Endesa eleva un 15 % la inversió per al 2025, fins a 8.600 milions, per tal de créixer en renovables i electrificar clients

 José Bogas, conseller delegat d'Endesa (dreta) i Luca Passa, director general economicofinancer d'Endesa (esquerra)
José Bogas, conseller delegat d'Endesa (dreta) i Luca Passa, director general economicofinancer d'Endesa (esquerra)
 • Endesa actualitza la seva estratègia per al trienni 2023-2025, que pivotarà sobre tres grans accions: creixement sòlid en el parc de generació lliure d'emissions, fins a 13.900 MW al final del període amb 4.300 M € d'inversió; extensió de l'oferta de valor de serveis i subministrament elèctric per a clients, que absorbeix 900 milions més d'inversió, i continuar amb l'esforç de digitalització de la xarxa de distribució com a actiu clau per facilitar la transició energètica, a la qual cosa es destinen 2.600 milions.
 • La nova potència renovable que se sumarà al mix energètic d'Endesa creix un 10 % respecte del Pla anterior, fins a 4.400 MW. D'aquests, el 68 % serà solar i la resta, eòlica. Així, el 91 % del parc generador peninsular estarà lliure d'emissions al tancament del 2025 des del 72 % al tancament de l'any 2022 actual.
 • El segon eix fa referència a l'aposta per oferir als clients energia neta i a preus assequibles, així com serveis energètics de valor, per tal de col·laborar a la descarbonització de l'economia. Es preveu assolir la xifra de 7,3 milions de clients en el mercat lliure, un 6 % més que al final del 2022, i assolir la meta de cobrir el 95 % de tota l'energia venuda a preu fix a partir de fonts no emissores. Igualment, el nombre de punts de recàrrega públics i privats per al 2025 creix fins a 66.000, cinc vegades més que al final d'aquest any.
 • Pel que fa a les xarxes, el volum inversor es redueix lleugerament per adaptar-se a un context d'incertesa reguladora, fins a 2.600 milions. Tres quartes parts d'aquesta quantitat van a digitalització de la xarxa i a augmentar-ne la qualitat i resiliència; la resta, a facilitar l'increment previst de les instal·lacions de generació distribuïda. Gràcies a tot això es continuarà també amb la millora de la qualitat de servei i la reducció de pèrdues.
 • El 90 % de la inversió prevista està directament relacionada amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU. I més del 80 % està alineada amb la taxonomia de la Unió Europea. En el mateix sentit, el percentatge del deute corporatiu lligat a objectius de sostenibilitat passarà del 67 % previst el 2022 al 87 % el 2025.
 • Pel que fa als objectius financers principals, Endesa preveu batre al tancament del 2022 les estimacions anunciades fa un any: el benefici brut d'explotació (ebitda) se situarà en una forquilla de 5.000-5.300 milions (des dels 4.100 milions previstos inicialment). El 2025, aquesta forquilla se situarà en 5.200-5.500 milions.
 • Quant al resultat ordinari net (la base per al repartiment del dividend), millora també el 2022 respecte de l'estimació de 1.800 milions, fins als 2.200-2.300 milions. Al tancament del 2025, estarà entre 2.000 i 2.100 milions.
 • Es manté la política de dividend, ampliant el 70 % de payout un any més, fins al 2025. El dividend sobre els resultats del 2022, que creix des d'1,2 a 1,5 euros per acció, s'abonarà l'any vinent en un sol pagament, atenent criteris de prudència a causa de la situació del mercat actual. La previsió és que se situï en 1,4 euros per títol el 2025.
 • Els resultats dels anys 2023 i 2024 es veuran impactats tant en ebitda com en resultat ordinari net per la nova taxa que aprovarà el Govern espanyol, amb una afectació de 300 milions per any.

Endesa ha presentat avui a la comunitat inversora l'actualització del seu Pla estratègic per al període 2023-2025, que aprofundeix en la sendera de la descarbonització del mix de generació de la companyia i alhora focalitza la seva oferta als clients domèstics i empresarials en els serveis de valor afegit i en el subministrament d'electricitat a partir de fonts no emissores. En total, la inversió prevista en la nova estratègia per a la península Ibèrica creix un 15 % respecte del Pla 2022-2024, fins als 8.600 milions, gràcies en gran manera a l'accelerament en promoció de parcs solars i eòlics que absorbeix 4.300 milions, un 39 % més que al Pla anterior.

José Bogas, conseller delegat d'Endesa, ha comunicat als inversors durant la presentació del Pla: "En el context de mercat actual, l'acceleració de l'electrificació dels consums energètics a partir de fonts netes es revela com la via per aconseguir un sistema energètic confiable a tot Europa, que redueixi la volatilitat dels preus i contribueixi a la recuperació econòmica. Els Governs estan buscant vies per assegurar preus assequibles, seguretat de subministrament i sostenibilitat ambiental. Des d'Endesa, volem recolzar-nos en les fortaleses del nostre model d'empresa verticalment integrada per cobrir una proporció cada vegada més gran dels contractes a preu fix amb els clients amb la nostra producció lliure d'emissions creixent. Això ens permetrà reduir el nostre perfil de risc i garantir preus competitius a famílies, empreses i administracions".

La inversió prevista per al desenvolupament de potència renovable absorbeix la meitat de la inversió total del trienni i permetrà sumar 4.400 MW de potència, solar (3.000 MW) i eòlica (1.400 MW), per assolir un volum de potència sense emissions de 13.900 MW el 2025 (aquesta xifra inclou 241 MW de BESS i H2), un 51 % més que al final del 2022. D'aquesta manera, el 91 % de la producció elèctrica a la península Ibèrica serà lliure d'emissions, des del 72 % previst al tancament d'aquest any. Endesa accelera així la sendera cap a les zero emissions netes, sense ús de tecnologies d'emmagatzematge de carboni, fixada per al 2040 per al conjunt de la companyia.

Aquest creixement en renovables se sustenta en una cartera de projectes de les més àmplies i diversificades del sector, amb prop de 85 GW, dels quals 14 GW es troben en un estat de tramitació administrativa madura i una mica més de 1.000 MW estan ja en execució. El 58 % de la cartera és solar, el 16 % eòlica i un altre 20 % correspon a projectes d'emmagatzematge amb bateries. El Pla 2023-2025 inclou 200 MW d'aquest tipus d'emmagatzematge, tecnologia que s'incorpora com a novetat respecte del Pla anterior associada als dos grans projectes de transició justa guanyats aquest any a Pego (Portugal) i Andorra (Aragó).

Aquest esforç creixent per a la creació d'un mix energètic net és la palanca sobre la qual Endesa es recolzarà per, juntament amb una inversió prevista de 900 milions fins al 2025 destinada als clients, poder oferir preus assequibles i serveis de valor. La cartera de contractes en el mercat lliure s'incrementarà en un 6 %, fins als 7,3 milions al tancament del període, cosa que ajudarà que el volum total de vendes liberalitzades d'electricitat a preu fix creixi un 2 %, fins a 51 TWh (terawatts/hora). Endesa ha mantingut el 2022 preus raonables per als seus clients amb contractes a preu fix, molt per sota de les cotitzacions al comptat del mercat elèctric. Al llarg del Pla, es preveu continuar amb aquesta política de preus per als nostres clients a preu fix i que el 2025 siguin fins i tot un 10 % inferiors respecte del 2022. D'aquesta manera es vol millorar la base de clients que aposten per avançar en l'electrificació. Per la seva banda, el volum de punts de recàrrega públics i privats es multiplicarà per cinc respecte del tancament del 2022, fins a 66.000.

L'altre gran capítol d'inversions del nou Pla, juntament amb les renovables, és el de les destinades a la xarxa de distribució. Se situen en 2.600 milions, lleugerament per sota del període 2022-2024 per adaptar-se a un context de més incertesa reguladora. Aquest volum inversor es distribueix en tres eixos: la digitalització, que suposa el 42 %; l'adaptació de la xarxa a les noves necessitats dels clients, com ara l'autoconsum o la generació distribuïda, que absorbeix un 34 % més, i un altre 24 % per reforçar la qualitat i resiliència, amb l'objectiu que tant les pèrdues com el temps d'interrupció es redueixin. Pel que fa als marcs reguladors de l'activitat de distribució, la companyia considera que han de facilitar la seva transformació per assolir l'objectiu de zero emissions netes.

Beneficis per a tots els grups d'interès

El pla industrial que sustenta l'estratègia d'Endesa fins al final del 2025 maximitza el valor del model d'empresa verticalment integrada per tenir un paper de lideratge en la sendera de l'electrificació, alhora que crea valor per a tots els grups d'interès al voltant de la companyia. Pel que fa al primer eix, els 7,3 milions de clients del mercat lliure es proveiran en un 95 % d'electricitat lliure d'emissions, gràcies als 13.900 MW renovables que estaran operatius al final del període i a l'aportació de la generació nuclear. Tot això farà possible que el 91 % de la producció peninsular d'Endesa estigui lliure d'emissions. En paral·lel, amb el 42 % de la inversió total destinada a la millora de la xarxa de distribució, el client veurà incrementada la qualitat del servei i se li facilitarà accés a les noves formes de produir i consumir electricitat.

Quant al segon eix, el dels grups d'interès, algunes xifres serveixen per visualitzar aquesta estratègia de repartiment de valor:

 • Inversors, que veuran incrementat el retorn sobre el capital invertit en almenys 300 punts bàsics
 • Clients, que podran reduir un 10 % la despesa total energètica de les seves llars respecte del 2022
 • El planeta, ja que les emissions de les nostres plantes de generació es reduiran un 33 % en el trienni
 • Les comunitats locals en què executem les nostres inversions, en les quals incrementarem la seva riquesa mesurada en termes de PIB en 9.800 milions
 • Empleats, mitjançant la continuació dels programes de millora de capacitats o aprenentatge de noves tasques
 • Proveïdors, que incorporem al compliment de requeriments estrictes de descarbonització, seguretat laboral i regles de respecte als drets humans. De fet, el 65 % dels nostres subministradors ja tenen la certificació sobre la petjada de carboni, percentatge que volem que arribi al 75 % al final del Pla estratègic
 José Bogas, conseller delegat d'Endesa.
José Bogas, conseller delegat d'Endesa.

Acompliment financer

Pel que fa a l'acompliment financer previst per als tres pròxims anys, cal destacar en primer lloc que el 90 % de les inversions previstes estan alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU. A més, aquestes inversions són d'acord, en més d'un 80 %, amb la taxonomia de la Unió Europea.

Quant a l'evolució prevista de l'ebitda (benefici brut d'explotació), creixerà un 4 % fins a una forquilla de 5.200-5.500 milions el 2025 gràcies a l'esforç inversor i a la previsible normalització del context de mercat. En concret, és esperable un marge integrat dels negocis liberalitzats estable, suportat per la normalització del marge de generació, gas i altres, el creixement en renovables i la millora del marge comercial gràcies al menor cost de l'aprovisionament d'electricitat, i l'estabilització del negoci de Distribució.

L'esforç inversor en les àrees de Generació i Comercialització, que representen les dues potes de l'estratègia comercial integrada que seguirà l'empresa, absorbeix 5.900 dels 8.600 milions inclosos al Pla. L'ebitda estimat conjunt d'ambdues activitats es mantindrà pla en 3.700 milions. En el negoci de Distribució, l'ebitda creixerà un 6 % el 2025, fins als 1.900 milions, respecte de la xifra del tancament del 2022 ajustada per no recurrents —1.800 milions—.

La millora prevista del marge integrat elèctric se sustentarà en l'efecte positiu que es preveu que tingui la substitució de les compres en mercat i de la producció procedent actualment de centrals tèrmiques de gas per producció d'origen renovable. Aquesta producció neta és la que servirà per ampliar la cobertura de la base de contractes a preus fixos. 

L'evolució del benefici ordinari net situarà aquesta magnitud en l'entorn de 2.000-2.100 milions al final del trienni, des de la forquilla de 2.200-2.300 milions del tancament d'aquest any 2022. Aquesta xifra millora la previsió inicial de 1.800 milions estimada en el Capital Markets Day del 2021. Les amortitzacions més grans previstes, derivades de l'esforç inversor en renovables i xarxes, així com l'augment de la càrrega financera neta per l'alça de tipus d'interès (malgrat la reducció del volum de deute total), expliquen aquest descens del resultat ordinari net.

En concret, el deute brut disminuirà fins a una forquilla de 12.700-13.200 milions el 2025, des del tancament estimat del 2022 en 18.300-18.800 milions. El deute net creixerà fins a l'entorn d'11.600-12.100 milions, igualment per aquest esforç inversor i per l'impacte del nou impost a les energètiques a Espanya, que suposarà aproximadament 600 milions per a Endesa en els dos anys en què estarà en vigor. El cost mitjà del deute serà del 2,7 % el 2025, des de l'1,5 % al tancament d'aquest exercici. La ràtio de deute net sobre ebitda es mantindrà significativament per sota de la mitjana del sector en un nivell saludable del 2,1 %.

En paraules de Luca Passa, director general economicofinancer d'Endesa: "Continuarem focalitzant l'estratègia financera en instruments lligats a criteris de sostenibilitat per sustentar el creixement. En un any complex com el 2022, hem aixecat 13.600 milions en deute sostenible i el nostre objectiu és refinançar progressivament els venciments futurs i obtenir nous fons a través d'instruments lligats a criteris de sostenibilitat. Amb tot això, el volum de finançament sostenible, que ara representa més del 65 % del total, se situarà al final del Pla per damunt del 85 %".

 

Sobre Endesa

Endesa és la primera companyia elèctrica d'Espanya i la segona de Portugal. A més, és el segon operador de gas del mercat espanyol. Desenvolupa un negoci integrat de generació, distribució i comercialització, i ofereix també, a través d'Endesa X, serveis de valor afegit orientats a l'electrificació dels usos energètics en llars, empreses, indústries i administracions públiques. A més, s'ha creat la nova línia de negoci, Endesa X Way, dedicada íntegrament a la mobilitat elèctrica. Endesa està fermament compromesa amb els ODS de les Nacions Unides i, com a tal, promou decididament el desenvolupament d'energies renovables a través d'Enel Green Power España, la digitalització de la xarxa a través d'e-distribución i la responsabilitat social corporativa. En aquest últim àmbit actuem també des de la Fundació Endesa. El nostre equip humà suma prop de 9.260 empleats. Endesa forma part d'Enel, el grup elèctric més gran d'Europa.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.