Un aire més net i menys embussos: els reptes de la mobilitat urbana

La mobilitat urbana experimenta una transformació profunda. En moltes urbs grans, la ciutadania comença a assumir que el model actual de possessió i ús d’un vehicle privat, en molts casos, comporta un cost molt alt en contaminació, consum energètic i ocupació de l’espai públic.

Imatge d’una carretera

La mobilitat urbana experimenta una transformació profunda. En moltes urbs grans, la ciutadania comença a assumir que el model actual de possessió i ús d’un vehicle privat, en molts casos, comporta un cost molt alt en contaminació, consum energètic i ocupació de l’espai públic.

La transició a un sistema de mobilitat més sostenible passa per una sèrie de requisits, com l’expansió de la xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics, el desenvolupament de nova legislació específica i el foment d’opcions de transport intel·ligent, com el carsharing.

 

Com ens movem a Espanya?

El transport de passatgers a les ciutats espanyoles és responsable del 70-80% del consum d’energia i d'emissions d’aquest sector, segons les conclusions de l’estudi Ciudades energéticamente sostenibles: la transición energética urbana a 2030 desenvolupat per Deloitte.

Aquest, al seu torn, està molt condicionat per les dimensions del nucli urbà i de la seva àrea metropolitana, la població dels quals es desplaça diàriament per estudis, feina, lleure, compres o assumptes personals.

 • A les grans ciutats hi ha menys penetració de modes de transport no motoritzat en comparació amb les ciutats mitjanes (30% en ciutats grans enfront del 45-50% a les mitjanes), perquè la distància mitjana dels desplaçaments és més gran.
 • El factor principal que determina l’ ús del transport públic és la dificultat per fer servir el vehicle particular. En general, a les ciutats grans hi ha més congestió i és més difícil estacionar el vehicle privat, fet que genera una penetració del transport públic més important que a les ciutats mitjanes (30-35% respecte del 10-15%).
 • El transport en vehicle particular acostuma a ser el mitjà de transport motoritzat preferit quan l’usuari disposa d’un vehicle en propietat, especialment en els trajectes obligats. En ciutats mitjanes, el transport en cotxe particular arriba al 50%, mentre que a les ciutats grans aquest percentatge es redueix al 30-35%.

 

Actuacions prioritàries en el sector del transport

Segons les conclusions de l’informe de Deloitte, per prioritzar la penetració d’actuacions en aquest sector s’ha de tenir en compte la reducció d’emissions GEH de cadascuna, la disminució d’embussos i congestions a la ciutat, l’alliberament de l’espai públic i la millora de la qualitat de l’aire.

“La mesura principal que s'ha d'implementar és el canvi modal de transport, o bé cap al transport públic, o bé cap a mitjans no motoritzats com la bicicleta, els patinets elèctrics o anar caminant als llocs."

Partint d’aquests criteris, la mesura principal que s'ha de desenvolupar seria el canvi modal de transport, o bé cap al transport públic, o bé cap a mitjans no motoritzatscom la bicicleta, els patinets elèctrics o anar caminant als llocs. Si es canviés cap al transport públic, en el cas de l’autobús convencional es reduirien les emissions un 70% per passatger; i en el cas del tren i el metro, més d'un 90%.

Altres iniciatives passen per l’ús de sistemes de mobilitat intel·ligent, com el "carsharing" o el "carpooling", i el foment del vehicle elèctric. Tot i que les vendes de vehicles elèctrics s’han multiplicat a Espanya, amb un creixement del 41% el 2018 segons xifres de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions, només representen un 6,4% del total, per la qual cosa se situen encara molt lluny dels cotxes dièsel (36,6%) o els de gasolina (57,1%). Per impulsar aquest punt, Endesa ha llançat el pla més ambiciós per estimular la mobilitat elèctrica que s’hagi posat en marxa a Espanya i desplegarà més de 8.500 punts de recàrrega públics en el període 2019-2023, amb una inversió de 65 milions d’euros.

També es proposa desincentivar la circulació dels vehicles més antics i contaminants, ja que el 40% dels turismes espanyols no arriben a les especificacions mínimes per tenir un distintiu mediambiental de la DGT. A més, això suposarà un increment rellevant de les vendes de turismes, entre un 10% i un 30%, amb l’ adopció cada vegada més alta de cotxes autònoms i connectats.

Finalment, es recomana el canvi dels vehicles de transport públic a altres de menys contaminants, com ara els autobusos de gas natural, els elèctrics o els equipats amb sistemes de neteja de gasos d’escapament.

 

Com es pot incrementar la sostenibilitat energètica en el transport?

Els nivells de contaminació i consum energètic del transport de passatgers fan que aquest hagi de ser el focus principal de les actuacions que s'han de dur a terme. El tipus de mesures que s'han de desenvolupar en el sector transport dependrà fonamentalment de la mida de la ciutat, del pes de les àrees metropolitanes en comparació del centre de la ciutat i de l’orografia.

Per incrementar la sostenibilitat energètica d’aquest sector, l’estudi de Deloitte proposa les recomanacions següents a ajuntaments i Administracions municipals:

 • Fer  estudis periòdics que permetin conèixer els patrons de mobilitat de la ciutadania, per tal de definir els plans de mobilitat.
 • Definir plans de mobilitat que permetin reduir les emissions i millorar la qualitat de l’aire.
 • Per a cada municipi, posar en marxa plans d’actuació que incloguin restriccions d’accés als nuclis urbans, ampliar el servei de transport públic, facilitar l’ús de transport no motoritzat i potenciar la intermodalitat, és a dir, l’ús de diversos transports per evitar fer servir el vehicle privat.
 • Fer campanyes informatives i de conscienciació ciutadana.
 • Desenvolupar normativa que faciliti el creixement dels models de negoci de mobilitat intel·ligent.
 • Fomentar la penetració de vehicles elèctrics i la retirada dels antics.
 • Potenciar el desenvolupament de la xarxa de càrrega de vehicles elèctrics.
 • Establir obligacions perquè les empreses amb més de 50 persones treballant-hi desenvolupin plans corporatius de mobilitat sostenible.
 • Substituir els vehicles de transport públic per altres de menys contaminants.
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon