Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Les colònies de ratpenats trien Endesa

Una de les assignatures pendents a Espanya és la conservació dels ratpenats (quiròpters), un tema que també desperta un interès creixent en l'àmbit europeu. 

Fotografia de ratpenats sortint cap al cel des d'una cova.

Una de les assignatures pendents a Espanya és la conservació dels ratpenats (quiròpters), un tema que també desperta un interès creixent en l'àmbit europeu. El seu declivi preocupant i la seva importància ecològica com a bioindicador de l'estat de salut dels ecosistemes, així com la seva tasca antiplaga i de regulació de poblacions d'insectes, el converteixen en un mamífer que ha de ser protegit, d'acord amb la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura).

A Espanya s'han trobat 32 espècies de quiròpters criant, hivernant o aparellant-se. Totes aquestes espècies es troben incloses al Llistat Espanyol d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial: dotze es consideren vulnerables i una (Myotis capaccinii), en perill d'extinció. Catorze estan catalogades dins la Directiva Hàbitats (43/92/CEE); onze, a l'Annex II (Espècies d'Interès Comunitari); i les tres restants, a l'Annex IV (Espècies d'Interès Comunitari que requereixen protecció estricta).

Un dels hàbitats per excel·lència dels ratpenats són les galeries de les centrals hidroelèctriques per la seva combinació de foscor, tranquil·litat, humitat i temperatures suaus a l'hivern i a l'estiu. A les instal·lacions d'Endesa s'han localitzat molt sovint colònies de ratpenats, especialment en túnels laterals o d'accés a les comportes. En alguns casos, el tipus de tancament de les galeries els dificulta accedir-hi i criar-hi, una situació que podria millorar gràcies a l'aplicació de mesures d'adequació determinades perfectament compatibles amb la gestió de la infraestructura.  

Amb el Projecte Endesabats i amb la col·laboració d'experts del Laboratori de Biodiversitat i Conservació Animal del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, volem millorar el coneixement i la conservació dels ratpenats cavernícoles, dels seus requeriments ecològics i de la seva relació amb el funcionament de les centrals hidroelèctriques. També volem posar en relleu la importància d'aquestes infraestructures per a l'espècie de quiròpters amenaçats, a més de proposar mesures de gestió per procurar-ne la conservació i la presència en aquesta mena d'instal·lacions.

ratpenat

L'estudi per fases:

  • El 2013 i 2014 vam estudiar les poblacions de ratpenats que habiten a les centrals i a les infraestructures situades en trams alts de riu.
  • El 2015, ens vam centrar en els trams mitjans de les conques de la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Vall d'Aran: vam fer la inspecció dels refugis, el cens de les poblacions i la caracterització dels individus.
  • Aquell mateix any, es van capturar 918 ratpenats d'11 espècies diferents, de les quals quatre eren considerades vulnerables i una (el 66% dels capturats), en perill d'extinció (M. capaccinii), d'acord amb el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades. A més, ens vam adonar que més de el 60% de les galeries estudiades havien estat habitades en algun moment per ratpenats.
  • A l'octubre vam descobrir una important colònia de quiròpters en una de les galeries pertanyents a la central de Camarasa (Lleida) amb aproximadament 400 individus de M. capaccinii i uns 200 individus de l'espècie Miniopterus shreibersii, tots considerats vulnerables.
  • El 2016 el projecte Endesabats ha continuat centrat en l'estudi d'instal·lacions situades en trams baixos de riu i en el seguiment de les colònies més importants descobertes en anys anteriors. 

Després de més de tres anys d'estudi i de recopilació de dades, a Endesa hem proposat algunes actuacions per adequar les nostres instal·lacions hidràuliques: entre d'altres, condicionar les entrades als túnels, col·locar caixes-refugi específiques i disminuir la lluminositat en determinats punts crítics per als quiròpters.

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon