa, SA, a l'efecte de permetre la comunicació i l’enviament d'informació pública als inversors i analistes en el marc de les relacions institucionals d'Endesa, SA.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels inversors i analistes seran conservades mentre no en sol·liciteu la supressió o cancel·lació i sempre que siguin necessàries per als fins per als quals siguin tractades. En el moment en què no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.    Legitimació per al tractament

La legitimitat del tractament de les vostres dades està basada en l'interès legítim d'Endesa, SA.

 

4.    Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats de tractament.

 

5.    Mesures de seguretat

Endesa, SA, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.    Drets en relació amb el tractament de les seves dades personals

Els inversors i analistes poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

Per exercir aquests drets podran dirigir-se a Endesa, SA, per algun dels següents canals:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a la Secretaria del Consell d'Endesa, SA, situada a Madrid, c/ Ribera del Loira, núm. 60, 28042.
 • Correu electrònic a l'adreça ir@endesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.    Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.

Política de Protecció de Dades d’Accionistes

Resum

 • Responsable

  Endesa, S.A.

 • Finalitats

  • Permetre la comunicació amb l'accionista en el marc de les relacions societàries.
  • Permetre el compliment de les obligacions legals derivades.
 • Legitimació

  • Interès legítim d'Endesa, SA.
  • Compliment d'obligació legal.
 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa, SA, contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment. Pot trobar informació sobre com exercir aquests drets en la Informació detalladament.

 • Informació addicional

  Podeu consultar més informació sobre la política de protecció de dades d'Endesa, S.A. al desplegable POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

1.    El responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.    Finalitat i tractament

Les dades personals facilitades pels accionistes (per a l'exercici o delegació dels seus drets d'assistència i vot en junta, per facilitar les comunicacions) o que siguin facilitades per les entitats bancàries, societats i agències de valors en què aquests accionistes tinguin dipositades les seves accions, seran emmagatzemades i tractades per Endesa, SA, a l'efecte de permetre la comunicació amb l'accionista en el marc de les relacions societàries i permetre el compliment d'obligacions legals derivades.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels accionistes seran conservades mentre siguin necessàries per a les finalitats indicades anteriorment. En el moment en què no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.    Legitimació per al tractament

La legitimitat del tractament de les vostres dades està basada en l'interès legítim d'Endesa, SA, així com en el compliment de les obligacions legals que resultin d'aplicació. Per tant, el fet de negar-se a subministrar les dades personals sol·licitades o de lliurar dades inexactes o incompletes podria afectar la vostra activitat com accionista d’Endesa, SA.

Els accionistes es fan responsables de la veracitat de les dades facilitades, i també de comunicar a Endesa, SA, qualsevol modificació de les dades esmentades.

 

4.    Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats de tractament.

 

5.    Mesures de seguretat

Endesa, SA, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.    Drets de l'accionista en relació amb el tractament de les seves dades personals

L'accionista pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

Per exercir aquests drets podrà dirigir-se a Endesa, SA, per algun dels següents canals:

 • Correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a la Secretaria del Consell d'Endesa, SA, situada a Madrid, c/ Ribera del Loira, núm. 60, 28042.
 • Correu electrònic a l'adreça accionistas@endesa.es amb la següent informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.
 • Telèfon gratuït: 900 666 900

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.    Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.

Política de protecció de dades d'altres usuaris de la web corporativa d'Endesa, SA

Resum

 • Responsable

  Endesa, S.A.

 • Finalitats

  Gestionar els serveis o accions duts a terme per Endesa, les consultes o els suggeriments que puguin fer els usuaris a través del formulari web, així com gestionar el servei d'alertes de notícies d'Endesa.

 • Legitimació

  Consentiment de l'interessat.

 • Destinataris

  No se cediran les dades facilitades a tercers, excepte per obligació legal.

  Poden tenir accés a les vostres dades personals altres empreses del Grup Enel, així com els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregat del tractament.

 • Drets

  Accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

1.      Responsable del tractament de dades personals

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Endesa, SA, amb CIF A28023430. Les dades de contacte del responsable són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

 

2.      Finalitat del tractament de dades personals

Les dades dels usuaris seran tractades amb la finalitat de gestionar els serveis o accions duts a terme per Endesa, així com per gestionar el servei de newsletter i alertes de notícies d'Endesa.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels usuaris seran conservades mentre siguin necessàries per atènyer les finalitats anteriors. En el moment en què no siguin necessàries per a aquestes finalitats, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3.      Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

Així mateix, si us inscriviu al programa d'Experts Digitals, les vostres dades poden ser cedides a altres empreses del Grup Enel quan duguin a terme una iniciativa relacionada amb el programa.

També poden tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Endesa contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregat de tractament.

 

4.      Legitimació per al tractament

Els tractaments per gestionar els serveis, les accions o les iniciatives dutes a terme per Endesa o per les empreses del Grup Enel tindran com a base legal el consentiment de l'usuari en facilitar les seves dades i acceptar aquest avís legal de protecció de dades.

Així mateix, els que es realitzin per gestionar el servei de newsletter i d'alertes de notícies d'Endesa tindran com a base legal el consentiment de l'usuari en subscriure's a aquest servei.

 

5.      Mesures de seguretat

Endesa, amb l'objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades d'acord amb l'estat de la tecnologia.

 

6.      Drets de l'interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que la normativa aplicable estableixi en cada moment.

També teniu dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos a Endesa per correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a l'atenció de Comunicació Interna – Endesa a c/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid.

Se us informa, així mateix, del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

7.      Delegat de protecció de dades

Endesa, SA, ha nomenat un delegat de protecció de dades per al Grup Endesa. Les dades de contacte són les següents: Adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Adreça electrònica: dpo@endesa.es.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon