Verlo siempre en Español

4 abril 2024

L'energia nuclear és renovable?

L'energia nuclear se situa com un element clau en la transició energètica pel seu preu, per ser una energia neta i per tractar-se d'un recurs gairebé il·limitat. Però se'n pot parlar com un tipus d'energia renovable?

Central nuclear de Vandellós II, Tarragona.
Central nuclear de Vandellòs II, Tarragona.

El món es troba en una situació d'emergència i els principals estudis científics i energètics inclouen l'energia nuclear en la senda per assolir la neutralitat climàtica el 2050.

Així, per exemple, l'informe "Future of Nuclear Energy in a Low-Carbon Environment", de Citi GPS, afirma que aquesta energia és una peça clau en la transició energètica per ser una font d'electricitat gestionable i amb baixes emissions de carboni.

En aquesta línia, l'energia nuclear ha estat inclosa en la Taxonomia europea com una activitat econòmica mediambientalment sostenible i, durant la COP 28 (Dubai, 2023), 22 països van signar un acord en què reconeixen el paper clau de l'energia nuclear per assolir les zero emissions netes el 2050 i es comprometen a triplicar la producció nuclear d'aquí al 2050.

Com que és una font amb un impacte climàtic reduït, sorgeix el dubte de si podem parlar de l'energia nuclear com un recurs renovable. Per trobar la resposta cal saber com es genera i si és un recurs il·limitat.

 

Com es genera l'energia nuclear?

L'energia nuclear es produeix mitjançant la fissió d'àtoms d'urani, un procés que allibera calor per generar vapor i, per tant, electricitat. Aquesta forma de generació permet proporcionar electricitat les 24 hores del dia sense emetre gasos amb efecte d'hivernacle.

L'urani, la matèria primera necessària, en estat natural és un metall abundant del qual hi ha reserves per a molts anys, sent gairebé inesgotable. És el que reflecteix la 28a edició del Llibre vermell de l'urani, elaborat conjuntament per l'Agència d'Energia Nuclear de l'OCDE i l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica de les Nacions Unides:

 

"Les reserves són suficients per abastir la demanda. Sense incloure-hi les noves reserves de mineral que es descobreixin, hi ha prou urani per als propers 120 anys".

 

A més, és fàcilment emmagatzemable de manera segura i l'extracció es realitza a múltiples països. Aquesta diversitat d'orígens, juntament amb la seva densitat energètica i la capacitat per ser emmagatzemat de manera segura (és possible disposar en espais reduïts la matèria primera que permet la generació d'energia durant diversos anys), converteixen l'energia nuclear en una font de generació clau per a la seguretat del subministrament i la independència energètica, eliminant la dependència de països inestables i aïllant l'aprovisionament de crisis puntuals.

 

Per què genera controvèrsia l'energia nuclear?

L'energia nuclear és una font d'energia neta que no contamina. Aleshores, per què neix el debat?

Les centrals nuclears tenen uns estàndards de seguretat d'operació i un alt grau de supervisió tant per part d'organismes nacionals (el Consell de Seguretat Nuclear és el principal regulador espanyol) com d'organismes internacionals.

El Programa d'Indicadors de Rendiment de la WANO (World Association of Nuclear Operators) dona suport a l'intercanvi d'experiències operatives mitjançant la recopilació de dades sobre el rendiment de les plantes nuclears en les àrees de seguretat i fiabilitat, i, pel que fa als seus indicadors, les centrals nuclears espanyoles es troben entre les més fiables i segures.

 

 

Els residus nuclears

La densitat energètica del combustible nuclear és extremadament elevada respecte d'altres combustibles, la qual cosa significa que el combustible nuclear pot emmagatzemar o alliberar una quantitat més gran d'energia per unitat de massa o volum en comparació d'altres combustibles. Això és degut al fet que com més gran és la densitat energètica, més gran és la quantitat d'energia que té emmagatzemada. 

Densidad energética del combustible nuclear

 

Equivalència energètica de diferents tipus de matèries primeres

 • 5 g urani
 • = (és igual a)
 • 1.000 kg carbó
 • = (és igual a)
 • 565 l petroli
 • = (és igual a)
 • 480 m³ gas

Cada combustible està representat amb una icona: una peça cònica per a l'urani, un vagó per al carbó, una torre d'extracció per al petroli i una flama per al gas.

Font: Fòrum Nuclear

Això fa que el volum de combustible utilitzat, i per tant la quantitat de residus d'alta activitat generada, sigui mínima en comparació de l'energia que generen. D'aquesta manera, el volum dels residus que les centrals elèctriques espanyoles haurien generat i generarien, en cas d'arribar a les dates previstes al Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC), seria d'aproximadament 11.400 m3, que equival aproximadament a 3,4 piscines olímpiques.

En termes tècnics, els residus nuclears es classifiquen segons el seu nivell d'activitat i la seva vida mitjana, la qual cosa permet dissenyar estratègies específiques per gestionar-los. Hi ha solucions tècniques per al condicionament de tots els residus nuclears generats en l'operació i el desmantellament de les centrals:

 • Els residus d'alta activitat i vida llarga es condicionen en emmagatzematges geològics profunds (EGP). El país més avançat en aquesta solució és Finlàndia, que està finalitzant la construcció del seu EGP, anomenat Onkalo, que començarà a contenir els primers residus el 2025.
 • Els residus de baixa i mitjana activitat s'emmagatzemen generalment en emmagatzematge en superfície, com és el cas d'El Cabril a Espanya, que és el magatzem de residus radioactius de baixa i mitjana activitat gestionat per Enresa a Espanya.

A més dels mètodes d'emmagatzematge, s'han desenvolupat tecnologies per al tractament i el reprocessament dels residus nuclears, per tal de reduir-ne el volum i la toxicitat, així com per recuperar materials valuosos per reutilitzar-los com a combustible nuclear, augmentant l'aprofitament energètic del combustible.

Això es pot fer amb els denominats reactors ràpids, amb experiència en operació a diferents països (França, Japó, Rússia, etc.), que permeten aprofitar el contingut energètic del combustible irradiat, passant del 5% d'aprofitament del contingut energètic dels reactors actuals a Espanya al 95%, amb la qual cosa s'incrementarien les reserves existents fins a convertir el combustible nuclear en una font quasi infinita. 

Central nuclear de Trillo, Guadalajara
Central nuclear de Trillo, Guadalajara.

Beneficis de l'energia nuclear

En aquest escenari, l'energia nuclear es continua postulant com una font d'energia que presenta beneficis importants en la situació actual, entre els quals cal destacar:

 • Seguretat del subministrament i independència energètica: les importants reserves naturals, la diversitat d'orígens, juntament amb la densitat energètica i la capacitat per ser emmagatzemat de manera segura, converteixen l'energia nuclear en una font de generació clau per a la seguretat del subministrament i la independència energètica.
 • Preus estables: tal com reflecteix el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu del 2022 sobre «El paper de l'energia nuclear en l'estabilitat dels preus de l'energia a la UE». Els costos de l'energia nuclear són fixos i inferiors als de les centrals de gas i carbó, que estan subjectes a una volatilitat elevada a causa dels costos relacionats amb l'aprovisionament de gas i a les emissions de CO₂.
 • Potencial energètic segur: les centrals nuclears produeixen una gran quantitat d'energia sense fer ús de grans extensions de terreny. A més, el seu subministrament és constant i no depèn de la disponibilitat del recurs.
 • Beneficia el medi ambient: la nuclear és neta en emissions. Una central nuclear no emet gasos amb efecte d'hivernacle ni altres productes de combustió, com ara cendres, que acceleren el canvi climàtic.

 

Quantes centrals nuclears hi ha a Espanya? I al món?

Segons el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, hi ha 412 centrals nuclears en operació arreu del món, de les quals 5 se situen a Espanya. Tanmateix, el pla del Govern espanyol és diferent del d'altres països.

Mapa centrales nucleares en España

Centrals nuclears a Espanya

Cada central està representada amb una icona de color diferent segons l'estat. La llegenda és la següent:

 • Central en explotació: icona de color rosa
 • Central en cessament definitiu: icona de color blau clar
 • Central en desmantellament: icona de color verd
 • Central en període de latència: icona de color blau fosc

Centrals nuclears: 

 • Almaraz I
 • Almaraz II
 • Trillo
 • Ascó I
 • Ascó II
 • Vandellòs I
 • Vandellòs II
 • Cofrentes
 • Sta Mª Garoña
 • José Cabrera

Font: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Estos siete reactores nucleares evitan cada año la emisión de más de 30 millones de toneladas de CO₂ a la atmósfera y producen más del 35% de la electricidad libre de emisiones.

En el mundo existen 246 reactores de más de 35 años en operación, de los cuales 191 tienen autorización para operar más allá de 40 años.

En los países occidentales se está extendiendo el periodo de vigencia de las licencias de operación de los reactores nucleares en operación. El caso más paradigmático es el de EEUU, con 90 reactores con licencia de operación a 60 años, y de los cuales casi la totalidad han pedido una nueva extensión de licencia hasta los 80 años (8 reactores ya lo tienen aprobado), y se está analizando técnicamente la posibilidad de extenderlo a 100 años.

De la misma forma, Francia, con 56 reactores en operación, está en proceso de ampliar la licencia de operación de los mismos a los 60 años, y Suecia, Suiza, Bélgica y Holanda, entre otros países, también están en proceso de alargar la vida de sus centrales nucleares.

Teniendo en cuenta la necesidad de electrificar la demanda con tecnologías cero emisoras, a nivel mundial se está apostando por disponer del mayor de capacidad de generación eléctrica, tanto renovable como nuclear.  

Por eso, no sólo se están extendiendo la operación de las plantas, sino que muchos países están apostando por la construcción de nuevas centrales. Según la World Nuclear Association, hay 60 reactores en construcción (en Reino Unido, Francia, Finlandia, Suecia, Estados Unidos, Canadá, China, Rusia, etc), a los que se unirán en el medio plazo gran parte de los más de 110 reactores planificados.

A esta previsión de los reactores nucleares “tradicionales” o de gran tamaño, se les unirán los Reactores Modulares Pequeños (SMR en sus siglas en ingles), que son reactores de menos de 300MW, que actualmente se encuentran en fase de diseño y licenciamiento y cuya implementación comercial se espera para la próxima década.

Además de su pequeño tamaño, que implica un menor coste de construcción, estos SMRs presentarán otras ventajas: estandarización de la fabricación y construcción, menores requisitos de uso de agua, mayores capacidades de adaptación a cualquier emplazamiento y sustitución de activos que cesan (como el carbón) y mayor adaptabilidad para otros usos (p.e. desalinización de agua, producción de hidrógeno, uso industrial, etc.)

La energía nuclear juega un papel crucial como una fuente limpia en la transición energética. Su capacidad para generar electricidad sin emisiones de gases invernadero de manera segura, constante y fiable la posicionan como una alternativa atractiva para complementar a las energías renovables.

Contenido relacionado

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon Download icon An icon representing a download Chat icon An icon representing a chat
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.