Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Projectes de sostenibilitat

Projectes per al progrés de les comunitats locals

Impulsem projectes per fomentar el progrés a l’entorn local dels llocs on desenvolupem la nostra activitat.

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius de Desenvolupament

ODS 4: Educació de Qualitat

ODS 7: Energia Assequible i No Contamenant

ODS 8: Treball Decent i Creixement Económic

ODS 15: Vida d'ecosistemes terrestres

ODS 17: Aliances per a assour els objectius

Impulsem projectes de desenvolupament social que generin un benefici en la societat en què operem, més enllà de la gestió normal del negoci.

Els projectes de sostenibilitat acompanyen el negoci, generant valor per a la comunitat local. Tenen un focus especial en col·lectius sensibles (famílies en situació vulnerable, infància i joventut, gent gran, aturats, persones amb discapacitat, nous emprenedors, etc.). Estan gestionats en col·laboració amb els representants socials de les comunitats i ofereixen beneficis per a la societat i retorns a l'empresa que siguin evidenciables i mesurables, i amb una rendició de comptes sistemàtica, transparent i adequadament comunicada a la societat:

Els nostres projectes i iniciatives de sostenibilitat són implementats als diferents territoris on opera la companyia i per cadascuna de les àrees de negoci de l'empresa, a més de per la Fundació Endesa.

Així mateix, en els dos últims anys hem engegat plans d'emergència per donar resposta a situacions crítiques derivades de successos extraordinaris esdevinguts en l'entorn, que han afectat de manera significativa la comunitat local.

 

Alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible

Tenim quatre categories de projectes i iniciatives de sostenibilitat, tots ells alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

Així mateix, en tres d'elles tenim un compromís públic d'assoliment des de l'àmbit social, amb l'establiment d'un nivell de compliment de beneficiaris d'aquests projectes en el període 2015-2030 (Accés a l'energia, Desenvolupament socioeconòmic i Educació).

Projectes d’accés a l’energia

ODS 7: Energia Assequible i No Contamenant

El desenvolupament i el benestar de la societat no es pot donar sense tenir accés a un bé bàsic com és l'energia. En aquest sentit, propiciem iniciatives, alineades amb el nostre core business, que minimitzin les barreres econòmiques a col·lectius vulnerables, ofereixin formació i capacitació en l'àmbit de l'energia, assegurin l'accessibilitat tecnològica o d'infraestructures i fomentin l'eficiència energètica i conscienciïn sobre el seu ús. L'any 2021 Endesa ha invertit més de 2,5 milions d'euros en projectes socials en aquest àmbit, amb la gestió de 41 iniciatives que han beneficiat més de 245.000 persones.

Cal destacar que 16 d'aquests projectes han estat orientats a la minimització de barreres econòmiques d'accés a l'energia per a col·lectius en situació vulnerable, fruit del compromís per alleujar situacions de pobresa energètica a través de formació, assessorament i paralització de talls de subministraments de persones amb impagaments, més enllà del requerit per la llei. D'aquest tipus d'actuacions se n'han beneficiat més de 206.000 persones el 2021.

Així mateix, en la categoria d'"Accés a l'energia", entre altres actuacions es promou l'ocupabilitat i la creació d'ocupació en el sector energètic, a través de la subcategoria de "Formació i capacitació en l'àmbit de l'energia", que emmarca cursos, pràctiques i creació d'oportunitats professionals per a persones en situació de desocupació. El 2021 s'han invertit més de 634.000 € en 15 projectes d'aquesta tipologia que han beneficiat més de 8.000 persones.

Projectes de desenvolupament socioeconòmic de les comunitats

ODS 8: Treball Decent i Creixement Económic

En el nostre compromís amb el desenvolupament socioeconòmic de les comunitats on som presents, contribuïm a l'objectiu de desenvolupament sostenible 8 amb iniciatives que impulsin el seu progrés a través del suport, la generació i la creació de teixit econòmic local i de programes que promoguin l'ocupabilitat i la creació d'ocupació.

D'aquesta manera Endesa contribueix a l'objectiu de desenvolupament sostenible 8, establint un compromís públic d'1,9 milions de beneficiaris en aquest tipus de projectes per al període 2015-2030.

En aquest àmbit s'emmarquen projectes, no relacionats amb l'energia, que aportin desenvolupament de l'ocupació, desenvolupament d'infraestructures, transferència d'habilitats i capacitació i suport a les activitats empresarials locals.

El 2021 la companyia ha invertit prop de 2,7 milions d'euros, segons la metodologia LBG, en aquest tipus d'iniciatives, que representen el 19 % de la inversió total, amb la gestió de 105 projectes (enfront dels 93 del 2020) que han beneficiat més de 273.000 persones. D'aquests, 47 projectes corresponen a la segona fase del Pla Endesa de responsabilitat pública davant la COVID-19, engegat el 2020 i enfocat a la reactivació socioeconòmica, que han beneficiat més de 80.000 persones.

Projectes d’educació

ODS 4: Educació de Qualitat

Estem compromesos amb la promoció de l'accés a una educació inclusiva i de qualitat, a través del suport a activitats formatives que involucrin estudiants, famílies, escoles i universitats, i de foment de la formació acadèmica en general, no relacionada amb l'energia. D'aquesta manera Endesa contribueix a l'objectiu de desenvolupament sostenible 4, establint un compromís públic de 0,87 milions de beneficiaris en aquest tipus de projectes per al període 2015-2030.

El 2021 i segons la metodologia LBG, la companyia ha invertit prop d'1,76 milions d'euros en aquest tipus de projectes, la qual cosa representa el 13 % de la inversió social, amb la gestió de 34 actuacions que han beneficiat més de 87.000 persones.

Projectes de suport a les comunitats locals

Donem suport a les comunitats locals promovent projectes que tinguin com a objectius millorar el benestar de les persones i les comunitats, mantenir la seva identitat cultural, conservar el seu patrimoni, millorar el medi ambient i la biodiversitat local, fomentar la pràctica de l'esport i els hàbits saludables i contribuir a la cobertura de les necessitats bàsiques.

A l'hora de dur a terme aquestes accions, ens basem en el coneixement i la sensibilitat de cada realitat local col·laborant amb les organitzacions socials principals de l'entorn on s'opera, i recolzant-nos en les unitats territorials. Aquest eix d'actuació ha tingut una inversió de més de 6,8 milions d'euros, amb 78 projectes gestionats i més de 556 mil beneficiaris.

Com a exemples de l'activitat realitzada el 2021, s'han gestionat tretze actuacions enfocades a pal·liar situacions crítiques de famílies i persones en risc d'exclusió, amb una inversió de prop de 373.000 euros; hem mantingut el suport a la cultura, col·laborant en iniciatives com la del Teatro Real, Amigos del Museo del Prado o la del Palau de la Música Catalana; hem realitzat nou iniciatives que han beneficiat prop de 78.000 persones en l'àmbit de la salut, i gestionat 40 iniciatives de protecció del medi ambient i la biodiversitat a les quals hem destinat prop de 4 milions d'euros.

Els nostres projectes sobre projectes CSV

Seguir llegint sobre comunitat

Fundació Endesa

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon