Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Factures Endesa: com entendre la factura de la llum

Com veure la meva factura de llum i gas d'Endesa

Pots veure les factures de llum i gas en qualsevol moment i des de qualsevol lloc amb connexió a Internet. Només has d'accedir a la teva Àrea Client.

A l'Àrea Client pots consultar totes les teves factures de la llum, el gas i els serveis de manteniment que hagis contractat amb nosaltres. S'organitzen de manera automàtica perquè puguis consultar-les ràpidament. Mai no tornaràs a perdre una factura i sempre podràs repassar quant vas gastar el mes passat o fins i tot en anys anteriors.

L'únic que necessites per veure la teva factura de llum i gas és estar registrat:

Una vegada dins de l'Àrea Client, selecciona "Factures". Veuràs les factures ordenades cronològicament, amb l'import corresponent.

Consultar des d'Inici

 1. Bloc "Última factura".
 2. Prémer "Veure'n més".
 3. Prémer "Descarregar factura" (indicant l'opció a la pantalla).
 4. Si llisques, a la part inferior de la pantalla pots descarregar la factura en PDF i també les gràfiques de consum. D'aquesta manera podràs veure la teva factura de la llum o del gas de forma ràpida i senzilla.
pantalla del apartado "Inicio" filtrado por factura en el Área Cliente.

Consultar des de Factures

 1. També pots accedir-hi des de "Factures" al menú situat a la capçalera.
 2. Prémer "Veure'n els detalls".
pantalla del apartado "Inicio" filtrado por factura en el Área Cliente.

T'assessorem!

Si necessites ajuda per optimitzar la teva factura, punxa i t'atendrem per WhatsApp.

Com entendre la factura de la llum d'Endesa pas a pas

A continuació, et guiem per la factura perquè trobis i entenguis conceptes importants com el teu número de contracte, el teu número de factura, el CUPS (codi únic que identifica el teu punt de subministrament) o quanta energia has consumit. Al vídeo següent que hem preparat per a tu, podràs seguir pas a pas la teva factura per entendre-la millor.

1. Identificació de l'empresa que emet la factura

En aquesta secció es mostra el logotip, la denominació social, el CIF i el domicili social d'Endesa Energía, la teva companyia comercialitzadora. També s'informa que és una factura de la llum.

Captura de pantalla Identificación de la empresa.

2. Detalls de la factura

Aquí trobaràs totes les dades que identifiquen aquesta factura, i que necessitaràs en cas que hagis de fer alguna consulta sobre ella:

 • Número de factura: número identificatiu fiscal d'aquesta factura.
 • Referència: és el codi de la factura. Està format pel número de contracte, seguit per un seqüencial del número de factura que correspongui.
 • Data d'emissió de la factura i període de facturació.
 • Si tens el pagament domiciliat, es mostra la data en què se't farà el càrrec de l'import de la factura.
 • Si no tens el pagament domiciliat, es mostra la data límit en què has de fer el pagament d'aquesta factura.
 • Dades del titular del contracte: mostra el nom i l'adreça del receptor de la factura.
Captura de pantalla datos de la factura.

3. Resum de la factura i dades de pagament

 • Es mostra el resum dels conceptes facturats i l'import total de la factura. El detall del càlcul de cadascun d'aquests conceptes el trobaràs al revers de la factura, a la secció "Detall de la factura".
 • Potència contractada: import total que pagues per la potència que tens contractada.
 • Energia consumida: import total que pagues per l'energia que has consumit.
 • Impost d'electricitat: és un tribut sobre l'electricitat que estableix el Ministeri d'Indústria.
 • Lloguer d'equips de mesura i control: reflecteix el cost del lloguer pels equips de mesura i control instal·lats.
 • Impost aplicat: s'aplica IVA (impost sobre el valor afegit) o IGIC (impost general indirecte de Canàries), segons escaigui.
 • Total import factura: és l'import total que s'ha de pagar, inclosos els impostos.
 • Altres conceptes:

  A més, en funció de la factura concreta o de la tarifa que tinguis contractada, hi pot haver altres conceptes:

  • Regularització i altres conceptes: aquest apartat inclou costos associats a possibles regularitzacions.
  • Drets de contractació: és el cost corresponent als drets d'extensió i accés.
Captura de pantalla resumen de la factura y datos de pago.

4. Informació del consum elèctric

 • Període de facturació: les dates i el nombre de dies a què correspon l'import de la factura d'Endesa.
 • Consum en el període en kWh: és el consum realitzat durant el període facturat i es calcula com la diferència entre la lectura actual i la lectura anterior.
 • Preu del kWh: indica el cost mitjà del kWh per al teu consum de llum i és on es tenen en compte diferents variacions, en els casos de tarifes amb discriminació horària, o els descomptes i promocions d'hores gratis de consum de llum.
 • Gràfic amb l'evolució del teu consum: visió gràfica del teu consum durant els últims 14 mesos.
 • Potències màximes demandades: indica la potència màxima en kW que has demandat en l'últim any, tant en hores vall com en hores punta.
 • Despesa diària de llum.
 • Consum l'últim any: el nombre total de kWh de consum de les últimes 12 factures.
Captura de pantalla Información del consumo eléctrico.

5. Dades del contracte de llum

En aquesta secció s'inclouen les dades principals del titular i altres dades d'interès del teu contracte:

 • Les dades principals del titular del contracte.
 • Adreça de residència de l'usuari.
 • Contracte del mercat lliure: és el nom de la tarifa de llum que tens contractada amb Endesa a la qual correspon aquesta factura.
 • Potències contractades: el valor en kW de les potències actualment contractades, tant per al període vall com per al període punta.
 • CUPS: és un codi únic que identifica el teu punt de subministrament. Està encapçalat per la seqüència "ES" seguida de 20 caràcters més, xifres o lletres. És una data que hauràs de facilitar en cas que hagis de fer una consulta sobre la teva factura o contracte.
 • Permanència i data de finalització: en cas de tenir permanència s'indica amb un "Sí", i a sota la data en què finalitza.
 • Número de comptador: és el número identificador del comptador que la companyia distribuïdora utilitza per mesurar l'energia consumida.
 • Referència del contracte de subministrament: número de contracte amb Endesa Energía.
 • Comercialitzadora: nom de la companyia comercialitzadora.
 • Distribuïdora: nom de la companyia distribuïdora (qui s'encarrega de portar l'electricitat fins a la teva llar o local).
 • Referència de contracte d'accés: número de contracte amb la companyia distribuïdora.
 • Peatge de transport i distribució: és la tarifa que paga la companyia comercialitzadora a la companyia distribuïdora per l'ús de la xarxa de distribució. Aquesta tarifa la fixa el Govern i, en el cas de l'ús domèstic o per a negocis amb potències inferiors a 15 kW, es denomina tarifa 2.0TD.
 • Segmentació de càrrec: el segment en què es troba el teu tipus de subministrament per a altres càrrecs regulars (diferents dels peatges). Un exemple d'aquests càrrecs són el de producció en els sistemes elèctrics als territoris no peninsulars, el dèficit del sistema elèctric o el tractament de residus.
 • Fi del contracte de subministrament: data en què finalitza el contracte. Aquesta dada és merament recordatòria i informativa. El contracte es renova anualment i de manera automàtica llevat que s'indiqui el contrari.
Captura de pantalla datos del contrato de luz.

6. Factura de la llum detallada

Aquí s'expliquen tots els conceptes i imports facturats:

 • Facturació per potència contractada: és el que pagues per la potència contractada. Es calcula multiplicant els kW contractats pel preu del kW de la teva tarifa i pel nombre de dies de període de facturació.
 • Facturació per l'energia consumida: és l'import total que pagues per l'energia consumida. S'obté multiplicant els kW consumits durant el període de facturació pel preu del kWh de la tarifa contractada.
 • Descomptes: si tens algun descompte en el preu fix o variable segons la tarifa que tinguis contractada.
 • Lloguer d'equips de mesura i control: és la quantitat que es paga pel lloguer del comptador.
 • Impostos d'electricitat: és un tribut sobre l'electricitat que estableix el Govern.
Captura de pantalla factura de la luz detalla.
 • Saldo acumulat: si has contractat la tarifa Solar Simply amb bateria virtual, l'import que es mostra en aquest camp indica el saldo que s'ha destinat a la teva bateria virtual, i que s'aplicarà com a mitjà de pagament en el total a pagar de les següents factures que s'emetin.
Captura de pantalla factura de la luz detalla.

7. Destinació de l'import de la factura de la llum

Et mostrem desglossat en un gràfic a què es destina l'import total de la factura i en quin percentatge:

 • Energia: la part total per la potència contractada i el consum elèctric realitzat durant el període de facturació.
 • Lloguer del comptador: en cas de no disposar de comptador en propietat, el percentatge de la factura destinat al seu lloguer.
 • Impostos: són els tributs que es paguen al Govern per l'IVA o l'IGIC de la factura i per l'impost sobre l'electricitat.
 • Peatges de transport i distribució: part percentual destinada a la distribuïdora per al manteniment i la millora de la xarxa elèctrica espanyola.
 • Càrrecs, que al seu torn es desagreguen en:

Retribució a les renovables, cogeneració i residus (RECORE).

Dèficit.

Generació a territoris no peninsulars (TNT).

Altres.

A continuació trobaràs la informació del consum elèctric a l'efecte de la facturació dels peatges i càrrecs en els diferents períodes horaris.

Captura de pantalla destino del importe de la factura de la luz.

8. Altra informació útil

 • Informació al consumidor: hi trobaràs un codi QR que enllaça amb el comparador d'ofertes d'energia de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència).
 • Informació del producte contractat: data de finalització del contracte, temes reguladors, modificacions de preus, etc.
 • Atenció al client: consultes, gestions i reclamacions 24 hores.
Captura de pantalla otra información.

I la factura del gas?

Pots trobar les teves factures del gas al mateix lloc que les de la llum, i si no aconsegueixes entendre-les o tens dubtes, pots veure el nostre tutorial per comprendre les factures de gas d'Endesa.

Comparador de tarifes de Llum i Gas

A Endesa no t'has d'adaptar a les nostres tarifes perquè elles s'adapten a tu. Compara les diferents tarifes tu mateixentrant al nostre catàleg. O, si ho prefereixes, respon a algunes preguntes i ens encarreguem de comparar entre totes les tarifes de llum i gas per oferir-te una recomanació personalitzada.

Vols veure totes les nostres ofertes?

Descobreix en un minut el producte que més s'adapta a tu:

{{firstStep.title}}

Estem trobant l'energia adequada per a tu...

Estem trobant l'energia adequada per a tu...

Com pagar la teva factura

Com canviar compte bancari

Com fer canvi de titular

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon Download icon An icon representing a download Chat icon An icon representing a chat
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.