• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Projecte IdEAS: "Smart grids" més eficients i segures

De vegades, la innovació i el desenvolupament de noves tecnologies poden caure en l'error de fer que els sistemes que pretenen millorar siguin menys operatius.

imatge subestació elèctrica amb alguns operaris treballant

De vegades, la innovació i el desenvolupament de noves tecnologies poden caure en l'error de fer que els sistemes que pretenen millorar siguin menys operatius. Com pot passar això? Si es produeix una disparitat en els elements que el formen. Això, si se centra en el desenvolupament de les subestacions elèctriques intel·ligents, és el que prova d'evitar el Projecte IdEAS (Interoperabilitat d'Equips d'Automatització de Subestacions).

L'objectiu últim de les subestacions elèctriques intel·ligents és la interoperabilitat: l'intercanvi d'informació entre els equips de la instal·lació o amb l'exterior. D'aquesta manera es pretén millorar l'eficiència i la seguretat de les instal·lacions.

Aquesta interoperabilitat també depèn de com se'n desenvolupi la tecnologia. Les peces que formen el puzle de les noves subestacions elèctriques intel·ligents han de ser intercanviables, de manera que els fabricants han de dissenyar equips que siguin compatibles. El Projecte IdEAS prova de reduir aquesta disparitat tecnològica, juntament amb el seu projecte germà, el 3SCS. Els dos projectes estan orientats a la màxima eficiència operativa amb el suport de les directrius de la norma IEC61850 ("Communication networks and systems for power utility automation").

“Provem de facilitar les tasques de manteniment homogeneïtzant les solucions tecnològiques per aconseguir, així, l'eficiència operativa de les subestacions elèctriques intel·ligents.”

Carmen Ranea Resalt (Endesa Distribución)

A Endesa Distribución treballem en aquest projecte amb empreses com  Schneider Electric, Schwitzer Engineering Laboratories, Siemens i Circe per aconseguir unificar els criteris a l'hora de desenvolupar les subestacions digitals.

Un disseny de subestació i d'equips complet i interoperable, gràcies al projecte IdEAS, aportarà tots els avantatges buscats a les smart grids. D'aquesta manera, en el futur es podran plantejar objectius més ambiciosos, com el mateix intercanvi d'informació o l'allargament la vida útil dels equips mitjançant tècniques de gestió eficient dels actius ("asset management").

El Projecte IdEAS es va iniciar el 2016 i, des de llavors, ja se n'han definit els objectius i s'han identificat quins equips s'han de validar al laboratori. A més, també ha començat la formació basada en les solucions de cadascun dels socis fabricants, amb l'objectiu d'unificar-los en un sistema compatible per a tothom.

El Projecte IdEAS està finançat per Fons FEDER de la Comissió Europea i pertany al Programa Estatal d'R+D+I Orientada als Reptes de la Societat  del Ministeri d'Economia, Industria i Competitivitat.

Imatge dels logos de finançament FEDER i Ministeri d'Economia