• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Bon govern, transparència i integritat

Polítiques i principis generals en matèria de fiscalitat

Bon govern, transparència i integritat

Endesa manté de manera permanent els seus compromisos de bon govern, transparència i integritat que, juntament amb la creació de valor per a accionistes i inversors, formen part del seu comportament en la gestió dels negocis i les activitats empresarials.

Valors

Endesa manté de manera permanent els seus compromisos de bon govern, transparència i integritat que, juntament amb la creació de valor per a accionistes i inversors, formen part del seu comportament en la gestió dels negocis i les activitats empresarials.

En aquest context, el compliment de la legislació tributària vigent en cada moment forma part dels principis que inspiren la seva responsabilitat corporativa, i els tributs satisfets constitueixen una de les seves contribucions al desenvolupament econòmic i social de la societat en què opera. Mostra d'això és que ha quedat recollit entre els valors de la companyia el compliment de les normes tributàries.

 

Estratègia Fiscal

L’Estratègia Fiscal d'Endesa es regeix per les directrius següents:

  • El compliment de la normativa fiscal vigent, adoptant en tot moment una interpretació raonable d'aquesta i tractant d'evitar, a partir d'aquesta interpretació, ineficiències i costos fiscals indeguts per a Endesa.
  • La renúncia a determinades actuacions, com són: la realització d'operacions que únicament persegueixin un avantatge fiscal, l'estructuració d'operacions artificioses o alienes a l'activitat pròpia de la companyia o la utilització d'estructures opaques amb l'única finalitat de minorar la càrrega tributària, la realització d'inversions a paradisos fiscals o a través d’aquests amb l'única finalitat de reduir la càrrega fiscal.
  • Presa en consideració dels principis del Projecte BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting) de l'OCDE de lluita contra l'erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis tant a Endesa com a les seves filials controlades en cadascuna de les jurisdiccions on opera.
  • La plena col·laboració amb l'Administració Tributària en les seves actuacions de comprovació.
  • La transparència fiscal davant de tercers (accionistes, clients, proveïdors, empleats, reguladors, etc.) sobre els presents principis d'actuació en matèria fiscal, sobre els òrgans implicats en el govern fiscal d'Endesa i sobre el detall de la seva contribució tributària en els països on opera.
  • La promoció de relacions cooperatives amb l'Administració Tributària.

 

L'Estratègia Fiscal va ser aprovada pel Consell d'Administració d'Endesa el 15 de juny de 2015 i és actualitzada posteriorment quan així es requereix.

 

Política de Gestió i Control de Riscos Fiscals

La Política de Gestió i Control de Riscos Fiscals d'Endesa pretén ser el document base del Marc de Control Fiscal d'Endesa.

Tracta de regular els principis que han de guiar la Funció Fiscal d'Endesa a fi de fer una correcta gestió i control dels riscos fiscals, i construir:

  • Els principis que han de guiar la gestió dels riscos fiscals, establint les obligacions i responsabilitats dins de l'organització referent a això, i incloent una descripció de les mesures que han d'existir per mitigar els riscos fiscals eventualment identificats.
  • Els principis que han de guiar el correcte control dels riscos fiscals, que inclouen, d'una banda, la realització d'una sèrie de controls preventius ex ante i, de l'altra, la realització d'una sèrie de controls ex post que comporten la identificació, el mesurament, l’anàlisi, el seguiment i el reporting d'aquests riscos, en línia amb el que preveu la Política de Gestió i Control de Riscos d'Endesa i la Instrucció Operativa del Mapa de Riscos d'Endesa.
Seguir llegint sobre transparència

Desglossament de la informació fiscal

Veure’n més