Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Gestió ambiental

Fem un ús sostenible dels recursos naturals

A Endesa duem a terme les nostres activitats de manera respectuosa amb el medi ambient i estem compromesos amb la conservació i l’ús sostenible dels recursos naturals.

100%
de generació i distribució certificada per ISO 14001
93%
de reducció de les emissions específiques de SO₂ respecte del 2005
40%
de reducció del valor d’empremta respecte del 2018

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 12: Producció i consum responsables

ODS 13: Acció pel clima

A Endesa considerem l’excel·lència mediambiental com un valor fonamental de la nostra cultura empresarial. Per això, fem les nostres activitats de manera respectuosa amb el medi ambient i d’acord amb els principis de desenvolupament sostenible, i estem fermament compromesos amb la conservació i l’ús sostenible dels recursos que fem servir.

Aquest compromís s’estén també als nostres proveïdors, als quals se’ls requereix la implantació de polítiques mediambientals basades en aquests mateixos principis, i que donin cobertura a tots els processos al llarg de la seva cadena de valor (aprovisionament de matèries primeres, processos de fabricació, logística, etc.).

 

Certificació dels sistemes de gestió ambiental

L’avaluació dels riscos mediambientals de la nostra activitat i les certificacions mediambientals atorgades per entitats externes ajuden a assegurar l’excel·lència en la nostra gestió ambiental, integrada i alineada amb la nostra estratègia corporativa.

Icono generación

Generació

El 100% de la generació elèctrica (tèrmica, hidràulica, eòlica i solar) està certificada per ISO 14001 i per l’Eco-Management and Audit Scheme («EMAS»).

Icono comercialización

Comercialització

La gestió de la comercialització de productes i serveis relacionats amb l’energia i de la comercialització de gas i electricitat mitjançant gestió personalitzada estan certificades per ISO 14001. 

icono mar

Distribució

La distribució d’electricitat està 100 % certificada per ISO 14001.

icono puerto

Instal·lacions portuàries

100 % certificades per ISO 14001 i per l’Eco-Management and Audit Scheme («EMAS»).

icono edificios

Seus i oficines

La seu i els edificis principals de la companyia tenen la triple certificació SIGAEC: gestió ambiental (ISO 14001), gestió de l’eficiència energètica (ISO 50001) i gestió de la qualitat ambiental en interiors (UNE 171330-3).

Definim les polítiques que estableixen el nostre compromís amb l’ús sostenible dels recursos naturals per complir els requisits exigits per les normes ISO:

Política mediambiental d´Endesa

PDF (0,44MB) Descarregar

Política ambiental d'e-distribución

PDF (0,93MB) Descarregar

Política de Qualitat i Medi Ambient de Terminals Portuaris

PDF (0,27MB) Descarregar

Política de Salut, Seguretat, Medi Ambient, Qualitat i Eficiència Energètica d'Endesa Generació

PDF (0,69MB) Descarregar
Materialitzem l’excel·lència en la gestió ambiental mitjançant les nostres certificacions:

Certificados ISO 14001, ISO 9001 e ISO 50001 de e-distribución

RAR (1,88MB) Descarregar

Certificat ISO 14001 - Endesa Generación Térmica

PDF (5,39MB) Descarregar

Certificat Multisite ISO 14001 Terminals Portuàries

PDF (0,2MB) Descarregar

Certificat ISO 14001 d’Enel Green Power

PDF (2,87MB) Descarregar

Certificat ISO 50001 - Serveis Iberia

PDF (0,79MB) Descarregar

Certificat ISO 14001 - Serveis Iberia

PDF (0,34MB) Descarregar

Certificat UNE 171330 - Serveis Iberia

PDF (0,24MB) Descarregar

Difonem les nostres declaracions ambientals a totes les parts interessades:

Objectius ambientals

La descarbonització del mix energètic i la minimització dels impactes ambientals de la nostra activitat són dos dels principals àmbits en què treballem per impulsar un model de negoci sostenible i reduir un 32 % la nostra petjada ambiental directa el 2023 (en relació amb el 2019). En el gràfic següent resumim els nostres objectius ambientals per als anys vinents:

Gràfic que representa el procés de descarbonització dut a terme per Endesa i representat a través de la reducció d'emissions.

Descarbonització:

Reducció d'emissions específiques de CO2 (g/kWh): ~75% (2017: 439 ; 2023: <150)

Reducció de CO2 flota (el 2023 respecte del 2020): -24%.

Reducció de CO2 edificis (el 2023 respecte del 2020): -7%

 

Qualitat de l'aire:

SO2: -25 % (el 2023 respecte del 2021).

NOx: -13 % (el 2023 respecte del 2021).

Partícules: -50 % (el 2023 respecte del 2021).

Gràfica que representa els avanços duts a terme per Endesa per a reduir el consum d'aigua i la producció de residus en la seva activitat.

Consum d'aigua:

28 % (el 2023 respecte del 2021).

 

Producció de residus:

<20K <20.000 tones/any el 2023.

 

Distribució:

Pèrdues d'energia a la xarxa (%)

Recuperació d'energia (GWh): ~2.900 GWh en el període 2021-2023.

Petjada ambiental

La petjada ambiental mesura el comportament ambiental de l’empresa en totes les etapes del cicle de vida, des de l’extracció de les matèries primeres fins a la gestió dels productes al final de la seva vida útil, passant per les etapes de producció i ús. L'any 2020 hem aconseguit una reducció del valor de petjada del 56 % respecte del 2019, una millora significativa propiciada principalment pel cessament progressiu de l'activitat de generació tèrmica amb carbó, acompanyat d'una reducció general del funcionament de la majoria de tecnologies de generació a causa de la singularitat de l'any.

A Endesa tenim un ferm compromís amb la reducció de la nostra petjada ambiental i per això afrontem amb il·lusió l'objectiu de reduir-la un 32 % més de cara al 2023.

 

Gestió de l'activitat nuclear

Estem fermament compromesos amb la gestió segura de la nostra activitat nuclear, com expressa la Política nuclear aprovada pel Consell d'Administració el 2011 i publicada al web de les companyies que operen en aquesta activitat. Aquesta política estableix el compromís d'actuar de manera que totes les activitats nuclears, ja sigui Endesa accionista majoritari o minoritari, tinguin com a prioritats principals la seguretat i protecció dels treballadors, el públic i el medi ambient, així com el foment de l'excel·lència en totes les activitats, anant més enllà del mer compliment dels requisits legals.

Veure més sobre la nostra gestió de l'activitat nuclear

 

Litigis ambientals

El nombre total de litigis ambientals el 2020 és de 58, que es poden segregar de la manera següent: 6 casos relacionats amb l'energia eòlica, 3 casos relacionats amb la producció nuclear, 4 casos relacionats amb la generació (aigua, gas i carbó), i 45 casos relacionats amb la distribució. El seu import total és de 66.322.902,47 euros.

El nombre total d'expedients sancionadors ha estat de 114, que es poden desglossar de la manera següent: 1 d'energies renovables hidràuliques amb multa màxima de 600.000 euros, 111 d'avifauna amb un import total de 2.139.000 euros i 2 per incendi amb un import total de 550.759,08 d'euros.

Els nostres projectes sobre gestió ambiental

Seguir llegint sobre Medi ambient

Gestió integral de l’aigua

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon