Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Innovació en generació

Noves tecnologies en la generació d'energia

Incorporem la innovació a través de noves tecnologies en els processos de generació per millorar el procés productiu i reduir l’impacte en l’entorn.

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

Objectius de desenvolupament sostenible

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

Amb l’objectiu de millorar l’eficiència en la generació d’energia i reduir l’impacte sobre l’entorn, estem treballant en diversos projectes d’innovació tecnològica.

 

Innovació en la generació a partir de combustibles fòssils

Apostem per la millora tecnològica amb la introducció de noves tecnologies i processos que permetin millorar l’eficiència i el consum dels recursos naturals a les nostres plantes, amb la reducció consegüent d’emissions i residus.

Incorporem noves tecnologies en la fase d’enginyeria i construcció que permeten estalviar temps i ser més eficients durant el disseny i l’execució de la nova capacitat renovable.

Les tecnologies que s’estan avaluant abasten tant el camp de la millora de l’operació i el manteniment de les centrals, com el camp de la millora de la seguretat i la salut del personal i el de les millores mediambientals. Caldria destacar-ne els projectes següents:

 • Virtual Visit: sistema digital que permet fer visites virtuals a instal·lacions industrials per reduir els temps de gestió de les licitacions amb contractistes. Aquesta eina permet també agilitar el suport remot en camp.
 • Desenvolupament de sistemes d’intel·ligència artificial basats en machine learning per a la detecció d’anomalies i problemes incipients en la flota de generació tèrmica.
 • IOT Besòs: projecte demo per a la implementació de noves tecnologies digitals a la Central de Cicle Combinat del Besòs. Entre les tecnologies analitzades hi ha l’ús de wearables, eines de manteniment predictiu basades en machine learning, IOT i monitoratge sense fil, visió artificial, implantació de tecnologies RFID i NFC.
Assistent digital per a descàrrecs
IOT Besós: Cicle combinat del Besòs: Assistent digital per descàrrecs.
 • MEMPHIS: projecte per al desenvolupament d'un sistema que permeti la mesura de la temperatura en components de caldera mitjançant l'ús de fibra òptica com a sensor d'aplicació directa.
 • MOP: projecte pilot per a la introducció d'un sistema d'ajuda a l'operació basat en intel·ligència artificial i models cognitius.
 • E-SENSE: nous sistemes avançats de monitorització i diagnòstic d'interruptors d'alta, mitjana i baixa tensió.
 • Digital Substation: solucions digitals innovadores per a la millora del monitoratge de transformadors de potència i elements de subestacions.
 • ROBOTICS: ús d'un nou robot subaquàtic per a tasques d'inspecció i neteja en infraestructures sota l'aigua.
 • RV per a formació: ús de la Realitat Virtual per a una formació immersiva en l'àmbit de la seguretat de les persones.
 •  Drons: desplegament d’eines basades en drons per a la millora de la inspecció d’instal·lacions de generació.

 

Durant aquest any i dins de l'àmbit dels projectes innovadors en l'àrea mediambiental s'han emprès els següents projectes dirigits a reduir les emissions de gasos contaminants, la valorització de subproductes i reduir el consum de recursos naturals com l'aigua:

 • Projecte Matching: projecte desenvolupat en col·laboració amb diverses empreses i centres d'R+D i cofinançat dins del programa europeu Horitzó 2020. El seu objectiu és reduir el consum d'aigua en el sector energètic mitjançant l'ús de noves tecnologies i preveu la validació d'aquestes tecnologies en 3 plantes pilot que s'estan instal·lant a la central tèrmica d'As Pontes.
Matching: Reunió de membres del consorci europeu del projecte Matching a la central d'As Pontes.
Matching: Reunió de membres de l'consorci europeu de el projecte Matching a la central d'As Pontes..
 • Cubic: ús de sistemes d’emissió d’ultrasons per millorar la neteja dels circuits de refrigeració de les centrals de generació i reduir el consum de químics
 • Planta pilot per a la separació d’aigües oleaginoses mitjançant l’ús de membranes hidròfiles.
 • Projecte Gyll: projecte pilot per a la recuperació d'aigua de lixiviat de runam i aigua de dessulfuració mitjançant l'ús d'una tecnologia innovadora basada en membranes vibrants.
 • Projecte Acticen: projecte orientat a la valorització de les cendres procedents del procés de combustió del carbó a les centrals tèrmiques, a través d'un procés de preactivació alcalina per a l'obtenció de productes substitutius del ciment Portland per utilitzar-los en prefabricats de formigó.
 • Projecte A4HW: valorització del CO2 procedent de gasos de combustió de la central tèrmica Litoral d'Almeria, mitjançant el cultiu de microalgues, i valorització de la biomassa generada per a l'obtenció de proteïnes de molt alt valor com a font d'alimentació d'alt valor afegit.

Com a resultat d'aquest projecte, s'està en procés d'ampliació de la planta de microalgues, de manera que es disposarà d'una superfície de conreu d'1 Ha aproximadament.

A4HW: Reactor tubular de microalgues per a valorització del CO2 a la Central Litoral d'Almeria
A4HW: Reactor tubular de microalgues per a valorització del CO2 a Central Litoral d'Almeria.
 • Projecte LIFE ALGAR-BBE: valorització del CO₂ mitjançant el cultiu de microalgues i valorització de la biomassa generada per a l’obtenció de bioestimulants amb activitat biocida. El projecte posarà en pràctica, avaluarà i difondrà un nou enfocament en el context de l’agricultura sostenible mitjançant la utilització de bioestimulants amb activitat biocida amb contingut de microalgues.

L’objectiu principal del projecte LIFE ALGAR-BBE és mitigar els efectes adversos sobre el medi ambient i la salut humana dels pesticides d’origen químic que es fan servir actualment en el cultiu del tomàquet i el blat de moro. Pel fet de ser un projecte LIFE, portarà a terme tasques de monitoratge ambiental, un estudi de l’impacte socioeconòmic i una anàlisi del cicle de vida.

El projecte està finançat per la Unió Europea a través del Programa LIFE.

 Logotip de Life ALGAR-BBE
 • Biofuel: anàlisi de la viabilitat de l’ús de biocombustibles creats per carbonització hidrotermal catalítica per substituir combustibles fòssils.

 

Així mateix, s’han desenvolupat diferents projectes per millorar l’eficiència i la flexibilitat en els processos de generació d’electricitat, amb implicacions directes en la reducció d’emissions i de consum de recursos materials, com ara:

 • Projecte Conava: implantació de sistemes de control predictiu adaptatiu expert per optimitzar la combustió i el control de la temperatura del vapor a turbina en diferents plantes de generació.
 • Projecte MAYA: validació d’un sistema de mesura de la composició del carbó en cinta d’alimentació mitjançant l’ús de tècniques làser.
 • Projecte Energy harvesting: validació d’un sistema de captura d’energia per a alimentació de sensòrica basada en tecnologia termoelèctrica.
 • Protec: desenvolupament de nous recobriments per protegir tubs de caldera contra fenòmens combinats de corrosió a alta temperatura i erosió.
 • COAT: validació de noves pintures amb micropartícules per utilitzar-les com a aïllants tèrmics i acústics de poc gruix.
 • DEMFORE: desenvolupament d’un sistema per predir rampes fotovoltaiques que permeti millorar la gestió de la generació tèrmica. Aplicació a l’illa de Tenerife.
 • Projecte ACTS: sistemes avançats per augmentar la seguretat intrínseca de les persones. FUITES: detecció visual de fuites de gas mitjançant l’ús de càmeres termogràfiques adaptades.
 • Fuites: detecció visual de fuites de gas mitjançant l’ús de càmeres termogràfiques adaptades.
 • Sistema digital de control d’accés i monitoratge en línia en zones restringides o zones d’alt risc.
 • Active Safety System: dispositiu per detectar persones a prop de zones de treballs amb maquinàries, a fi d'evitar accidents per atropellaments.
 • Thermoelectrika: validació del sistema de detecció precoç de punts calents generadors d’incendis.
 • Brains: desenvolupament d’un sistema de visió artificial per detectar comportaments insegurs en plantes industrials i en àrees en construcció.
 • Exoesquelet: ús d’exoesquelet per reduir la fatiga en activitats que es fan en camp amb un desgast físic alt.

 

En l’àrea de l’emmagatzematge energètic s’estan desenvolupant projectes innovadors importants tant en l’àrea de bateries, amb la instal·lació més gran d’aquesta mena a Espanya, com en un altre tipus de solucions d’emmagatzematge. Així, podem destacar els projectes següents:

 • Bateria Litoral d’Almeria: instal·lació basada en bateries d’ió liti amb un total de 20 MW de potència i 11,7 MWh d’energia emmagatzemada, de manera que és la més gran d’aquesta mena instal·lada a Espanya. La instal·lació permetrà a la central tèrmica de Carboneras (Almeria) adaptar-se a les necessitats del sistema elèctric sense alterar el seu ritme de generació.
Bateria Litoral Almeria: Instal·lació de Bateries d'Ió Liti a la Central Litoral d'Almeria
Bateria Litoral Almeria: Instal·lació de Bateries Ió-Li a Central Litoral d'Almeria.
 • Projecte SELF Second Life Batteries: projecte per validar una solució de reciclatge de bateries de vehicles elèctrics per al seu ús com a suport dels auxiliars de la central tèrmica de Melilla. El sistema, amb 4 MW de potència i 1,7 MWh d'energia emmagatzemada, s'instal·larà a Melilla i contribuirà a donar suport i seguretat al subministrament de la ciutat autònoma.
 • Bateria El Hierro: instal·lació d'un sistema d'emmagatzematge d'energia per al suport als auxiliars de la central tèrmica de Llanos Blancos, a l'illa d'El Hierro.
El Hierro: Sistema d'Emmagatzematge d'Energia de la central de Llanos Blancos a l'illa d'El Hierro.
El Hierro: sistema d'emmagatzematge d'energia central de Llanos Blancs a l'illa del Ferro.
 • Projecte TES: estudi per a la integració d'un pilot d'emmagatzematge tèrmic en materials sòlids per tal de recuperar la calor residual a la central de Las Salinas a Fuerteventura.
 

Els projectes MEMPHIS, ACTICEN, PROTEC i A4HW han estat finançats pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats sota el programa Reptes Col·laboració. Aquest ajut està cofinançat per la Unió Europea a través dels fons FEDER, amb l'objectiu de promoure el Desenvolupament Tecnològic, la Innovació i una Recerca de qualitat.

Logotips del Ministeri i FEDER

Innovació en la generació nuclear

Pel que fa a la innovació en generació nuclear, a Endesa continuem apostant per l’R+D i ocupem la secretaria de la Plataforma Tecnològica d'Energia Nuclear de Fissió espanyola CEIDEN. A més, promovem projectes de recerca d’interès a través del Comitè d’Energia Nuclear del Fòrum Nuclear. Alguns dels projectes de recerca duts a terme són els següents:

 • Programa nuclear de l’EPRI, que té com a objectiu assolir l’excel·lència operativa de les centrals nuclears.
 • Anàlisi dels projectes d’R+D i Innovació Tecnològica (IT) de les centrals nuclears participades d’Ascó i Vandellòs (ANAV)
 • Programa coordinat de recerca PCI, dut a terme amb la participació de les empreses del sector i del CSN (Consell de Seguretat Nuclear), i que té la finalitat d’analitzar la seguretat de les plantes nuclears, tant per als explotadors com per a l’organisme regulador.
 • Programa conjunt PIC de les companyies elèctriques i ENUSA, que coordina les activitats d’R+D+i relacionades amb el combustible nuclear i defineix projectes d’interès comú.
 • En col·laboració amb la Plataforma CEIDEN, analitzarem mostres dels formigons de la central nuclear José Cabrera, la qual ja no té activitat, per obtenir dades de gran utilitat que millorin les condicions de seguretat de les plantes actualment en funcionament.

 

Innovació en generació renovable

Dins dels projectes enfocats a optimitzar les tasques d’enginyeria caldria destacar les activitats següents:

 • Introducció de maquinària excavadora amb GPS per permetre l’excavació de precisió, amb un sistema semiautomàtic o guiat.
 • Robotització dels processos de construcció. Ús de drons en el seguiment del progrés de les obres. Validació d’un robot per a l’automatització del procés d’instal·lació de mòduls de panells fotovoltaics.
 • Ús d’un nou disseny de fonamentació prefabricada per a torres eòliques amb la finalitat d’estalviar temps en la construcció i reduir l’impacte ambiental de l’obra.
Seguir llegint sobre innovació i degitalizacion

Innovació oberta

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon