Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Tarifa Solar Simply amb bateria virtual

La tarifa Solar Simply amb bateria virtual és la solució solar d'Endesa per a qui ja té plaques solars instal·lades i en funcionament.

Amb Solar Simply podràs treure el màxim rendiment a la teva instal·lació solar fotovoltaica. Senzill i sense horaris.

 

Tarifa d'autoconsum fotovoltaic amb bateria virtual

Amb la nova tarifa Solar Simply amb bateria virtual podràs treure el màxim rendiment a les teves plaques solars.

La tarifa Solar Simply amb bateria virtual et permet compensar en la factura del període els excedents que generis a un preu de 0,06 €.

L'import que superi el límit de compensació ara no el perds gràcies a la bateria virtual. Aquest import no compensat se t'acumularà en forma de saldo en la bateria virtual i s'aplicarà com a mitjà de pagament en el total a pagar de les següents factures que s'emetran. Amb això podràs arribar a tenir factures a 0 €.

Si un mes no acumules, no passa res. Això significa que has aprofitat molt bé l'energia generada per les teves plaques i el poc que hagis pogut abocar a la xarxa se t'ha compensat a un preu molt competitiu.

 

La tarifa per als teus panells solars amb solució de bateria virtual

  • Senzillesa en el preu: un preu únic per a tota l'energia que consumeixis de la xarxa, sigui l'hora que sigui. Per cada kWh pagaràs 0,125000 € el primer any i a partir del segon any 0,138889 €*.

    *Preus sense impostos.

  • Compensació d’excedents i descomptes un cop superat el límit de compensació: l'import dels excedents que no es pugui compensar mensualment pel límit de compensació s'aplicarà com a mitjà de pagament en el total a pagar de les següents factures que s'emetin, perquè continuïs estalviant.
  • Bateria virtual gratuïta: sense cap cost d'activació ni manteniment.

Tarifa Solar Simply, sense complicacions i amb bateria virtual.

{{content.stickyTitle}}

{{content.discount}}

{{content.titleBig}} {{content.title}}

{{content.description}}

{{service.name}}
{{content.disclaimer}}

Contracta la nova tarifa d'autoconsum fotovoltaic amb solució de bateria virtual

icono panel solar

Plaques ja instal·lades

Necessites tenir plaques solars instal·lades per gaudir de Solar Simply amb bateria virtual. Si encara no les tens, estimem un pressupost per a la instal·lació.

Plaques ja instal·lades

Necessites tenir plaques solars instal·lades per gaudir de Solar Simply amb bateria virtual. Si encara no les tens, estimem un pressupost per a la instal·lació.

Plaques ja instal·lades

Necessites tenir plaques solars instal·lades per gaudir de Solar Simply amb bateria virtual. Si encara no les tens, estimem un pressupost per a la instal·lació.

icono monitor con gráfio

Autoconsum solar

Les plaques generen energia en les hores de sol. Com més electricitat consumeixis durant aquestes hores, més estalvi veuràs en la factura.

Autoconsum solar

Les plaques generen energia en les hores de sol. Com més electricitat consumeixis durant aquestes hores, més estalvi veuràs en la factura.

Autoconsum solar

Les plaques generen energia en les hores de sol. Com més electricitat consumeixis durant aquestes hores, més estalvi veuràs en la factura.

icono moneda €

Compensació d'excedents màxima

Compensació d’energia en factura a 0,06€ per cada kWh*. L’import que superi el límit de compensació s’aplicarà com a mitjà de pagament en el total a pagar de les següents factures que s’emetin.

Compensació d'excedents màxima

Compensació d’energia en factura a 0,06€ per cada kWh*. L’import que superi el límit de compensació s’aplicarà com a mitjà de pagament en el total a pagar de les següents factures que s’emetin.

Compensació d'excedents màxima

Compensació d’energia en factura a 0,06€ per cada kWh*. L’import que superi el límit de compensació s’aplicarà com a mitjà de pagament en el total a pagar de les següents factures que s’emetin.

icono sol naciente

No caldrà que et preocupis per l'hora

Quan les teves plaques no generin energia, sigui l'hora que sigui, pagaràs sempre el mateix preu.

No caldrà que et preocupis per l'hora

Quan les teves plaques no generin energia, sigui l'hora que sigui, pagaràs sempre el mateix preu.

No caldrà que et preocupis per l'hora

Quan les teves plaques no generin energia, sigui l'hora que sigui, pagaràs sempre el mateix preu.

* Preus sense impostos.

Contracta la teva tarifa d'autoconsum solar amb bateria virtual

Si vols maximitzar el que reps per l'energia que generes i no consumeixes, Solar Simply amb bateria virtual és perfecta per a tu. La millor tarifa d'Endesa per arribar a pagar factures de 0 €.

Resolem els teus dubtes sobre la Tarifa Solar Simply amb bateria virtual

Preus amb impostos (*)

IVA % T. Potència hora punta €/kW i any T. Potència hora vall €/kW i any T. d'energia consumida €/kWh T. d'energia excedentària €/kWh
10 % 40,410197 €/kW i any 12,524235 €/kW i any 0,142725 €/kWh 0,068508 €/kWh
21 % 44,451217 €/kW i any 13,776659 €/kW i any 0,156998 €/kWh 0,075359 €/kWh

(*) Preus amb impostos. En llum s'hi afegeix l'impost elèctric (3,8 % o l'import mínim de 0,5 €/MWh o d'1 €/MWh, segons escaigui) i en gas, l'impost d'hidrocarburs (0,00234 €/kWh). Al resultat, s'hi afegeix l'IVA (21 % o 10 %, segons escaigui), IGIC (Canàries, 0 % o 3 %, i 7 % segons correspongui) o IPSI (Ceuta i Melilla: 4% i 1% segons correspongui). Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del bo social: Cost fix per client (comercialització) de 0,006282 €/dia (Península i Balears: 0,00717279 €/dia o 0,00789007 €/dia segons tipus impositiu que correspongui en cada cas; Canàries: 0,00652072 €/dia per a clients domèstics amb potències inferiors a 10 kW i, per a la resta de casos, 0,00671634 €/dia; Ceuta i Melilla: 0,00658592 €/dia; tots els imports anteriors inclouen impostos aplicables a data d'inici de vigència dels presents preus).

Els excedents són l'energia elèctrica que produeix la instal·lació fotovoltaica i que no s'autoconsumeixen al lloc de la instal·lació. Aquests excedents d'energia poden ser injectats a la xarxa elèctrica per ser utilitzats per altres consumidors.

Si comptes amb una tarifa de compensació d'excedents, la companyia elèctrica et remunera dins de la factura de llum aquesta quantitat d'energia subministrada a la xarxa general.

Solar Simply amb bateria virtual és una tarifa que necessita una instal·lació de plaques fotovoltaiques. Pots contractar-la si ja tens les teves pròpies plaques solars instal·lades. Si encara no tens plaques solars, t'assessorem i ens encarreguem de tota la instal·lació, els tràmits i les gestions a un preu competitiu:

Des d'un punt de vista econòmic, la instal·lació de plaques solars és rendible i produeixen un estalvi en la factura de la llum. Les estimacions calculen que una llar mitjana pot arribar a estalviar fins al 60 % anual de la factura.

A més, a això cal sumar-hi altres beneficis als quals ens podem acollir:

  • Reducció de l'IBI de fins al 50 % a molts municipis d'Espanya.
  • La possibilitat de deduccions fiscals en l'IRPF per fer reformes a la llar orientades a l'eficiència energètica.
  • Disponibilitat de subvencions municipals o de les comunitats autònomes per a instal·lacions d'autoconsum i reformes a la llar relacionades amb l'eficiència energètica.

Des d'un punt de vista mediambiental, comptar amb instal·lacions fotovoltaiques i tarifes d'autoconsum elèctric sempre és una millora importantíssima. L'estalvi en emissions de CO2 i la reducció de la petjada de carboni són fonamentals per aconseguir l'objectiu d'arribar a la neutralitat de carboni.

El nombre de plaques fotovoltaiques que necessita la teva casa depèn de molts factors. Per exemple, l'orientació de la instal·lació, la zona geogràfica on vius, el teu consum mitjà o la qualitat i l'eficiència dels panells solars.

Deixa'ns assessorar-te. T'ho posem fàcil: ens encarreguem d'estudiar les teves necessitats i aconsellar-te la millor instal·lació segons les teves circumstàncies.

Es tracta d'un producte que permet acumular l'equivalent en euros dels kWh abocats a la xarxa per la teva instal·lació i que no hagin estat compensats en la factura mensual. Si sobra import després d'aplicar-lo a la factura posterior, aquest restant s'aplicarà com a mitjà de pagament en el total a pagar de les següents factures que s'emetin*.

(L'import acumulat dependrà dels consums realitzats, la producció de la placa solar i el balanç entre excedents i energia consumida de la xarxa).

* En cas de tenir un deute pendent, l'import de la bateria virtual s'utilitzaria per compensar aquest deute.

A la factura del mateix punt de subministrament d'electricitat que sigui immediatament posterior a la que origina el saldo, i, en cas de disponibilitat, també a les següents.

Sí. Quan el saldo acumulat a la bateria virtual sigui igual o superior a l'import total de la factura sobre la qual s'aplica, llavors l'import a pagar serà igual a 0 €.

La manera de consultar els saldos de la bateria virtual serà sempre a través de les factures. Hi podràs veure tant el saldo generat a la mateixa factura com l'import generat en factures prèvies que s'aplicarà com a descompte a la factura.

No. Només a les factures on l'import dels excedents sigui superior a l'import de l'energia consumida de la xarxa. En aquesta situació s'aplica el límit de compensació, quan l'import que el supera s'incorporarà a la bateria virtual, i que posteriorment s'aplicarà per pagar els imports nets de les factures següents.

El servei de bateria virtual és totalment gratuït i no té cap tipus de cost d'alta ni de manteniment.

Si dones de baixa el teu contracte energètic perds el saldo que puguis tenir acumulat.

En cas que el saldo de la bateria virtual sigui superior a l'import de la factura posterior, només es descomptarà fins a l'import total de la factura, resultant el total a pagar pel client = 0 €. La resta s'acumularà per a pròxims períodes de facturació. És a dir, el mínim que pots pagar per una factura és 0 €.

El preu es podrà actualitzar l'1 de gener de cada any amb el valor de l'IPC real (últim índex de preus al consum interanual general publicat oficialment en el moment de l'actualització), així com per les variacions que pateixin els components regulats actuals que siguin d'aplicació als subministraments de llum i gas, i amb els possibles nous canvis que puguin ser aprovats normativament.

En cas d'actualització amb el valor de l'IPC, s'utilitzarà l'IPC interanual de novembre, publicat al lloc web de l'Institut Nacional d'Estadística (https://www.ine.es/). L'actualització es realitzarà afegint als preus anteriors el resultat de multiplicar l'IPC per aquests preus. Per a més informació, l'IPC interanual de novembre del 2023 va ser del 3,2 %, l'IPC interanual de novembre del 2022 va ser del 6,8 %, l'IPC interanual de novembre del 2021 va ser del 5,5 %, l'IPC interanual de novembre del 2020 va ser del -0,8 % i l'IPC interanual de novembre del 2019 va ser del 0,4 %.

Si hi hagués modificacions en els components regulats aplicables al contracte, es traslladaran al client tant a l'alça com a la baixa. Aquest tipus de modificacions està regulat i és totalment aliè al control d'Endesa, i s'aplica per igual a tot el territori nacional i a totes les companyies.

Addicionalment, és possible que es revisi el preu passat un any des de la contractació. Si hi hagués canvis, te'ls comunicaríem amb un mes d'antelació. Recorda que en qualsevol moment pots resoldre el contracte sense penalització i contractar una altra tarifa d'Endesa o de qualsevol altra companyia.

Condicions

Solar Simply amb bateria virtual 2.0TD

PDF Baixar-ho

Condicions generals de contractació

PDF (0,17MB) Baixar-ho

Condicions factura digital

PDF (0,31MB) Baixar-ho

Amb la subscripció d'aquest nou contracte t'informem que, si compleixes els requisits per acollir-te al Bo Social, no t'hi podràs acollir. Tampoc s'hi podrà aplicar el Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC).

{{content.phone.title}}

{{content.phone.text}}

{{content.phone.phoneText}}

{{content.form.title}}

{{content.form.text}}

{{content.form.errors.server}}

{{content.form.success.title}}

{{content.form.success.message}} {{model.phone}}

{{content.cta.title}}

{{content.cta.text}}

Si encara no tens plaques

Instal·lar plaques solars

  • Instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques inclosa. T'assessorem durant tot el procés.
  • Comences a estalviar des del moment en què signes el contracte. Les plaques estalvien fins i tot quan no hi ha sol.
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.