• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Involucració i inclusió de les comunitats locals

Inclusió de les comunitats locals

Involucració i inclusió de les comunitats locals

El nostre compromís amb el desenvolupament de les comunitats a les quals operem s'emmarca en la Política de Creació de Valor Compartit (CSV).

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat
ODS 7: Energia assequible i no contaminant
ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

El nostre compromís amb el desenvolupament de les comunitats a les quals operem s'emmarca en la Política de Creació de Valor Compartit (CSV) de l'empresa, la qual estableix els principis generals, rols, responsabilitats i procediments a utilitzar per a la definició, la implementació, el finançament, la monitorització i el report de les actuacions, els processos i els projectes de caràcter social, al llarg de tota la cadena de valor de l'empresa i a totes les línies de negoci i funcions.

El seu objectiu és legitimar el negoci i afermar la seva sostenibilitat, generant arrelament a les comunitats i fomentant el progrés a l'entorn local on s'opera.

CSV: Creació de valor compartit

La forma d'integrar la sostenibilitat en el negoci.

Xarxes de distribució

Comercialització

Generació tèrmica i renovable

Passos del procés

Anàlisi del context local

Anàlisi a través d'indicadors relatius a la dimensió social, econòmica i mediambiental de la comunitat. Riscos i oportunitats potencials de l'actiu/projecte.

Contrast amb els agents socials

Contacte amb els agents més representatius de la comunitat. Detecció de la materialitat: necessitats, interessos, percepcions i actitud respecte a l'actiu/projecte que s'està acompanyant.

Definició del pla CSV

Elaboració del pla d'actuació conjuntament amb els agents socials, integrat per un conjunt d'actuacions que doni resposta als temes rellevants detectats i maximitzin el valor generat a la comunitat.

Execució del pla CSV

Implantació de les actuacions definides en el Pla CSV, a través d'un equip transversal intern i, si s'escau, amb la participació de socis locals (ONG, empreses socials, etc.).

Supervisió, avaluació i informe

Supervisió del procés, mesurament dels impactes per verificar l'aportació de valor i garantir la informació clau a través d'indicadors de seguiment i resultats.

Els nostres projectes sobre Inclusió de les comunitats locals

Seguir llegint sobre Pla de sostenibilitat

Involucració i inclusió de les nostres persones

Veure’n més