• {{currentSearchSuggestions.title}}
 • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Noves tecnologies en la generació d'energia

Innovació en generació

Noves tecnologies en la generació d'energia

Amb l'objectiu de millorar l'eficiència en la generació d'energia i per reduir l'impacte sobre l'entorn, estem treballant en diferents projectes d'innovació tecnològica.

Amb l'objectiu de millorar l'eficiència en la generació d'energia i per reduir l'impacte sobre l'entorn, estem treballant en diferents projectes d'innovació tecnològica.

 

Innovació en la generació a partir de combustibles fòssils

Apostem per la millora tecnològica amb la introducció de noves tecnologies i processos que permetin millorar l'eficiència i el consum dels recursos naturals a les nostres plantes, amb la consegüent reducció d'emissions i residus.

Un dels pilars bàsics en aquest període és la digitalització dels processos de generació i la introducció de noves tecnologies digitals, que permetin assolir aquestes millores del procés productiu. A l'àrea de la digitalització destaquen aquests projectes pilot innovadors, que pretenen avaluar els possibles beneficis que la introducció de les noves tecnologies digitals poden tenir en la flota de les nostres centrals tèrmiques, i que formen l'avantguarda de la iniciativa de desplegament digital DIGI PLANT.

Les tecnologies que s'estan avaluant abasten tant el camp de la millora de l'operació i el manteniment de les centrals, com el camp de la millora de la seguretat i la salut del personal i el de les millores mediambientals. Caldria destacar els projectes següents:

 • IOT Besòs: Projecte demo per a la implementació de noves tecnologies digitals a la Central de Cicle Combinat del Besòs. Entre les tecnologies analitzades es troben l'ús de wearables, eines de manteniment predictiu basades en machine learning, IOT i monitorització sense fils, visió artificial, implantació de tecnologies RFID i NFC.
Assistent digital per a descàrrecs
IOT Besós: Cicle combinat del Besòs: Assistent digital per descàrrecs.
 • MEMPHIS: Projecte per al desenvolupament d'un sistema que permeti la mesura de la temperatura en components de caldera mitjançant l'ús de fibra òptica com a sensor d'aplicació directa.
 • MOP: Projecte pilot per a la introducció d'un sistema d'ajuda a l'operació basat en intel·ligència artificial i models cognitius.
 • E-SENSE: Nous sistemes avançats de monitorització i diagnòstic d'interruptors d'alta, mitjana i baixa tensió.
 • ROBOTICS: Ús d'un nou robot subaquàtic per a tasques d'inspecció i neteja en infraestructures sota l'aigua.
 • RV per a formació: Ús de la Realitat Virtual per a una formació immersiva en l'àmbit de la seguretat de les persones.

 

Durant aquest any i dins de l'àmbit dels projectes innovadors en l'àrea mediambiental s'han emprès els següents projectes dirigits a reduir les emissions de gasos contaminants, la valorització de subproductes i reduir el consum de recursos naturals com l'aigua:

 • Projecte Matching: Projecte desenvolupat en col·laboració amb diverses empreses i centres d'R+D i cofinançat dins del programa europeu Horitzó 2020. El seu objectiu és reduir el consum d'aigua en el sector energètic mitjançant l'ús de noves tecnologies i preveu la validació d'aquestes tecnologies en 3 plantes pilot que s'estan instal·lant a la central tèrmica d'As Pontes.
Matching: Reunió de membres del consorci europeu del projecte Matching a la central d'As Pontes.
Matching: Reunió de membres de l'consorci europeu de el projecte Matching a la central d'As Pontes..
 • Projecte Gyll: Projecte pilot per a la recuperació d'aigua de lixiviat de runam i aigua de dessulfuració mitjançant l'ús d'una tecnologia innovadora basada en membranes vibrants.
 • Projecte Acticen: Projecte orientat a la valorització de les cendres procedents del procés de combustió del carbó a les centrals tèrmiques, a través d'un procés de preactivació alcalina per a l'obtenció de productes substitutius del ciment Portland per utilitzar-los en prefabricats de formigó.
 • Projecte A4HW: Valorització del CO2 procedent de gasos de combustió de la central tèrmica Litoral d'Almeria, mitjançant el cultiu de microalgues, i valorització de la biomassa generada per a l'obtenció de proteïnes de molt alt valor com a font d'alimentació d'alt valor afegit.

Com a resultat d'aquest projecte, s'està en procés d'ampliació de la planta de microalgues, de manera que es disposarà d'una superfície de conreu d'1 Ha aproximadament.

A4HW: Reactor tubular de microalgues per a valorització del CO2 a la Central Litoral d'Almeria
A4HW: Reactor tubular de microalgues per a valorització del CO2 a Central Litoral d'Almeria.

Així mateix, s'han desenvolupat diferents projectes per millorar l'eficiència i la flexibilitat en els processos de generació d'electricitat, amb implicacions directes en la reducció d'emissions i de consum de recursos materials, com ara:

 • Projecte Conava: Implantació de sistemes de control predictiu adaptatiu expert per a l'optimització de la combustió i el control de la temperatura del vapor a turbina en diferents plantes de generació.
 • Projecte MAYA: Validació d'un sistema de mesura de la composició del carbó en cinta d'alimentació mitjançant l'ús de tècniques làser.
 • Projecte Energy harvesting: Validació d'un sistema de captura d'energia per a alimentació de sensòrica basada en tecnologia termoelèctrica.
 • Protec: Desenvolupament de nous recobriments per protegir tubs de caldera contra fenòmens de corrosió a alta temperatura i erosió combinats.
 • COAT: Validació de noves pintures amb micropartícules per utilitzar-les com a aïllants tèrmics i acústics de poc gruix.
 • DEMFORE: Desenvolupament d'un sistema per a la predicció de rampes fotovoltaiques que permeti millorar la gestió de la generació tèrmica. Aplicació a l'illa de Tenerife.
 • Projecte ACTS: Sistemes avançats per augmentar la seguretat intrínseca de les persones. FUITES: Detecció visual de fuites de gas mitjançant l'ús de càmeres termogràfiques adaptades.
 • Thermoelectrika: Validació del sistema de detecció precoç de punts calents generadors d'incendis

 

En l'àrea de l'emmagatzematge energètic s'estan desenvolupant importants projectes innovadors tant en l'àrea de bateries, amb la instal·lació més gran d'aquest tipus a Espanya, com en un altre tipus de solucions d'emmagatzematge. Així podem destacar els projectes següents:

 • Bateria Litoral d'Almeria: Instal·lació basada en bateries d'ió liti amb un total de 20 MW de potència i 11,7 MWh d'energia emmagatzemada, de manera que és la més gran d'aquest tipus instal·lada a Espanya. La instal·lació permetrà a la Central Tèrmica de Carboneras (Almeria) adaptar-se a les necessitats del sistema elèctric sense alterar el seu ritme de generació.
Bateria Litoral Almeria: Instal·lació de Bateries d'Ió Liti a la Central Litoral d'Almeria
Bateria Litoral Almeria: Instal·lació de Bateries Ió-Li a Central Litoral d'Almeria.
 • Projecte SELF Second Life Batteries: Projecte per validar una solució de reciclatge de bateries de vehicles elèctrics per al seu ús com a suport dels auxiliars de la central tèrmica de Melilla. El sistema, amb 4 MW de potència i 1,7 MWh d'energia emmagatzemada, s'instal·larà a Melilla i contribuirà a donar suport i seguretat al subministrament de la ciutat autònoma.
 • Bateria El Hierro: Instal·lació d'un sistema d'emmagatzematge d'energia per al suport als auxiliars de la central tèrmica de Llanos Blancos, a l'illa d'El Hierro.
El Hierro: Sistema d'Emmagatzematge d'Energia de la central de Llanos Blancos a l'illa d'El Hierro.
El Hierro: sistema d'emmagatzematge d'energia central de Llanos Blancs a l'illa del Ferro.
 • Projecte TES: Estudi per a la integració d'un pilot d'emmagatzematge tèrmic en materials sòlids per tal de recuperar la calor residual a la central de Las Salinas a Fuerteventura.
 

Els projectes MEMPHIS, ACTICEN, PROTEC i A4HW han estat finançats pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats sota el programa Reptes Col·laboració. Aquest ajut està cofinançat per la Unió Europea a través dels fons FEDER, amb l'objectiu de promoure el Desenvolupament Tecnològic, la Innovació i una Recerca de qualitat.

Logotips del Ministeri i FEDER

Innovació en la generació nuclear

Pel que fa a la innovació en generació nuclear, alguns dels projectes de recerca duts a terme són els següents:

 • Programa nuclear de l'EPRI, que té com a objectiu assolir l'excel·lència operativa de les centrals nuclears.
 • Programa coordinat de recerca PCI, dut a terme amb la participació de les empreses del sector i del CSN (Consell de Seguretat Nuclear), i que té la finalitat d'analitzar la seguretat de les plantes nuclears, tant per als explotadors com per a l'organisme regulador.
 • Programa conjunt PIC de les companyies elèctriques i ENUSA, que coordina les activitats d'R+D+i relacionades amb el combustible nuclear, definint projectes d'interès comú.
 • En col·laboració amb la Plataforma CEIDEN, analitzarem mostres dels formigons de la Central Nuclear José Cabrera, la qual ja no té activitat, per obtenir dades de gran utilitat que millorin les condicions de seguretat de les plantes actualment en funcionament.
Seguir llegint sobre innovació i degitalizacion

Innovació oberta

Veure’n més