Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Objectiu: menys emissions de CO2

En la nostra aposta pel lideratge tecnològic a l'hora de reduir les emissions de CO2, recollit en l’Informe de Sostenibilitat 2015, hem posat en marxa diversos projectes.

Imatge de muntanyes nevades

En la nostra aposta pel lideratge tecnològic a l'hora de reduir les emissions de CO2, recollit en l’Informe de Sostenibilitat 2015, hem posat en marxa diversos projectes.

 

Projecte GEACO

A Endesa vam parar atenció a les formacions geològiques profundes capaces de capturar el diòxid de carboni i impedir-ne la sortida. A més, vam posar en marxa el projecte GEACO (Tècniques geofísiques aplicades a la caracterització de magatzems geològics de CO2 en aqüífers salins profunds) per explorar els aqüífers salins profunds, situats a més de 800 metres sota la superfície, com a possibles magatzems geològics de CO2.

El projecte, que s’està duent a terme dins l’àmbit geogràfic dels permisos d’investigació vigents segons la Llei 40/2010 d’emmagatzematge geològic de CO2 a les províncies de Lleó, Valladolid i Palència, es va posar en marxa amb dos objectius clau:

  • Millorar les tecnologies d’investigació geofísica ja existents.
  • Conèixer millor el complex d’emmagatzematge denominat “Duero”, amb vista a la seva explotació futura com a magatzem geològic profund de CO2.

 

Com actuem?

Obtenim i interpretem dades procedents de tècniques geofísiques com la Magneto Telúrica (MT) i els Sondejos Electromagnètics en el Domini de Temps (SEDT); ambdues, tècniques d’exploració geofísica. Els resultats ens permetran millorar les tècniques d’exploració subterrànies i reduir costos, ja que disminueix el nombre de sondejos exploratoris. 

El projecte va rebre un ajut públic concedit a través del CDTI amb fons provinents del Mecanisme Financer de l’Espai Econòmic Europeu EEA Grants, l’objectiu del qual és reduir disparitats econòmiques i socials a l’Espai Econòmic Europeu i enfortir les relacions bilaterals entre els Estats donants (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i els 16 Estats de la Unió Europea beneficiaris d’aquests ajuts, entre els quals hi ha Espanya. 

logos Govern d’Espanya, CDTI, Unió Europea i altres

Projectes amb microalgues

L’estudi de la capacitat de les microalgues per consumir CO2 va ser l’origen d’una sèrie d’iniciatives centrades a emprar-les per a la captació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

A Endesa vam començar el nostre camí en la tecnologia de fixació de CO2 amb microalgues dins el projecte CENIT CO2, finançat per CDTI. Vam construir la planta pilot de tecnologia nacional més gran d’Europa, la qual treballa amb aigua de mar i amb el CO2 que emet la central tèrmica de carbó de Litoral, a Carboneras (Almeria).

Com a continuació d’aquest desenvolupament tecnològic es va construir una segona fase de la planta pilot durant el projecte MENYS CO2 , finançat amb fons FEDER, destinada a assajar nous tipus de fotobioreactors i a desenvolupar processos de valorització de la biomassa obtinguda.

Durant els anys 2011-2014 vam portar a terme les activitats marcades del projecte EnerGetical (finançat a través del programa Innpacto del Ministeri de Ciència i Innovació, posteriorment Ministeri d’Economia i Competitivitat amb núm. d’expedient IPT-2011-0842-920000), amb l’objectiu principal de desenvolupar tecnologies de producció de microalgues per al seu impuls comercial. Durant aquest projecte es van investigar mètodes de modificació genètica al laboratori, es van optimitzar els processos implicats en l’operació i el manteniment de la planta i es va aconseguir augmentar la capacitat de productivitat de biomassa en microalgues, així com el seu contingut lipídic i proteic. També es van finalitzar els estudis de mercat, l’anàlisi de competència i les possibilitats futures de comercialització.

Avui, la planta pilot de microalgues manté la producció per a la seva activitat comercial i l'obtenció de compostos de valor afegit alt (proteïnes, àcids grassos, etc.).

El coneixement científic i tecnològic adquirit a partir d’aquests projectes s’aplica, ara, en el projecte INNOVAALGA, finançat per la Corporació Tecnològica d’Andalusia (CTA) amb número d’expedient 14/775 per extreure compostos bioactius a partir de microalgues i fer-los servir per a produir biofertilitzants.

logos Govern d’Espanya, CDTI i Unió Europea

Projecte La Pereda

Al peu de la serra asturiana, al llogaret de La Pereda, es capturen al voltant de vuit tones de CO2 al dia. S’emmagatzemen a la planta experimental d’1 MW que vam construir Endesa, Hunosa i el CSIC. A través de cicles de carbonatació-descarbonatació i fent servir la calcària com a sorbent, aconseguim augmentar l’eficiència en gairebé un 90%.

 

Projectes RECAL i CaO2

Amb el propòsit de perllongar el projecte La Pereda, a Endesa liderem els projectes RECAL i CaO2, en col·laboració amb altres empreses i centres de recerca europeus, per millorar el procés de captura de CO2 mitjançant cicles de carbonatació-calcinació.

L’objectiu és reduir en un 30% els costos de captura de tones de CO2 moderant el consum de calcària en el procés. 

Tots dos projectes estan subvencionats pel programa d’investigació europeu RFCS i es duen a terme a la planta pilot de captura de CO2 que Endesa té juntament amb el CSIC i HUNOSA a la central termoelèctrica de La Pereda.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon