Si prefereixes veure el web sempre en català, fes clic aquí.

L'arquitectura que sosté les empreses

Les empreses estan especialment implicades en el repte global que suposa la sostenibilitat. Construir pensant en el futur hauria de ser un dels pilars de qualsevol emprenedor. I, en aquest context, l'arquitectura sostenible hi té moltes coses a dir.

En l'època que ens ha tocat viure, no anem curts de desafiaments. Entre els molts que hi ha, destaquen els que afecten tot el planeta i que inclouen un component d'urgència cada vegada més crític.

Crisi ambiental, canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat... Problemes complexos que no es poden solucionar amb una única resposta, sinó que requereixen una combinació creativa de solucions. Una d'elles és l'arquitectura sostenible, que juga un paper rellevant en l'estratègia pactada entre els països membres de la Unió Europea.

 

És l'era de l'arquitectura sostenible

L'arquitectura i la sostenibilitat són dos aspectes que s'han de fusionar quan s'elabora un projecte. Es pretén fomentar les edificacions que siguin eficients des del punt de vista energètic i que aprofitin els recursos naturals sense generar despeses innecessàries.

En aquest context, al sector de la construcció comencen a sorgir innovacions pioneres amb nous dissenys arquitectònics que incorporen elements per mitigar la contaminació ambiental i que permeten gestionar millor els recursos de l'habitatge i incorporar tecnologies d'aprofitament.

L'auge dels projectes sostenibles és una nova manera de concebre l'equilibri entre disseny i optimització intel·ligent dels recursos naturals.

“Aprofitar els recursos naturals sense generar despeses innecessàries, aquesta és la màxima de l'arquitectura sostenible.”

Principis de sostenibilitat a la construcció

Els projectes constructius de caràcter sostenible tenen en compte els efectes de la mateixa construcció en les persones que els habiten i que hi duen a terme les seves activitats quotidianes.

D'aquesta manera, podem resumir els 5 principis bàsics següents:

 • Regla de les "3R": reduirreutilitzar y reciclar.
 • Economitzar els recursos naturals, en especial l'energia i l'aigua.
 • Gestió i anàlisi dels materials emprats per reduir l'impacte de futurs residus i gasos d'efecte hivernacle.
 • Augmentar la salut i la qualitat de vida dels usuaris de l'edifici.
 • Protegir l'entorn en el qual es desenvoluparà el projecte d'edificació.

L'arquitectura sostenible es basa en conceptes com la conservació, l'estalvi i la racionalització del consum, que es tradueixen de manera immediata en beneficis ambientals i per a la comunitat. A grans trets, els requisits que cal tenir en compte són el consum responsable d'aigua i energia i l'ús de materials que puguin aportar millores a l'ecosistema (els jardins verticals en són un exemple perfecte).

Per minimitzar l'impacte en el medi ambient, convé fer servir solucions que impliquin la reutilització en comptes de rebutjar materials:

 • Reutilitzar materials de grans reformes i demolicions: si tenen la qualitat requerida, són una opció excel·lent.
 • Reciclar els productes generats per la construcció: com ara les fustes i els seus derivats (plàstics i maons, entre d'altres).
 • Incorporar materials que tinguin elements reciclats: com ara plaques de guix, panells, estris metàl·lics, etc.
 • Potenciar el comerç de proximitat: se seleccionen materials que es troben a prop de l'obra. Per una banda, el menor desplaçament dels vehicles genera menys emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per l'altra, serveix per dinamitzar l'economia local, evitant que la indústria es concentri en pocs llocs.
 • Incorporar als projectes fustes renovables com el bambú, el suro i fustes d'arbres de creixement ràpid. En aquest àmbit podem trobar fustes certificades d'explotacions sostenibles.
 • Fer servir pintures i emprimacions que no continguin Compostos Orgànics Volàtils (COV).

Assolir una edificació de qualitat és fonamental per al seu llançament al mercat. Aquí, s'hi inclou l'elaboració d'estratègies per aconseguir materials que millorin les condicions mediambientals, d'estalvi i de benestar de les pròpies persones.

 

5 consells per a una oficina sostenible

En la mesura del possible, és important que, abans de començar el projecte arquitectònic, se cerqui un emplaçament allunyat de les zones d'alta tensió o de llocs que tinguin un subsòl amb característiques que puguin danyar l'estructura de l'edifici.

Entre els aspectes més importants, destaquem els següents:

1. Posar atenció als aïllaments de les cobertes, les façanes i les finestres per tal d'aconseguir una millor estanquitat contra les condicions meteorològiques.

2. La correcta orientació de les finestres i una instal·lació estanca garanteixen un millor aprofitament de la llum natural, la qual cosa equival a estalvi energètic.

3. Bona ventilació per evitar l'acumulació d'elements radioactius i tòxics, com ara el gas radó. Es poden instal·lar controladors de CO2 per aconseguir el nivell de ventilació adequat.

4. Aparells més eficients de les categories A++ i A+++, ja que redueixen les emissions de CO2 (amb el consegüent estalvi energètic).

5. Ús de la domòtica per fer un seguiment dels consums d'energia de l'edifici i per poder-los controlar.

L'arquitectura i la sostenibilitat no impliquen un increment de la despesa en la construcció dels edificis, sinó al contrari: les edificacions sostenibles impliquen la construcció d'edificis millors amb costos més baixos i menys manteniment.

“L'arquitectura sostenible no ha de ser necessàriament més cara a curt termini, però sí que ha de sortir barata a llarg termini gràcies a la reducció dels costos i el manteniment.”
icona consell Anar a l'consell icona Facebook Anar a Facebook icona Twitter Anar a Twitter icona Youtube Anar a Youtube icona Messenger Anar a Messenger icona Linkedin Anar a Linkedin icona Instagram Anar a Instagram Logotip de l'enllaç compartit anar a l'enllaç compartit icona de marca de verificació marca de verificació icona de fletxa cap avall fletxa cap avall Anterior Anar a l'anterior Próxim Anar al pròxim icona de tancar tancar icona d'afegir afegir icona d'augmentar augmentar fletxa obliqua mira de manera obliqua fletxa cap avall fletxa cap avall icona del motor de cerca motor de cerca icona del motor de cerca motor de cerca icona de compartir compartir icona de filtre filtrar icona de correu enviar correu icona de correu correu icona de telèfon telèfon icona de fax fax icona d'imprimir imprimir icona de play play icona d'usuari anar a la secció d'usuari icona d'error un error ha ocorregut icona d'informació informació Icona de m'agrada m'agrada Icona de m'agrada m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de no m'agrada no m'agrada Icona de rellotge rellotge Icona de làmpada làmpada Icona de llista llista Icona de mapa Anar a mapa Icona de telèfon telèfon Icona d'emergència Emergència Icona de pausa pausa Icona de play play Icona de tancament de sessió Tancar sessió Icona de telèfon telèfon