Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Electrificació

Electrificació: la solució més eficient per descarbonitzar l'economia europea

L'electricitat produïda per energies renovables és la solució més eficient i rendible per assolir els objectius de descarbonització establerts per la Unió Europea.

En el marc del Pacte Verd Europeu, la Unió Europea s'ha fixat assolir la neutralitat climàtica per al 2050. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, ha incrementat la seva ambició per al 2030, comprometent-se a reduir les emissions en almenys un 55 % en comparació del 1990.

Per disminuir els nivells actuals d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, hem d'apostar per les energies renovables i impulsar l'augment del nombre de vehicles, productes o processos que es poden electrificar. Avui dia, l'electricitat produïda per energia renovable és la solució més eficient i rendible per aconseguir aquests objectius.

 

Quins són els beneficis de l'electrificació?

  • Energia més neta. L'electricitat produïda per fonts d'energia renovables ens permetrà aconseguir un sistema d'energia neta.
  • Estalvi econòmic. L'ús d'instal·lacions i aparells elèctrics permet una eficiència energètica més gran en comparació d'altres portadors d'energia.
  • Llars intel·ligents. La digitalització dels dispositius de la llar afavoreix l'apoderament del client.
  • Millor qualitat de l'aire. Passar dels combustibles fòssils a l'electricitat permet millorar la qualitat de l'aire gràcies a la reducció de les emissions contaminants.
  • Independència energètica. L'electrificació basada en renovables és sinònim d'independència energètica.

 

Electrificació per sectors: transport, edificació i indústria

L'electricitat produïda per energia renovable és la millor opció per descarbonitzar els usos energètics d'aquells sectors que causen la majoria dels gasos amb efecte d'hivernacle. Aquests són principalment el transport, l'edificació i la indústria.

El transport: si volem assolir les zero emissions netes el 2050, el 60 % dels vehicles venuts a escala mundial han de ser elèctrics per al 2030. Per això, des d'Endesa X treballem per facilitar l'accés a punts de recàrrega a tots els conductors de vehicles elèctrics. El nostre objectiu és aconseguir els 66.000 punts de recàrrega a tancament de 2025 (públics i privats), cinc vegades més que a final de 2022.

El sector de l'edificació representa un 40 % del consum d'energia total i un 75 % es produeix a partir de combustibles fòssils, principalment per l'ús de la calefacció. Per això, treballem per a oferir als nostres clients solucions digitals relacionades amb les instal·lacions i el consum d'energia. Des d'Endesa X oferim dispositius intel·ligents per gestionar de manera eficient la calefacció i la instal·lació de panells solars i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Per la seva banda, les empreses del sector industrial, que transformen matèries primeres en productes de consum, també han de centrar els seus esforços a reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. L'electrificació directa dels processos industrials haurà d'assolir el 37 % el 2030 i el 46 % el 2050 per complir els objectius europeus. Això es podrà aconseguir canviant de combustible en processos industrials com els del ferro i l'acer mitjançant l'ús de forns d'arc elèctric. En els sectors difícils d'electrificar, es podrà recórrer a l'electrificació indirecta amb hidrogen verd o e-combustibles.

L'electrificació dels usos finals s'haurà de recolzar en una generació d'energia cada vegada més descarbonitzada, amb una participació de la combinació d'energies renovables que augmentarà al 60 % per al 2030 i al 84 % per al 2050. Per això estem fent un gran esforç en el desenvolupament de parcs renovables i en la digitalització de la xarxa. Per al 2040, tenim l'objectiu de ser una empresa 100 % descarbonitzada.

“Per al 2040, tenim l'objectiu de ser una empresa 100 % descarbonitzada”.

Electrificació indirecta, una altra gran aliada

Una altra alternativa per a la descarbonització de l'economia és l'electrificació indirecta. Per a aquells sectors "difícils de reduir", com per exemple l'aviació o el transport marítim de llarga distància, és possible produir hidrogen verd a partir d'electricitat renovable i, d'aquesta manera, obtenir combustibles neutres de carboni en forma de gas o líquid.

Els costos de l'hidrogen verd continuen sent més elevats que els del blau. Tanmateix, aquests haurien de començar a baixar a mesura que augmenti la fabricació d'electrolitzadors. Monitorar l'evolució del mercat de l'hidrogen verd és clau per identificar oportunitats de negoci addicionals i contribuir a la descarbonització en els propers anys.

Gráfica que representa la electrificación directa e indirecta por sector.
Gráfica que representa la electrificación directa e indirecta por sector.

Electrificación directa frente a indirecta por sector

Transporte

  • Vehiculos

Electrificación directa: sí

Electrificación indirecta: no

  • Naval

Electrificación directa: sí (Cold ironing)

Electrificación indirecta: sí (Larga Distancia Sistema de propulsión naval)

  • Trenes

Electrificación directa: sí

Electrificación indirecta: sí (Si directa no es posible)

  • Aéreo

Electrificación directa: no

Electrificación indirecta: sí

 

Edificios

Electrificación directa: sí

Electrificación indirecta: no

 

Industria

Electrificación directa: sí

Electrificación indirecta: sí (En sectores difíciles de reducir, H2 como materia prima y reemplazo para producir calor de calidad superior).

Inversió en infraestructura i xarxes de distribució

Les xarxes de distribució són essencials per a l'electrificació i hauran de guanyar flexibilitat per garantir la qualitat del subministrament.

La digitalització de les xarxes de distribució permet als consumidors assumir un paper proactiu en el sistema energètic i afavoreix models de consum més eficients i sostenibles.

Per assolir les zero emissions el 2050, seran molt rellevants les inversions en les xarxes elèctriques. Per això, en el nostre Pla Estratègic 2023-2025, 2.600 milions d'euros aniran destinats a la digitalització de la xarxa, amb l'objectiu de seguir millorar la qualitat del servei i facilitar l'accés a les noves maneres de produir i consumir electricitat.

Seguir llegint sobre nostre compromís

Involucració i inclusió de les comunitats locals

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon