• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Creating Shared Value (Creació de valor compartit)

Projectes CSV

Creating Shared Value (Creació de valor compartit)

Integrar la sostenibilitat en la gestió diària del negoci és l'objectiu principal dels projectes Creating Shared Value (CSV) de la Direcció general de Sostenibilitat.

Integrar la sostenibilitat en la gestió diària del negoci és l'objectiu principal dels projectes Creating Shared Value (CSV) de la Direcció general de Sostenibilitat. Es tracta de crear valor compartit a través d'accions que uneixin els interessos de la companyia amb les prioritats de les comunitats locals on opera el negoci.

En paraules de Mark Kramer, fundador i director general de la consultora FSG i ambaixador global d'un model de negoci sostenible: "Creació de valor compartit és la recerca d'oportunitats de negoci mentre es resolen problemes socials, perseguint l'èxit financer d'una manera que creï beneficis per a la societat".

“La interdependència entre l'èxit de l'empresa i el de la societat és un fet. Les empreses han de deixar de pensar que els problemes socials són factors marginals per al negoci

Mark Kramer

La CSV és una prioritat per a tot el grup Enel que exigeix, per a cada nou projecte, definir un pla d'actuació social juntament amb els aspectes tècnics i econòmics de la iniciativa. A poc a poc estem incorporant també el procés CSV a l'operació i el manteniment de tots els nostres actius de generació tèrmica i renovable i està previst en un futur estendre'l també a la distribució i comercialització.

 

Com es porta a terme un projecte CSV?

Per poder dur a terme aquest treball de CSV s'organitza, al territori on es troba ubicat l'actiu o el projecte amb el qual es treballarà, un equip transversal liderat per Sostenibilitat i compost per les línies de negoci segons la cadena de valor i altres àrees de la companyia. Amb aquest equip transversal s'analitza l'entorn local, s'identifiquen els grups d'interès i es prioritzen. A més, s'observen quines són les seves preocupacions i interessos i s'analitzen els aspectes ambientals, socials, regulatoris i els factors crítics d'aquest entorn.

El pas següent és definir un Pla CSV, que ha d'estar alineat amb els objectius estratègics de la companyia. Aquest pla consisteix en un conjunt d'accions concretes que responguin a les preocupacions i als interessos de la comunitat local respecte de l'actiu a què s'acompanya amb la CSV.

El pla CSV, després de ser definit i posat en marxa, ha de ser monitoritzat i actualitzat periòdicament perquè mantingui la seva funció de valor compartit per la companyia i l'entorn en tot moment i al llarg de tota la vida útil de l'actiu.

 

On estem treballant?

El desplegament CSV va arrencar l'any 2015. Va començar a les Canàries, on es van obrir processos CSV a les centrals de Candelaria a Tenerife, Salinas a Fuerteventura i Punta Grande a Lanzarote.

Actualment hi ha oberts processos de CSV a altres centrals de les Canàries i les Balears. L'objectiu per a aquest any 2018 és tenir coberts amb processos CSV tots els actius de generació tèrmica i renovable.  

S'estan definint plans CSV per acompanyar els nous projectes de plantes eòliques i solars que es construiran per cobrir la potència adjudicada en les últimes dues subhastes de renovables celebrades a Espanya. També s'ha treballat des de la CSV amb els equips d'Enginyeria en el desmantellament de la central de Foix (Barcelona) i en els projectes que s'estan executant a les centrals tèrmiques de Litoral i As Pontes per adaptar-les a la nova Directiva Europea d'Emissions industrials.

La recerca de "valor compartit" per a l'empresa i tots els seus grups d'interès és una oportunitat per combinar la competitivitat amb la creació de valor social en l'entorn local i reforçar una relació a llarg termini. Aquesta és la direcció cap a la qual Enel ha dirigit la seva activitat en els últims anys.

En definitiva, es tracta d'un nou enfocament, una nova manera de fer les coses, que inclou la sostenibilitat en totes les decisions de l'empresa i reconeix com a màxima fonamental que el creixement de l'empresa no es pot entendre sense crear valor a l'entorn local dels actius amb els quals la nostra companyia està operant.

Seguir llegint sobre comunitat

Fundació Endesa

Veure’n més