• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Gestió d’actius nuclears

Gestió d’actius nuclears

La nostra política nuclear estableix que la seguretat i la protecció dels treballadors, la població i el medi ambient és la prioritat absoluta sobre la qual s'assenta la gestió dels nostres actius nuclears.

Per tal de complir amb aquesta política i amb la transparència sobre la gestió de la nostra activitat nuclear, a Endesa hem elaborat el següent document.

Activitat Nuclear d'Endesa

Endesa participa en la propietat de les centrals nuclears espanyoles següents: Ascó I (100 %), Ascó II (85 %), Vandellòs (72 %), Almaraz 1 & 2 (36,021 %), Garoña (50 %), i Trillo (1 %, a través de Nuclenor). Els cinc primers són reactors d'aigua a pressió (PWR) de disseny Westinghouse i Trillo és un PWR de disseny KWU. La capacitat nuclear instal·lada d'Endesa és 3.686 MWe, la qual cosa representa el 47,1 % del total de la potència nuclear instal·lada a Espanya.

Les centrals esmentades són operades per les següents organitzacions: Associació Nuclear Ascó Vandellòs II (ANAV) i Centrals Nuclears Almaraz Trillo (CNAT), que són també titulars de les llicències d'explotació de les centrals respectives.

Endesa exerceix la governança d'aquests actius a través del seu paper com a administrador de les respectives organitzacions operatives: ANAV i CNAT, i incorpora a més, en el cas d'Ascó i Vandellòs, una estructura de Supervisió Independent de la Seguretat com a instància de verificació, dependent de la Direcció General Nuclear d'Endesa.                                                                                                                       

En conseqüència, Endesa com a administrador, vigila que aquestes organitzacions adoptin i implantin polítiques i procediments que siguin consistents amb la política nuclear d'Endesa.

Unitat
Potència elèctrica (MWe)
Operador Quota de propietat Endesa
Ascó I 1.032,5 Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, A.I.E. (ANAV) 100%
Ascó II 1.027,2 Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, A.I.E. (ANAV) 85%
Vandellós II 1.087,1 Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, A.I.E. (ANAV) 72%
Almaraz I 1.049,4 Centrales nucleares Almaraz-Trillo, A.I.E. (CNAT) 36%
Almaraz II 1.044,5 Centrales nucleares Almaraz-Trillo, A.I.E. (CNAT) 36%
Trillo 1.066 Centrales nucleares Almaraz-Trillo, A.I.E. (CNAT) 1%
Seguir llegint sobre nostres compromisos

Índexs de sostenibilitat

Veure’n més