• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Inclusió de les comunitats locals

Involucració i inclusió de les comunitats locals

El nostre compromís amb el desenvolupament de les comunitats a les quals operem s'emmarca en la Política de Creació de Valor Compartit (CSV).

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat
ODS 7: Energia assequible i no contaminant
ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

El nostre compromís amb el desenvolupament de les comunitats a les quals operem s'emmarca en la Política de Creació de Valor Compartit (CSV) de l'empresa, la qual estableix els principis generals, rols, responsabilitats i procediments a utilitzar per a la definició, la implementació, el finançament, la monitorització i el report de les actuacions, els processos i els projectes de caràcter social, al llarg de tota la cadena de valor de l'empresa i a totes les línies de negoci i funcions.

El seu objectiu és legitimar el negoci i afermar la seva sostenibilitat, generant arrelament a les comunitats i fomentant el progrés a l'entorn local on s'opera.

CSV: creació de valor compartit

La forma d'integrar la sostenibilitat en el negoci.

Xarxes de distribució

Comercialització

Generació tèrmica i renovable

Passos del procés

Anàlisi del context local

Anàlisi a través d'indicadors relatius a la dimensió social, econòmica i mediambiental de la comunitat. Riscos i oportunitats potencials de l'actiu/projecte.

Contrast amb els agents socials

Contacte amb els agents més representatius de la comunitat. Detecció de la materialitat: necessitats, interessos, percepcions i actitud respecte a l'actiu/projecte que s'està acompanyant.

Definició del pla CSV

Elaboració del pla d'actuació conjuntament amb els agents socials, integrat per un conjunt d'actuacions que doni resposta als temes rellevants detectats i maximitzin el valor generat a la comunitat.

Execució del pla CSV

Implantació de les actuacions definides en el Pla CSV, a través d'un equip transversal intern i, si s'escau, amb la participació de socis locals (ONG, empreses socials, etc.).

Supervisió, avaluació i informe

Supervisió del procés, mesurament dels impactes per verificar l'aportació de valor i garantir la informació clau a través d'indicadors de seguiment i resultats.

Els nostres projectes sobre Inclusió de les comunitats locals

Seguir llegint sobre Pla de sostenibilitat

Involucració i inclusió de les nostres persones

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon