Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Seguretat i salut laboral

La salut i la seguretat dels nostres empleats i col·laboradors són una prioritat per a nosaltres

La millora contínua de les condicions de treball i la protecció de la salut i la seguretat de les nostres persones o col·laboradors són valors prioritaris en la nostra cultura empresarial.

Alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 3: Salut i benestar

La millora contínua de les condicions de treball i la protecció de la salut i la seguretat laboral són valors fonamentals de la nostra cultura empresarial. Per això, assumim els compromisos següents:

 • Ens comprometem amb la naturalesa i la magnitud dels riscos, identificant els perills i avaluant i controlant els riscos.
 • Ens comprometem a actuar adoptant conductes professionals i personals respectuoses amb la legislació vigent, les obligacions contractuals i les nostres normes i procediments, i ens assegurem de donar resposta a les idees, els interessos i les preocupacions de la comunitat, tant de clients com del públic en general.
 • Ens comprometem amb la millora contínua de les condicions de treball, desenvolupant programes per prevenir els danys i el deteriorament de la salut que impliquen a tots els empleats, contractistes i proveïdors.
 • Ens comprometem a informar els nostres treballadors de tots els aspectes que puguin comprometre la seguretat i la salut de les persones a conseqüència de la nostra activitat. Així mateix, ens comprometem a formar-los adequadament perquè puguin treballar de manera segura i a consultar-los i donar-los participació a través dels seus representants.
 • Ens comprometem a garantir als nostres contractistes uns nivells de protecció equivalents als que proporcionem als nostres empleats. De la mateixa manera, ens comprometem a assegurar-los formació i informació suficient per al correcte desenvolupament de les seves funcions.
 • Ens comprometem amb la millora contínua de totes les nostres àrees d’activitat per garantir que la qualitat dels nostres productes, serveis i instal·lacions es posi a disposició dels nostres clients.
 • Ens comprometem a fer que les idees, els interessos i les preocupacions del públic i la comunitat que puguin afectar la seva salut i seguretat siguin considerades en la presa de decisions empresarials per minimitzar-ne els efectes.

 

La nostra política constitueix el marc de referència per establir i mesurar els objectius de l’empresa en matèria de salut i seguretat laboral.

Tots els empleats d’Endesa som agents actius i responsables de la implantació de la Política de salut i seguretat laboral i de l’acompliment de les seves aspiracions.

L’abast d’aquests objectius inclou totes les persones que treballen per a Endesa, sense fer distinció sobre si són empleats de plantilla o de les empreses col·laboradores que ens ajuden en la nostra tasca.

 

Mesures adoptades el 2020

Les accions principals desenvolupades el 2020 es van centrar en pilars bàsics de l'activitat preventiva, entre d'altres:

 • La vigilància i el control a través d'inspeccions de l'activitat.
 • Una identificació i gestió adequades de tots els riscos, amb una atenció especial als psicosocials.
 • La detecció d'aspectes millorables en l'activitat i en els equips i instal·lacions.
 • L'anàlisi i la difusió de qualsevol incident, encara que no produeixi danys personals, mitjançant canals cada cop més digitals.
 • El desenvolupament tecnològic, la innovació i l'aplicació de millores en equips i procediments de treball.
 • La promoció entre els treballadors de la cultura de la salut i la seguretat, desenvolupant i integrant missatges i continguts preventius a través de campanyes periòdiques, jornades i tallers de sensibilització.
 • La continuïtat en la labor ja iniciada amb les empreses col·laboradores mitjançant avaluacions periòdiques.
 • La inversió en la millora de la capacitació preventiva aplicant les metodologies més innovadores disponibles.
Formació preventiva
59.186
hores de formació en seguretat i salut laboral el 2020.

Principals indicadors de sinistralitat

Nombre d’accidents
Indicador 2019 2020 Variació
Espanya 35,98 18,41 -48,8%
Propis 6 2,85 -52,5%
Contractistes 29,98 15,56 -48,09%

Inclou accidents mortals.

Índex de freqüència
Indicador 2019 2020 Variació
Espanya 0,68 0,36 47,05%
Propis 0,37 0,18 51,35%
Contractistes 0,82 0,44 46,34%

Nombre total d’accidents, exclosos els in itinere, respecte del total d’hores treballades, multiplicat per 1.000.000.

Índex de gravetat d’accidents
Indicador 2019 2020 Variació
Espanya 0,06 0,06 -
Propis 0,03 0,08 166,66%
Contractistes 0,08 0,06 -25%

Nombre total de dies perduts per accident, exclosos els in itinere, respecte del total d’hores treballades, multiplicat per 1.000. Les dades no consideren Enel Energy Europe, ni la Fundación ENDESA, ni els 7 primers mesos de l’exercici d’Enel Green Power España. A més, tenen en compte el percentatge de participació en ANAV (85,41 %).

Nombre d’accidents mortals
Indicador 2019 2020 Variació
Combinats 1 1 0%
Propis 1 0 -100%
Contractistes 0 1 100%
Nombre d’accidents greus
Indicador 2019 2020 Variació
Combinats 2 4 100%
Propis 0 1 100%
Contractistes 2 3 50%
Nombre d’accidents sense gravetat
Indicador 2019 2020 Variació
Combinats 32,98 13,41 -59,3%
Propis 5 1,85 -63%
Contratctistes 27,98 11,56 -58,6%

Inclou accidents amb baixa entre 2 i 30 dies.

Seguir llegint sobre nostres compromisos

Bon govern i conducta ètica

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon