Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Quant costa donar d’alta un nou subministrament?

Si estàs cercant informació sobre els costos que has de preveure en donar d'alta un nou subministrament, ets al lloc idoni. A continuació, t’explicarem quins costos has de tenir en compte depenent de si estàs donant d'alta la llum o el gas.

A més, has de saber que aquests costos associats a l'alta del subministrament energètic estan regulats, de manera que són els mateixos independentment de l'empresa amb la qual es contracta.

{{content.form.title}}

{{content.form.text}}

{{content.form.errors.server}}

{{content.form.success.title}}

{{content.form.success.message}} {{model.phone}}

{{content.phone.title}}

{{content.phone.text}}

{{content.phone.phoneText}}

{{content.cta.title}}

{{content.cta.text}}

{{content.app.title}}

{{content.app.text}}

{{content.phone.title}}

{{content.phone.text}}

{{content.phone.phoneText}}

{{content.form.title}}

{{content.form.text}}

{{content.form.errors.server}}

{{content.form.success.title}}

{{content.form.success.message}} {{model.phone}}

{{content.cta.title}}

{{content.cta.text}}

{{content.app.title}}

{{content.app.text}}

Quant costa donar d'alta la llum?

Imatge: conceptes relatius a la nova contractació que vindran inclosos en la factura. Es detalla a continuació en text.
 • Drets d'accés
 • Drets d'extensió
 • Drets de connexió
 • Drets de verificació
 • Dipòsit de garantia

La millor manera de calcular quant costa donar d'alta la llum és tenir en compte les diferents despeses associades als conceptes relatius a la nova contractació, que s'inclouran en la primera factura de manera detallada.

Aquests conceptes són:

 • Drets d'extensió: 17,30 €/kW, s'abona perquè el subministrament de llum arribi correctament des de la xarxa elèctrica fins al teu domicili o negoci. Aquest cost només s'aplica a sòl urbà solar. Si no és sòl urbà solar (per exemple, camp), el cost serà diferent. Si l'alta és per a una casa que ha tingut llum fa menys de 3 anys, no hauràs d'assumir aquest cost.
 • Drets d'accés: 19,70 €/kW, aquest cost s'ha d'abonar per cobrir els costos d'ampliació de la xarxa elèctrica comuna d'Espanya, perquè pugui assumir les noves contractacions. S'aplica a totes les altes noves de subministrament o pujades de potència d'un subministrament ja existent.
 • Drets d'enganxament: 9,04 € fixos, s'abona si s'ha de fer qualsevol actuació en l'equip de mesura. Per exemple: instal·lar el comptador, ampliar la potència o fer un canvi a discriminació horària.
 • Dipòsit de garantia: 10,54 € - 13,10 € per kW, d'acord amb el que estableix l'article 79 del Reial decret 1955/2000. Aquest dipòsit de garantia no és un cost pròpiament, sinó una fiança com la d'un habitatge de lloguer. Quan es dona de baixa el subministrament o es fa un canvi de titularitat, aquest dipòsit es retorna.

Tots aquests drets s'abonen en la primera factura.

Hi ha un altre cost, els drets de verificació, que només s'aplica a les modificacions en subministraments amb més de 20 anys. El cost és de 8,01 € fixos i s'ha d'abonar quan es revisa la instal·lació.

Vegem-ne un exemple freqüent i molt il·lustratiu. El preu d'una alta nova de llum en un habitatge nou, en què es contracten 3 kW de potència.

Concepte Cost per kW Preu per als 3 kW
Accés a la xarxa 19,70 €/kW 59,11 €
Extensió 17,30 €/kW 52,12 €
Enganxament 9,04 € 9,04 €
Garantia 13,10 € 13,10 €
Cela de taula buida

Total

133,37 €
Cela de taula buida IVA (21%) 28,01 €
Cela de taula buida Preu orientatiu per a una alta nova de llum amb 3 kW de potència 161,38 €

Si l'alta és per a un habitatge o local que fa menys de 3 anys que no té electricitat, no es considera una alta nova sinó una reactivació. En aquest cas, no caldria pagar el cost dels drets d'extensió.

 

Altres despeses associades a una alta nova de llum

Hi ha imports que són fixos i altres que depenen de la potència en kW que es vol contractar. En el càlcul de quant costa donar d'alta la llum, hem posat com a exemple una alta nova de 3 kW.

La mitjana espanyola per a les noves altes és d'entre 3 kW i 4 kW. És important tenir una estimació de la potència que volem contractar, ja que això influirà en el preu final de l'alta nova de llum.

A més, també hi pot haver altres despeses de contractació associades a la compra i instal·lació dels equips de mesura, com el cobrament d'una fiança, taxes… En el cas de la fiança, es recuperarà l'import abonat després del pagament de l'última factura, un cop donat de baixa el contracte.

 

Quant costa donar d'alta el gas?

 • Drets d'escomesa
 • Drets d'alta
 • Dipòsit de garantia

En el cas de les altes noves de gas, els preus de la instal·lació depenen de dos factors.

D'una banda, el volum de gas que volem contractar. Pel que fa al gas, aquest valor es mesura en kWh (quilowatts hora).

De l'altra, en el cas d'altes noves també cal sumar-hi el cost de la construcció necessària entre la xarxa de gas i el client final. Aquesta despesa es calcula segons els metres necessaris, menys 6 metres dels quals es fa càrrec la companyia.

Comparador de tarifes de Llum i Gas

A Endesa no t'has d'adaptar a les nostres tarifes perquè elles s'adapten a tu. Compara les diferents tarifes tu mateixentrant al nostre catàleg. O, si ho prefereixes, respon a algunes preguntes i ens encarreguem de comparar entre totes les tarifes de llum i gas per oferir-te una recomanació personalitzada.

Vols veure totes les nostres ofertes?

Descobreix en un minut el producte que més s'adapta a tu:

{{firstStep.title}}

Estem trobant l'energia adequada per a tu...

Estem trobant l'energia adequada per a tu...

Costos d'una alta nova de gas

Els costos de donar d'alta un subministrament de gas o de reactivar un punt de subministrament que fa més de 5 anys que no s'utilitza estan regulats en el Reial decret 1434/2002, de 14 de desembre. Aquests costos s'associen a conceptes relatius a la nova contractació i s'inclouen en la primera factura. Aquests conceptes són:

 • Drets d'escomesa del sol·licitant: 104,20 € per la longitud de l'escomesa (nombre de metres menys 6), que es paguen a l'empresa distribuïdora per instal·lar un nou punt de subministrament o per apujar la capacitat d'un que ja existeix. Si aquest import és negatiu, es considerarà 0 €. Si compres una casa ja construïda, no hauràs d'assumir aquest cost, perquè el promotor ja l'haurà abonat. Aquest cost s'abona perquè el subministrament de gas arribi correctament al teu domicili o negoci.
 • Drets d'escomesa del contractant (titular del contracte): entre 106,34 € i 488,83 € segons l'estimació de kWh que es consumiran a l'any. S'abona en el moment de la contractació i només en primera ocupació.
 • En cas de rescissió del contracte de subministrament, es mantindran els drets d'escomesa durant un període de 5 anys.
 • Drets d'alta: els drets d'alta els fixen les comunitats autònomes (veure la taula següent) i s'abonen en contractar el servei de subministrament de gas canalitzat o en ampliar l'existent. Aquests drets inclouen els serveis d'enganxament i verificació de les instal·lacions.
 • Dipòsit de garantia: tal com estableix l'article 79 del Reial decret 1955/2000, és la quantitat a lliurar, en el moment de la contractació, per un import igual a la facturació teòrica mensual corresponent a cinquanta hores d'ús de la potència contractada. Aquest dipòsit de garantia no és un cost pròpiament, sinó una fiança com la d'un habitatge de lloguer. Quan es dona de baixa el subministrament o es fa un canvi de titularitat, aquest dipòsit es retorna.

 

Preu del dret d'altes noves de gas segons les comunitats autònomes

Com hem dit més amunt, el preu de dret d'altes noves de gas depèn del criteri de cada comunitat autònoma. A més, per fer-ho encara una mica més complex, també s'estipula en funció de la potència de gas contractada, amb 4 escenaris possibles:

 1. Preu de l'escenari 3.1: consum inferior a 5.000 kWh a l'any. És l'alta de gas que se sol contractar en habitatges que només fan servir el gas per a l'aigua calenta.
 2. Preu de l'escenari 3.2: consum d'entre 5.000 i 50.000 kWh a l'any. Indicat per a noves altes de gas en habitatges que tinguin calefacció de gas.
 3. Preu de l'escenari 3.3: consum d'entre 50.000 i 100.000 kWh a l'any. El més comú en les noves altes de gas en comerços o habitatges que preveuen un consum elevat de gas.
 4. Preu de l'escenari 3.4: consum superior a 100.000 kWh a l'any. Generalment destinat a negocis o comunitats veïns.
Comunitat autònoma 3.1 3.2 3.3 3.4
Andalusia 59,50 € 62,83 € 80,28 € 88,82 €
Aragó 86,66 € 91,63 € 117,04 € 117,04 €
Astúries 91,71 € 96,84 € 123,79 € 123,79 €
Balears 80,57 € 85,18 € 108,76 € 108,76 €
Cantàbria 71,46 € 83,68 € 125,52 € 125,52 €
Castella-la Manxa 70,21 € 72,42 € 104,23 € 106,82 €
Castella i Lleó 66,89 € 69,59 € 98,86 € 98,86 €
Catalunya 63,51 € 63,51 € 101,27 € 101,27 €
Extremadura 72,99 € 72,99 € 102,26 € 129,59 €
Galícia 75,40 € 75,40 € 112,79 € 112,79 €
Madrid 75,40 € 75,40 € 112,79 € 112,79 €
Múrcia 68,98 € 72,92 € 93,12 € 93,12 €
Navarra 77,27 € 87,65 € 115,33 € 115,33 €
País Basc 86,19 € 86,19 € 129,31 € 129,31 €
Rioja (La) 71,54 € 71,54 € 118,65 € 118,65 €
Valenciana (Com.) 75,18 € 75,18 € 124,27 € 124,27 €

En el preu de donar d'alta el gas hi influeixen tants factors que s'entén millor amb un exemple:

Suposem una alta nova de gas a Saragossa per a un habitatge amb calefacció i aigua. En aquest cas, seria suficient contractar aproximadament 8.000 kWh a l'any. Pel que fa a la connexió, caldria fer una obra de 5 metres.

Concepte Cost Preu
Escomesa del sol·licitant 104,20 € x (5 metres - 6) 0 €
Escomesa del contractant 106,34 € (≤15.000 kWh/any) 106,34 €
Drets d'alta (Aragó) 91,63 € (3.2: 5.000- 50.000kWh any) 91,63 €
Dipòsit de garantia 2,56 € 2,56 €
Cela de taula buida

Total

200,53 €
Cela de taula buida IVA (21%) 42,11 €
Cela de taula buida Preu orientatiu per a una alta nova de gas amb 8.000 kWh any 242,54 €

Has de saber que si contractes la llum i el gas amb Endesa de manera conjunta, podràs gaudir de descomptes i avantatges addicionals.

Recomanació abans d'una nova alta

Abans de contractar, comprova si realment necessites una alta. De vegades confonem una alta nova amb un canvi de titular, i això pot significar haver de pagar uns costos que no hauríem d'assumir.

Recorda:

Només necessites una alta nova quan no hi hagi subministrament a l'habitatge (nova ocupació) o quan el subministrament anterior estigui donat de baixa.

Necessites un canvi de titular si el subministrament ja existeix, però no està a nom teu. Per exemple, quan el contracte de subministrament pertanyia al propietari anterior. És millor fer un canvi de titularitat que donar de baixa el subministrament i haver-lo de tornar a donar d'alta, ja que així s'evitaran molts dels costos esmentats anteriorment.

Si aquest és el teu cas, abans de contractar una alta nova, informa't sobre el canvi de titular i consulta el contingut següent:

Com es pot canviar el titular del contracte de llum o de gas?

Contingut relacionat

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon Download icon An icon representing a download Chat icon An icon representing a chat
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.