Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Seguretat i salut laboral

La salut i la seguretat dels nostres empleats i col·laboradors són una prioritat per a nosaltres

La millora contínua de les condicions de treball i la protecció de la salut i la seguretat de les nostres persones o col·laboradors són valors prioritaris en la nostra cultura empresarial.

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 3: Salut i benestar

A Endesa considerem que la millora contínua de les condicions de treball i la protecció de la salut i la seguretat és un valor fonamental de la nostra cultura empresarial. Per això, hem establert a l'organització una Política de salut i seguretat laboral i un sistema de salut i seguretat en el treball basat en l'estàndard ISO 45001:2018.

Aquesta política és pública i es comunica a totes les parts interessades, tant a la plantilla com a les empreses col·laboradores, les institucions, la comunitat empresarial, la societat civil i les comunitats locals o els clients.

El conseller delegat i el comitè de direcció participen en el procés de millora contínua, seguiment i compliment de la política. Aquesta participació se centra en l'evolució dels objectius qualitatius i quantitatius, els comportaments per negoci, així com els indicadors d'accidentalitat i absentisme.

El sistema de gestió de salut i seguretat en el treball d'Endesa, de conformitat amb la ISO 45001, està constituït pel conjunt de responsabilitats, processos i recursos per dur a terme la gestió del procés productiu. L'alta direcció de la companyia, representada en la figura del conseller delegat, revisa anualment aquest sistema.

Així mateix, i amb l'objectiu de reforçar la consciència del risc i fomentar comportaments responsables per assegurar que el treball es faci amb qualitat i sense accidents, disposem de la "Stop Work Policy". Aquesta iniciativa insta tots els treballadors a actuar ràpidament i aturar qualsevol activitat que suposi un risc per a la salut i seguretat pròpia o aliena, tot comportament arriscat i tota acció, omissió o situació que pugui generar risc o causar un accident o un dany.

Concretem la integració en l'estratègia d'Endesa de la salut i seguretat laboral en la implantació de les polítiques de seguretat i salut laboral en totes les societats que formen part de la companyia. Cada empresa disposa de la seva planificació preventiva, així com plans específics de treball completament exhaustius, posant èmfasi no només en l'entorn físic sinó també en l'emocional/psicosocial i en el foment d'hàbits segurs i saludables. En aquests documents hi figuren les prioritats, les actuacions que cal realitzar, els seus responsables, els pressupostos necessaris, la freqüència de seguiment, les dates d'inici i final de cada meta, els seus indicadors, els resultats esperats, així com els mètodes de mesurament d'aquests objectius, amb l'objectiu d'eliminar, controlar o reduir els riscos.

D'altra banda, verifiquem l'eficàcia de la prevenció de riscos laborals a les empreses contractistes a través del programa "Contractor Assessment". Una empresa especialitzada en consultoria i auditoria en prevenció de riscos laborals valora cada companyia i, segons la puntuació obtinguda, o bé s'atorga la qualificació per ser contractista d'Endesa o bé, per contra, es requereix un pla d'acció per a l'eliminació dels gaps identificats. Així mateix, es realitzen actuacions de seguiment i control de les obres, s'analitza cada accident en un comitè format per experts i s'estableixen les mesures correctores per evitar que es pugui repetir una altra situació similar.

Els principals pilars desenvolupats han estat:

  • Conscienciació en salut i seguretat laboral.
  • Observació i control de l'activitat.
  • Vigilància d'empreses col·laboradores.
  • Sistema de gestió de salut i seguretat laboral.
  • Innovació, millores en equips i tecnologies.
  • Automatització i optimització de processos.
  • Riscos psicosocials.
Seguir llegint sobre nostres compromisos

Bon govern i conducta ètica

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon