• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Relació cooperativa amb l'Administració Tributària

Compromesos en la promoció de relacions cooperatives amb l’Administració tributària

Endesa està compromesa en la promoció de relacions cooperatives amb l’Administració tributària en les diverses jurisdiccions on és present.

Així, a Espanya, l'empresa va participar en la redacció del Codi de Bones Pràctiques Tributàries, en el marc del Fòrum de Grans Empreses..

Endesa està compromesa en la promoció de relacions cooperatives amb l’Administració tributària en les diverses jurisdiccions on és present.

Així, a Espanya, en el marc del Fòrum de Grans Empreses, va participar en la redacció del Codi de Bones Pràctiques Tributàries, que constitueix l’instrument de relació cooperativa entre l’Administració tributària i els contribuents espanyols.

Endesa i les seves filials controlades hi estan adherides des del 2011 i, posteriorment, l’han ratificat el 2016 després d’incorporar-hi un annex que reforça el sistema pel que fa a les conductes de compliment obligat per les parts i quant a la transparència de la informació intercanviada.

En aquest sentit, des del 2016 s’hi desenvolupen unes determinades conductes de compliment obligat per a l’administrat, que inclouen:

  • Que l’estratègia fiscal de l’entitat hagi estat fixada pel Consell d’Administració, estigui documentada i sigui coneguda pels alts directius de l’empresa.
  • Que el Consell d’Administració hagi aprovat les operacions i les inversions d’especial risc fiscal. 
  • Que la política de gestió de riscos de la societat hagi previst mesures per mitigar els riscos fiscals identificats i hagi establert regles internes de govern corporatiu en aquesta matèria, el compliment de les quals pugui ser objecte de verificació. 
  • Que l’empresa hagi utilitzat sistemes eficaços d’informació i control intern dels riscos fiscals, en tant que el seu disseny i funcionament estiguin integrats plenament en els sistemes generals de control intern del negoci que desenvolupa. 
  • Que l’empresa hagi proporcionat a l’Administració tributària informació veraç dels punts anteriors.

 

Així mateix, en compliment de les normes de govern corporatiu en matèria fiscal i del que preveu el Codi de Bones Pràctiques Tributàries, de manera periòdica s’informa el Comitè d’Auditoria i Compliment de la situació fiscal de la companyia. En aquest enllaç està disponible l’informe integrat d’activitats dels Comitès del Consell d’Administració.

Algunes d’aquestes obligacions ja eren aplicables a Endesa perquè estan previstes en la Llei de societats de capital i perquè Endesa és una entitat cotitzada.

Així mateix, en virtut del que preveu l’annex esmentat, Endesa ha decidit presentar voluntàriament, des de l’exercici 2016, l’Informe de Transparència Reforçada a l’Administració tributària emmarcat en l’àmbit de reforçament de les bones pràctiques de transparència fiscal de les empreses adherides al Codi. En aquest sentit, el 5 de juliol de 2019 va presentar l’Informe relatiu a l’exercici 2018.

El 2019 s’han mantingut sengles reunions amb l’Administració tributària per analitzar el contingut dels Informes de Transparència dels exercicis 2017 i 2018 i, a l’inici de l’any 2020, s’ha rebut una carta de l’Administració tributària on es confirmava la idoneïtat de tota la informació presentada i on agraïen la disposició, la col·laboració i la transparència de l’entitat davant de l’administració. 

Seguir llegint sobre transparència

Una altra informació de rellevància fiscal

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon