Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Cadena de subministrament sostenible

Cadena de subministrament sostenible

Treballem per incrementar els sistemes de control i supervisió de la cadena de subministrament d'acord amb criteris sostenibles.

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 12: Producció i consum responsables

Treballem per incrementar els sistemes de control i supervisió de la cadena de subministrament d’acord amb criteris ambientals, de seguretat i de drets humans, seguint les línies d’actuació assenyalades en el Pla de sostenibilitat.

La nostra activitat als països i territoris en què operem està orientada a la creació de valor per als proveïdors locals. El 2021, el nombre de proveïdors amb els quals hem treballat ha estat de 3.646, incloent-hi el total dels proveïdors objecte de compres delegades. L'import de les compres a proveïdors ha augmentat un 49% respecte de la dada del 2020, assolint els 3.242 milions d'euros.

Principals resultats del 2021

Nombre de proveïdors
3.646
d'Endesa a Espanya i Portugal
Valor de les compres a proveïdors
3.242
(milions d'euros) a Espanya i Portugal
Compres a proveïdors qualificats
94,3
% volum de compres
Qualificacions realitzades
1.152
934 nous proveïdors qualificats

Per tal de promoure la gestió responsable a la cadena de subministrament, disposem d’un procés integral de compres, el qual requereix que els proveïdors siguin qualificats d’acord amb criteris de sostenibilitat (ambientals, socials, ètics, d’integritat, drets humans), a més de tècnics i econòmics, amb caràcter previ al procés de licitació i a la formalització del contracte. Finalment, un cop que s’ha prestat el servei s’avalua el seu nivell de compliment i rendiment en aquesta presentació.

Aquest procés és encara més important per als proveïdors considerats com a crítics, bé sigui pel volum de compres, pel subministrament de productes o serveis essencials per a l’exercici de la nostra activitat econòmica, pel risc ambiental o social derivat de l’activitat que realitzen i el potencial impacte reputacional o legal per a la companyia.

El procés integral de compres a Endesa

Previ a la prestació de servei

 • 1. Pla de necessitats de les línies de negoci

  Totes les necessitats de cada línia de negoci queden recollides en el Pla de compres.

 • 2. Sistema de qualificació de proveïdors

  Avaluació d'aspectes ambientals, socials i ètics, entre d'altres.

 • 3. Gestió de la sol·licitud de compra

  Les necessitats són tramitades per l'Àrea de Compres per poder començar amb les licitacions.

 • 4. Procés de licitació

  Cada comprador es posa en contacte amb els possibles proveïdors i comunica les especificacions tècniques i comercials que es requeriran.

 • 5. Formalització del contracte

  Un cop finalitzat el procés de recepció i valoració d'ofertes, les dues parts signen el contracte per poder començar els treballs contractats

Durant la prestació del servei

 • 6. Prestació del bloc

Posterior a la prestació del servei

 • 7. Vendor rating

  Avaluació d'acompliment dels proveïdors un cop els treballs ja s'han fet.

Procés de qualificació de proveïdors

El procés de qualificació de proveïdors conté uns requisits en matèria de sostenibilitat a través dels quals queda determinat si un proveïdor compleix els requisits per treballar amb Endesa:

 • Valoració de l’acompliment de la normativa en matèria de Drets Humans.
 • Valoració de l’acompliment de la normativa en matèria de Medi Ambient.
 • Valoració de l’acompliment de la normativa en matèria de Seguretat Laboral.

Objectius del sistema de qualificació de proveïdors¹

El 31 de desembre van valorar els proveïdors qualificats

 

Medi Ambent

 • 2017: 69%
 • 2018: 80%
 • 2019: 89%
 • 2020 a 2020: 100%

Drets Humans

 • 2017: 49%
 • 2018: 80%
 • 2019: 89%
 • 2020 a 2020: 100%

Seguretat i Salut laboral

 • 2017: 70%
 • 2018: 80%
 • 2019: 89%
 • 2020 a 2020: 100%

Notas

1.

Objectius establerts d'acord amb el nou sistema del Grupo Enel per a la verificació d'aspectes de sostenibilitat en el procés de qualificació de proveïdors

Dins el procés d’avaluació dels requisits de sostenibilitat es preveu la realització d’auditories d’aprofundiment, que poden comportar fins i tot visites on site, per verificar el compliment dels requisits exigits per a treballar amb nosaltres.

Aquest procés es complementa a través del sistema de Vendor Rating, dirigit a fer un seguiment de l’acompliment dels proveïdors durant el període de prestació del servei. La puntuació obtinguda en el procés pot servir com a incentiu per a processos de licitació futurs i per mantenir les relacions contractuals.

Per a més informació accedeix al web global de proveïdors del Grupo Enel.

Els nostres projectes sobre cadena de subministrament sostenible

Seguir llegint sobre pla de sostenibilitat

Creació de valor econòmic

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon