• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Drets i obligacions

Defensa els teus drets, coneix les teves obligacions.

Donar d'alta un subministrament energètic implica uns drets per al consumidor i també unes obligacions. Aquí te’ls donem a conèixer.

 

Drets del consumidor

  • Rebre assessorament sobre les tarifes i potències més adequades en el moment de la contractació, així com un assessorament sobre la resta de condicions del contracte.
  • Rebre el subministrament de manera contínua.
  • Una facturació en funció del consum real realitzat.
  • Fer arribar la seva disconformidad sobre un assumpte determinat.

 

Obligacions per al consumidor

  • Ser titular del contracte de subministrament, perquè aquest és personal i el seu titular haurà de ser l'efectiu usuari de l'energia.
  • Assegurar que la potència realment utilitzada no excedeixi de la contractada sense perjudici de l'obligació d'instal·lar l'Interruptor de Control de Potència a la seva llar.
  • Disponer de sistemes de protecció a la instal·lació elèctrica de la seva llar o receptores per impedir els efectes de sobreintensitats i sobretensions.
  • Mantenir, conservar i fer un bon ús de la seva instal·lació i dels equips de mesura i control.
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió