• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Objectiu: minimitzar l'impacte de l'escalfament global

Lluita contra el canvi climàtic

Objectiu: minimitzar l'impacte de l'escalfament global

El canvi climàtic és el principal repte ambiental al qual s'han d'enfrontar actualment les empreses. A Endesa, molt conscients de la urgència d'abordar amb decisió aquest repte i d'estudiar les oportunitats i els riscos que té associats, el vam incloure en la nostra estratègia de negoci, dins el Pla de Sostenibilitat 2019-2021. 

En la nostra lluita contra el canvi climàtic, treballem en dos vectors d'actuació: Mitigació i Adaptació.

En matèria de mitigació, és imprescindible mesurar la nostra petjada de carboni i establir objectius per reduir les emissions i informar dels nostres èxits. En l'àmbit de l'adaptació, vam avaluar la vulnerabilitat de les nostres instal·lacions com a punt de partida per a la presa de decisions futures en la matèria.

Per tal de minimitzar els impactes de l'escalfament global, sorgeix el concepte d'Adaptació, definit pel Grup Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC) com el "Ajust en els sistemes naturals o humans com a resposta a estímuls climàtics actuals o esperats, o els seus impactes, que redueix el dany causat i que potencia les oportunitats benèfiques".

D'aquesta manera, el 2012, vam incloure en els nostres estudis sobre canvi climàtic una nova visió amb el concepte d'adaptació integrat en la presa de decisions. A més, vam fer una anàlisi que avalués la vulnerabilitat interna de l'empresa als impactes del canvi climàtic i que identifiqués potencials beneficis i oportunitats de negoci relacionats amb l'adaptació.

Gràcies a la nostra experiència en aquesta matèria, vam ser elegits com la companyia representant del sector energètic per desenvolupar l'estudi de vulnerabilitat al Canvi Climàtic a les centrals hidràuliques de la conca de Guadalquivir, i per estudiar com afectaria l'augment dels esdeveniments extrems, derivats del canvi climàtic, en els propers cent anys: la variació de la temperatura, les precipitacions i les onades de calor, així com la previsió de gelades en el funcionament d'aquestes instal·lacions.

Fruit d'aquest treball s'ha elaborat l'informe "Integració de l'Adaptació al Canvi Climàtic en l'Estratègia Empresarial": una guia metodològica adreçada al sector privat que estableix les bases per avaluar els impactes i la vulnerabilitat associats als riscos climàtics  als quals poden estar sotmeses les empreses.

La petjada de carboni és la suma dels gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) que emet una empresa en el desenvolupament de la seva activitat. A Endesa ens esforcem per reduir aquestes emissions (dins del nostre compromís contra el canvi climàtic) i el primer pas per aconseguir-ho és mesurar la petjada de carboni.

Per calcular les emissions fem auditories i verificacions a les nostres instal·lacions. 

Calcular la petjada de carboni ens ajuda a gestionar els riscos i les oportunitats en relació amb els GEH i incorporar el "component carboni" a la presa de decisions.

Documents per a descarregar

PDF (2,05MB) Descarregar

Un any més hem procedit a la inscripció en el Registre de Petjada de Carboni, compensació i projectes d'absorció del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO), i hem obtingut l'activació del segell en totes les seves fases (Calculo, Redueixo i Compenso), i ens hem convertit en la primera empresa del sector energètic a aconseguir-ho.

Logotip del Registre de Petjada de Carboni

Dins el Pla d'Endesa de Sostenibilitat (PES 2019-2021) hem establert un conjunt d'objectius dirigits a promoure la reducció d'emissions de CO2 en els nostres negocis de generació i distribució, i a les flotes i les oficines.

Generació

A Endesa assumim com a propi l'objectiu del Grupo Enel de ser "neutres en carboni" l'any 2050, i establim altres objectius intermedis per a l'any 2020:

  • Assolir el 56 % de producció lliure de CO2.
  • Reduir el 52 % de les emissions absolutes de CO2, respecte del 2005.

 

Distribució 

Reduir les pèrdues d'electricitat, segons el criteri OS (mesures en barres de subestació) en un 8 % el 2021 respecte del 2018. 

 

Flotes i oficines

  • Reduir el 17 % de les emissions de CO2 de la flota el 2021 respecte del 2018 a través de la seva electrificació progressiva i la promoció d'una gestió més eficient.  
  • Reduir el 17 % de les emissions de CO2 als edificis respecte del 2018, mitjançant la reducció del consum energètic i una gestió més eficient de l'espai.

 

A més, a Endesa promovem la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle entre els nostres clients: llars, petits negocis i mitjanes i grans empreses.

Per aconseguir-ho, comercialitzem un conjunt de productes i serveis en l'àmbit de l'eficiència energètica, les renovables i la digitalització. Això suposa una reducció d'emissions, uns estalvis econòmics i millores d'eficiència operativa i/o energètica.

Els nostres projectes sobre lluita contra el canvi climàtic

Seguir llegint sobre Medi ambient

Conservació de la biodiversitat

Veure’n més