Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Com renovar el bo social?

Si el teu bo social ha caducat i necessites renovar-lo, aquí t'expliquem com. Quan el bo social té dos anys d'aplicació cal renovar-lo.

El bo social elèctric és una ajuda en la factura de la llum destinada a aquelles persones o nuclis familiars que compleixen uns requisits de renda, situació personal o familiar molt concrets. Segons el grau de vulnerabilitat, s'aplicarà un descompte o un altre en la factura.

 

Com renovar el bo social?

Si ja eres beneficiari del bo social abans del 31 de març del 2022, podràs mantenir-lo fins a la data de finalització. En aquell moment, la companyia comprovarà que segueixes reunint els requisits per gaudir del bo elèctric dos anys més. Per a això, l'empresa comercialitzadora contactarà amb tu perquè presentis la documentació necessària que acrediti que compleixes els nous requisits recollits al Reial decret llei 6/2022, de 25 de juny.

Si t'incorpores al bo social a través dels nous requisits reflectits al Reial decret llei 6/2022, de 25 de juny, en gaudiràs durant dos anys. Un cop transcorregut aquest termini, la comercialitzadora s'encarregarà de verificar si continues complint els requisits. En cas que els compleixis, es renovarà automàticament. Si no és així, se't comunicarà la data de venciment del bo.

En tot cas, la mateixa companyia et comunicarà la data de caducitat del bo social elèctric a través de les factures de consum, de manera que podràs consultar-ne la caducitat regularment.

 

Cada quant de temps cal renovar-lo?

Cal renovar el bo social elèctric cada dos anys. Tanmateix, hi ha una excepció: en cas que siguis família nombrosa, només hauràs de renovar-lo en cas que caduqui el títol de família nombrosa.

 

Requisits per renovar el bo social

El Reial decret llei 6/2022, de 25 de juny, enumera els nous requisits per obtenir o renovar el bo social:

  • Tenir contractada la tarifa PVPC amb una potència igual o inferior a 10 kW per a l'habitatge habitual en una comercialitzadora de referència.
  • Complir les condicions de renda, personals i familiars.

Fins al 31 de desembre de 2022, s'estableixen els casos següents:

Consumidor vulnerable: aquesta condició està subjecta a la renda personal o de la unitat familiar o al fet de ser família nombrosa.

Més detalladament, la norma estableix que la seva renda o, en cas de formar part d'una unitat de convivència, la renda conjunta anual de la unitat de convivència a la qual pertanyi sigui igual o inferior a 1,5 vegades l'IPREM de 14 pagues.

Si la unitat de convivència està formada per més d'una persona, el multiplicador de renda respecte de l'índex IPREM de 14 pagues augmenta en 0,3 per cada membre addicional major d'edat que integri la unitat de convivència i en 0,5 per cada menor d'edat de la unitat de convivència.

S'entén unitat de convivència la conformada per totes les persones que habitin en un mateix habitatge i que estiguin unides entre elles per vincle matrimonial o com a parella de fet segons estipula l'article 221.2 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, o per vincle fins al segon grau de consanguinitat, afinitat, adopció, i altres persones amb les quals convisqui en virtut de guarda amb fins d'adopció o acolliment familiar permanent. Una persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència.

Així mateix, la norma planteja com a consumidor vulnerable el mateix consumidor i, en cas d'integrar una unitat de convivència, tots els membres de la unitat de convivència que tinguin ingressos, siguin pensionistes del sistema de la Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent, percebent la quantia mínima vigent en cada moment per a les classes de pensió esmentades, i no percebin altres ingressos la quantia agregada anual dels quals superi els 500 euros.

Si el consumidor o algun membre de la seva unitat de convivència és beneficiari de l'ingrés mínim vital (IMV), també són candidats a la consideració de consumidor vulnerable. Si s'escau, s'aplicarà automàticament.

El Reial decret llei 6/2022, de 25 de juny, també estableix que els multiplicadors de renda respecte de l'índex IPREM de 14 pagues establerts a l'apartat s'incrementaran, en cada cas, en 1 sempre que es demostri algun d'aquests casos especials: que el titular o algun dels membres de la unitat de convivència tingui una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %, sigui víctima de violència de gènere o terrorisme o es trobi en situació de dependència en grau II o III. Així mateix, inclou en aquestes circumstàncies especials el fet que la unitat de convivència estigui integrada per un únic progenitor i, almenys, un menor, és a dir, una família monoparental.

Consumidor vulnerable sever: aquesta condició està subjecta a la renda personal o de la unitat familiar o al fet de ser família nombrosa.

Aquesta condició recull els supòsits ja plantejats de consumidor vulnerable, als quals se suma el fet de tenir una renda anual inferior o igual al 50 % del llindar que correspongui. Igualment, s'aplica si el titular i la unitat de convivència a què pertanyi disposen d'una renda anual inferior o igual a una vegada l'IPREM de 14 pagues.

Consumidor en risc d'exclusió social: quan, a més de complir les condicions anteriors, la persona o la seva família estan atesos per Serveis Socials d'administracions autonòmiques o locals.

Consumidor vulnerable a causa de la COVID-19: les condicions estan reflectides al Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig.

Per sol·licitar el bo social elèctric, has de contactar amb alguna de les comercialitzadores de referència.

 

On puc renovar el bo social?

Has de contactar amb la teva empresa comercialitzadora, telemàticament o presencialment. Hauràs d'emplenar un formulari sol·licitant la renovació i acreditar la teva situació a través de la documentació necessària.

 

Descomptes de la llum amb el bo social renovat

  • El consumidor vulnerable té un descompte del 25 %. En virtut del Reial decret llei 6/2022, de 25 de juny, i de manera excepcional, el descompte s'incrementa fins al 60 % fins al 31 de desembre de 2022.
  • El consumidor vulnerable sever té un descompte del 40 %. En virtut del Reial decret llei 6/2022, de 25 de juny, i de manera excepcional, el descompte s'incrementa fins al 70 % fins al 31 de desembre de 2022
  • A més d'aquests requisits, si s'és un consumidor en risc d'exclusió social, sent atès pels Serveis Socials d'una administració autonòmica o local (que aporti almenys el 50 % de la factura), no caldrà fer front a la factura elèctrica. En cas d'impossibilitat temporal per fer front al pagament, no estarà permès interrompre el subministrament elèctric.

Cal tenir en consideració que el descompte s'aplicarà tenint en compte el límit d'energia subministrada previst per a la facturació en la tarifa PVPC:

  • Unitat familiar sense persones menors d'edat o persona demandant individual: límit màxim de consum de 1.380 kWh.
  • Unitat familiar amb una persona menor d'edat: límit màxim de consum de 1.932 kWh.
  • Unitat familiar amb dues persones menors d'edat: límit màxim de consum de 2.346 kWh.
  • Unitat familiar famílies nombroses: límit màxim de consum de 4.140 kWh.
  • Unitat familiar demandant individual/Pensionistes (quantia mínima): límit màxim de consum de 1.932 kWh.

L'energia consumida més enllà d'aquests límits serà facturada com a PVPC.

Unitat familiar sense menors / Demandant individual Unitat familiar amb 1 menor Unitat familiar amb 2 menors Famílies nombroses Demandant individual / Pensionista
Límit màxim de consum 1.380 kWh 1.932 kWh 2.346 kWh 4.140 kWh 1.932 kWh

* L'energia consumida més enllà d'aquests límits serà facturada com a PVPC.

{{content.phone.title}}

{{content.phone.text}}

{{content.phone.phoneText}}

{{content.form.title}}

{{content.form.text}}

{{content.form.errors.required}}

{{content.form.errors.phone}}

{{content.form.errors.server}}

{{content.form.success.title}}

{{content.form.success.message}} {{model.phone}}

{{content.cta.title}}

{{content.cta.text}}

icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"

Comparador de tarifes de Llum i Gas

A Endesa no t'has d'adaptar a les nostres tarifes perquè elles s'adapten a tu. Compara les diferents tarifes tu mateixentrant al nostre catàleg. O, si ho prefereixes, respon a algunes preguntes sobre els teus hàbits de consum i ens encarreguem de comparar entre totes les tarifes de llum i gas per oferir-te una recomanació personalitzada.

Vols veure totes les nostres ofertes?
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"

Descobreix en un minut el producte que més s'adapta a tu:

{{firstStep.title}}

Estem trobant l'energia adequada per a tu...

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon