Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Gestió ambiental

Fem un ús sostenible dels recursos naturals

A Endesa realitzem les nostres activitats de manera respectuosa amb el medi ambient i estem compromesos amb la conservació i l'ús sostenible dels recursos naturals que fem servir, en línia amb els principis de l'economia circular, aplicant criteris d'excel·lència.

100%
de generació i distribució certificada per ISO 14001
98%
reducció de les emissions específiques de CO₂ respecte del 2005
45%
reducció del valor de petjada ambiental respecte del 2019

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 12: Producció i consum responsables

ODS 13: Acció pel clima

A Endesa considerem l'excel·lència mediambiental com un valor fonamental de la nostra cultura empresarial. Per això, realitzem les nostres activitats de manera respectuosa amb el medi ambient i d'acord amb els principis del desenvolupament sostenible. Mantenint un compromís ferm amb la conservació i l'ús sostenible dels recursos que fem servir, en línia amb els principis de l'economia circular, aplicant criteris d'excel·lència.

Aquest compromís l'estenem també als nostres proveïdors, als quals requerim la implantació de polítiques mediambientals basades en aquests mateixos principis i que donin cobertura a tots els processos al llarg de la cadena de valor (aprovisionament de matèries primeres, processos de fabricació, logística, etc.) de les activitats que desenvolupem, d'acord amb la missió, la visió i els valors que conformen els principis de comportament de la nostra companyia.

En el compliment dels nostres compromisos mediambientals, identifiquem, avaluem i gestionem els aspectes i impactes mediambientals positius i negatius derivats de les nostres activitats, esforçant-nos per minimitzar-ne els menys beneficiosos i maximitzar-ne els positius, aplicant els principis bàsics d'actuació que recull la nostra política mediambiental.

Establim sistemes de gestió adequats per assolir l'excel·lència, basats en la millora contínua i orientats a la prevenció de la contaminació i a garantir el compliment de la legislació mediambiental.

Utilitzem de forma sostenible els recursos energètics, hídrics i les matèries primeres, promovent la reducció en la generació de residus, gestionant d'una manera responsable els produïts garantint-ne la màxima valorització, i mesurant i minimitzant l'impacte ambiental mitjançant l'aplicació de les millors tècniques i pràctiques disponibles, impulsant la innovació i establint accions encaminades a la lluita contra el canvi climàtic.

 

Certificació dels sistemes de gestió ambiental

L'avaluació dels riscos mediambientals de la nostra activitat i les certificacions mediambientals atorgades per entitats externes ajuden a assegurar l'excel·lència en la nostra gestió ambiental, integrada i alineada amb la nostra estratègia corporativa. Aquests certificats permeten assegurar que d'una forma periòdica i sistemàtica es duu a terme la identificació, l'avaluació i el control dels impactes ambientals que poguessin generar les nostres instal·lacions i operacions. En l'actualitat disposem de les certificacions següents:

Certificacions
Activitat NORMA % certificado en 2021
 
Generació elèctrica (tèrmica, hidràulica i renovable)

ISO14001:2015   9001   50001   EMAS 100%   100%  
3 centrals tèrmiques   12 centrals tèrmiques (74 % de la potència neta instal·lada)
 
Distribució d'electricitat
14001, 9001, 50001   Residu zero 100%  
100 % de l'activitat desenvolupada a Aragó, Castella i Lleó i Galícia
Terminals portuàries
14001, 9001, EMAS, Residu zero 100%
Seus corporatives i edificis d'oficines
14001, 50001, UNE-EN 171.330-3
5 seus principals
Endesa Energía 9001, 14001
100 % de la seva activitat
Endesa X 9001, 14001
100 % de la seva activitat

Definim les polítiques que estableixen el nostre compromís amb l’ús sostenible dels recursos naturals per complir els requisits exigits per les normes ISO:

Política mediambiental d´Endesa

PDF (0,44MB) Descarregar

Política ambiental d'e-distribución

PDF (0,93MB) Descarregar

Política de Qualitat i Medi Ambient de Terminals Portuaris

PDF (0,27MB) Descarregar

Política de Salut, Seguretat, Medi Ambient, Qualitat i Eficiència Energètica d'Endesa Generació

PDF (0,69MB) Descarregar

Política Integrada en matèria de Gestió Ambiental, Energètica i de Qualitat Ambiental en Interiors per als edificis d'oficines – Serveis Ibèria

PDF (0,82MB) Descarregar
Materialitzem l’excel·lència en la gestió ambiental mitjançant les nostres certificacions:

Certificats ISO 14001, ISO 9001 i ISO 50001 de e-distribució

ZIP (1,62MB) Descarregar

Certificat ISO 14001 - Endesa Generació Tèrmica

PDF (5,39MB) Descarregar

Certificat Multisite ISO 14001 Terminals Portuàries

PDF (0,24MB) Descarregar

Certificat ISO 14001 d’Enel Green Power

PDF (2,87MB) Descarregar

Certificats ISO 14001, ISO 50001 i UNEIX-171330 (CAI) – Serveis Ibèria

ZIP (1,23MB) Descarregar

Certificat ISO 14001 - Endesa Energia

PDF (0,24MB) Descarregar

Difonem les nostres declaracions ambientals a totes les parts interessades:

Objectius ambientals

La descarbonització del mix energètic i la minimització dels impactes ambientals de la nostra activitat són dos dels àmbits principals en què treballem per impulsar un model de negoci sostenible i reduir un 32 % la nostra petjada ambiental directa el 2023 (respecte del 2019). En el gràfic següent resumim els nostres objectius ambientals per als anys vinents:

Qualitat de l'aire de l'any 2021.
Captació d'aigua i producció de residus de l'any 2021.
Pèrdua i recuperació d'energia l'any 2021.

Petjada ambiental

La petjada ambiental mesura el comportament ambiental de l'empresa en totes les etapes del cicle de vida, des de l'extracció de matèries primeres fins a la gestió dels productes al final de la seva vida útil, passant per les etapes de producció i ús. A Endesa calculem la nostra petjada ambiental sobre la base d'una metodologia pròpia basada en els referents internacionals més importants existents, entre els quals destaquen les guies desenvolupades per la Unió Europea per al càlcul de la petjada ambiental d'organitzacions i productes. Seguint amb el nostre compromís amb l'excel·lència en sostenibilitat ambiental, l'any 2021 hem aconseguit una reducció del valor de la nostra petjada del 3,1 % respecte de l'any 2020, i de més del 45 % respecte de l'any 2019, una millora important propiciada principalment pel cessament progressiu de l'activitat de generació tèrmica amb carbó sobre la base dels nostres objectius de descarbonització marcats al Pla estratègic 2022-2024.

A Endesa tenim un compromís ferm amb la reducció de la nostra petjada ambiental i per això afrontem amb il·lusió l'objectiu de reduir-la un 5 % més de cara al 2024 respecte del 2021.

Evolució de la petjada ambiental d'Endesa en els darrers anys.
Evolució de la petjada ambiental d'Endesa en els darrers anys.

Petjada ambiental d'Endesa

2019: 10.882

2020: 6.098

2021: 5.910

Gestió de l'activitat nuclear

Estem fermament compromesos amb la gestió segura de la nostra activitat nuclear, com expressa la Política nuclear aprovada pel Consell d'Administració el 2011 i publicada al web de les companyies que operen en aquesta activitat. Aquesta política estableix el compromís d'actuar de manera que totes les activitats nuclears, ja sigui Endesa accionista majoritari o minoritari, tinguin com a prioritats principals la seguretat i protecció dels treballadors, el públic i el medi ambient, així com el foment de l'excel·lència en totes les activitats, anant més enllà del mer compliment dels requisits legals.

Veure més sobre la nostra gestió de l'activitat nuclear.

 

Litigis ambientals

El nombre total de litigis ambientals per import superior a 10.000 euros proveït el 2021 és de 44, en els quals Endesa Distribución Redes Digitales, SL figura com a demandat, i es poden dividir de la manera següent: 7 litigis penals amb quantia (6 per incendi forestal i 1 per sorolls CT), 15 litigis penals per incendi forestal (14 sense quantia i 1 per import inferior a 10.000 euros), 18 penals sense quantia per avifauna, 4 civils per incendi forestal (reclamacions amb perjudicats). El seu import total és de 4.670.303,22 euros.

Els nostres projectes sobre gestió ambiental

Seguir llegint sobre Medi ambient

Gestió integral de l’aigua

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon