Resccue, el repte d'anticipar-se a una catàstrofe

Imaginem que la nostra ciutat pateix una catàstrofe natural com a conseqüència del canvi climàtic

Vista nocturna de la ciutat de Barcelona

Imaginem que la nostra ciutat pateix una catàstrofe natural com a conseqüència del canvi climàtic: una inundació, una onada de calor o un període de sequera, l'augment del nivell de la mar... i que es veuen afectats els subministraments de serveis bàsics, com l'aigua o l'electricitat. Com es recuperarien les telecomunicacions necessàries per activar els serveis d'emergència? Què passaria amb la llum que necessiten els hospitals i els seus aparells mèdics per salvar la vida de les persones? Què passaria amb el transport? I el subministrament d'aigua o de gas? Aprendre a enfrontar-se a una crisi així és un dels objectius principals del projecte Resccue (Resiliència per fer front al Canvi Climàtic en Àrees Urbanes).


La resiliència urbana és la capacitat que tenen les ciutats per afrontar qualsevol situació de crisi. És l'aptitud que mostren per suportar qualsevol catàstrofe, respondre-hi i recuperar-se'ni.  En concret, el projecte Resccue se centra a avaluar l'impacte dels fenomens derivats del canvi climàtic en el funcionament de serveis essencials per a una ciutat, com ara l'energia o l'aigua.

“La resiliència urbana és la capacitat de les ciutats per suportar, respondre i recuperar-se davant qualsevol catàstrofe.

Una ciutat resilient és aquella que protegeix els seus habitants i els seus béns, alhora que en manté la funcionalitat davant una crisi. En aquest sentit
 l'energia és un aspecte clau. És aquí que entra Endesa. Els nostres tècnics especialitzats en xarxes de distribució estudien com es podria recórrer a microxarxes autònomes connectades a la xarxa principal per garantir el subministrament si es declarés una emergència.

“Els serveis urbans, com les telecomunicacions o l'aigua, basen el seu funcionament en altres serveis, com el de l'energia elèctrica”, explica Miguel Pardo, responsable de projectes d'innovació a Endesa Distribución. La idea és quantificar l'impacte del canvi climàtic en la capacitat de recuperació del subministrament elèctric i entendre com poden contribuir les xarxes intel·ligents a la resiliència de les ciutats. Per a Pardo, “un dels objectius del projecte és donar una resposta adequada a les ciutats, coordinar-nos-hi i millorar la comunicació entre els serveis urbans per fer front conjuntament a un esdeveniment de risc, abans, durant i després que passi”.

Encara que el nostre esforç a Endesa se centra en el cas de Barcelona, el projecte es desenvoluparà durant quatre anys en dues ciutats més: Lisboa i Bristol. Com en tot, la col·laboració és la clau. El treball conjunt entre empreses de llum, aigua i gas és fonamental a l'hora de donar una resposta ràpida i eficaç a una catàstrofe eventual. I això es va posar de manifest en la primera jornada del projecte celebrada a Barcelona amb el títol “Construint una ciutat més resilient davant el canvi climàtic”.

Persones que van participar en la primera jornada pública del projecte Resccue a Barcelona

Al nucli de Resccue trobem Hazur, un programari que detecta possibles vulnerabilitats a les ciutats i les ajuda per millorar en seguretat i protecció.

“Un dels objectius del projecte és donar una resposta adequada a les ciutats, coordinar-nos-hi i millorar la comunicació entre els serveis urbans per fer front conjuntament a un esdeveniment de risc.”

Miguel Pardo, responsable de projectes d'innovació a Endesa Distribución

No hi ha res com anticipar-se. De fet, alguns estudis esmentats pel programa de ciutats resilients d'ONU-Habitat asseguren que, per cada dòlar invertit en prevenció de desastres, s'estalvien entre cinc i deu dòlars en pèrdues econòmiques.
Aquesta iniciativa està finançada pel programa Horitzó 2020 de la UE, té un pressupost de 8 milions d'euros i es desenvoluparà durant quatre anys. A Resccue participen fins a 18 socis de cinc països, encapçalats per Aquatec (Suez Advanced Solutions) i amb el suport de l’Agència de les Nacions Unides ONU-Habitat, els tres ajuntaments involucrats en el projecte, grans empreses de serveis urbans com Endesa, EDP, Aguas de Portugal i Suez Advanced Solution UK,  centres de recerca (Cetaqua, FIC, LNEC i IREC), universitats (Exeter i EIVP) i les pimes Opticits, Hidra i UrbanDNA.

logo projecte resccue
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon