Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Electrificació

Continuem avançant cap a l'electrificació

Impulsem la gestió activa del client amb productes i serveis innovadors, el desenvolupament de xarxes eficients i la presentació de productes nous.

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura
ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

Infraestructures habilitadores

La qualitat i la seguretat del subministrament elèctric com a prioritat

Durant el 2020, el nombre de clients amb contractes d'accés a les nostres xarxes de distribució ha arribat als 12,3 milions. Per garantir el subministrament correcte d'energia als clients, les infraestructures de la nostra xarxa de distribució es planifiquen i s'operen de manera que s'adeqüin contínuament a la capacitat requerida pels clients existents, a les ampliacions de xarxa sol·licitades pels nous clients i a l'atenció correcta a les accions normatives, legals i subjectes a convenis.

La continuïtat del subministrament a Espanya es mesura mitjançant els indicadors TIEPI. L'evolució del 2020 ha estat més favorable que la del 2019, principalment a causa d'un millor comportament resilient de la xarxa i d'un menor impacte meteorològic. 

Continuïtat del subministrament
60,3
Millora de la continuïtat del subministrament el 2020 (59,6 objectiu marcat per al 2020)
Connexions renovables
1.687
Nombre de noves connexions de productors renovables (608 objectiu marcat per al 2020)
Potència renovable
2.065
Potència de noves connexions de productors renovables (380 objectiu marcat per al 2020)

Les nostres solucions energètiques

En plena revolució del sector energètic, hem orientat el negoci a donar resposta a les necessitats de la societat amb una visió basada en la descarbonització, l'electrificació i la digitalització. En aquest sentit, ens hem avançat desenvolupant productes innovadors i solucions digitals en àmbits en què l'energia permet les transformacions més grans. A través d'Endesa X, organitzem la nostra activitat en les línies d'actuació següents:

E-City: aborda la convergència tecnològica impulsada per la digitalització que condueix a la creació de ciutats dotades de sistemes intel·ligents i d'equips més eficients energèticament, capaços de garantir serveis més sostenibles, econòmics i personalitzats.

E-Industries: pretén impulsar la transició energètica dels consumidors, ajudant-los a fer un ús més eficient de l'energia, estalviant costos i monetitzant la seva flexibilitat a través de solucions innovadores i sostenibles.

E-home: té com a objectiu oferir productes per millorar l'eficiència energètica. Volem apropar als nostres clients els serveis de gestió de la llar creant un ecosistema sostenible i accessible per a tothom.

E-mobility: la instal·lació de punts de recàrrega acompanyarà el creixement del mercat del vehicle elèctric a Espanya, impulsant la transició del transport públic i privat cap a l'electrificació.

 

Els nostres ecosistemes i plataformes

Duem a terme importants inversions de creixement destinades a modernitzar i desenvolupar noves infraestructures que responguin a les tendències de descarbonització i electrificació. El 2020 hem invertit 314,4 milions d'euros en digitalització per negocis. 

Digitalització del client
5,7
milions de contractes digitals (4,8 objectiu marcat per al 2020)
Facturació electrònica
4,40
milions de contractes amb factura electrònica (4,10 objectiu marcat per al 2020)
Assistent virtual en l'atenció via CAT
9,10
% de les interaccions ateses per l'assistent virtual (6 % objectiu marcat per al 2020)

Digitalització dels nostres actius

El parc de generació té dos grans programes de digitalització en curs. D'una banda, Digiworld, que cobreix processos d'operació i manteniment, tant de plantes tèrmiques com renovables, i de l'altra, un que cobreix els processos d'enginyeria i construcció: E&C Revolution 2.0.

Pel que fa a la digitalització a la xarxa de distribució, l'objectiu del nostre Projecte de telegestió ha estat implementar un sistema de control i gestió automàtic i remot del subministrament elèctric de clients domèstics. Al llarg del 2020, hem fet un total de 141.910 substitucions.

 

Digitalització del client

L'accés dels consumidors a les noves tecnologies, la seva adopció i ús massiu, han transformat el client. Entre les fites clau, destaquem:

  • Llançament d'Única: un servei de quota fixa personalitzada, adaptada individualment al consum de cada client. A més, compromesos amb el progrés cap al desenvolupament sostenible, aquesta és la primera tarifa ecològica, gràcies a l'ús d'energies 100 % sostenibles.
  • Participació en el projecte MUDA: amb l'objectiu d'incentivar i facilitar als consumidors portuguesos l'adhesió als serveis digitals, com ara la factura digital.
  • CallBack: un nou canal que permet augmentar la satisfacció del client en la seva interacció i evitar l'abandonament en moments d'alta demanda al Contact Center.
Seguir llegint sobre nostre compromís

Involucració i inclusió de les comunitats locals

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon