Futur-e a Compostilla

El pla Futur-e per a Compostilla inclou un concurs internacional per promoure la implantació a El Bierzo de noves iniciatives empresarials, el desenvolupament de 780 megawatts (MW) renovables, l'organització de cursos de capacitació professional per a empleats de contractistes i altres treballadors de la comarca i la priorització de mà d'obra local en les tasques de desmantellament de la central.

Pla Futur-e

El Pla Futur-e que hem posat en marxa a l'entorn de la central de Compostilla respon al nostre compromís amb una transició justa que permeti avançar en la descarbonització de l'economia seguint criteris de sostenibilitat. L'objectiu és mitigar les conseqüències socials i econòmiques que pot provocar el tancament de la central i crear valor compartit amb tots els agents locals.

El pla inclou, entre altres actuacions:

  •  el desenvolupament de projectes renovables de fins a 700 MW a la zona, amb una inversió de 600 milions d'euros. Aquests projectes acompanyaran el desmantellament de la central en els propers cinc anys i generaran al voltant de 1.000 llocs de treball anuals.
  •  la promoció de formació en renovables a l'entorn, com també en desmantellament de centrals i en sectors de desenvolupament potencial per millorar l'ocupabilitat. Aquesta formació permetrà als treballadors de la zona aprofitar les oportunitats d'ocupació que sorgiran en el desmantellament de la central tèrmica, que durarà quatre anys, en l'execució dels projectes d'energies renovables i en altres sectors amb futur que es puguin desenvolupar amb els nous projectes empresarials.
  •  l'organització del concurs per a la cerca de projectes. Les instal·lacions d'Endesa a Compostilla, fora de servei des de finals de juny de 2020, tenen unes característiques idònies per al desenvolupament d'altres projectes empresarials.

La recerca d’iniciatives empresarials per al complex industrial de Compostilla segueix un model ja aplicat amb èxit per Enel a Itàlia que hem adaptat a la realitat d’El Bierzo gràcies a un equip d'especialistes que la Universitat de Lleó ha posat a disposició d'Endesa. En aquest procés, la Universitat de Lleó s'ha encarregat de definir les necessitats socials, econòmiques i ambientals d’El Bierzo, de tal manera que es pugui conèixer el grau de sostenibilitat de les ofertes perquè encaixin amb les necessitats reals de la comarca. 

La planta

Dades principals

La Unitat de Producció Tèrmica (UPT) Compostilla està formada per tres grups de generació tèrmica actius, que tenen una potència total de 1.052 MW. Inclou totes les infraestructures de proveïment d'aigua necessàries per a refrigeració tant en circuit obert com tancat, amb torres de refrigeració i també un dels nodes principals de la xarxa de transport en 400 i 220 kV. L'àrea comprèn una extensió de més de 330 hectàrees, de les quals 80 són d'ús industrial.

Localització     Tipus de central Superficie Capacitat de la planta
Cubillos del Sil (Lleó) Tèrmica 330 hectàrees 1.052 MW
Central de Compostilla

El territori

La Unitat de Producció Tèrmica de Compostilla se situa als termes municipals de Cubillos del Sil i Ponferrada, pertanyents a la comarca d’El Bierzo, al nord-oest de la província de Lleó. Aquesta zona de 125.000 habitants és de tradició agrícola i industrial i forma part de la ruta del Camí de Sant Jaume.

Compostilla està connectada a l'autopista marítima de l'Atlàntic a través de Ferrol, Gijón i la Corunya i a una hora de la línia d'alta velocitat que connecta Madrid amb Lleó i Oviedo. A més, l'autopista A-6 es troba a només 6 quilòmetres.

Per a més informació, descarrega els documents següents.

El concurs de projectes

A través de la convocatòria internacional de projectes busquem atraure activitat econòmica i ocupació a la zona, per a la qual cosa posem a disposició dels interessats l'emplaçament i els actius que hi ha a la central. Després d'analitzar les propostes presentades, el Comitè d'avaluació del concurs d'iniciatives ha donat el seu suport a cinc projectes dels vuit que havien estat presentats com a propostes vinculants. Des d’Endesa ens implicarem directament en tres plans empresarials: dos de propis i un tercer inclòs entre les cinc iniciatives a les quals donem suport.

Les propostes declarades idònies amb condicions, és a dir, compatibles amb el territori, estan vinculades al sector de la mobilitat, la prestació de serveis sociosanitaris, dues iniciatives per fabricar productes industrials i materials de construcció a partir de l'aprofitament de subproductes de processos industrials i de residus, i una planta de producció d'hidrogen amb implicació d'Endesa com a soci industrial. Compostilla podria convertir-se en un referent de mobilitat sostenible, serveis sociosanitaris i economia circular a escala nacional.

No obstant això, els tres projectes que no han obtingut la qualificació d’"idonis" no van ser rebutjats pel comitè avaluador. Tenint en compte les seves característiques, es considera que tindrien millor cabuda en altres espais habilitats a la zona. El compromís de tots els participants del comitè tècnic és que aquests projectes comptin amb el suport del seguiment per aconseguir sumar-los al teixit econòmic del territori.

El procediment del concurs s'ha desenvolupat en diferents fases:  

Sol·licitud d'expressions d'interès

Tots els interessats han de presentar el document d'expressió d'interès mitjançant el model disponible a l'apartat Documentació, en què proposin la realització i posada en marxa d'un projecte. Aquesta es pot referir a la totalitat de l'emplaçament o a una part.

Per poder elaborar el resum del projecte, els interessats poden consultar tot el material informatiu disponible en aquest web.

L'expressió d'interès es podrà lliurar fins al 31/1/2020 a les 14:00 hores enviant-la a l'adreça de correu electrònic planfuturo@endesa.es. Aquest document ha d'estar signat juntament amb els seus annexos.

L'enviament de l'expressió d'interès a l'adreça de correu especificada es considerarà com l'acceptació plena de totes les condicions descrites en el document procediment per a la sol·licitud d'expressions d'interès inclòs a l'apartat Documentació.

 

Segona fase

Els preseleccionats després d'aquesta primera fase rebran una carta d'invitació per a continuar amb la segona fase, en la qual hauran de completar el projecte presentat amb un pla de negoci economicofinancer, un cronograma i una avaluació de sostenibilitat que abasti l'impacte social, ocupacional i ambiental.

El procés de preselecció tindrà lloc sense solució de continuïtat un cop presentada l'expressió d'interès. La segona fase del procés inclou la 'due diligence', la inspecció de l'emplaçament i l'oferta sobre la transacció proposada per l'interessat d’acord amb el seu projecte.

Finalment, una mesa d'avaluació, en la qual participen diferents administracions públiques, la Universitat de Lleó i Endesa, analitzarà la idoneïtat de les ofertes presentades des del punt de vista social i de sostenibilitat (que superin la segona fase). L'objectiu d'aquest òrgan serà valorar l'adequació dels projectes a les necessitats de la zona, la seva viabilitat empresarial i la seva capacitat per generar ocupació.

El procés culminarà amb la selecció dels projectes vàlids i amb la signatura dels acords amb els promotors.

 

Bústia per a consultes

Per a més informació o dubtes respecte al procediment, posem a la disposició dels interessats la bústia planfuturo@endesa.es.

Procediment per a la sol·licitud d'expressions d'interès

PDF (0,28MB) Descarregar

Formularis per a l'expressió d'interès

ZIP (0,54MB) Descarregar

Dossier informatiu

PDF (0,46MB) Descarregar

Suport financer informatiu

PDF (0,86MB) Descarregar

Documentació de la convocatòria

Procediment per a la sol·licitud d'expressions d'interès

PDF (0,28MB) Descarregar

Formularis per a l'expressió d'interès

ZIP (0,54MB) Descarregar

Dossier informatiu

PDF (0,46MB) Descarregar

Suport financer informatiu

PDF (0,86MB) Descarregar

Procediment per a la sol·licitud d'expressions d'interès

PDF (0,28MB) Descarregar

Formularis per a l'expressió d'interès

ZIP (0,54MB) Descarregar

Dossier informatiu

PDF (0,46MB) Descarregar

Suport financer informatiu

PDF (0,86MB) Descarregar

Més informació sobre la planta i l'entorn

Mapes i plànols d'instal·lacions

PDF (5,38MB) Descarregar

Fullet informatiu

PDF (0,72MB) Descarregar

Dossier informatiu

PDF (3,01MB) Descarregar

Fotografies

PDF (2,98MB) Descarregar
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon