Endesa presenta a alcaldes de 34 municipis del Nus de Transició Justa d'Andorra els cursos de formació associats al seu pla de futur per a la zona

El director general d'Endesa a Aragó, Ignacio Montaner i el responsable del projecte del Nus de Transició Justa Mudéjar, d'Enel Green Power Espanya, Ramón White, juntament amb els alcaldes dels municipis del Nus de Transició Justa Mudéjar.
El director general d'Endesa a Aragó, Ignacio Montaner i el responsable del projecte del Nus de Transició Justa Mudéjar, d'Enel Green Power Espanya, Ramón White, juntament amb els alcaldes dels municipis del Nus de Transició Justa Mudéjar.
  • El programa preveu més de 300.000 hores de formació, durant els pròxims tres anys, relacionada amb l'activitat que generaran les plantes renovables. Tindrà 5.000 beneficiaris i afavorirà els col·lectius més vulnerables, com ara joves, dones i persones aturades.
  • Està associat al projecte d'Endesa per a Andorra, que passarà de produir energia amb carbó a generar energia neta amb una potència instal·lada de 1.843,6 MW gràcies a set projectes renovables hibridats, dos projectes d'emmagatzematge amb bateries, un projecte d'hidrogen verd i un compensador síncron.
  • Aquest desenvolupament renovable va acompanyat d'un pla socioeconòmic per a la zona que té com a objectiu generar ocupació i valor en l'entorn.

El director general d'Endesa a Aragó, Ignacio Montaner, i el responsable del projecte del Nus de Transició Justa Mudéjar d'Enel Green Power España, Ramon White, han presentat els cursos de formació associats al pla de futur d'Endesa per a Andorra als alcaldes de 34 municipis del Nus de Transició Justa (NTJ) Mudéjar. A l'acte, que ha tingut lloc aquesta tarda a l'espai Ítaca d'Andorra, hi han assistit la directora provincial de l'Institut Aragonès d'Ocupació a Terol (INAEM), Patricia Utrillas; Elísabeth López Orduna, agent del Territori en Convenis de Transició Justa-Aragó, de la Subdelegació de Govern a Terol, i representants de les comarques d'Andorra-Serra d'Arcos, Conques Mineres i Baix Aragó.

L'acció formativa es realitzarà sota la denominació d'Escola Rural d'Energia Sostenible, que constitueix l'eix de formació del pla socioeconòmic d'Endesa per al Nus Mudéjar, i preveu un programa de més de 300.000 hores de formació durant els propers tres anys, relacionat amb l'activitat que generaran les plantes renovables. Tindrà 5.000 beneficiaris i afavorirà els col·lectius més vulnerables a l'entorn rural, com ara joves, dones i persones aturades. L'objectiu del programa formatiu és millorar la confiança, l'arrelament amb la comunitat local i l'ocupabilitat dels treballadors de la zona, i és una de les mesures de creació de valor compartit previstes al pla de futur d'Endesa.

El pla formatiu està constituït, d'una banda, per un primer bloc en energies renovables, que inclourà diferents cursos de muntadors de panells solars, d'operació i manteniment d'instal·lacions renovables, i d'instal·lació solar d'autoconsum. Addicionalment, té un segon bloc de formació en activitats del sector primari, que es realitzarà en col·laboració amb entitats de referència a la zona com són AFAMMER (Associació de Famílies i Dones a l'Entorn Rural), ASAJA (Associació de Joves Agricultors), CFP San Blas i la Fundació Joan XXIII, i ATADI per a persones amb discapacitat. Amb ells s'han definit més de 30 mòduls formatius que van des de l'agricultura ecològica, aromàtiques, comerç electrònic, carnet digital, apicultura, etc. Finalment, un tercer bloc dedicat a formació en biodiversitat: coordinació ambiental en renovables, coordinació ambiental en el procediment de l'avaluació d'impacte ambiental de projectes i desenvolupament de la vigilància ambiental en obra de parcs eòlics, plantes solars fotovoltaiques i infraestructures d'evacuació.

Per acabar, es planteja formació també en clau d'inclusió, amb un programa formatiu dissenyat amb la Fundació Joan XXIII per a persones amb discapacitat basat en el desbrossament i compostatge.

Desenvolupament renovable

La central tèrmica de Terol (Andorra) va estar operativa quatre dècades, creant un vincle molt arrelat a la zona. Quan Endesa va sol·licitar el tancament de la central el 2019, va iniciar el seu procés de desmantellament i l'elaboració d'un pla de futur que preveu la implantació de nova indústria i el desenvolupament de nova potència energètica, aquesta vegada, renovable.

 

grafico endesa

14 Plantes renovables hibridades:

7 Plantes solars (més de 1.200 MWp)
7 Plantes eòliques (695 MW)


- 2 plantes d'emmagatzematge amb bateries (80 MW)

- 1 electrolitzador d'hidrogen verd (15 MW)

- 1 compensador síncron

- 1 centre de fabricació d'electrolitzadors

- 1.540 M€ d‟inversió local en el desenvolupament d‟aquests projectes

El desenvolupament renovable plantejat per Endesa per a Andorra no només consisteix en la construcció de nova capacitat eòlica i solar, sinó en la hibridació d'aquests projectes i l'emmagatzematge amb dues plantes de bateries, cosa que els converteix en únics ja que fa possible aprofitar al màxim el rendiment d'aquestes tecnologies, més qualitat i seguretat energètica, i equilibri en el servei en produir el màxim nombre d'hores possible. Les noves plantes renovables s'ubicaran a Albalate del Arzobispo, Híjar, Samper de Calanda, Castelnou, Andorra, Calanda, Alcañiz, La Puebla de Híjar, Jatiel i Alcorisa.

A aquests projectes s'hi afegeix un electrolitzador de 15 MW que permetrà gestionar els excedents d'energia renovable per a la producció d'hidrogen verd que ajudarà a descarbonitzar indústries de l'entorn, la construcció d'una fàbrica d'electrolitzadors i un compensador síncron que permetrà abocar aquesta energia renovable amb més qualitat afavorint el bon funcionament de la xarxa de transport elèctric.

Per a la construcció d'aquestes instal·lacions, Endesa, a través de la seva filial renovable Enel Green Power España, invertirà més de 1.500 milions d'euros i, juntament amb el pla socioeconòmic, generarà més de 6.300 llocs de treball en total, dels quals més de 370 seran ocupacions directes lligades al projecte renovable. S'hi sumaran, una vegada estigui desplegat tot el pla de desenvolupament socioeconòmic, altres llocs de treball estables de llarg termini. Aquestes iniciatives renovables tindran una hibridació més, aquesta vegada amb els sectors primari, secundari i terciari a través d'una sèrie de projectes singulars que permetran la instal·lació d'empreses i l'aprofitament dels recursos endògens del territori sota acords amb diferents entitats locals.

Detall del pla de formació

Formació en energies renovables:

- Curs de muntador de panells solars: consta de 48 hores i serà impartit per l'empresa XXXX (licitació pendent de resoldre, ho tindrem d'aquí a una setmana aprox.)

Muntatge mecànic d'estructura i panells (10 hores)

Pràctiques de muntatge mecànic d'estructura i panells (8 hores)

Components elèctrics d'una central fotovoltaica (10 hores)

Seguretat, salut i prevenció en obres de construcció fotovoltaica (20 hores)

Està previst que es desenvolupin 44 convocatòries de 50 alumnes cada una del juny del 2023 al desembre del 2025

- Curs d'O&M de renovables: 90 hores (presencials + projecte), l'impartirà l'empresa XXXX (licitació pendent de resoldre, ho tindrem d'aquí a una setmana aprox.)

Energia i medi ambient (12 hores)

Conceptes bàsics sobre energia (3 hores)

Guia d'electricitat bàsica (7 hores)

Avaluació d'impacte ambiental (2 hores)

Energia eòlica i fotovoltaica (36 hores)

Energia eòlica: recurs eòlic, fonaments aerogeneradors, sistemes de regulació i control, desenvolupament de projectes (18 hores)

Energia fotovoltaica: generació fotovoltaica, instal·lacions en connexió a xarxa (18 hores)

Prevenció de riscos laborals en instal·lacions eòliques i solars (10 hores)

Està previst que es desenvolupin 24 convocatòries de 25 alumnes cada una del juny del 2023 al desembre del 2025

- Curs d'instal·lació solar d'autoconsum i comunitats energètiques: 80 hores (60 hores teòriques + 20 hores pràctiques), l'imparteix CIRCE

Introducció a l'FV i esquemes bàsics. Aplicació a comunitats energètiques (3 hores)

Efecte fotovoltaic, mòdul i corba V-I (3 hores)

Característiques elèctriques i tèrmiques d'un panell FV. Variació de paràmetres amb la temperatura i irradiància (5 hores)

Càlcul d'agrupacions de panells FV. Generador fotovoltaic (5 hores)

Característiques i càlcul d'inversors FV. Seguiment del punt de màxima potència (5 hores)

Proteccions FV (4 hores)

Disseny i càlcul complet d'una instal·lació FV connectada a la xarxa (5 hores)

Disseny i càlcul d'una instal·lació FV aïllada de la xarxa. Components d'instal·lacions aïllades (10 hores)

Elaboració de memòria tècnica de disseny per a instal·lacions FV de menys de 10 kW (10 hores)

Normativa aplicada a l'FV en l'actualitat i constitució de comunitats energètiques (10 hores)

Bloc pràctic (20 hores)

Està previst que es desenvolupin dues convocatòries de 30 alumnes cada una, amb un total de 60 alumnes beneficiaris durant el 2n semestre del 2023

Formació en biodiversitat

- Curs de coordinació ambiental en renovables (E&C) (130 hores), l'imparteix LINUM

La coordinació ambiental en el procediment de l'avaluació d'impacte ambiental de projectes d'energies renovables (20 hores)

Organització de la coordinació ambiental en obra de projectes d'energies renovables (40 hores)

Desenvolupament de la vigilància ambiental en obra de parcs eòlics, plantes solars fotovoltaiques i infraestructures d'evacuació (40 hores)

Riscos ambientals en la vigilància ambiental en obra de parcs eòlics, plantes solars fotovoltaiques i infraestructures d'evacuació (30 hores)

Està previst que es desenvolupin sis convocatòries de 20 alumnes cada una (dues convocatòries el 2023, dues el 2024 i dues el 2025)

- Curs d'identificació d'espècies d'avifauna (260 hores), l'imparteix LINUM

Les aus (20 hores)

Aus planejadores. Característiques, claus per a la seva identificació i interacció amb projectes d'energies renovables (50 hores)

Aus estepàries. Característiques, claus per a la seva identificació i interacció amb projectes d'energies renovables (40 hores)

Aus nocturnes. Característiques, claus per a la seva identificació i interacció amb projectes d'energies renovables (30 hores)

Treball de camp i seguiment d'aus en projectes d'energies renovables (30 hores)

Seguiment de mortalitat en parcs eòlics i infraestructures d'evacuació (30 hores)

Pràctiques en camp (60 hores)

Està previst que es desenvolupin tres convocatòries de 20 alumnes cada una (una convocatòria el 2023, una el 2024 i una el 2025)

- Curs de coordinació ambiental en explotació de projectes d'energies renovables (120 hores), l'imparteix LINUM

El seguiment ambiental en el procediment de l'avaluació d'impacte ambiental de projectes d'energies renovables (20 hores)

Organització del seguiment ambiental durant l'explotació de projectes d'energies renovables (30 hores)

Desenvolupament de la vigilància ambiental en explotació de parcs eòlics (35 hores)

Desenvolupament de la vigilància ambiental en explotació de plantes solars fotovoltaiques (35 hores)

Està previst que es desenvolupin sis convocatòries de 20 alumnes cada una (dues convocatòries el 2023, dues el 2024 i dues el 2025)

Formació en sector primari

- Curs de les agrorenovables, diversificació i ocupabilitat rural (323 hores), l'imparteix AFAMMER

Aromàtiques (50 hores)

Turisme gastronòmic i agronòmic (30 hores)

Digitalització: comerç electrònic (30 hores)

Apicultura ecològica (25 hores)

Art floral (20 hores)

Lideratge i emprenedoria (8 hores)

Gabinet d'atenció/reorientació (160 hores)

Està previst que es desenvolupin quatre convocatòries de 15 alumnes cada una (dues convocatòries el 2023 i dues el 2024)

- Curs d'iniciatives i activitats en el sector primari (115 hores), l'imparteix ASAJA

Ús eficient de l'aigua en el sector agrari (15 hores)

Agricultura ecològica (20 hores)

Introducció a l'apicultura tradicional i ecològica (25 hores)

Creació i gestió d'empreses apícoles (10 hores)

Insectes. La proteïna del futur (20 hores)

Creació i gestió d'empreses d'insectes (10 hores)

Tractament sostenible de residus agraris (15 hores)

Està previst que es desenvolupin sis convocatòries de 20 alumnes cada una (dues convocatòries el 2023, dues el 2024 i dues el 2025)

- Curs de sector primari (99 hores), l'imparteix la Fundació Joan XXIII Roncalli

Gestió de residus (14 hores)

Processos de compostatge i gestió del compostador (26 hores)

Habilitats comunicatives i sensibilització (12 hores)

Prevenció de riscos laborals (4 hores)

Preparació del terreny: desbrossament i manteniment de la pantalla forestal (33 hores)

Avaluació (4 hores)

Està previst que es desenvolupin sis convocatòries de 20 alumnes cada una (dues convocatòries el 2023, dues el 2024 i dues el 2025) En el cas de la selecció d'aquest curs es prioritzarà joves amb discapacitat residents als municipis inclosos en el conveni de transició justa.

Formació lligada a projectes singulars

- Formació relacionada amb la fabricació dels seguidors solars (128 hores), l'imparteix SOLTEC

Soldadura amb fil, maneig de maquinària mecànica (plegadores, serres de tall, mecanització, premsa, soldadura de robot (100 hores)

Prevenció de riscos laborals del conveni del metall (20 hores)

Primers auxilis i lluita contra incendis (8 hores)

Està previst que es desenvolupin dues convocatòries de 20 alumnes cada una durant el 2024/2025

- Formació per realitzar la instal·lació BOP dels projectes solars fotovoltaics (40 hores), l'imparteix SOLTEC

Està previst que es desenvolupin deu convocatòries de 100 alumnes cada una durant el 2024/2025

Municipis del Nus de Transició Justa Mudéjar

Andorra, Estercuel, Ariño, Alloza, Alcorisa, Ejulve, Albalate del Arzobispo, Calanda, Foz Calanda, Berge, Escatrón, Samper de Calanda, Escucha, Cañizar del Olivar, Castellote, Gargallo, Montalbán, Palomar de Arroyos, Utrillas, Crivillén, Alacón, Oliete, Híjar, Urrea de Gaén, Azaila, Castelnou, Jatiel, La Puebla de Híjar, Vinaceite, La Mata de los Olmos, Los Olmos, Seno, Molinos i Castel de Cabra.

 

Sobre Endesa

Endesa és la primera companyia elèctrica d'Espanya i la segona de Portugal. A més, és el segon operador de gas del mercat espanyol. Desenvolupa un negoci integrat de generació, distribució i comercialització, i ofereix també, a través d'Endesa X, serveis de valor afegit orientats a l'electrificació dels usos energètics en llars, empreses, indústries i administracions públiques. Endesa està fermament compromesa amb els ODS de les Nacions Unides i, com a tal, promou decididament el desenvolupament d'energies renovables a través d'Enel Green Power España, la digitalització de les xarxes a través d'e-distribución i la responsabilitat social corporativa. En aquest últim àmbit actuem també des de la Fundació Endesa. El nostre equip humà suma prop de 9.260 empleats. Endesa forma part d'Enel, el grup elèctric més gran d'Europa.

Descàrregues

Nota de premsa

DOCX (0,15MB) Descarregar

Imatges

ZIP (21,63MB) Descarregar
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.