Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Conservació de la biodiversitat

La nostra activitat, respectuosa amb la biodiversitat i el capital natural

La protecció de la biodiversitat, el capital natural i els serveis ecosistèmics està integrada en el desenvolupament de la nostra estratègia empresarial.

Política de biodiversitat d'Endesa
29
accions de biodiversitat desenvolupades el 2021
38.986
arbres plantats i 89,11 hectàrees restaurades amb el Bosc Endesa
8.978
tCO2 seran absorbides gràcies al projecte Bosc Endesa

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 14: Vida submarina

ODS 15: Vida d'ecosistemes terrestres

A Endesa som conscients de la importància de minimitzar l'impacte que pugui tenir l'activitat industrial en el territori on operem. Per això, la protecció de la biodiversitat i la millora i el manteniment del capital natural dels ecosistemes naturals que conté estan integrats com a aspectes prioritaris en el desenvolupament de la nostra estratègia empresarial, i incloem la seva consideració en la presa de decisions sobre nous projectes i en la gestió i l'operació dels actius existents. Així, orientem tota la nostra activitat desenvolupada a la Península cap a l'objectiu últim de la "no pèrdua neta de biodiversitat".

El Pla de conservació de la biodiversitat s'emmarca dins de la nostra Política de biodiversitat com una de les seves facetes més rellevants i distintives, ja que totes les accions que inclou es duen a terme de manera completament voluntària, superant amb escreix els requisits ambientals merament obligatoris.

Les principals línies d'actuació del nostre Pla són:

 • El condicionament del medi físic als nostres terrenys i instal·lacions per augmentar la capacitat d'acollida de biodiversitat.
 • La gestió de factors del medi natural a l'entorn de les instal·lacions que contribueixin a millorar els hàbitats de determinades espècies.
 • El reconeixement del nostre capital natural, dels ecosistemes que conté, i del seu valor i estat de conservació.
 • La preservació, a les nostres instal·lacions i el seu entorn, de les espècies autòctones i el control de les espècies invasores.

El Pla de conservació de la biodiversitat ha finalitzat el 2021 amb un total de 29 accions operatives, amb el balanç següent: 25 engegades en anys anteriors (amb 6 d'elles finalitzades el 2021 i 19 que continuen en curs) i 4 accions més iniciades aquest any 2021. Les accions del Pla s'han dut a terme per pràcticament tota la geografia ibèrica i han abastat bona part de les nostres línies de negoci.

Pla de conservació de la biodiversitat

Les nostres accions voluntàries per protegir la biodiversitat es poden classificar segons el tipus de projecte. Troba-les al mapa següent o a la llista de projectes.

 

Accions desenvolupades el 2020

Avifauna

Recursos hídrics

Recursos forestals

Restauració d'espais naturals

Eines de biodiversitat

Llista de projectes

Situa cada projecte localitzant el seu número al mapa.

Avifauna

 • 1.   Seguiment de la baldriga cendrosa a l'entorn del parc eòlic de Fuencaliente (Canàries) (des del 2020). Estudi de l'efecte dels parcs eòlics en les espècies d'avifauna litoral, com la baldriga cendrosa. Col·laboració en la conservació d'espècies d'avifauna a l'entorn d'instal·lacions d'Endesa (Canàries)

  2.   Mesures de recuperació de poblacions de xoriguer petit a Màlaga mitjançant tècniques de reintroducció i seguiment (des del 2019). Reintroducció de la població de xoriguer petit i reforç de la població mitjançant colònies estables. Col·laboració en la recuperació del xoriguer petit a Espanya (Andalusia).

  3.   Mesures de recuperació de poblacions de xoriguer petit a Aragó mitjançant tècniques de reintroducció i seguiment (des del 2019). Reintroducció de la població de xoriguer petit i reforç de la població mitjançant colònies estables. Col·laboració en la recuperació del xoriguer petit a Espanya (Aragó).

  4.   Recuperació d'aus col·lisionades i electrocutades mitjançant tecnologia làser (des del 2017). Ús de la tecnologia de laserteràpia per al tractament de les aus al Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent en exemplars electrocutats i col·lisionats per causa de les línies elèctriques. Col·laboració en la recuperació de l'avifauna amb l'Administració (Catalunya).

  5.   Desenvolupament i aplicació de models de priorització per a la protecció de l'avifauna enfront de col·lisions i electrocucions en les línies elèctriques (des del 2021). Projecte de recerca en marxa dut a terme pel CSIC, per a l'execució d'un model priorització d'accions de protecció que millorin les solucions actualment disponibles en el mercat (Madrid).

  6.   Àguila pescadora a la badia de Cadis (des del 2018). Reintroducció amb la Fundació Migres de l'espècie a la badia de Cadis i els embassaments de Bornos i Arcos de la Frontera, amb l'objectiu general d'assolir les 100 parelles el 2025. Endesa col·labora en la recuperació de l'àguila pescadora extinta a Cadis (Andalusia).

  7.   Identificació d'amenaces i ús de l'espai de la població de milà reial (Milvus milvus) a la regió d'Aragó (des del 2019). Participació en la conservació del milà reial identificant amenaces, ús de l'espai i reintroduint individus per alliberament directe com a futurs reforços de l'espècie a Espanya (Aragó).

  8.   PAS. Punts d'alimentació suplementària per al voltor negre i altres grans rapinyaires del Pirineu (des del 2013). Afavorir la població reintroduïda de voltor negre al Pirineu, a més d'altres grans rapinyaires amenaçades com ara el trencalòs i l'aufrany. Col·laboració en la recuperació de grans aus necròfagues als territoris on Endesa és present (Aragó i Catalunya).

  9.   Identificació de la dispersió juvenil i connectivitat del voltor negre al Parc Natural de Tejo (des del 2018). Col·laboració en la recuperació de grans aus necròfagues als territoris on Endesa és present (Portugal, Extremadura, Castella i Lleó i Catalunya).

  10.  Mesures de conservació del gaig blau al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (des del 2016). Suport a la població nidificant de gaig blau al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Augment del coneixement sobre els requeriments ecològics de l'espècie i sobre l'estat de la població esmentada. Renovar i posar en valor els esforços que Endesa realitza des de fa 15 anys en favor de l'espècie. Col·laboració en la recuperació d'espècies emblemàtiques en zones d'especial interès (Catalunya).

  11.  Protecció i conservació del gall fer al Pirineu (des del 2021). Projecte "Perifer", per a la conservació i protecció del gall fer als Pirineus, mitjançant accions a l'entorn de les línies elèctriques d'Endesa. Col·laboració amb entitats de protecció de la zona per protegir aquesta espècie tan sensible a l'acció humana a la zona (Catalunya).

  12.  Mesures de conservació del duc eurasiàtic a l'entorn de línies de distribució d'Endesa (des del 2021). Monitoratge i estudi d'hàbitats i hàbits de l'espècie per a la reducció de mortalitat no natural causada principalment per col·lisions i electrocucions amb línies elèctriques (Catalunya).

  13.  Projecte LIFE Eurokite (des del 2020). Projecte de reintroducció del milà reial a Huelva i Badajoz per a la seva conservació coordinada de l'espècie a través d'un LIFE a nivell europeu. Conservació del milà reial a la península Ibèrica (Andalusia i Extremadura).

  14.  Estudi de l'avifauna i línies elèctriques d'Endesa (des del 2021). Projecte de recerca en marxa dut a terme pel CSIC, per a l'execució d'un model de priorització d'actuacions a les línies elèctriques d'Endesa. Protecció de l'avifauna contra les línies elèctriques (Madrid).

Recursos hídrics

 • 15. Estudi de mètodes antiproliferació de macròfits al tram Flix-Ascó del riu Ebre (des del 2015). Estudi de les característiques, la distribució i els factors limitadors dels macròfits del tram Flix-Ascó, així com de les característiques hidromorfològiques d'aquest tram, per tal de trobar solució a la proliferació excessiva de macròfits en aquest tram. Estudis per a l'eradicació d'espècies invasores en entorns hidràulics (Catalunya).

   

Recursos forestals

 • 16. Enriquiment de la biodiversitat en àrees osseres del Pirineu lleidatà dins del projecte Piroslife (des del 2016). Foment de la conservació de l'ós bru. Millora de l'hàbitat per afavorir l'estat de la població reintroduïda d'ós bru al Pirineu lleidatà i compatibilització amb les activitats humanes a la zona. Col·laboració en la reintroducció de l'ós bru al Pirineu, aprenent a conviure. Cerca de sinergies Empresa & Biodiversitat (Catalunya).

  17. Estudi de l'efecte tròfic en cascada en ecosistemes forestals (des del 2015). Retirada d'espècies arbòries alòctones i restauració amb espècies autòctones a la Reserva Natural de Boumort i seguiment de l'efecte tròfic resultant. Estudi i recerca de la biodiversitat en espais naturals protegits (Catalunya).

  18. Recuperació de la tortuga mediterrània (des del 2015). Millora de l'estat de conservació de la tortuga mediterrània, espècie que apareix al Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades com a espècie en perill d'extinció (poblacions peninsulars), i les úniques poblacions naturals de la qual a tota la península Ibèrica es troben a Catalunya. Col·laboració en la recuperació d'espècies extintes de gran rellevància a territoris on Endesa és present (Catalunya).

  19. Endesabats. Protecció i conservació dels ratpenats en cavernes hidràuliques d'Endesa (2013-2019). Millorar el coneixement i la conservació dels ratpenats cavernícoles, dels seus requeriments ecològics i la seva relació amb el funcionament de les centrals hidroelèctriques. Posar en valor la importància d'aquestes infraestructures per a les espècies de quiròpters amenaçats, a més de proposar mesures de gestió per procurar la seva conservació i la seva presència en aquest tipus d'instal·lacions. Coneixement, protecció i conservació d'espècies de quiròpters en perill gràcies a les infraestructures hidràuliques d'Endesa (Catalunya, Andalusia i nord-oest).

  20. Projecte ARTROHER (des de 2021). Estudi i divulgació de la diversitat i singularitat d'artròpodes al bruguerar mediterrani o l'"herriza" de la regió de l'estret de Gibraltar. Conservació de pol·linitzadors a l'entorn de les instal·lacions d'Endesa (Andalusia).

  21. Elaboració de l'inventari nacional de Danys en alzines i sureres per la síndrome "Seca" (des del 2021). Inventari nacional de masses forestals del gènere "Querqus" a Espanya afectades per aquesta malaltia que serveixi per a la seva recerca i eradicació. Col·laboració amb entitats de recerca per a atallar aquesta malaltia que està devastant les deveses de la península (Espanya).

Restauració d'espais naturals

 • 22. Iniciativa "Bosc Endesa La Atalaya" (des del 2016). Repoblació forestal de superfícies incendiades mitjançant tècniques de sembra directa i plantació d'espècies forestals autòctones amb el posterior registre a l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic com a projecte d'absorció de CO2, proporcionant retorn en forma de crèdits de carboni. Col·laboració en la mitigació del canvi climàtic, fomentant l'adaptació a aquest i el desenvolupament de la biodiversitat amb la iniciativa "Bosc Endesa", que és un exemple de projecte sostenible que fomenta la millora del medi ambient i el desenvolupament social i econòmic dels entorns rurals on es localitza (Madrid).

  23. Iniciativa "Bosc Endesa Terol" (des del 2021). Repoblació forestal de superfícies incendiades mitjançant tècniques de sembra directa i plantació d'espècies forestals autòctones amb el posterior registre a l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic com a projecte d'absorció de CO2, proporcionant retorn en forma de crèdits de carboni. Col·laboració en la mitigació del canvi climàtic, fomentant l'adaptació a aquest i el desenvolupament de la biodiversitat amb la iniciativa "Bosc Endesa", que és un exemple de projecte sostenible que fomenta la millora del medi ambient i el desenvolupament social i econòmic dels entorns rurals on es localitza (Aragó).

  24. Iniciativa "Bosc Endesa Doñana" (des del 2019). Repoblació forestal de superfícies incendiades mitjançant tècniques de sembra directa i plantació d'espècies forestals autòctones amb el posterior registre a l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic com a projecte d'absorció de CO2, proporcionant retorn en forma de crèdits de carboni. Col·laboració en la mitigació del canvi climàtic, fomentant l'adaptació a aquest i el desenvolupament de la biodiversitat amb la iniciativa "Bosc Endesa", que és un exemple de projecte sostenible que fomenta la millora del medi ambient i el desenvolupament social i econòmic dels entorns rurals on es localitza (Andalusia).

  25. Iniciativa "Bosc Endesa Balears" (des del 2021). Repoblació forestal de superfícies incendiades mitjançant tècniques de sembra directa i plantació d'espècies forestals autòctones amb el posterior registre a l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic com a projecte d'absorció de CO2, proporcionant retorn en forma de crèdits de carboni. Col·laboració en la mitigació del canvi climàtic, fomentant l'adaptació a aquest i el desenvolupament de la biodiversitat amb la iniciativa "Bosc Endesa", que és un exemple de projecte sostenible que fomenta la millora del medi ambient i el desenvolupament social i econòmic dels entorns rurals on es localitza (Balears).

Eines de biodiversitat

 • 26. Estudi dels actius ecològics de carrers sota línies elèctriques (des del 2017). Metodologia integral que permet abordar de forma simultània una sèrie d'accions i requeriments bàsics per a la inspecció industrialitzada de la xarxa de distribució d'energia elèctrica d'Endesa, per a la valorització dels seus actius ecològics sota xarxa, aportant solucions operatives a les necessitats de gestió. Recerca de l'efecte de les grans infraestructures d'Endesa en la biodiversitat, demostrant externalitats positives per a la biodiversitat, com ara l'existència de grans clarianes pels carrers per a la distribució d'energia elèctrica (Catalunya).

  27. Disseny i engegada d'un sistema d'indicadors de biodiversitat (des del 2016). Elaborar i provar un sistema d'indicadors d'efectes sobre la biodiversitat, adaptats a l'activitat i a la presència d'Endesa a Espanya. Recerca del grau d'interacció de l'activitat d'Endesa i les seves instal·lacions amb la biodiversitat que l'envolta (Madrid).

  28. Bioreturn. Estudi de valorització de les accions de biodiversitat d'Endesa en termes de serveis ecosistèmics (des del 2020). Posada en valor de les accions que desenvolupa la companyia en matèria de biodiversitat i la seva difusió i comunicació. Desenvolupament d'una estratègia de biodiversitat d'Endesa (Madrid).

  29. Estudi Alga invasora Badia d'Algesires (des del 2019). Monitoratge ambiental i repercussions ecològiques en la biodiversitat autòctona de l'alga invasora "Rugulopteryx okamurae" a la badia d'Algesires i zones litorals pròximes. Col·laboració en l'estudi de l'efecte de l'alga invasora (Andalusia).

  30. Estudi de la biodiversitat i les instal·lacions renovables (des del 2021). Projecte de recerca en què es desenvoluparan infraestructures renovables amb la biodiversitat existent a l'entorn d'implantació d'aquestes instal·lacions d'Endesa (Madrid).

Els nostres projectes de conservació de la biodiversitat

Seguir llegint sobre Medi ambient

Lluita contra el canvi climàtic

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon