Com s'està gestionant el buidatge dels embassaments davant la sequera?

Entendre la gestió de l'aigua dels embassaments en moments de sequera pot ser complicat si no es coneix bé tot el que hi ha al darrere. Et donem 7 claus per comprendre-ho.

Embalse.

Les sequeres a Espanya són un fenomen cada vegada més recurrent, que es veu amplificat pels efectes del canvi climàtic. Aquest 2022 està sent el tercer any més sec del segle XXI i el quart des del 1961, segons AEMET. Moltes províncies ja pateixen la falta d'aigua als embassaments.  I és que, a causa de les escasses pluges del 2022 i de la sequedat del sòl per les elevades temperatures, enguany el volum de reserves ha estat un 21 % inferior respecte del 2021. Aquesta, però, no és la xifra alarmant. Aquest últim mes d'agost, la reserva d'aigua d'Espanya ha caigut al 39,2 %, el nivell més baix en aquestes dates des de 1995.

Tot això ha suposat que l'aigua desembassada per a la producció d'energia elèctrica hagi generat un 16 % menys respecte al 2021, entre maig i juny. Però, per què això és tan important al nostre país? Qui s'encarrega de gestionar les reserves d'aigua? Com entren en joc les centrals hidroelèctriques? Aquestes 7 claus t'ajudaran a entendre-ho.

 

1. Quins usos té l'aigua d'un embassament?

Anem per parts. Abans de parlar dels seus usos i entendre per què els embassaments són tan necessaris, és imprescindible recordar que la preservació de la biodiversitat d'aquestes instal·lacions és una obligació legal, fins i tot en situacions de sequera.

Els usos prioritaris d'aquestes infraestructures hidràuliques són l'abastament d'aigua potable a poblacions i l'abastament per a regs i usos industrials. Però també hi ha usos que no requereixen un consum pròpiament dit de l'aigua, com la producció d'energia elèctrica i l'organització i realització d'activitats lúdiques, culturals i esportives.

agua

Abastament d'aigua potable

Abastament d'aigua potable

Abastament d'aigua potable

Regadío

Abastament per a regs i usos industrials

Abastament per a regs i usos industrials

Abastament per a regs i usos industrials

energía

Producció d'energia elèctrica

Producció d'energia elèctrica

Producció d'energia elèctrica

energía

Activitats lúdiques, culturals i esportives

Activitats lúdiques, culturals i esportives

Activitats lúdiques, culturals i esportives

2. Qui gestiona aquestes reserves d'aigua?

Encara que es pugui pensar el contrari, les elèctriques no decideixen lliurement quan s'utilitza l'aigua d'un embassament per generar electricitat. L'Administració de l'Estat és qui gestiona les reserves d'aigua, a través de diversos organismes regionals (organismes de conca) i, dins d'aquests, a través de les comissions de desembassament. L'objectiu d'aquestes comissions és coordinar la varietat de necessitats de tots els beneficiaris de l'aigua per garantir el compliment dels seus usos prioritaris.

 

3. Què és l'excepció ibèrica i què té a veure amb tot això?

L'excepció ibèrica consisteix en un mecanisme d'intervenció en el mercat elèctric que mira de mitigar l'impacte del creixent preu del gas en el preu del mercat majorista. Desafortunadament, tot i que un increment en la producció hidroelèctrica contribuiria a mitigar l'impacte del preu del gas, ens trobem en un any en què l'aportació hidroelèctrica està molt limitada a causa de l'escassetat d'aigua.

Les centrals hidroelèctriques d'Endesa han contribuït a minimitzar la criticitat de la situació. Hem intentat reduir la necessitat de l'ús del gas en la cobertura de la demanda fora de les hores en què altres tecnologies renovables no estan disponibles. Actualment, l'energia hidroelèctrica és la principal font renovable que és gestionable.

 

4. Per què, en ocasions, es desembassa només de nit?

Això passa fonamentalment per tres raons:

  • Perquè l'horari de desembassament coincideixi amb l'horari de les demandes d'aigua per a reg. És més eficient l'ús de l'aigua per a reg a la nit, especialment quan l'àrea a regar és a prop de l'embassament.
  • Per la complementarietat de la producció hidroelèctrica respecte a la d'altres renovables. Referint-nos a l'ús nocturn de l'aigua, la capacitat de fixar les hores de major i menor producció hidroelèctrica ajuda a reduir el consum de gas en les hores en què la generació fotovoltaica no està disponible.
  • L'horari dels moviments d'aigua als embassaments també està fixat pel temps de pas entre la sortida de l'embassament i el lloc on es necessita l'aigua per a altres usos.

 

5. És necessari generar electricitat amb aigua en moments de sequera?

La producció d'energia elèctrica és totalment compatible amb els usos prioritaris. De fet, constitueix un valor afegit al valor intrínsec de l'aigua ja que, tot i que la utilitza, no l'altera ni la limita. Els embassaments en què l'ús principal és diferent de l'hidroelèctric o en qualsevol conca que es trobi en estat de sequera, l'aigua desembassada és estrictament la necessària per garantir el cabal ecològic i altres usos bàsics de l'aigua.

Atenent exclusivament la contribució de la producció hidroelèctrica per cobrir la demanda d'electricitat del conjunt de la població, l'aigua aporta una potència al sistema elèctric que complementa la resta de l'energia necessària produïda des d'altres fonts i ajuda a reduir el consum de gas.

La producció d'energia elèctrica no és un ús consumptiu, és a dir, no es consumeix l'aigua utilitzada per a la producció d'energia elèctrica ni s'alteren de cap manera les seves propietats. Així, a diferència del que passa amb l'aigua dedicada a usos consumptius, com l'abastament a poblacions, el reg o els usos industrials, l'aigua es reintegra a la llera central perquè pugui ser novament utilitzada per a altres usos.

L'aigua utilitzada per a la generació d'energia elèctrica no es consumeix ni se n'alteren les propietats de cap manera.
Embalse.

6. En quines condicions ha d'interrompre la seva activitat una central hidroelèctrica?

Les centrals hidroelèctriques aprofiten l'energia del cabal d'aigua alliberada des dels embassaments, aigua que alimenta el cabal ecològic del riu o permet assegurar altres usos de l'aigua com l'abastament a poblacions, explotacions agrícoles ramaderes, etc.

Es poden presentar dues situacions que poden fer impossible l'aprofitament dels cabals alliberats des d'un embassament per a la producció d'energia hidroelèctrica:

  • Quan el cabal màxim a alliberar és tan extraordinàriament escàs que les turbines no són capaces d'aprofitar-lo.
  • Quan el cabal desembassat fa que la cota de l'embassament sigui tan extraordinàriament baixa que el nivell al qual es troba l'entrada d'aigua per alimentar les turbines no permet captar el cabal necessari.

Els criteris que permeten definir els cabals màxims a desembassar són els que fixa la priorització dels usos legalment establerts per la legislació vigent. A més, en el cas d'Endesa, aquests criteris sempre es basen en el nostre compromís amb la sostenibilitat i amb la creació de valor als territoris.

 

7. Què fem des d'Endesa davant l'actual escassetat d'aigua als embassaments?

Sempre coordinats amb l'organisme de conca, des d'Endesa minimitzem les sortides dels embassaments als mínims imprescindibles. Seran moltes les plantes en les quals, un cop finalitzada la campanya de reg, el cabal turbinat s'ajusti al mínim amb l'objectiu d'emmagatzemar la major quantitat d'aigua possible per a la campanya de reg de l'any hidrològic vinent.

A Endesa sempre mirem d'integrar la sostenibilitat en les nostres activitats a través de l'aplicació del procés de CSV (creació de valor compartit). Hi ha diverses iniciatives desenvolupades per Endesa i agents locals a les zones amb centrals hidroelèctriques. Aquestes iniciatives inclouen tasques com la coordinació de l'operació de les centrals per assegurar cabals que permetin activitats lúdiques, culturals i esportives; les visites guiades a les nostres instal·lacions per part de grups coordinats des de les corporacions municipals per fer visibles els atractius turístics al seu territori; la cessió de l'ús per facilitar l'accés a zones d'alta muntanya, o les visites a les instal·lacions per part de col·legis i universitats.

Actualment, tenim implantat aquest model en el 100 % de les instal·lacions de generació referides a construcció de nous parcs renovables, instal·lacions tèrmiques i renovables en operació i projectes de descarbonització.

Contingut relacionat

icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon