Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Des d'Endesa som al costat dels autònoms i de les empreses en aquests moments difícils, i per això volem assessorar-te sobre les mesures publicades al RDL 11/2020, de 31 de març

Amb motiu de l'estat d'alarma decretat per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s'han establert un seguit de mesures extraordinàries per ajudar els autònoms i les empreses afectades per un descens de la seva activitat.

Endesa és amb tu i amb la teva empresa en aquests moments de dificultat. Dins del pla global d’actuació que estem duent a terme, t’assessorem sobre les mesures a les quals et pots acollir:

 

1.    Suspensió del pagament de factures d'electricitat i de gas natural (Article 44)

Si ets un autònom o una pime, pots sol·licitar la suspensió del pagament de les factures d'electricitat i de gas natural que continguin dies integrats dins del període de l'estat d'alarma, inclosos tots els conceptes de facturació.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, l’import d’aquestes factures es regularitzarà a parts iguals en els 6 mesos posteriors següents, sense interessos ni costos addicionals.

És important que sàpigues que, si t’aculls a aquesta mesura, no podràs canviar de comercialitzadora d’electricitat o de gas natural mentre no s’hagi completat la regularització.

 

2.    Modificacions de potència (Article 42)

Si ets un autònom o una empresa, pots sol·licitar la modificació de potència del subministrament elèctric per poder-lo adaptar a les teves necessitats actuals.

Per sol·licitar reduccions de potència, has de tenir en compte la potència mínima que seguiràs necessitant per al funcionament bàsic que requereixi la instal·lació durant aquest període.

Et recomanem abordar aquests canvis amb la realització prèvia d’un estudi tècnic en què s’identifiquin les necessitats de potència mínimes necessàries per garantir instal·lacions bàsiques (com poden ser cambres de fred, sistemes d’alarma o equipaments que s'hagin de mantenir actius).

És important que sàpigues que tindràs un termini màxim de tres mesos des que s'acabi l'estat d'alarma per sol·licitar-nos el restabliment de les teves condicions anteriors. Aquest canvi es realitzarà en el termini màxim de cinc dies naturals i sense cap cost per tornar a les condicions de potència que tenies contractada abans de l'inici de l'estat d'alarma. En qualsevol cas, ens ho hauràs de sol·licitar amb el mateix titular de contracte i sempre abans de tornar a la teva activitat habitual. 

Els procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, sobre la revisió de les instal·lacions de més de 20 anys, no són aplicables sempre que els ajustos posteriors no superin els nivells de potència actuals. En cas que se superin aquests nivells, és possible que hagis de gestionar un Certificat d’Instal·lació Elèctrica(C.I.E), amb el cost que comporta.

 

3.    Suspensió temporal del contracte de subministrament d'electricitat i de gas (Article 42)

Si ets un autònom o una empresa, pots sol·licitar la suspensió temporal del teu subministrament d'electricitat o de gas natural.

És important que sàpigues que pots sol·licitar aquesta mesura si no tens previst fer cap consum d’electricitat o de gas natural a les teves instal·lacions. Tingues en compte els problemes que et pot suposar fer una suspensió completa del subministrament, sobretot si disposes d'equipaments com cambres de fred, sistemes d'alarma, sistemes de vigilància, etc. Per aquest motiu, et recomanem optar per la reducció de potència.

De la mateixa manera, tindràs un termini màxim de tres mesos des de la finalització de l'estat d'alarma per sol·licitar-nos el restabliment del subministrament abans de tornar a la teva activitat habitual. Aquest canvi s'efectuarà en el termini màxim de cinc dies naturals.

És important que tinguis en compte que, quan ens demanis la restauració del subministrament elèctric, ho podràs fer sense cost addicional per drets d'extensió fins al nivell en què et trobaves abans de l'estat d'alarma, de manera que considera reduir la potència abans de sol·licitar la suspensió, segons quin sigui el teu cas concret. 

De la mateixa manera, quan ens demanis la restauració del subministrament de gas natural, ho podràs fer sense cost addicional pel pagament de drets d'alta o de connexió de servei, llevat que sigui necessari fer una posada en servei, conseqüència d'un tancament previ i posada en seguretat de la instal·lació.

 

4.    Flexibilització de contractes de gas natural (Article 43)

Si ets un autònom o una empresa, pots sol·licitar per al teu subministrament de gas natural la modificació del:

 • Cabal diari contractat

El cabal contractat es podrà ajustar tenint en compte les noves pautes de consum, encara que no hagin transcorregut 12 mesos des de l'última modificació. 

 • Canvi d'esglaó de peatges 

Inclusió en un nou esglaó de peatge ajustat al teu consum anual actualitzat. 

És important que sàpigues que tindràs un termini màxim de tres mesos des que s'acabi l'estat d'alarma per sol·licitar-nos el restabliment de les teves condicions anteriors. Aquest canvi es realitzarà en el termini màxim de cinc dies naturals i sense cap cost.

 

Com sol·licitar-ho

Abans de sol·licitar qualsevol d’aquestes mesures, et recomanem que analitzis bé la teva situació per escollir la que més et convé.

Totes aquestes mesures s'apliquen únicament sobre el contracte de subministrament on s'exerceix l'activitat professional o comercial.

Cal que siguis el titular del contracte i que adjuntis la documentació següent al correu electrònic que ens enviïs:

 • Fotografia/escaneig del teu DNI pels dos costats.
 • El teu número de contracte: apareix a les factures, té 11 o 12 xifres i en aquest contingut t'expliquem on pots trobar el número de contracte Endesa
 • Si ets autònom: certificat d’inscripció en règim especial per a treballadors autònoms o per compte propi.
 • Si ets pime: 
 1. El certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (model A008) en el qual s'indiqui el nombre anual mitjà de persones treballadores empleades per l'empresa en els últims tres anys de tots els números de cotització o document que sigui equivalent.
 2. El balanç anual de l'últim exercici tancat, amb acreditació de l'aprovació per part de l'òrgan competent i, si escau, dipòsit en el registre mercantil*
 3. Compte de pèrdues i guanys de l'últim exercici tancat, amb acreditació de l'aprovació per part de l'òrgan competent i, si escau, dipòsit en el registre mercantil*

  *Excepcions:

  1. En cas de no estar obligat a presentar comptes anuals, adjuntar declaracions d'IVA i d'IRPF.
  2.  En cas d'empreses de nova constitució que no hagin presentat encara els primers comptes, adjuntar una declaració jurada de l'administrador de l'empresa amb l'estat de comptes en la data de la sol·licitud.

Perquè sigui considerada pime, es validarà l'existència de documentació que certifiqui el nombre d'efectius < 250 treballadors i el volum de negoci anual perquè no excedeixi de 50 milions d'euros, O BÉ que el seu balanç general anual no sigui superior a 43 milions d'euros.

 • Si ets una empresa: còpia del codi d'identificació fiscal.
 • Només per a reduccions de potència: si ara mateix tens fins a 15 kW de potència, al missatge de correu electrònic hi hauràs d'indicar la potència a la qual vols baixar, incloent-hi fins al primer decimal. Si tens més de 15 kW, hi hauràs d'incloure fins al tercer decimal i indicar per ordre la potència per a punta, per a pla i per a vall. 

Perquè la gestió de la sol·licitud sigui més àgil i ràpida, et recomanem fer-la mitjançant l'Àrea Clients. Si encara no ho has fet, et convidem a registrar-t'hi.

En el cas que no et sigui possible, pots enviar la sol·licitud a les adreces electròniques següents:

 • Per a l’ajornament de factures: 

EE-AplazamientosCOVID19@endesa.es

 • Per a reduccions de potència elèctrica i modificacions de cabal/peatge de gas: 

EE-BajarpotenciaCOVID19@endesa.es

 • Per a suspensió temporal del subministrament:

EE-SuspensionestemporalesCOVID19@endesa.es

Finalment, si ets autònom, a més d’aquestes mesures, mentre duri l’estat d’alarma per la COVID-19 podràs sol·licitar el Bo Social en els casos en què t’hagis vist obligat a cessar la teva activitat o que hagis reduït la facturació en un 75 %.

Per a més informació, consulta la teva comercialitzadora de referència.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon