Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

La teva factura de gas Endesa

La factura de gas pot ser complicada d'entendre. És per això que en aquest apartat t'expliquem la factura d'Endesa fil per randa, concepte per concepte.

Pàgina 1 de la factura de Gas en el Mercat Lliure. Aquesta informació es presenta a continuació en text.

1. Identificació de l'empresa que emet la teva factura, la teva companyia comercialitzadora

En aquesta secció es mostra el logotip, la denominació social, el CIF i el domicili social d'Endesa Energía, la teva companyia comercialitzadora. També s'informa que és una factura de gas.

 

2. Dades de la factura

En aquest apartat es mostren les dades principals que pots necessitar per fer qualsevol consulta sobre aquesta factura:

 • Número de la factura: és el número identificatiu fiscal d'aquesta factura concreta.

 • Referència: és el codi de la factura, format pel número del teu contracte, seguit per un seqüencial del número de factura que correspon.

 • Data d'emissió de la factura: és el dia en què s'ha emès la factura.

 • Data de càrrec: és el dia en què s'efectuarà el càrrec d'aquesta factura.

 • Període de facturació: és l'interval de temps utilitzat per facturar el consum.

   

3. Nom i adreça del receptor de la factura

Aquí es mostren les dades personals (nom i adreça) del titular del contracte, la persona que rep la factura.

La tarifa per deixar de preocupar-te

Tant se val a quina hora engeguis els electrodomèstics. Preu fix per cada kWh que consumeixis.

4. Resum de la factura i dades de pagament

Mostra el resum dels conceptes facturats i l'import total de la teva factura. El detall del càlcul de cadascun d'aquests conceptes el trobaràs al revers de la factura (pàg. 2 de 4) a la secció Detall de la factura.

A més, hi trobaràs informació sobre la teva forma de pagament:

 • Energia: import total que pagues per l'energia consumida, és a dir, pel teu consum de gas.

 • Serveis i altres conceptes: és on s'inclouen els descomptes (en cas de tenir-los) que se t'apliquen segons el contracte de gas que tinguis contractat. També s'inclouen altres conceptes com el lloguer de l'equip de mesura de gas i l'impost d'hidrocarburs*.

 • Impost aplicat: s'aplica IVA (Impost sobre el Valor Afegit) o IGIC (Impost General Indirecte de Les Canàries) segons s'escaigui.

 • Total Import Factura: és l'import total que s'ha de pagar incloent-hi impostos.

  • Si tens el pagament domiciliat: se t'informarà del número de compte on es farà el càrrec de l'import de la teva factura i la data en la qual es cobrarà.

  • Si no tens el pagament domiciliat: apareixerà un codi de barres per al seu pagament per finestreta bancària.

(*) Impost hidrocarburs: impost d'hidrocarburs per a tots els consumidors de gas. Va entrar en vigor a partir dels consums de l'1 de gener del 2013 i el tipus d'impost pot ser general o reduït en funció de l'ús del consum:

 • Ús domèstic: impost general (0,00234 €/kWh).

 • Ús professional: impost reduït (0,00054 €/kWh).

   

5. Informació del consum de gas

Mostra la lectura actual i la lectura anterior del teu comptador. També inclou un gràfic de barres amb l'historial del teu consum en les dates indicades. El consum de gas es mesura en metres cúbics (m3), però es factura en quilowatts hora. La conversió de m3 a kWh es fa a través del factor de conversió del poder calorífic.

 

6. Ofertes personalitzades i exclusives per a tu

La teva factura pot incloure diverses publicitats personalitzades i exclusives per a tu. Seran diferents en funció de les diferents promocions que Endesa tingui vigents en el moment d'emetre la teva factura.

Pàgina 2 de la factura de Gas en el Mercat Lliure. Aquesta informació es presenta a continuació en text.

7. Dades del contracte

En aquesta secció es recullen les principals dades del titular i altres dades importants del teu contracte:

 • Les dades principals del titular del contracte: nom i NIF.

 • Adreça del punt de subministrament: adreça postal del contracte d'aquesta factura.

 • Producte contractat: nom de la tarifa del contracte al qual correspon aquesta factura.

 • Tipus de gas: clase de gas que se suministra.

 • Número de comptador: és el número identificador del comptador que la companyia distribuïdora utilitza per al mesurament de l'energia consumida.

 • Referència del contracte: número de contracte amb Endesa Energía.

 • La teva comercialitzadora: nom de la companyia comercialitzadora (amb la qual tens el contracte), en aquest cas, Endesa Energía S.A.U.

 • La teva distribuïdora: nom de la companyia distribuïdora (que s'encarrega de portar l'electricitat a la teva llar o local).

 • Peatge d'accés: és la tarifa que paga la companyia comercialitzadora a la companyia distribuïdora per l'ús de la xarxa de distribució. Aquesta tarifa la fixa el Govern.

 • Data de finalització del contracte de subministrament: data en què finalitza aquest contracte. Aquesta dada és merament recordatòria i informativa. El contracte es renova anualment i de forma automàtica tret que s'indiqui una altra cosa.

   

8. Detall de factura

Inclou el desglossament i com es calculen els diferents conceptes que conformen la factura:

 • Terme energia gas: import total que pagues per l'energia consumida. Es calcula multiplicant el consum en kWh pel preu del kWh.

 • Terme fix: import total que pagues per la tarifa contractada. És un preu fix establert en funció de la tarifa del teu producte. Es calcula multiplicant el cabal en m3 pel preu del kW/dia.

 • Percentatge de descompte en el terme fix o en el terme energia: indica el percentatge de descompte i la base sobre la qual s'aplica, en funció del producte que tens contractat amb la teva companyia comercialitzadora.

 • Lloguer d'equips: cost pel lloguer de l'equip de mesura.

 • Impost hidrocarburs: impost d'hidrocarburs per a tots els consumidors de gas. Va entrar en vigor a partir dels consums de l'1 de gener del 2013 i el tipus d'impost pot ser general o reduït en funció de l'ús del consum:

  • Ús domèstic: impost general (0,00234 €/kWh).

  • Ús professional: impost reduït (0,00054 €/kWh).

 • IVA o IGIC:

  • IVA: impost sobre el valor afegit.

  • IGIC: impost General Indirecte de Canàries. S'aplica a la Comunitat Canària en lloc de l'IVA.

 • Import total: és l'import total que s'ha de pagar incloent-hi impostos.

   

9. Notificacions

És una secció que inclou, si fos necessari, l'aclariment d'algunes dades de la factura.

 

10. Canals d'atenció

Et facilitem els canals perquè et puguis posar en contacte amb nosaltres.

Per realitzar qualsevol consulta sobre el teu contracte o factura has de tenir sempre a mà el número de contracte que hi ha a la teva factura a la secció Dades del contracte com a Referència del contracte.

 

11. Altres ofertes personalitzades i exclusives per a tu.

La teva factura pot incloure diverses publicitats personalitzades i exclusives per a tu. Seran diferents en funció de les diferents promocions que Endesa tingui vigents en el moment d'emetre la teva factura.

Post relacionats

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon