Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Relació cooperativa amb l'Administració Tributària i relació amb la resta de grups d'interès

Compromesos amb la promoció de relacions cooperatives amb l'Administració Tributària

Així, a Espanya, en el marc del Fòrum de Grans Empreses, va participar en la redacció del Codi de bones pràctiques tributàries.

Així, a Espanya, en el marc del Fòrum de Grans Empreses, va participar en la redacció del Codi de bones pràctiques tributàries.

Endesa està compromesa amb el foment de relacions cooperatives amb l'Administració Tributària a les diferents jurisdiccions on està present.

Així, a Espanya, en el marc del Fòrum de Grans Empreses, va participar en la redacció del Codi de bones pràctiques tributàries, que constitueix l'instrument de relació cooperativa entre l'Administració Tributària i els contribuents espanyols.

Endesa i les seves filials controlades hi estan adherides des del 2011 i posteriorment el van ratificar el 2016 després de la incorporació al Codi d'un annex que reforça el sistema pel que fa a les conductes de compliment obligatori per les parts i pel que fa a la transparència de la informació intercanviada.

Per la seva banda, el Consell d'Administració d'Endesa, en la sessió del 21 de desembre del 2020, va acordar l'adhesió d'Endesa i les seves filials controlades i sucursals a França i Portugal als Codis de bones pràctiques tributàries existents en aquests països.

En aquest sentit, des del 2016 es desenvolupen determinades conductes de compliment obligatori per als administradors, que inclouen:

  • Que l'estratègia fiscal de l'entitat hagi estat fixada pel Consell d'Administració, estigui documentada i sigui coneguda pels alts directius de l'empresa.
  • Que el Consell d'Administració hagi aprovat les operacions i les inversions d'especial risc fiscal.
  • Que la política de gestió de riscos de la societat hagi previst mesures per mitigar els riscos fiscals identificats i hagi establert regles internes de govern corporatiu en aquesta matèria, el compliment de les quals pot ser objecte de verificació.
  • Que l'empresa hagi utilitzat sistemes eficaços d'informació i control intern dels riscos fiscals, i que el seu disseny i funcionament estiguin plenament integrats en els sistemes generals de control intern del negoci que desenvolupa.
  • Que l'empresa hagi facilitat a l'Administració Tributària informació veraç sobre els punts anteriors.

 

Així mateix, en compliment de les normes de govern corporatiu en matèria fiscal i del que disposa el Codi de bones pràctiques tributàries, s'informa periòdicament el Comitè d'Auditoria i Compliment (CAC) de la situació fiscal de la companyia. A l'informe integrat d'activitats dels Comitès del Consell d'Administració[PPN1]  es pot comprovar que l'any 2020 la responsable d'Assumptes Fiscals ha recorregut en tres ocasions al CAC, qui ha tingut coneixement durant el 2020 sobre les polítiques fiscals seguides per Endesa, rebent informació sobre l'actualització de la Política de gestió i control dels riscos fiscals d'Endesa per a la seva adaptació als estàndards de la norma UNE 19602 de sistemes de gestió de compliment tributari, així com informació sobre el seguiment per part d'Endesa del Codi de bones pràctiques tributàries de França i Portugal. A més, ha rebut informació semestralment sobre la situació tributària de la societat. El CAC també va designar el Comitè de Riscos com a òrgan de supervisió del sistema de compliment tributari, d'acord amb el que estableix la norma UNE 19602.

Algunes d'aquestes obligacions ja eren aplicables a Endesa perquè estan previstes a la Llei de societats de capital i Endesa és una entitat cotitzada.

Així mateix, en virtut del que preveu l'annex esmentat, Endesa ha decidit presentar voluntàriament des de l'exercici 2016 l'informe de transparència reforçada a l'Administració Tributària, en el marc de l'àmbit d'enfortiment de les bones pràctiques de transparència fiscal de les empreses adherides al Codi. En aquest sentit, el 5 de juliol del 2019 es va presentar l'informe de l'exercici 2018.

El 2019 s'han mantingut sengles reunions amb l'Administració Tributària per analitzar el contingut dels informes de transparència dels exercicis 2017 i 2018 i a principis del 2020 es va rebre una carta de l'Administració Tributària confirmant la idoneïtat de tota la informació presentada i agraint la disposició, col·laboració i transparència de l'entitat davant l'Administració. 

 

Relació amb la resta de grups d'interès

Endesa està fermament compromesa a intentar explicar de manera transparent les qüestions fiscals que puguin ser d'interès per a tercers. Un dels valors de la companyia és la transparència fiscal davant de tercers (accionistes, clients, proveïdors, empleats, reguladors, administracions tributàries, etc.) sobre els principis d'actuació en matèria fiscal, sobre els òrgans implicats en la governança fiscal d'Endesa i sobre el detall de la seva contribució tributària als països on opera.

En aquest sentit, Endesa participa activament en diferents fòrums sobre impostos, sostenibilitat o responsabilitat social corporativa, mantenint-se al dia de les novetats i bones pràctiques en la matèria, i les opinions i els temes que es discuteixen en aquests fòrums serveixen per a la revisió contínua de la informació que es proporciona a l'exterior. Forma part dels Comitès Fiscals de SEDIGAS, l'Associació d'Empreses d'Energia Elèctrica (aelēc) i la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE); en aquest últim cas, Endesa participa en nom de SEDIGAS. Endesa és membre, a través del responsable de la Unitat d'Assumptes Fiscals, de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF). El 2019, Enel (societat matriu d'Endesa) es va unir a l'European Business Tax Forum (EBTF - https://ebtforum.org), una associació que té l'objectiu d'obrir un debat públic sobre la fiscalitat, tot proporcionant un equilibri i una perspectiva integral de l'impost que paguen les empreses.

Endesa forma part del Fòrum de Grans Empreses (òrgan de relació cooperativa per promoure una col·laboració més gran entre les grans empreses i l'Administració Tributària de l'Estat) i hi participa activament a través de dos grups de treball.

El 2020, destaca la participació d'Endesa en l'informe realitzar per PwC sobre la contribució tributària total de les empreses de l'IBEX 35 el 2019, que té com a objectiu estudiar i promoure la contribució tributària total d'aquest col·lectiu.

 [PPN1]Actualitzar enllaç a informe 2020: pend.

 

Seguir llegint sobre transparència

Una altra informació de rellevància fiscal

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon