Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Nova factura del gas 2021

Les tarifes d'accés (o peatges) són una part de la factura del gas. Serveixen per finançar el manteniment de la xarxa de gas natural canalitzat i el 2021 experimenten alguns canvis. Te'ls expliquem.

Com t'afecten les noves tarifes?

A partir de l'1 d'octubre de 2021, el Govern aplicarà canvis en les tarifes d'accés per fomentar un consum més eficient i responsable. Aquests són els dos canvis que més t'afecten:

1. Canvia el nom de la tarifa d'accés

Igual que va passar amb les noves tarifes d'accés de la llum, el canvi normatiu en els peatges va acompanyat d'un canvi en el nom dels grups tarifaris del gas.

En les factures de gas emeses a partir de l'1 d'octubre de 2021, a l'apartat "Detall de la factura" – "Import total de la factura" podràs veure la teva nova tarifa d'accés:

Peatges que canvien (P≤ 4 bar)

Nous peatges (P≤ 4 bar)

Franges anuals de consum de gas

Fins al 30/09/2021

Des de l'01/10/2021

Consum anual (Ca)

3.1

RL.1

Ca ≤ 5.000 kWh

3.2*

RL.2

5.000 kWh < Ca ≤ 15.000 kWh

3.2*

RL.3

15.000 kWh < Ca ≤ 50.000 kWh

3.3

RL.4

50.000 kWh < Ca ≤ 300.000 kWh

*La tarifa 3.2 es divideix en dues en funció de les noves franges de consum: RL2 o RL3 en funció del consum anual de gas.

2. Canvia el que pagues

Canvia la manera de calcular els imports que pagaràs pels peatges o tarifes d'accés, que tenen dos components diferents:

  • Terme fix: és un preu en €/mes que depèn del grup tarifari en què et trobis per consum anual (RL.1, RL.2, RL.3, RL.4).
  • Terme variable: s'aplica al consum de gas (€/kWh) corresponent a l'últim mes (o període) de facturació.

Amb la nova regulació, generalment, s'apuja el cost del terme fix i s'abaixa el del variable.

S'espera que això es tradueixi, en termes generals, en una disminució del que es paga pels peatges o tarifes d'accés. Ara bé, l'impacte podria variar i dependrà de cada cas en particular.

 

Altres canvis en la factura de gas

A continuació et detallem altres canvis provocats per la nova normativa:

Un dels canvis més significatius a partir de l'1 d'octubre de 2021 afecta la tarifa d'accés o peatge 3.2.

Aquest peatge agrupava tots els usuaris amb un consum anual de gas d'entre 5.000 i 50.000 kWh. Amb la nova regulació, aquest peatge se separa en dos nous grups tarifaris:

  • RL.2 per a consums anuals d'entre 5.000 kWh i 15.000 kWh.
  • RL.3 per a consums anuals d'entre 15.000 kWh i 50.000 kWh.

Un altre canvi important afecta la tarifa d'accés o peatge 3.3, que s'aplicava a consums anuals de fins a 100.000 kWh. Es transforma en el nou peatge RL.4, per a consums anuals d'entre 50.000 kWh i 300.000 kWh.

L'any de gas és el cicle de 365 dies en què es revisa el teu consum anual de gas per saber en quina franja et trobes i quin peatge del gas et correspon com a consumidor.

L'any de gas coincidia amb l'any natural: de l'1 de gener al 31 de desembre. Amb la nova normativa, comprèn des de l'1 d'octubre d'un any fins al 30 de setembre del següent.

A diferència del que passa amb els comptadors intel·ligents de la llum, amb el gas els mesuraments del consum mensual i anual es continuen fent amb comptadors que cal revisar de manera presencial.

Per aquesta raó, no és possible conèixer el teu consum anual de gas fins que no s'acabi l'any de gas i la companyia distribuïdora ens comuniqui quin grup tarifari de gas et correspon.

Els nous peatges, cànons i càrrecs del gas, aprovats en la Circular 6/2020, del 22 de juliol, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i per l'RD 1184/2020, representen la part regulada dels termes que apareixen a la factura, i estan destinats a cobrir diferents conceptes que detallem a continuació:

Detallem tots els apartats inclosos dins d'aquests peatges del gas:

  1. Peatge d'accés a les xarxes de transport i xarxes locals: retribueixen tot el sistema de canalització, gasoductes i connexions exteriors.
  2. Els cànons d'accés als emmagatzematges de gas: retribueixen els dipòsits subterranis per garantir un subministrament constant de gas als usuaris.
  3. Peatge d'accés a les instal·lacions de regasificació: una determinada part del gas consumit es transporta en estat líquid (GNL, Gas Natural Liquat). Abans de passar a la xarxa de transport, és necessari que una planta el transformi novament en gas de manera segura i controlada, i aquesta infraestructura és el que retribueix aquest peatge.
  4. Càrrecs del sistema: retribueixen els costos regulats del sistema diferents dels relacionats amb l'ús de les instal·lacions gasistes. 

Per a més informació sobre aquests canvis normatius, pots consultar la pàgina web de la CNMC.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon