• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Protecció Llum 360

Amb Protecció Llum 360 gaudiràs anualment de dos serveis de reparació de la instal·lació elèctrica del teu habitatge. A més, aquest servei inclou de franc una assegurança de protecció de pagaments de les factures de subministrament elèctric subscrit amb l'asseguradora CNP Partners. Servei ofert per Endesa X Servicios, SL.

{{content.stickyTitle}}

{{content.discount}}

{{content.titleBig}} {{content.title}}

{{content.description}}

{{service.name}}
{{content.disclaimer}}

Tranquil·litat

La xarxa de tècnics qualificats d’Endesa està avalada per rigorosos controls de qualitat.

En menys de 3h

Reparacions urgents (en menys de 3 hores) i no urgents.

Atenció 24h

Atenció permanent: 24 hores els 365 dies de l'any.

Extres inclosos

2 assistències a l'any de reparacions elèctriques, amb desplaçament i tres hores de mà d'obra de cada reparació incloses.

Assegurança de protecció de pagaments gratuïta

Inclou de franc una assegurança de protecció de pagaments de les factures de subministrament elèctric.

Detalls

Sempre que tinguis alguna avaria, pots posar-te en contacte amb el servei tècnic de Protecció Llum 360 i un electricista d'urgència visitarà la teva llar en menys de 3 hores si l'avaria és urgent, o en un màxim de 48 hores laborables si l'avaria no és urgent —en tots dos casos, el desplaçament i les 3 primeres hores de mà d'obra són gratuïts—. Els clients de Protecció Llum 360 disposen d'un telèfon gratuït per sol·licitar l'assistència, operatiu les 24 hores, els 365 dies de l'any: 900 85 86 85. El nombre de reparacions de la instal·lació elèctrica és de dues a l'any.

Disposes d'un professional de la Xarxa d'Endesa, avalat per rigorosos controls de qualitat, que repararà les avaries que es produeixin, a més de flexibilitat a l'hora d'acordar la visita.

Evita qualsevol cost de desplaçament i les 3 primeres hores de mà d'obra de cada avaria (peces a càrrec del Client, en cas que calgui una reparació). En circumstàncies excepcionals, en què el temps de reparació excedeixi les 3 hores, ens comprometem a lliurar prèviament un pressupost gratuït.

A més, Protecció Llum 360 inclou, sense cost addicional, una assegurança de protecció de pagaments de les factures de subministrament elèctric* subscrit amb l'asseguradora CNP Partners. Protegeix la teva família dels pagaments més immediats del subministrament elèctric en cas de:

  • Pèrdua involuntària d'ocupació: 325 € després de 30 dies + 325 € addicionals després de 180 dies.
  • Hospitalització: 325 € després de 7 dies + 325 € després de 30 dies.
  • Defunció / incapacitat permanent absoluta per accident: 650 €.
  • Incapacitat temporal: 325 € després de 30 dies + 325 € després de 180 dies. 

(*) La cobertura d'aquesta assegurança i el dret al cobrament de les prestacions queden condicionats al fet que el Client tingui contractat i en vigor el subministrament energètic amb Endesa Energia SAU, a la mateixa adreça en què es presta el servei objecte d'aquest Contracte.

Telèfon de contacte per a l'assegurança de protecció de pagaments: 800 00 95 56.

Les avaries més comunes són les relacionades amb el quadre elèctric, els interruptors de la llum i els endolls.

Si et quedes sense llum a casa, o sense corrent en la presa de la nevera, i no és una incidència de la distribuïdora, un tècnic de Protecció Llum 360 visitarà el teu habitatge en menys de 3 hores.

La durada del contracte és d'un any i es prorroga automàticament de forma anual. No obstant això, tant el Client com Endesa poden resoldre el contracte mitjançant una comunicació escrita amb una antelació mínima d'un mes a la data de venciment.

El servei serà facturat per Endesa X amb periodicitat mensual o anual segons s'hagi acordat. Si tens contractats diversos serveis a la mateixa adreça, apareixeran tots agregats en una única factura d'Endesa X.

A més, si tens contractat el subministrament d'electricitat o gas amb Endesa Energía a la mateixa adreça, la factura de serveis s'inclourà en el mateix document que la factura d'energia, i tots dos imports (serveis i energia) es posaran a cobrament de manera conjunta al teu compte. La periodicitat de facturació en aquest cas serà la marcada en el contracte energètic.

Condicions

Condicions generals dels serveis

PDF (0,74MB) Baixar-ho

Protecció Llum 360

PDF (0,16MB) Baixar-ho

Amb la subscripció d'aquest nou contracte implicarà l’acceptació de l’inici del servei contractat durant el període de desistiment.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió