Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

La transformació a les xarxes de distribució elèctrica: tot el que cal saber

Per comprendre la importància de la transformació a les xarxes de distribució d'electricitat, cal entendre què és la flexibilitat de la xarxa i per què és clau per a la transició energètica.

Generar la nostra pròpia energia amb plafons solars a la teulada del nostre habitatge o empresa ja és una realitat. Ara bé, qui ens hauria dit que es podria emmagatzemar l'energia sobrant al nostre vehicle elèctric? I conèixer el nostre consum energètic i les possibles incidències de la xarxa en temps real? Aquestes idees que fa anys només tenien cabuda a la imaginació ja són una realitat gràcies a la flexibilitat de les xarxes de distribució elèctrica.

 

Per què cal transformar la xarxa de distribució elèctrica?

L'electrificació de l'economia és clau per avançar en la reducció d'emissions i assolir un futur descarbonitzat el 2050. Aquesta transició energètica va acompanyada de dues grans transformacions que afecten la xarxa de distribució elèctrica:

  • canvia la manera de generar l'electricitat, les energies renovables tenen més presència i creix l'autoconsum.
  • hi ha una major electrificació de la demanda, amb nous usos de l'electricitat, com el vehicle elèctric, i nous sistemes de climatització més eficients.

En aquest nou escenari, el paper de les companyies encarregades de transportar l'energia elèctrica des de les xarxes fins als punts de consum és clau per assegurar el subministrament elèctric i equilibrar els fluxos d'energia. Aquestes companyies són els distribuïdors d'electricitat, que necessitaran apostar per la digitalització i la flexibilitat per respondre a les noves necessitats.

"La transformació de les xarxes de distribució és un procés en marxa que comporta beneficis importants per a la societat", afirma José Manuel Revuelta, director general d'Infraestructures i Xarxes d'Endesa. "És una evolució que neix, al mateix temps, del repte global de descarbonització del model energètic actual i de la necessitat de canvi tecnològic per adaptar les xarxes al nou context mediambiental, socioeconòmic i industrial en què vivim."

“La transformació de les xarxes de distribució és un procés en marxa que aporta importants beneficis a la societat”.

– José Manuel Revuelta, director general d'Infraestructures i Xarxes d'Endesa.

Què és una xarxa elèctrica flexible?

Per entendre què és una xarxa elèctrica flexible, imagina't un barri residencial amb una forta concentració de generació fotovoltaica en les hores centrals del dia, és a dir, les dotze del migdia i les quatre de la tarda. En aquest moment, és possible que coincideixi una punta màxima de producció fotovoltaica amb un nivell mínim de consum si moltes persones no són a casa. Aquest excedent de generació podria provocar saturacions o sobretensions en la xarxa.

És aquí on entren en joc els mercats de serveis de flexibilitat, en què el distribuïdor d'electricitat podria sol·licitar certa flexibilitat sobre les instal·lacions de generació o sobre la demanda de l'àrea afectada per augmentar-ne el consum o reduir puntualment la generació fotovoltaica.

El desenvolupament dels mercats de serveis de flexibilitat facilita el màxim aprofitament de la producció renovable i dels nous usos de l'electricitat. Aquest nou model de gestió i operació de la xarxa de distribució no només busca un ús més eficient de les xarxes, sinó també posar el consumidor final al centre de la transició energètica i obrir noves oportunitats de negoci.

Per a què serveix la flexibilitat de la xarxa?

Quan parlem de la flexibilitat de la xarxa, ens referim a la capacitat d'adaptació de la xarxa a condicions canviants, diverses i dinàmiques, amb l'objectiu de mantenir el màxim equilibri possible entre el que entra i el que surt de la xarxa.

Per tant, quan les reconfiguracions de la xarxa de distribució no són suficients, és necessària una operació flexible sobre la generació i la demanda per anticipar saturacions i problemes de qualitat del subministrament.

Per aconseguir la "flexibilitat", l'operació de la xarxa de distribució ha de passar de ser estàtica a convertir-se en una operació dinàmica en què la xarxa es vagi reconfigurant de manera automàtica i dinàmica segons els fluxos.

 

Què és la digitalització de la xarxa?

La digitalització és clau per aconseguir que les xarxes siguin infraestructures molt més resilients i flexibles que, a més, contribueixin al creixement de l'economia i a la creació d'ocupació de qualitat.

Els distribuïdors d'electricitat necessiten noves eines basades en la digitalització i el monitoratge dels seus actius per fer anàlisis que els permetin avançar-se i implementar solucions. Per exemple, la predicció meteorològica és essencial per predir els fluxos elèctrics de les hores següents. Tal com assegura José Manuel Revuelta, "operar les xarxes de distribució d'una manera més flexible permetrà avançar amb més rapidesa en la transició energètica necessària mitjançant l'aprofitament de la millor tecnologia possible".

Què significa passar d'una xarxa passiva a una xarxa intel·ligent?

Una economia electrificada requereix disposar d'unes xarxes elèctriques més digitalitzades. L'ús de noves tecnologies i les eines de monitoratge i captació d'informació permeten disposar d'un coneixement més gran de la xarxa i aplicar solucions basades en la intel·ligència artificial per gestionar-la de manera òptima i eficient.

A Endesa, per exemple, hem desenvolupat un sistema que permet reposar el subministrament de les instal·lacions elèctriques de manera autònoma i instantània i, per tant, sense haver d'enviar el nostre personal sobre el terreny. Això agilitza enormement els terminis de reposició del subministrament, especialment en escenaris d'adversitat climatològica extrema. Tal com explica José Manuel Revuelta, "ja estem implementant solucions que ens permeten fins i tot anticipar incidents abans no s'arribin a produir".

 

Quines particularitats té Espanya?

El cas d'Espanya és molt particular. Tenint en compte l'elevat nombre d'hores de llum solar, amb una mitjana de 2.500 hores de sol anuals, el nostre país està fent una aposta forta pel desenvolupament de les instal·lacions fotovoltaiques. Aquestes plantes produeixen electricitat únicament durant les hores de sol, però el consum d'electricitat és necessari també durant la nit. Per tant, la flexibilitat és essencial per aconseguir una coordinació perfecta entre generació, demanda i xarxes de distribució.

Durant l'última dècada s'han desenvolupat diferents solucions digitals en la majoria dels sectors relacionats amb la transició energètica i els vehicles elèctrics han aconseguit triplicar les vendes el 2020. Això no obstant, aquesta electrificació requerirà un sistema flexible per poder assolir els objectius de descarbonització, descentralització i digitalització.

Què fem des d'Endesa i Enel per contribuir a la digitalització i la flexibilitat de la xarxa?

Actualment, a Endesa estem fent una aposta forta per la transformació digital en totes les nostres línies de negoci. És el cas, per exemple, de la digitalització en la distribució, en la qual hem desenvolupat i col·laborat en diferents projectes de flexibilitat:

  • Projecte CoordiNet. Projecte amb l'objectiu de desenvolupar un sistema elèctric molt més obert, participatiu i segur, en el qual els diferents agents puguin aportar amb les seves generacions i consums serveis addicionals a la xarxa elèctrica.
  • Projecte SmartNet. També hem col·laborat amb SmartNet, un projecte europeu que neix amb la finalitat de millorar tant l'eficiència com l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Al mateix temps, també intenta crear una xarxa més sostenible i flexible en què s'incrementi l'aprofitament dels recursos dels clients i en què hi hagi una disminució de pèrdues i emissions en reduir les sobrecàrregues en les xarxes.
  • Flexibility Labs. Aquest projecte forma part de les iniciatives del Grup Enel per al desenvolupament de la flexibilitat en les xarxes de distribució. Amb quatre seus, ubicades a Milà i Bari, a Itàlia, i a Màlaga i Barcelona, a Espanya, se centren en diferents aspectes de la flexibilitat en la xarxa per reproduir les complexes condicions operatives reals de les xarxes elèctriques per experimentar solucions de flexibilitat innovadores.
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon