• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Promoció d'un millor servei

Millora operativa per a un millor servei

Promoció d'un millor servei

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura
ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

Les línies d'actuació del nostre Pla de Sostenibilitat estan dirigides a promoure l'eficiència i la qualitat en la gestió dels actius de generació i distribució, a fomentar la mobilitat sostenible dels empleats i a impulsar l'atracció de talent exterior.

A més, la digitalització és un dels pilars per portar a terme aquest procés i oferir un millor servei. La digitalització s'ha de produir en els actius de l'empresa, en el desenvolupament d'una cultura digital interna i en la relació amb el client:

 

Generació

Durant el 2018 hem renovat la certificació integrada multisite de les centrals de generació tèrmica, d'acord amb la norma ISO 9001, adaptant el Sistema Integrat de Gestió a l'estructura d'alt nivell i els requisits exigits per la versió de la norma 9001:2005.

Pel que fa a la generació renovable, des del 2017 comptem amb la certificació del nostre sistema de gestió per a totes les nostres instal·lacions (hidràuliques, eòliques, solars i biogàs), de manera que s'acompleix l'estàndard ISO 9001.

 

Distribució

Al llarg del 2018, hem dut a terme un total de 715.000 substitucions de comptadors, cosa que ha suposat arribar a 11,8 milions acumulats i complir l'objectiu que estableix el Pla de Sostenibilitat. Això implica que un 98,2 % dels subministraments amb contracte actiu i potència contractada de fins a 15 kW disposen de comptador de telegestió.

 

Ciberseguretat

La ciberseguretat s'ha convertit en un dels pilars de l'estratègia de digitalització. Quan es detecta qualsevol tipus de risc o incident sobre la seguretat de la informació, s'analitza i classifica d'acord amb la seva gravetat. En cas que l'incident generi una situació de crisi que pugui afectar la continuïtat del negoci, la rendibilitat de l'empresa, la seva reputació o alguns dels seus grups d'interès, posem en marxa les accions necessàries d'acord amb les polítiques existents sobre gestió de crisi i emergències en seguretat.

Tot això és possible gràcies a l'activació d'una comunitat segura d'intercanvi d'informació sobre ciberseguretat i a la creació de l'Equip de resposta a Emergències Cibernètiques (CERT), que per al 2018 va fer l'Acreditació del CERT ENEL, al CERT Nacional Espanyol.

 

Client

La línia de negoci d'Endesa X vol liderar l'evolució que s'està produint en el sector energètic cap a un nou model que prioritzi la sostenibilitat, la flexibilitat i la creació de valor. Proporcionar innovació a través de solucions tecnològiques i serveis de valor afegit són pilars bàsics sobre els quals construir el futur de l'energia per arribar a un model digital, obert i més sostenible per a les indústries, les ciutats, les llars i la mobilitat.

El 2018, Endesa X va publicar el pla d'inversió en infraestructura de recàrrega d'accés públic mitjançant el qual s'instal·laran més de 8.500 punts d'accés públic amb una inversió total de 65 milions d'euros, i que es desenvoluparà en dues fases: més de 2.000 punts en el bienni 2019-2020 per tal de facilitar que qualsevol vehicle elèctric pugui desplaçar-se a qualsevol punt d'Espanya, i més de 6.500 punts en el bienni 2021-2023, els quals garantiran una cobertura més àmplia de les zones urbanes, les principals autopistes i les illes.

Twenergy és l'ecosistema digital d'Endesa al voltant de la sostenibilitat i l’eficiència energètica. El 2018 va registrar més de 5 milions de visites, té mig milió d'usuaris registrats i una comunitat en xarxes socials de més de 150 mil seguidors. Twenergy s'articula entorn d'un bloc de contingut, una botiga en línia de productes eficients amb més de 1.200 referències i perfils propis a les principals xarxes socials.

 

Innovació i digitalització

La digitalització és un motor clau per a la millora de l'eficiència en tots els àmbits del negoci i també per a les persones que treballen a la companyia. Aquestes són les principals accions en marxa per incorporar la digitalització en totes les activitats:

  • En Generació: diagnòstic predictiu, transformació digital del treballador i resposta del sistema de control.
  • En Distribució: la digitalització de processos i la integració de sistemes, xarxes basades en dades (pla de qualitat, reducció de pèrdues, control remot) i comptadors intel·ligents.
  • En Comercialització: anàlisis avançades, noves plataformes, digitalització de canals (facturació electrònica, etc.), nova plataforma digital de facturació.
  • En Endesa X: desenvolupament de plataformes digitals.
  • Digitalització de les nostres persones: estem treballant en diferents àmbits per promoure el canvi de la cultura organitzativa i la manera de fer de la companyia. En aquest sentit, la companyia preveu que el 100 % de la plantilla hagi pogut desenvolupar les seves capacitats digitals en els propers 3 anys.
  •  

La transformació digital a Endesa

Processos àgils

Interaccions

Resultats

Col·laboració

Resposta

Guiat per dades

Quantificació

Automatització

Decisió

Clients

Clients digitals

Factures electròniques

Vendes digitals

Gestions e-care

Persones

Espais digitals

Capacitats digitals

Actius

Telegestió

Automatització de la xarxa

Implementació de sistemes IoT i Big Data en generació

Ciberseguretat

Equip de treball davant emergències

Programa de seguretat cibernètica

Plataforma

Interactivitat

Connectivitat

Núvol

Migració

Actualització tecnològica

Eficiència

Dades i objectius

Principals resultats en 2018

Clients digitals
4,3M
milions de clients digitals (objectiu 2020: 4,2 milions)
Contractes e-factura
2,8M
milions de contractes amb e-factura (objectiu 2020: 3,7 milions)
Gestions en línia
81%
Gestions via canals digitals (objectiu 2020: 77 %)
Vendes digitals
9%
vendes digitals (objectiu 2020: 15 %)

Els nostres projectes sobre millora operativa per a un millor servei

Seguir llegint sobre nostre compromís

Involucració i inclusió de les comunitats locals

Veure’n més