Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Energia hidràulica: què és, com funciona i quins avantatges té

L'aigua és una font d'energia molt interessant, amb multitud d'opcions per poder proveir-nos d'una manera neta i sostenible. Descobreix-ho tot sobre l'energia hidràulica i els seus grans avantatges.

Què és l'energia hidràulica?

L'energia hidràulica és un tipus d'energia que aprofita el moviment de l'aigua. De vegades anomenada també energia hídrica, permet obtenir l'electricitat gràcies a l'aprofitament de l'energia cinètica i potencial dels corrents o salts d'aigua.

Es tracta d'una energia neta i renovable que utilitza la força dels rierols, els rius i els salts d'aigua. Normalment quan pensem en energia hidràulica ens venen al cap les centrals hidroelèctriques a les preses dels embassaments.

Tot i això, cal no oblidar que civilitzacions antigues, com ara romans o xinesos, ja utilitzaven molins per aprofitar la força de l'aigua.

Avui dia, l'ús més freqüent de l'energia hidràulica és per produir electricitat. Perquè ens en fem una idea, les instal·lacions d'energia hidràulica a Espanya representen el 17 % de tota l'energia elèctrica generada.

 

Com funciona una central hidroelèctrica?

Una central hidroelèctrica funciona bàsicament gràcies a una turbina que gira quan és impulsada per un corrent o salt d'aigua. La manera més eficient de produir energia elèctrica en una central hidroelèctrica és construir-la a la base d'una presa, per poder controlar el flux d'aigua sobre la turbina de manera estable.

 

Funcionament d'una central hidroelèctrica pas a pas:

 1. Acumulació d'aigua: les preses acumulen gran quantitat d'aigua dins de l'embassament. En aquell moment l'energia de l'aigua s'està emmagatzemant en forma d'energia potencial, un tipus d'energia que depèn de l'altura.
 2. Obertura de la resclosa: en el moment en què es deixa córrer l'aigua, i per acció de la gravetat, es transforma l'energia potencial d'aigua en energia cinètica.
 3. Moviment de la turbina: el flux d'aigua transfereix aquesta energia cinètica, deguda al seu moviment, a la turbina de la central hidroelèctrica, fent que giri.
 4. Acció del generador: el moviment de la turbina activa el generador, que és capaç de transformar l'energia mecànica en energia elèctrica per acció d'un camp magnètic.
 5. Canvi de voltatge al transformador: després de la producció de l'energia elèctrica (generalment energia alterna), aquesta es condueix a un transformador per augmentar-ne el voltatge. D'aquesta manera es pot transportar l'energia des de la central fins als diferents punts de subministrament.
 6. Connexió a la xarxa elèctrica: una vegada que l'energia elèctrica surt de la central hidroelèctrica es connecta a la xarxa elèctrica per ser transportada i distribuïda als diferents consumidors finals.

Aquest procés permet obtenir electricitat a partir de l'energia hidràulica d'una manera eficaç, neta i sostenible. Després, aquesta energia és part de la que utilitzarem per a tota mena de tasques, tant particulars com professionals.

"Es calcula que l'energia hidràulica proporciona aproximadament el 20 % de l'energia que es consumeix a tot el món."

Diferents tipus de centrals hidroelèctriques

Hi ha molts tipus de centrals diferents que aprofiten l'energia hidràulica per produir energia. Normalment es classifiquen o bé per la seva capacitat de producció o bé per la font d'aigua que empren per produir electricitat (per la seva ubicació).

 

Classificació per potència

Es classifiquen en tres tipus de centrals segons la potència que tenen i la quantitat d'energia hidroelèctrica que són capaces d'acumular:

 • Microcentrals hidroelèctriques: són les més petites i assoleixen màxims d'1 MW.
 • Minicentrals hidroelèctriques: aquelles amb una potència d'entre 1 MW i 10 MW.
 • Centrals de gran potència: totes aquelles centrals amb capacitats superiors als 10 MW.

 

Classificació per ubicació

En aquest cas, la classificació de les centrals hidràuliques per ubicació està relacionada amb el tipus de font d'aigua que fan servir per produir electricitat. Principalment podem destacar dos tipus de centrals:

 • Centrals fil d'aigua o d'aigua fluent: se situen a la vora d'un riu per aprofitar-ne el flux i generar energia. Funcionen de manera contínua ja que no poden emmagatzemar l'aigua com ho fan les centrals d'embassament.
 • Centrals d'embassament: són les que se situen a la part baixa d'un embassament. Utilitzen l'aigua emmagatzemada i el cabal controlat que passa per la turbina per generar l'electricitat. Són el tipus de centrals més freqüent perquè poden produir energia de manera constant durant tot l'any.

Unes altres centrals d'aquest tipus, encara que menys habituals, són les de regulació i reversibles. Les centrals hidroelèctriques de regulació són similars a les de fil d'aigua, però amb certa capacitat per emmagatzemar part del cabal del riu i poder utilitzar-lo com a reservori d'energia.

Les centrals reversibles o de bombament utilitzen part de l'energia generada en la producció d'energia hidroelèctrica en bombar novament l'aigua a l'embassament. D'aquesta manera s'optimitza l'aprofitament de l'aigua a l'hora de produir electricitat.

 

Energia hidràulica a Espanya

A Espanya actualment hi ha més de 1.350 centrals que fan servir l'energia hidràulica per produir electricitat. D'aquestes 1.350, aproximadament 1.200 són minicentrals hidroelèctriques.

Quant a comunitats autònomes, Extremadura compta amb el nombre més gran d'instal·lacions, un 30 % del sector, seguida de Castella i Lleó i Andalusia.

Les recerques tecnològiques continuen per tal d'augmentar i millorar la producció d'electricitat a partir de l'energia hidràulica i aconseguir augmentar la seva producció d'electricitat.  Juntament amb l'energia eòlica i l'energia solar són una de les grans apostes per aconseguir els objectius de descarbonització i la producció sostenible d'energia.

 

Avantatges i inconvenients

Tota font d'energia, fins i tot l'energia hidràulica, té els seus avantatges i desavantatges. Tot i que quan parlem d'energies sostenibles els pros superen àmpliament els contres, analitzem els avantatges i desavantatges de l'energia hidràulica.

 

Desavantatges de l'energia hidràulica

 • Cost inicial elevat: els costos associats a la construcció de les centrals o dels embassaments que les alimenten són alts.
 • Dependència climatològica: en els moments de sequera o de grans crescudes dels rius la producció d'electricitat es pot veure enormement afectada, fins al punt d'haver d'aturar les centrals en alguns casos.
 • Canvis en l'entorn: tot i que cada vegada s'intenta afectar menys l'entorn amb la instal·lació de mini o microcentrals, els embassaments, que són molt necessaris per al proveïment, alteren l'entorn.

 

Avantatges de l'energia hidràulica

 • Energia barata: un cop amortitzats els costos de construcció de les centrals, l'electricitat produïda a partir d'energia hidràulica té un cost molt econòmic.
 • Permet la planificació: encara que és un tipus d'energia molt influenciada pels efectes climàtics, amb una gestió hidràulica correcta es pot planificar l'obtenció d'energia a llarg termini.
 • Energia neta i sostenible: l'energia hidràulica no genera residus contaminants, fa servir una font d'energia renovable i redueix enormement les emissions de CO2.
 • Alta seguretat: podem dir que les centrals hidroelèctriques utilitzen l'aigua com a "combustible" per generar electricitat, això les fa força segures en comparació d'altres tipus de centrals elèctriques. 

Junts podem avançar en una nova forma de produir i consumir l'energia. Fins i tot, ara pots viure el teu dia a dia amb aquesta classe d'energies netes, renovables i sostenibles gràcies a Única d'Endesa, més que una tarifa plana de llum 100% sostenible.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon