Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Altra informació de rellevància fiscal

No prestació de serveis fiscals per part de l'auditor de comptes

Endesa no contracta serveis d'assessorament fiscal amb la firma que audita els seus comptes.

No prestació de serveis fiscals per part de l'auditor de comptes

Endesa no contracta serveis d'assessorament fiscal amb la firma que audita els seus comptes.

Els serveis prestats per la firma d'auditoria durant l'any 2020 es limiten als referits als serveis d'auditoria de comptes, així com revisions limitades dels estats financers i altres serveis menors relacionats amb l'auditoria[PPN1] .

En l'exercici 2020 l'auditor ha prestat altres serveis diferents dels anteriors en matèria de suport per a la formació. En l'exercici 2020, l'auditor no va prestar serveis fiscals ni altres serveis diferents dels anteriors.  En aquest enllaç està disponible l'informe integrat d'activitats dels Comitès del Consell d'Administració.

 

Model de prevenció de riscos penals d'Endesa

Endesa compta amb un marc normatiu sòlid que recull els seus valors i principis en matèria d'ètica, integritat i responsabilitat corporativa, i que estableix directrius amb la finalitat d'orientar les actuacions dels seus col·laboradors, contribuint a construir una cultura ètica i de compliment ferma. El Codi ètic i el Pla de tolerància zero amb la corrupció representen els pilars d'aquesta cultura, que es reforça, entre d'altres, amb el model de prevenció de riscos penals d'Endesa.

El model de gestió per a la prevenció de delictes penals d'Endesa està certificat per AENOR d'acord amb el que estableix la norma UNE 19601.

L'objectiu d'aquest model és prevenir la comissió de delictes al si de la seva activitat. El model consisteix en la creació d'un sistema estructurat i orgànic de procediments i activitats de vigilància i control idònies per prevenir la comissió de delictes que estan sota el seu àmbit d'actuació, és a dir, aquells dels quals es pugui derivar una responsabilitat penal per a les persones jurídiques del seu grup empresarial.

Entre els riscos penals coberts pel model hi ha el blanqueig de capitals i el delicte d'alçament de béns.

Tots els membres de la companyia són responsables de la seva execució i del compliment del model. El model està disponible a la intranet de la companyia i es promouen iniciatives per a la seva difusió i comprensió (per exemple, formació en línia obligatòria).

A més, tots els membres de l'organització es comprometen al compliment del model a través de declaracions de compromís expresses o de clàusules incorporades als seus contractes de treball. Les condicions generals de contractació d'Endesa també inclouen clàusules de compromís amb la normativa ètica i de prevenció penal per als seus proveïdors.

A més, el model és supervisat de manera contínua pel Comitè de Supervisió. Auditoria Interna realitza revisions periòdiques del seu disseny i operativitat adequats. Els resultats d'aquesta supervisió es presenten al Comitè d'Auditoria i Compliment, que és l'òrgan responsable de la supervisió del funcionament i del compliment del model.

 [PPN2] [PPN2]Actualitzar enllaç a informe 2020 (PEND.)

 

 [PPN3]PEND. INFORME, revisar serveis 2020

Seguir llegint sobre transparència

Polítiques i principis generals en matèria de fiscalitat

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon