Lluita contra el canvi climàtic

Contribuïm a la lluita contra el canvi climàtic

La lluita contra l'escalfament global està inclosa en la nostra estratègia de negoci com un pilar fonamental per aconseguir un desenvolupament sostenible. Aquestes són algunes de les dades més destacades en aquest àmbit:

62,8
% de reducció d'emissions de CO₂ absolutes vs. 2005
70
% de producció neta lliure d'emissions*
7,8
GW de potència instal·lada renovable

*Dada corresponent al tancament esperat de l'exercici 2020.

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 13: Acció pel clima

ODS 17: Aliança per assolir els objectius

El canvi climàtic és el principal repte ambiental al qual s'enfronta el planeta. A Endesa som molt conscients de la urgència d'abordar amb decisió aquest repte i d'estudiar els riscos i les oportunitats que comporta. Per això, la lluita contra l'escalfament global està integrada en la nostra estratègia de negoci com un dels pilars per mantenir un model de negoci sostenible.

Descarbonització total del mix de generació el 2050

Hem establert un full de ruta per aconseguir la total descarbonització del nostre mix energètic de generació el 2050, que estableix objectius intermedis de reducció d'emissions de CO₂ d'un 66 % per a l'any 2023 i d'un 80 % per al 2030, respecte al 2017. Aquest full de ruta es basa en una clara aposta per les energies renovables per assolir un 75 % de producció lliure d'emissions de CO2 el 2023.

En el nostre Pla Estratègic 2021-2023 hem reforçat aquesta aposta per la descarbonització amb un augment de les inversions en energies renovables i digitalització de la xarxa, així com en electrificació de la demanda residencial i de sectors com la indústria o el transport. 

El nostre compromís és reduir les emissions específiques de CO₂ un 80 % el 2030 respecte al 2017, la qual cosa ens permet estar alineats amb un escenari d'augment màxim de la temperatura mitjana mundial en 1,5°C respecte al període preindustrial. Per a això, tenim previst augmentar el parc de generació renovable, que passarà dels 7,8 GW actuals als 18 GW el 2030, amb una inversió associada d'uns 10.000 M€, cosa que ens permetrà aconseguir que el 2030 el 80 % de la generació sigui lliure d'emissions de CO₂.

Emissions específiques de CO₂ (g/kWh)
Emissions específiques de CO₂ (g/kWh)
Producció lliure d'emissions
Producció lliure d'emissions
Objectius de descarbonització fins al 2050

 

Emissions específiques de CO₂ (g/kWh)

2005: 538 g/kWh

2017: 439 g/kWh

2019: 282 g/kWh

2020: <290 g/kWh

2030. <140 g/kWh

2050: 0

Procucció lliure d'emissions

2005: 36%

2017: 44%

2019: 59%

2020: 60%

2030: 75%

2050: 100%

Participem en el CDP Climate Change

Des del 2006 col·laborem amb la iniciativa CDP Climate Change, l'índex més prestigiós en matèria de canvi climàtic, que ofereix informació global sobre la gestió dels riscs i les oportunitats identificats per les empreses més grans a escala mundial.

En l'última edició hem obtingut la màxima puntuació «A», nivell «Leadership». Aquest excel·lent resultat reflecteix el nostre compromís ferm en la lluita contra el canvi climàtic. El reconeixement de CDP valora la integració del canvi climàtic en l’estratègia empresarial, la transparència a l'hora de comunicar-ho i la relació amb la cadena de valor en matèria de canvi climàtic.

A més, adoptem les millors pràctiques per gestionar les emissions i establim objectius ambiciosos a curt i llarg termini de reducció d'emissions, avaluant el seu progrés i implementant accions de reducció efectives.

Petjada de carboni

El càlcul de la petjada de carboni és un instrument que permet fer un inventari detallat de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) generades per una empresa.

A Endesa calculem i verifiquem la petjada de carboni voluntàriament des de l'any 2009. Aquest indicador ens permet dissenyar les principals estratègies climàtiques i establir objectius de reducció d'emissions.

L'any 2020 vam verificar la nostra Petjada de Carboni relativa al 2019 i la vam registrar a l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, que ha reconegut el nostre esforç en la reducció de petjada de carboni.

sello huella carbono 2019

Documents per descarregar

PDF (7,68MB) Descarregar

Els nostres projectes sobre la lluita contra el canvi climàtic

Seguir llegint sobre Medi ambient

Conservació de la biodiversitat

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon