• {{currentSearchSuggestions.title}}
 • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Apostem per invertir en projectes basats en les energies renovables

Energies netes i construcció sostenible

Apostem per invertir en projectes basats en les energies renovables

En el nostre pla estratègic reflectim el compromís d'aconseguir una economia 100 % descarbonitzada per a l'any 2050, en línia amb els objectius europeus.

A Endesa apostem per invertir en projectes basats en les energies renovables, que asseguren la provisió de l'energia i la protecció de l'entorn.

En el nostre pla estratègic reflectim el compromís d'aconseguir una economia 100 % descarbonitzada per a l'any 2050, en línia amb els objectius europeus de lluita contra el canvi climàtic. La producció d'energia neta a partir de fonts renovables representa només el primer pas en la nostra forma d'avançar cap a un nou model sostenible.

 

Enel Green Power España

El desenvolupament i la gestió d'energies renovables que duem a terme al nostre país es fa a través d'Enel Green Power España (EGPE), la filial de renovables d'Endesa. Aquesta companyia es dedica exclusivament a la producció d'energia elèctrica generada a partir de fonts renovables i compta actualment amb una capacitat instal·lada consolidada de 1.675 MW.

EGPE està construint instal·lacions solars amb una potència de 339 MW i instal·lacions eòliques amb una potència de 540 MW que van ser adjudicades a l'empresa en les dues últimes licitacions d'Espanya, cosa que suposarà una inversió total de més de 800 milions d'euros fins al 2020. Un cop acabats els projectes solars i eòlics, amb una potència global de 879 MW, la potència de l'actual cartera d'EGPE augmentarà en un 52,4 %.

 

Un model sostenible

En els nostres projectes treballem sempre en les tres vessants de la sostenibilitat:

 • Mediambiental: ens preocupem per la protecció del medi ambient en les diverses etapes del procés de desenvolupament, construcció i gestió de les plantes, aplicant els principis de l'economia circular per reduir l'impacte en l'entorn.
 • Social: escoltem els nostres stakeholders per posar en relleu el que és rellevant per a tots dos i anticipar les necessitats i els possibles conflictes amb una prospectiva a llarg termini.
 • Gestió: el model de gestió que busquem s'inspira en les millors pràctiques internacionals i implica l'adopció d'eines alineades amb els requeriments dels principals índexs de sostenibilitat.

Creant valor compartit per a les nostres comunitats locals

Enel Green Power Espanya, la divisió de renovables d'Endesa, té en marxa un ambiciós pla de construcció de noves plantes de generació renovable a Espanya. Durant el 2019 es posaran en servei més de 20 parcs eòlics i solars.
Eòlica
540
MW de potència eòlica (potència adjudicada en subhasta, a més hi ha altres projectes en construcció)
Solar
339
MW de solar fotovoltaica (potència adjudicada en subhasta, a més hi ha altres projectes en construcció)
Més de
200
nous aerogeneradors
Més de
800
camps de futbol de superfície serà coberta per equips fotovoltaics
Reduir CO₂
1,67
milions de tones de CO₂ evitades a l'any, equivalent a les emissions de 387.000 cotxes dièsel circulant a l'any
Renovables
2,5
TWh (2.515 GWh) d'energia anual renovable generada, equivalent al consum de 637.000 famílies
Mapa dels parcs eòlics i solars d'Enel Green Power Espanya que es construiran en 2019.
Mapa dels parcs eòlics i solars d'Enel Green Power Espanya que es construiran en 2019.

Actuacions en els municipis propers als parcs

Tots aquests projectes s'acompanyen d'un pla CSV, que conté mesures socials, ambientals i d'eficiència energètica en els municipis de l'entorn. A través d'un enfocament de Creació de Valor Compartit (CSV), Enel Green Power Espanya està integrant en la seva estratègia de negoci les prioritats i necessitats de les comunitats locals.

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat
ODS 7: Energia assequible i no contaminant
ODS 8: Treball decent i creixement econòmic
ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura
ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 13: Acció pel clima

Formació
489
beneficiaris de 12 cursos de formació sobre energies renovables i operació de parcs solars/eòlics i 2 sobre muntatge de panells solars
Auditories
23
auditories energètiques en edificis públics
Enllumenat
20
projectes d'enllumenat i il·luminació eficient
Eficiència
19
projectes d'eficiència energètica (bombaments fotovoltaics, millores d'instal·lacions elèctriques, etc.)
Desenvolupament
10
projectes per al desenvolupament econòmic de les comunitats i el medi ambient (cartelització de caminals, arranjaments de zones verdes, etc.)
Patrimoni
5
actuacions de restauració d'elements patrimonials amb especial interès pel municipi

Mesures de construcció sostenible

 • 01.

  Instal·lacions fotovoltaiques a les casetes per a consums propis i tancs de recollida d'aigua de pluja, que seran donats a la comunitat després de la finalització de l'obra (reconegut com a projecte CLIMA 2018 pel MITECO).

 • 02.

  Il·luminació eficient.

 • 03.

  Separació de residus.

 • 04.

  Vehicles elèctrics per a l'equip d'enginyeria (reconegut com a projecte CLIMA 2018 pel MITECO).

Magnituds econòmiques

Construcció
~800M
milions d'euros d'inversió total en construcció
Valor compartit
2,2M
milions d'euros d'inversió en actuacions de creació de valor compartit sobre les comunitats

Més iniciatives en generació renovable

Paral·lelament a la inversió en les infraestructures necessàries per a la generació d'energia renovable, a Endesa apostem per projectes que contribueixen a fer realitat el model d'innovació sostenible a què s'aspira a arribar en el futur.

Un d'aquests projectes és El Hierro 100 % Renovable, un pla en què Endesa, el Cabildo d'El Hierro, l'Institut Tecnològic de Canàries i el Govern de Canàries col·laboren per proveir d'energia sostenible (combinant eòlica i hidràulica) la totalitat de la demanda a l'illa, considerada Reserva de la Biosfera i Geoparc i a la qual viuen uns 10.600 habitants. L'objectiu a 20 anys és reduir 6.000 tones de dièsel i 19.000 tones de CO2.

També tenim acords amb institucions, empreses i organitzacions en l'àmbit local per aportar energia 100 % renovable per a la seva activitat. És el cas de l'Ajuntament de Madrid i els seus Organismes Autònoms i el Cabildo de Gran Canària, que des del 2017 disposen d'energia procedent de fonts renovables als edificis i equipaments municipals.

Consulta el mapa de generació renovable al web d'Enel Green Power.

Els nostres projectes sobre energies netes i construcció sostenible

Seguir llegint sobre Medi ambient

Gestió ambiental

Veure’n més