Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Només amb les renovables, tindrem prou energia per a tothom?

Es parla molt de les energies netes, però, només amb les renovables, tindrem prou energia per a tothom?

Sí, i estem en el camí per aconseguir-ho. Ja hi ha països on el 100 % de l'electricitat generada procedeix de fonts renovables. I molts d'altres en què aquest percentatge és superior al 80 %, com Àustria, l'Uruguai, Nova Zelanda, Noruega, Islàndia, Dinamarca, Costa Rica, República Centreafricana i el Brasil.

Les dades de desenvolupament de nova capacitat renovable al món són prometedores: les energies renovables ja dominen el mercat global de nova capacitat de generació i s'han convertit en les fonts d'electricitat més barates en molts mercats.

Segons les dades de la IRENA, l'Agència Internacional d'Energia Renovable, el 2020 la capacitat de generació mundial basada en energies renovables va créixer en 260 GW, més de quatre vegades més del que va augmentar la procedent d'altres fonts.

Gràfica de la capacitat instal·lada anual, dades de la IRENA (Agència Internacional d'Energia Renovable).
Gràfica de la capacitat instal·lada anual, dades de la IRENA (Agència Internacional d'Energia Renovable).

També són esperançadores les dades de consum d'electricitat. Al nostre país, el 2020 va ser un any excepcional per a les energies netes: el 44 % de l'electricitat que consumim prové de fonts renovables, assolint una xifra rècord.

 

Renovables contra el canvi climàtic

Les dades demostren que és possible una generació 100 % renovable, però sabem que a més és necessari. El canvi climàtic és el repte més important a què s'enfronta actualment la humanitat i frenar-lo és l'única manera d'assegurar la nostra supervivència. L'aposta per energies netes que no generin emissions és clau per aconseguir-ho.

Per controlar l'increment de la temperatura mitjana global del planeta i complir el compromís global dels Acords de París, la Unió Europea (UE) s'ha compromès a ser la primera zona climàticament neutra el 2050. Per a això preveu reducir les emissions en almenys un 55 % el 2030 respecte dels nivells del 1990, la qual cosa requereix una proporció més gran d'energies renovables. En concret, proposa augmentar al 40 % l'objectiu vinculant relatiu a l'aportació de fonts d'energia renovable en la combinació energètica de la Unió.

"La UE s'ha compromès a ser la primera zona climàticament neutra el 2050. Per a això, proposa augmentar al 40 % l'aportació de fonts d'energia renovable en la combinació energètica".

Objectius del Pacte Verd Europeu.

En línia amb els objectius europeus, el Govern espanyol proposa assolir el 2030 un sistema elèctric amb, almenys, un 74 % de generació a partir d'energies d'origen renovable. El full de ruta per aconseguir-ho el marquen el Pla nacional integrat d'energia i clima i la Llei de transició ecològica.

Objectius per al 2030

Europa
40%
de generació renovable. Reducció 55 % emissions (respecte al 1990).
Espanya
74%
de generació renovable.
Endesa
80%
de generació renovable (100 % el 2040).

Per la nostra banda, posem el nostre òbol com l'elèctrica integrada amb menys emissions de la península Ibèrica. El 85 % de la nostra producció d'energia peninsular en els nou primers mesos del 2021 ja ha estat lliure d'emissions de CO2.

Fins al 2030 invertirem 31.000 milions perquè el 80 % de tota la nostra producció d'energia estigui lliure de CO2. I el 2040 serem 100 % renovables, avançant-nos així deu anys al límit marcat per la UE per reduir a zero les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

 

Renovables per abaratir la factura elèctrica

Almenys el 80 % de la població mundial viu a països importadors de combustibles fòssils. Alhora, tots els països tenen potencial per produir energia renovable i augmentar així la seva seguretat i independència energètica, cada vegada amb un cost menor.

"Tots els països tenen potencial per produir energia renovable i augmentar així la seva seguretat i independència energètica".

World Energy Transitions Outlook, Agència Internacional d'Energies Renovables (IRENA).

Actualment estem vivint a tot Europa un increment del preu de l'electricitat en el mercat majorista produït per l'elevat preu del gas. Necessitem el gas per produir electricitat perquè, de moment, les energies renovables no donen l'estabilitat necessària per poder garantir el subministrament elèctric. Per això és tan important avançar en el desenvolupament d'aquestes tecnologies.

L'energia produïda per fonts renovables és més barata i a més permet reduir l'enorme dependència que tenim dels combustibles fòssils i, per tant, d'altres països. Com més aviat arribem a aquesta economia descarbonitzada, abans deixarem enrere aquesta dependència i els vaivens en el preu associats.

 

Recerca per a un futur renovable

Com més renovables entrin en la producció d'energia, més baixarà el preu de l'electricitat. Per aconseguir-ho, la recerca en aquest àmbit és decisiva:

Icono energía solar.

Per millorar la tecnologia

La innovació en els materials ha fet competitives les plantes fotovoltaiques, fins i tot des del punt de vista econòmic, respecte a les fonts fòssils, d'acord amb la IRENA (Agència Internacional d'Energies Renovables). Gràcies a la recerca, la capacitat fotovoltaica global ha augmentat de 40 GW el 2010 a 580 GW el 2019.

Icono digitalización

Per digitalitzar les xarxes de distribució

La xarxa elèctrica haurà d'assumir el fort creixement de renovables, que fins al 2030 duplicarà el ritme del màxim històric que va marcar el període anterior (2000-2017).

Icono de energía renovable

Per desenvolupar sistemes d'emmagatzematge

Les energies renovables estan inevitablement subjectes a variacions de disponibilitat. Per això cal poder emmagatzemar-la a gran escala i posar-la a disposició del sistema elèctric quan es necessita. Actualment els sistemes més utilitzats són les bateries de liti o de flux (a més dels sistemes hidroelèctrics de bombament), però a poc a poc s'està avançant en materials nous i solucions tecnològiques per millorar l'eficiència i els costos de l'emmagatzematge.

Sabem que l'energia neta és la font d'electricitat més rendible, tant per al planeta com per a la nostra butxaca. Ja tenim la tecnologia necessària per accelerar la transició cap a un model de generació lliure d'emissions. El futur només pot ser renovable.

{{content.form.title}}

{{content.form.text}}

{{content.form.errors.required}}

{{content.form.errors.phone}}

{{content.form.errors.server}}

{{content.form.success.title}}

{{content.form.success.message}} {{model.phone}}

{{content.phone.title}}

{{content.phone.text}}

{{content.phone.phoneText}}

{{content.cta.title}}

{{content.cta.text}}

Contingut relacionat

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon