• {{currentSearchSuggestions.title}}
 • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Minimitzem l'impacte de l'activitat industrial

Gestió ambiental

Minimitzem l'impacte de l'activitat industrial

L'avaluació dels riscos mediambientals de la nostra activitat i les certificacions mediambientals atorgades per entitats externes ajuden a assegurar l'excel·lència en la nostra gestió ambiental, integrada i alineada amb la nostra estratègia corporativa.

L'avaluació dels riscos mediambientals de la nostra activitat i les certificacions mediambientals atorgades per entitats externes ajuden a assegurar l'excel·lència en la nostra gestió ambiental, integrada i alineada amb la nostra estratègia corporativa.

Xifres que demostren aquest compromís:

 • Invertim 1.705 milions d'euros d'inversió ambiental acumulada (en data 31/12/2018).
 • El 31/12/2018 havíem reduït les emissions respecte de l'any 2005: el 89,6 % en SO2, el 49,9 % en NOx.
 • El 100 % de les instal·lacions de generació i distribució certificades per ISO 14001.

A Endesa ens comprometem a aconseguir l'excel·lència en la gestió ambiental de la nostra activitat empresarial al llarg de tota la cadena de valor. Per això, vam establir al Pla de Sostenibilitat 2018-2020 l'objectiu de mantenir el 100 % de les nostres instal·lacions de generació i distribució certificades per la norma internacional ISO 14001. Aquest objectiu, que s'ha complert en la seva totalitat el 2018, es manté en el nou PES 2019-2021.

El 2018, en l'àmbit de la generació tèrmica, s'ha renovat la certificació integrada multisite d'acord amb les normes ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001. Així mateix, s'han integrat dins el sistema els requisits de la norma ISO 50001 Gestió de l'energia, i s'han certificat en el 20 % de les centrals, de manera que s'ha aconseguit disposar d'un esquema de control i gestió ferm, afermat i alineat.

D'altra banda, el 78,3 % de la potència o capacitat neta instal·lada en el conjunt de les nostres centrals tèrmiques es produeix en centrals registrades en el Sistema Europeu d'Ecogestió i Ecoauditoria, Eco-Management and Audit Scheme («EMAS»). Així mateix, tots els terminals portuaris estan registrats en EMAS.

Pel que fa a la generació renovable, el 2018 vam renovar la certificació del sistema de gestió que cobreix totes les instal·lacions (hidràuliques, eòliques, solars i biogàs), i així vam acomplir els estàndards internacionals ISO 14001, ISO 9001 i OHSAS 18001.

En l'àmbit de la distribució, la totalitat de l'energia distribuïda per la nostra companyia i la seva infraestructura associada estan gestionades sota un únic sistema certificat, cosa que garanteix la identificació, vigilància i control dels impactes ambientals que puguin generar les seves instal·lacions i operacions. Aquest sistema de gestió està basat en la norma internacional ISO 14001, i és auditat anualment per una entitat oficial d'acreditació.

Pel que fa a la comercialització, el 2017 hem mantingut el certificat de Sistema Integrat de Gestió (SIG). Aquest Sistema certifica la capacitat del negoci de comercialització de gas i electricitat per proporcionar productes que satisfacin els requisits de client i compleixin els requeriments reglamentaris aplicables, els requisits normatius relacionats amb la qualitat i el medi ambient. A la fi de 2018, l'activitat de gestió tècnica i econòmica dels productes i serveis relacionats amb l'energia a clients industrials i administracions públiques va ampliar el seu abast de certificació sota la norma ISO 9001 de les activitats de gestió tècnica i econòmica dels productes i serveis relacionats amb l'energia als clients particulars i petit negoci.

A Endesa considerem l'excel·lència mediambiental com un valor fonamental de la nostra cultura empresarial. Per això, vam realitzar les nostres activitats de manera respectuosa amb el medi ambient i d'acord amb els principis de desenvolupament sostenible, i estem fermament compromesos amb la conservació i l'ús sostenible dels recursos que fem servir. Aquest compromís s'estén també als nostres proveïdors, als quals se’ls requereix la implantació de polítiques mediambientals basades en aquests mateixos principis, i que donin cobertura a tots els processos al llarg de la seva cadena de valor (aprovisionament de matèries primeres, processos de fabricació, logística, etc.).

Política mediambiental d’Endesa

PDF (0,16MB) Descarregar

Política de Salut, Seguretat, Medi Ambient i Qualitat de Generació Tèrmica Iberia

PDF (1,85MB) Descarregar

Política ambiental d'Endesa Distribución

PDF (0,93MB) Descarregar

Política de Qualitat i Medi Ambient de Terminals Portuaris

PDF (0,27MB) Descarregar

Política de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient Enel Green Power

PDF (0,8MB) Descarregar
 • El 100 % de la potència instal·lada a Espanya i Portugal està certificada per la norma ISO 14001, així com totes les terminals portuàries i les explotacions mineres.
 • El 100 % de les activitats de transformació i distribució a Espanya estan certificades amb la norma ISO 14001.
 • 11 seus corporatives i edificis d'oficines compten amb un sistema de triple certificació (SIGAEC): Gestió Ambiental (ISO 14001), Gestió de l'Eficiència Energètica (ISO 50001) i Gestió de la Qualitat Ambiental d'Interiors (UNE 171330-3). A les seus certificades treballen prop de 5.340 empleats, que representen el 72 % de la plantilla, amb una cobertura del 61 % de la superfície total d'oficines.
 • El 78,3 % de la potència o capacitat neta instal·lada en el conjunt de centrals tèrmiques d'Endesa es produeix en centrals registrades en el Sistema Europeu d'Ecogestió i Ecoauditoria, Eco-Management and Audit Scheme («EMAS»).
 • El 100 % de les terminals portuàries estan registrades en EMAS.

Certificat ISO 14001 d’e-distribución

PDF (1,23MB) Descarregar

Certificat ISO 14001 - Endesa Generación Térmica

PDF (1,31MB) Descarregar

Certificat ISO 14001 - Enel Generación Térmica

PDF (0,44MB) Descarregar

Certificat ISO 14001 - Gas y Electricidad Generación

PDF (1,2MB) Descarregar

Certificat ISO 14001 - UNELCO

PDF (1,31MB) Descarregar

Certificat Multisite ISO 14001 Terminals Portuàries

PDF (0,2MB) Descarregar

Certificat ISO 14001 d’Enel Green Power

PDF (1,43MB) Descarregar

Certificat ISO 14001 d’Endesa Generación

PDF (3,5MB) Descarregar

Certificat ISO 50001 - Serveis Iberia

PDF (0,33MB) Descarregar

Certificat ISO 14001 - Serveis Iberia

PDF (0,24MB) Descarregar

Certificat UNE 171330 - Serveis Iberia

PDF (0,2MB) Descarregar

A Endesa hem mesurat la nostra petjada ambiental, una eina multicriteri que permet definir, avaluar i comparar l'acompliment ambiental de l'empresa sobre la base d'una anàlisi de cicle de vida, és a dir, tenint en compte les matèries primeres des de la seva extracció i transport fins a la gestió de residus i gestió de productes, un cop acaba la seva vida útil.

L'objectiu és disposar d'un indicador de l'acompliment ambiental únic que permeti:

 • Reflectir l'afecció global als diferents mitjans i pels diferents negocis.
 • Comparar negocis, tecnologies i instal·lacions amb afeccions diferents sota criteris homogenis i unificats.
 • Identificar àrees de millora ambiental  i optimitzar els processos al llarg de la cadena de subministrament.
 • Analitzar l'evolució i les millores aconseguides.

 

Amb aquesta eina també volem alinear-nos amb les noves polítiques i tendències ambientals europees i mundials: ISO 14001:2015, ACV i economia circular.

Totes les Declaracions Ambientals de les Centrals de Producció Elèctrica d'Endesa Generación des de l'any 2015 es troben verificades per AENOR i disposen de Certificat Digital que ho acredita. Si bé en alguns casos, a causa d'una incidència informàtica que està en vies de solució, en descarregar les Declaracions Ambientals, els Certificats Digitals no hi apareixen o es mostren com a no vàlids. En cas que això passi, preguem que us poseu en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte d'aquest web a fi de poder-vos enviar la Declaració Ambiental amb el Certificat correcte

Durant el 2018 només s'ha registrat un incident ambiental, amb una multa associada de 100.000 €. El procediment legal únicament s'ha iniciat.

Els nostres projectes sobre gestió ambiental

Seguir llegint sobre Medi ambient

Economia circular

Veure’n més