• {{currentSearchSuggestions.title}}
  • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Salut i seguretat laboral

Salut i seguretat laboral

Salut i seguretat laboral

La millora contínua de les condicions de treball i la protecció de la salut i la seguretat laboral són valors fonamentals de la nostra cultura empresarial.

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 3: Salut i benestar

La millora contínua de les condicions de treball i la protecció de la salut i la seguretat laboral són valors fonamentals de la nostra cultura empresarial. Per això, assumim els compromisos següents:

  • Ens comprometem amb la naturalesa i la magnitud dels riscos, identificant els perills i avaluant i controlant els riscos.
  • Ens comprometem a actuar adoptant conductes professionals i personals respectuoses amb la legislació vigent, les obligacions contractuals i les nostres normes i procediments, i ens assegurem de donar resposta a les idees, interessos i preocupacions de la comunitat, tant de clients com del públic en general.
  • Ens comprometem amb la millora contínua de les condicions de treball, desenvolupant programes per a la prevenció dels danys i el deteriorament de la salut, implicant a tots els empleats, contractistes i proveïdors.
  • Ens comprometem a informar els nostres treballadors de tots els aspectes que puguin comprometre la seguretat i la salut de les persones com a conseqüència de la nostra activitat. Així mateix, ens comprometem a formar-los adequadament perquè puguin treballar de forma segura i a consultar-los i donar-los participació a través dels seus representants.
  • Ens comprometem a garantir als nostres contractistes uns nivells de protecció equivalents als quals proporcionem als nostres empleats. De la mateixa manera, ens comprometem a assegurar-los formació i informació suficient per al correcte desenvolupament de les seves funcions.
  • Ens comprometem amb la millora contínua de totes les nostres àrees d'activitat per garantir que la qualitat dels nostres productes, serveis i instal·lacions es posi a disposició dels nostres clients.
  • Ens comprometem a fer que les idees, els interessos i les preocupacions del públic i la comunitat que puguin afectar la seva salut i seguretat estiguin considerades en la presa de decisions empresarials per minimitzar-ne els efectes.

 

La nostra política constitueix el marc de referència per establir i mesurar els objectius de l'empresa en matèria de salut i seguretat laboral.

Tots els empleats d'Endesa som agents actius i responsables de la implantació de la Política de salut i seguretat laboral i de l'acompliment de les seves aspiracions.

L'abast d'aquests objectius inclou a totes les persones que treballen per a Endesa, sense fer distinció sobre si són empleats de plantilla o de les empreses col·laboradores que ens ajuden en la nostra tasca.

Formació preventiva
102.637
hores de formació en Seguretat i Salut Laboral el 2018

Principals indicadors de sinistralitat

Total d'accidents
Indicador
2017 2018 Variació
Total 37,32 39,27 -4,94%
Empleats
4,85 5,85 +20,62%
Contractistes
32,56 33,42 +2,64%

Inclou accidents mortals.

Accidents sense gravetat
Indicador 2017 2018 Variació
Total 34,42 37,27 +8,28%
Empleats
3,85 5,85 +51,95%
Contractistes
30,56 31,42 +2,81%

Inclou accidents amb baixa d'entre 2 i 30 dies.

Accidents greus
Indicador 2017 2018 Variació
Total 2 2 +0%
Empleats
0 0 +0%
Contractistes
2 2 +0%
Accidents mortals
Indicador 2017 2018 Variació
Total 1 0 -100%
Empleats
1 0 -100%
Contractistes
0 0 +0%
Índex de freqüència
Indicador 2017 2018 Variació
Total 0,75 0,72 -4%
Empleats
0,30 0,37 +23,33%
Contractistes
0,97 0,87 -10,31%

Nombre total de dies perduts per accident, exclosos els in itinere, respecte del total d’hores treballades, multiplicat per 1.000.

Índex de gravetat
Indicador 2017 2018 Variació
Total 0,09 0,06 -33,3%
Empleats
0,01 0,03 +200%
Contractistes
0,14 0,07 -50%

Nombre total de dies perduts per accident, exclosos els in itinere, respecte del total d’hores treballades, multiplicat per 1.000.

Notes

Abast

Les dades no consideren Enel Energy Europe, ni la Fundació ENDESA, ni els 7 primers mesos de l'exercici d’Enel Green Power España.

Ponderació

Les dades es ponderen tenint en compte el percentatge de participació d'Endesa a ANAV (85,41 %).

Els nostres projectes sobre salut i seguretat laboral

Seguir llegint sobre nostres compromisos

Bon govern i conducta ètica

Veure’n més