Per què veiem aerogeneradors aturats si hi ha vent suficient?

La falta de vent és un dels motius pels quals veiem aerogeneradors aturats als parcs eòlics, però no és l'únic. T'expliquem tot el que has de saber.  

No ets ni la primera ni l'última persona que en algun moment de la vida ha vist diversos aerogeneradors aturats. De fet, és molt habitual anar de viatge per la carretera, passar a prop d'un parc eòlic i veure que molts dels aerogeneradors no estan funcionant en aquell moment.

El lògic seria pensar que estan aturats perquè no hi ha prou vent. I, sens dubte, aquesta és una de les raons per les quals això pot passar. Això no obstant, els més curiosos es continuen preguntant per què ocorre quan sí que hi ha vent. Hi ha diversos motius pels quals un aerogenerador pot estar aturat. A continuació explicarem alguns dels més comuns segons l'Associació Empresarial Eòlica (AEE).

 

Raons per les quals hi ha aerogeneradors aturats

Els aerogeneradors es poden aturar per falta de vent, ja que aquest és un recurs intermitent. Però el curiós és que, encara que pot semblar contradictori, l'excés de vent també provoca que els aerogeneradors s'aturin.

A partir dels 25 m/s (90 km/h), l'aerogenerador comença a córrer perill i s'opta per aturar la màquina. Generalment, tenen una velocitat de connexió de 3 m/s (19,8 km/h). És a partir d'aquí quan comença a generar electricitat.

Una altra de les raons més habituals per les quals es pot aturar un aerogenerador és per manteniment preventiu o correctiu. El primer consisteix en aturades programades per inspeccionar tots els components. L'habitual és fer-les cada 6 o 12 mesos, quan es preveu que bufi menys vent, per tal de desaprofitar una menor quantitat d'energia. Per la seva banda, el manteniment correctiu és el que es realitza quan hi ha qualsevol tipus d'avaria i es procedeix a reparar-la.

Les condicions climàtiques adverses són una altra de les causes principals d'aquestes aturades. A més de l'excés de vent, que com ja hem explicat pot ser perillós, quan hi ha temperatures baixes molt extremes de vegades es crea una acumulació de gel a les pales i cal aturar la màquina. Això podria provocar sobrecàrregues i un mal funcionament.

Si parem atenció a les diferents normatives, trobem algunes raons més. Per exemple, hi ha una normativa que, segons la ubicació de l'aerogenerador, obliga a controlar l'excés de soroll com a mesura de protecció en cas de proximitat a zones habitades, per la qual cosa aquestes màquines poden arribar a aturar-se en funció de l'hora del dia.

Una altra normativa regula que els parcs eòlics més moderns incorporin sistemes de detecció i monitoratge d'aus. Això ajuda a assegurar el pas i les migracions de determinades espècies protegides. Quan es detecta un risc de col·lisió, els aerogeneradors s'aturen fins que les aus abandonen l'espai.

Finalment, també cal esmentar les condicions elèctriques fora de rang. Els parcs eòlics poden rebre ordre d'aturada dels centres de control en cas que, excepcionalment, no compleixin els paràmetres de qualitat de l'energia. 

Falta o excés de vent

Manteniment preventiu

Condicions climàtiques adverses

Control del soroll

Pas d'aus i migracions

Condicions elèctriques fora de rang

Restriccions tècniques a la xarxa, abocaments o curtailments

A més dels ja esmentats, hi ha altres motius externs al parc que poden provocar que els aerogeneradors s'aturin. Aquest és el cas de les restriccions tècniques. Al final, els parcs eòlics són una peça més del sistema elèctric i aquest s'ha de controlar i supervisar durant tot el dia.

L'electricitat produïda als parcs eòlics s'ha de transportar fins als punts de consum. Tanmateix, les línies de transport i distribució no tenen una capacitat de transport infinita. De fet, hi ha moments i situacions en què diversos factors s'uneixen i fan que l'energia eòlica generada no es pugui aprofitar completament i, per tant, s'hagin d'aturar diversos aerogeneradors i fins i tot parcs eòlics sencers. Aquests són alguns exemples:

  • Períodes de molt baixa demanda elèctrica amb escenaris d'alta generació renovable. Podria ser un dia festiu nacional amb tota la indústria aturada, una temporada amb temperatures temperades o moments puntuals de baixa demanda com ara un període de vacances.
  • Zones amb xarxa elèctrica feble. Algunes zones d'Espanya encara no tenen capacitat suficient per absorbir i canalitzar tota la potència generada. En aquest cas, Red Eléctrica de Espanya (REE) envia ordres d'aturades a algunes instal·lacions.

D'acord amb el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC), per al 2030 a Espanya cal augmentar un 70 % la potència eòlica instal·lada en l'actualitat i un 240 % la potència fotovoltaica per aconseguir que el 74 % de l'energia elèctrica consumida procedeixi de fonts renovables. No obstant això, tal com assegura l'AEE, "la instal·lació de més parcs eòlics en zones de bon vent, que ja tenen una xarxa elèctrica molt saturada, pot agreujar el problema de restriccions tècniques a les renovables".

Per tant, segons l'associació empresarial eòlica, "es tracta de treballar en la resolució d'un repte tècnic al qual s'enfronten tots els sistemes elèctrics internacionals, per tal de poder integrar més energies renovables i aconseguir preus de l'electricitat més competitius".

Contingut relacionat

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon