Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

Sistema de gestió i govern de la sostenibilitat

El nostre compromís amb la sostenibilitat es manté ferm en tots els processos de presa de decisions i en l’exercici de la nostra activitat diària.

El nostre compromís amb la sostenibilitat es manté ferm en tots els processos de presa de decisions i en l'execució de la nostra activitat diària. Per tal de garantir el nostre compromís amb la sostenibilitat, disposem d'un sistema de gestió i govern de la sostenibilitat que involucra totes les àrees de l'empresa i que es fa palès amb la creació d'un Comitè de Sostenibilitat i Govern Corporatiu.

Pots consultar aquest model a continuació:

 

Representació esquemàtica de la composició del Consell d'Administració i Comitès d'Endesa.

Consell d´Administració i Comitès

Junta General d´Accionistes

Firma d´auditoria

Consell d´Administració

(12 membres)

Comissió d´Auditoria i Compliment

Comissió de Nomenaments i Retribucions

Comitè de Sostenibilitat i Govern Corporatiu

Representación esquemática de la composición del Consejo de Administración y Comités de Endesa.

Estructura de Govern corporatiu


Composició

Independent: 58%.
Dominical: 33%.
Executiu: 8%.

Diversitat del consell d'administració
Per gènere


Homes: 58%.
Dones: 42%.

Comptem amb un sistema de govern i gestió de la sostenibilitat que involucra totes les àrees de la companyia i que garanteix la supervisió per part del Consell d'Administració, sia directament o a través del Comitè d'Auditoria i Compliment o el Comitè de Sostenibilitat i Govern Corporatiu, creat l'any 2020.

Actualment el Comitè de Sostenibilitat i Govern Corporatiu està compost per tres consellers independents i un conseller dominical, i hi ha paritat quant al gènere. Aquest Comitè pot estar integrat per un mínim de tres i un màxim de sis membres del Consell d'Administració, sempre consellers no executius i amb majoria d'independents. El president ha estat designat pel Consell d'Administració d'entre els consellers independents que formen part del Comitè.

El Comitè de Sostenibilitat i Govern Corporatiu estableix anualment un programa de treball que preveu objectius específics pel que fa a cada una de les seves funcions, així com un calendari anual de reunions. El Comitè es reuneix d'acord amb el calendari esmentat, així com totes les vegades que el convoqui el seu president, quan així ho decideixin la majoria dels seus membres o a petició del Consell d'Administració, amb un mínim de quatre reunions anuals.

Aquest Comitè és informat en tot moment de les últimes tendències, regulacions i normatives, nacionals i internacionals, en matèria de sostenibilitat, amb la finalitat de promoure les habilitats dels seus membres i garantir així el coneixement total del màxim òrgan de govern en aquests temes.

 

Consell d'Administració

El Consell d'Administració, a través de l'encàrrec de les funcions al Comitè de Sostenibilitat i Govern Corporatiu, és responsable de les accions següents:

 • Informar de les propostes per modificar la missió, la visió i els valors de la Societat i vetllar perquè la cultura corporativa hi estigui alineada.
 • Revisar periòdicament les polítiques de sostenibilitat, de medi ambient i sobre canvi climàtic de la Societat.
 • Supervisar i informar el Consell d'Administració, amb caràcter previ a la seva aprovació, del Pla de sostenibilitat o l'estratègia en matèria de sostenibilitat, i avaluar periòdicament el grau de compliment dels objectius definits.
 • Rebre informació sobre la incorporació i posició del Grup Endesa en els índexs internacionals de sostenibilitat més reconeguts.
 • Revisar i donar seguiment a les polítiques de diversitat i integració, igualtat d'oportunitats i conciliació, ètica i conducta. - Fer un seguiment de l'estratègia per a l'acció social del Grup Endesa i dels seus plans de patrocini i mecenatge, així com de les activitats de la Fundació Endesa.
 • Verificar que l'estat d'informació no financera s'adequa al Pla de sostenibilitat del Grup Endesa i que inclou informació sobre els riscos i objectius de la Societat en matèria de canvi climàtic.
 • Informar i supervisar el compliment de la Política de govern corporatiu de la Societat i del Grup i de les seves modificacions, així com de la resta de polítiques i normes corporatives internes de la Societat que integren el sistema de govern corporatiu, excepte en matèries que siguin responsabilitat d'altres Comitès.
 • Supervisar el compliment de les normes de govern corporatiu de la Societat en matèria de la seva competència, i avaluar periòdicament l'adequació del sistema de govern corporatiu per tal que compleixi la seva missió de promoure l'interès social i tenir en compte, si escau, els interessos legítims de tots els grups d'interès.
 • Emetre un informe sobre el contingut de l'Informe anual de govern corporatiu, abans de la seva aprovació pel Consell d'Administració.
 • Avaluar el compliment de les recomanacions de bon govern aplicables a la Societat, així com de les decisions que puguin tenir un impacte en el seu seguiment.

 

Comitè d'Auditoria i Compliment

El Comitè d'Auditoria i Compliment s'encarrega de:

 • Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera i no financera obligatòria de la Societat i presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració, destinades a salvaguardar la seva integritat.
 • Supervisar l'eficàcia del control intern de la informació financera i no financera de la Societat, que ha de comprendre la recepció d'informes dels responsables de control intern i de l'auditoria interna i concloure sobre el nivell de confiança i fiabilitat del sistema, i informar-ne el Consell d'Administració, així com discutir amb l'auditor extern les debilitats significatives del sistema de control intern detectades en el desenvolupament de l'auditoria.

 

Comitè Executiu de Direcció

Format pel conseller delegat i els directors generals, el Comitè Executiu de Direcció és l'òrgan executiu encarregat de desenvolupar i implementar la nostra estratègia de sostenibilitat i garantir la integració dels aspectes socials, ambientals i ètics en els processos de presa de decisions duts a terme al més alt nivell.

Per a nosaltres la gestió de la sostenibilitat és una qüestió transversal a tota la companyia, amb la finalitat d'estendre l'estratègia de sostenibilitat i incorporar les particularitats locals on som presents.

Hi ha 7 comitès de sostenibilitat territorials, presidits pel màxim representant de la companyia al territori i en màxima coordinació amb la Direcció General de Sostenibilitat. Les seves funcions principals són potenciar i complementar les línies d'actuació establertes al Pla de sostenibilitat, proporcionant un millor ajust de la nostra actuació i traduint els objectius i compromisos a la realitat local.

 

Direcció General de Sostenibilitat

Depèn directament del conseller delegat i està també present al Comitè Executiu de Direcció; té un paper clau en la mobilització i l'impuls de la nostra estratègia de sostenibilitat.

Seguir llegint sobre nostres compromisos

Gestió d’actius nuclears

Veure’n més
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon
icona anar enrere tornar enrere en la navegació icona número 50 anar a producte Tempo Happy 50 Hores icona calendari anar a producte Tempo Happy Dia icona empreses anar al segment d'empreses icona de gas anar a catàleg de productes de gas icona sol naixent energia renovable icona llar anar al segment de llars icona 24 hores anar a producte One Llum icona electricitat anar al catàleg de productes de Llum icona electricitat i gas anar al catàleg de productes Llum + Gas icona lluna anar al producte One llum Nocturna icona clau anglesa anar al serveis de manteniment icona sol anar al producte Tempo Solar icona rellotge anar als productes Tempo Happy icona rellotge 2 hores anar al producte Tempo Happy 2 Hores icona 24 hores anar al producte One Llum icona número 50 anar al producte Tempo Happy 50 Hores línia elèctrica Mitjana Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric de 36.000 a 360.000 €/any línia elèctrica Alta Tensió Veure catàleg de productes amb consum elèctric més de 360.000 €/any icona empresa anar al segment d'empreses icona calendari anar al producte Tempo Happy Dia icona Administradors de Finques anar al segment d'Administradors de Finques icona DarkSite icona DarkSite icona bombeta Veure catàleg de productes amb consum elèctric menys de 6.000 €/any icona d'electricitat i gas anar al catàleg de Productes Llum + Gas icona electricitat anar al catàleg de productes d'electricitat icona email contacte de correu electrònic icona fax contacte de fax icona de gas Baixa Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de menys de 6.000 €/any icona de gas Alta Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de 6.000 a 240.000 €/any icona de gas Mitja Pressió veure catàleg de productes de gas amb consum de més de 240.000 €/any icona de gas anar al catàleg de productes de gas icona d'Enel anar a la lloc web de enel icona d'escalfador servei de manteniment de l'escalfador icona manteniment de l'escalfador anar al servei de manteniment OKGas Escalfador icona llar anar al segment de llars icona olla de pressió olla de pressió icona clau anglesa anar al servei de manteniment icona línia elèctrica Mitjana Tensió veure catàleg de productes d'electricitat amb consum de 6.000 a 36.000 €/any icona lluna anar al producte One Llum Nocturna icona esfera anar a lloc web personal icona telèfon contacte telefònic icona sol naixent energia renovable icona panell solar anar a energia solar fotovoltaica icona rellotge anar a productes Tempo Happy icona rajo solguda amb polze cap avall seleccionada la reacció "No m'agrada" icona rajo amb polze cap avall seleccionar la reacció "No m'agrada" icona rajo solguda amb polze cap amunt seleccionada la reacció "M'agrada" icona rajo amb polze cap amunt seleccionar la reacció "M'agrada"
Añadir otro equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eliminar equipo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspiradora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Horno Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Lavavajillas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Microondas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Plancha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Punto de recarga vehículo eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Radiador eléctrico Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Secadora Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Split Aire Acondicionado Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Termo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tostador Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitrocerámica Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Power edit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Map marker Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.