Noves tecnologies per a l'optimització de la xarxa

Mapes en 3D, sensors làser, termografies, drons... innovació i noves tecnologies per garantir la qualitat del servei. 

imatge d'un dron volant al cel prop d'una torre de generació

Mapes en 3D, sensors làser, termografies, drons... innovació i noves tecnologies per garantir la qualitat del servei. Durant els mesos d'estiu, a Endesa duem a terme accions de manteniment preventiu a la nostra xarxa de distribució elèctrica i a les masses forestals que l'envolten, amb l'objectiu de garantir la seguretat i la continuïtat del subministrament als nostres clients. Per això tenim mètodes innovadors que faciliten el procés i permeten obtenir dades més precises.

Aquestes tasques de manteniment es porten a terme a les línies aèries d'alta, mitjana i baixa tensió i en altres infraestructures rellevants, com les subestacions, i consisteixen sobretot en: treballs de neteja i cura dels boscos a les zones per on passa la xarxa elèctrica; la revisió exhaustiva de totes les instal·lacions; i altres accions preventives, com les revisions termogràfiques de la xarxa.

Portem a terme aquests treballs, en col·laboració amb les Administracions autonòmiques i locals, a les comunitats autònomes on operem com a companyia distribuïdora (Catalunya, Aragó, Andalusia i Extremadura, Balears i Canàries).

 

Sensors làser i mapes 3D

En aquestes tasques de prevenció hem incorporat recentment el nou sistema LIDAR (Light Detection and Ranging, Detecció per llum i distància). Aquest sistema es caracteritza per combinar la tecnologia GPS amb sensors làser que realitzen mapes en 3D de les zones de masses forestals situades al voltant de les línies elèctriques. Aquest procediment ens permet comprovar si les distàncies entre la massa forestal i les línies elèctriques d'alta tensió, o entre el cablejat i qualsevol objecte proper, són les correctes. 

“Aquest serà el primer any que s'utilitza la tecnologia LIDAR. Els seus controls directes serviran per al control de la tala i poda, per als reconeixements reglamentaris i per a la digitalització de la xarxa.”

Jesús Zambrano, manteniment especialitzat d'Endesa

Termografia i imatges d'alta definició

Una altra tècnica emprada en les revisions són les termografies de les línies i subestacions de mitjana i alta tensió. Són inspeccions de la xarxa amb càmeres d'infrarojos, ja sigui des de terra o per aire, per detectar si hi ha algun element amb una temperatura més elevada de la normal. En el cas que es detecti qualsevol anomalia, les coordenades del "punt calent" queden registrades i s'activa de manera automàtica el mecanisme per corregir-la.

“La revisió termogràfica de les nostres instal·lacions ens permet detectar possibles diferències de temperatura que puguin suposar una anomalia en el futur i poder programar-ne la reparació.”

Carlos Amills, responsable de Línies d'Alta Tensió d'Endesa

A més, els helicòpters que fan les revisions aèries porten incorporada una càmera de vídeo i/o fotografia d'alta definició, cosa que els permet observar el tipus de vegetació i la seva densitat, a més de detectar l'existència d'imperfeccions externes a les instal·lacions.

muntatge de fotos en què es veu l'helicòpter amb la càmera integrada per a la inspecció del terreny i dues imatges 3D captades per tecnologies de sensors làser

Drons per inspeccionar el cablejat aeri

Des de l'any 2012, a Endesa també fem servir drons per comprovar l'estat de la xarxa elèctrica. Aquests 'vehicles aeris' no tripulats estan equipats amb càmeres d'alta resolució que faciliten la captació d'imatges de les línies elèctriques, especialment en aquells punts de difícil accés. A més, amb aquests vehicles, aconseguim agilitar les inspeccions en detall dels elements del cablejat aeri, ja que amb aquest sistema no cal tallar el subministrament perquè els tècnics examinin la infraestructura. Aquest procediment ajuda a   millorar la qualitat i la continuïtat del servei, alhora que aporta més seguretat.

D'altra banda, aquests aparells també s'utilitzen per comprovar l'amplada dels passadissos i senders de seguretat que es troben a prop de la línia elèctrica i actuen com a tallafoc. També són capaços de fer un reconeixement aeri del terreny en casos d'emergència i, en un futur, se'ls podrà incorporar una càmera termogràfica. 

Estem convençuts que la clau per garantir el bon funcionament del sistema elèctric rau en la millora de la xarxa. Per això invertim en noves tecnologies, en la renovació de les infraestructures i en la formació dels nostres tècnics, per assegurar la continuïtat del subministrament i un servei de qualitat.

Documents per descarregar

Descarrega les imatges d'aquest projecte

ZIP (6,97MB) Descarregar

Contingut relacionat

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon