• {{currentSearchSuggestions.title}}
 • {{currentSearchSuggestions.title}}
{{navigationCta.name}}

Sistema de Gestió i Govern de la Sostenibilitat

Sistema de Gestió i Govern de la Sostenibilitat

El nostre compromís amb la sostenibilitat es manté ferm en tots els processos de presa de decisions i en l'exercici de la nostra activitat diària. Per tal de garantir-lo, disposem d'un sistema de gestió i govern de la sostenibilitat que involucra totes les àrees de la companyia.

Pots consultar aquest model a continuació (versió en espanyol):

Modelo de Gobierno y Gestión de la sostenibilidad Composición del "Consejo de Administración": 2-consellers executius 4-consellers dominicals 5-consellers independents Funcions del Consell d'Administració: Aprovació de la Política i el Pla de Sostenibilitat Composició del Comitè d'Auditoria i Compliment: 6-consellers (1 dominical i 5 independents). Funcions del Comitè d'Auditoria i Compliment: revisió, supervisió i avaluació de la gestió de la sostenibilitat Composició del Comitè Executiu: -Consejero Delegado -12 Directores Generales Funciones del "Comité Ejecutivo": Disseny, desenvolupament i execució de l'estratègia de sostenibilitat. Composició de la Direcció General de Sostenibilitat: -Directora General de Sostenibilidad. -Responsables y expertos de Sostenibilidad Funciones de "Dirección General de Sostenibilidad": Coordinació, promoció i sensibilització. Composició tant per als Comitès de Sostenibilitat Territorials com per al Grup de Treball de Sostenibilitat: -Directores Territoriales. -Áreas de negocio y corporativas. Funcions tant per als Comitès de Sostenibilitat Territorials com per al Grup de Treball de Sostenibilitat: Desplegament funcional i territorial de l'estratègia.

Model de Govern i de Gestió de la Sostenibilitat

Òrgans:

 • Consell d'administració (Endesa):

  • Funcions: Aprovació de la política i Pla de Sostenibilitat
  • Composició:
   • 2 consellers executius
   • 4 consellers dominicals
   • 5 consellers independents

 

 • Comitè d'Auditoria i Compliment:

  • Funcions: Revisió, supervisió i avaluació de la gestió de la sostenibilitat
  • Composició: 6 consellers (1 dominical i 5 independents)

 

 • Comitè Executiu:

  • Funcions: Disseny, desenvolupament i execució de l'estratègia de sostenibilitat
  • Composició:
   • conseller delegat
   • 12 directors generals

 

 • Direcció General de Sostenibilitat:

  • Funcions: Coordinació, promoció i sensibilització
  • Composició:
   • directora general de Sostenibilitat
   • Responsables i experts de Sostenibilitat

 

 • Comitès de Sostenibilitat Territorials i Grup de Treball de Sostenibilitat:

  • Funcions: Desplegament funcional i territorial de l'estratègia
  • Composició:
   • directors territorials
   • Àrees de negoci i corporatives
Seguir llegint sobre nostres compromisos

Gestió d’actius nuclears

Veure’n més